Pokaż miejsce


Pokaż trasę

Start:
Cel:
Przez:
Mapa samochodowa/drogowa Polski

Zapraszamy do korzystania ze szczegółowej mapy drogowej Polski i Europy zawierającej narzędzia do wyszukiwanie miejsc oraz wyznaczania tras przejazdu.

Mapa prezentuje również natężenie ruchu drogowego na głownych drogach krajowych i międzynarodowych, ułatwiając tym samym wybór optymalnej trasy.

Korzystanie z mapy drogowej:
1) W celu wyszukiwania ulicy bądź miasta wpisz nazwę miejsca w pole Lokalizacja i kliknij jeden z zaproponowanych wariantów. Wybrane miejsce zostanie pokazane na mapie.
2) W celu wyznaczenia trasy wpisz lokalizację początkową, końcową oraz opcjonalnie lokalizacje pośrednie w formularz w prawej części mapy drogowej. Następnie wciśnij przycisk Wyznacz. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, zaś pod mapą przedstawiony zostanie plan trasy wraz z obliczoną odległością drogowa oraz czasem przejazdu. Kolejność odwiedzania lokalizacji pośrednich zostanie dobrana w taki sposób, aby wyznaczona trasa była jak najkrótsza.
3) Najechanie wskaźnikiem na punkt reprezentujący utrudnienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jego temat.

Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o warunkach drogowych występujących na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Dane pochodzą ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane są pobierane co 10 minut.


Numer drogi
Województwo
Kilometraż / długość odcinka utrudnień (km)LokalizacjaOpis utrudnieńData powstania utrudnienia
Planowana data likwidacji
A2
wielkopolskie
225,000 / 7,000od węzła WRZEŚNIA - PPO LĄDEKRoboty drogowe
Uwaga! Utrudnienia w ruchu na odcinku od węzła Września do PPO Lądek Uwaga kierowcy! Informujemy, że w zwiazku z remontem nawierzchni na autostradzie (wymiana warstwy ścieralnej) od km 225,000 do 232,000 zamknięta jest jezdnia południowa autostrady A2 (kierunek Warszawa), ruch wprowadzono dwukierunkowy na jezdni północnej, w kierunku na Poznań
2018-04-04 07:00
2018-05-31 17:00
A2
wielkopolskie
271,900 / 5,350Konin Wschód - KołoRoboty drogowe
Od dnia 29.04.2018 do dnia 19.05.2018 na odcinku od km. 271+900 do km. 277+150 zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Poznania . Ruch będzie odbywał się jezdnią w kierunku Warszawy w obu kierunkach. dopuszczalna prędkość na remontowanym odcinku 70 km/h. Informujemy, że w związku z prowadzonymi remntami MOP - KUNY (km.274+900 kier. Poznań) będzie zamknięty.
2018-04-29 07:00
2018-05-29 07:00
A4
dolnośląskie
0,240 / 1,160w. Zgorzelec- w. GodzieszówPrzegląd infrastruktury Ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania dla poj. ciężarowych /k. Wrocław Ograniczenie prędkości: 0+240 - 110 km/h 0+320 - 80 km/h 0+620 - 60 km/h 0+850 - 40 km/h -------------------------------------------------------------------------- 1+400- odwołanie zakazów oraz ograniczeń. 2018-02-03 10:00
2018-04-30 10:00
A4
opolskie
240,500 / 8,760w.Krapkowice- w. Opole Zach.Roboty drogowe
W związku z rozpoczęciem remontu jezdni północnej autostrady A4 GDDKiA Oddział w Opolu informuje, że 11 maja 2018r. (piątek) planowane jest całkowite zamknięcie tej jezdni na odcinku od km 240+500 do km 249+260 wraz łącznicami północnymi węzła Opole Południe. Na węźle Opole Południe (w obrębie SPO Dąbrówka) zostanie wyłączony ruch w relacji: - Katowice (DK A4) - Opole/Racibórz/Krapkowice (DK 45), - Opole/Racibórz/Krapkowice (DK 45) - Wrocław (DK A4). Planowany termin zamknięcia: od 11 maja do 28 czerwca br. Roboty zostaną przerwane w okresie letnim tj. od 28.06.2018r. do 02.09.2018r. Przerwane w okresie letnim roboty zostaną wznowione od 03.09.2018r. na odcinku od km 249+260 do km 256+740. Wówczas zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin), w relacji: - Katowice (DK A4) - Krapkowice/Kędzierzyn-Koźle/Gogolin (DW 423, 409), - Krapkowice/Kędzierzyn-Koźle/Gogolin (DW 423/409) - Wrocław (DK A4). Planowany termin zamknięcia: od 3 września do 30 października br. Roboty na jezdni północnej autostrady będą prowadzone całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny tj. na jezdnię południową. Na jezdni południowej będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy, rozdzielony barierami separacyjnymi. Dla zamkniętych łącznic na węźle Opole Południe i węźle Krapkowice zostaną wyznaczone objazdy przez Krapkowice.
2018-04-13 09:00
2018-10-30 09:00
A4
śląskie
319,450 / 0,000ZabrzeAwaryjna naprawa rur odwodnienia deszczowego zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Katowice 2018-04-26 16:00
2018-04-26 20:00
A4
śląskie
348,940 / 0,460A4Roboty drogowe
Od km 348+940 do km 349+400 kier. Kraków zamknięcie części pasa wyłączenia relacji Katowice- Cieszyn.
2018-04-18 03:00
2018-04-22 00:00
A4
śląskie
351,900 / 6,400AutostradaRoboty drogowe
Kier. Kraków zamknięty pas prawy i awaryjny. Ruch odbywa się pasem lewym jezdni macierzystej i lewym pasem jezdni przeciwnej.
2018-04-09 06:00
2018-05-25 22:00
A4
śląskie
351,950 / 6,350A4Roboty drogowe
Od km 358+300 do km 351+950 kier. Katowice zamknięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym i awaryjnym (wymiana nawierzchni).
2018-04-06 00:00
2018-05-10 00:00
A4
śląskie
366,800 / 0,400A4 Katowice - KrakówRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami (budowa ekranu akustycznego).
2018-01-11 07:00
2018-04-30 20:00
A4
małopolskie
380,920 / 0,830A4Roboty drogowe
Od km 380+920 do km 381+750 kier. Kraków zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami (budowa ekranu akustycznego).
2018-02-05 08:00
2018-06-01 08:00
A4
małopolskie
381,140 / 0,400TrzebiniaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. W dniu 09.04.2018 r. nastąpi całkowite zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową. Planowany termin zakończenia prac przy całkowitym zamknięciu wiaduktu - 06.08.2018 r. Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79.
2018-02-12 07:00
2018-11-09 14:00
A4
małopolskie
388,600 / 1,100A4 Katowice-KrakówRemont mostu
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
małopolskie
389,000 / 0,700Kraków - KatowiceRemont mostu
Zamknięty pas prawy i lewy. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
małopolskie
400,871 / 43,960Balice - TargowiskoRoboty drogowe
Roboty polegające na myciu oznakowania pionowego oraz słupków hektometrowych wzdłuż autostrady A4, roboty szybkopostępujące, zajęcie jezdni lewej w kierunku Katowic lub jezdni prawej w kierunku Rzeszowa - pasa awaryjnego ograniczenie prędkości do 110 km/h lub lewego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 80 km/h (uzależnione od warunków atmosferycznych)
2018-04-17 07:00
2018-04-30 16:00
A4
małopolskie
401,234 / 17,000Węzeł Balice I - Węzeł Kraków PołudnieRoboty drogowe
Wykonywanie uszczelnień przy profilach urządzeń dylatacyjnych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w/c autostrady. Prace prowadzone w godzinach od 21.00 do 6.00. W pozostałych godzinach prace nie będą prowadzone. Naprzemiennie wymknięcia awaryjnego, prawego, lewego pasa ruchu oraz pasów zjazdowych i wjazdowych w rejonach węzłów n zarówno na jezdni prawej jak i lewej w zależności od prowadzonych prac naprawczych. Ograniczenia prędkości do 80km/h
2018-04-24 21:00
2018-04-29 06:00
A4
małopolskie
467,000 / 0,000łącznica Węzła BrzeskoRoboty drogowe
Budowa zjazdu do magazynu soli w rejonie węzła Brzesko - wyłączenie pasa do prawoskretu przy dojeździe do ronda od Koszyc(wlot od północy) oraz części pasa wyjazdowego (łącznica L02P km 0+000 - 0+070) od ronda w kierunku do A4
2018-03-14 07:00
2018-06-30 16:00
A6
zachodniopomorskie
24,900 / 0,200węzeł Rzęśnica- węzeł DąbieRoboty drogowe
2017-11-24 09:00
2018-06-16 15:00
S1
śląskie
559,600 / 0,200LędzinyRoboty drogowe
Budowa węzła drogowego Olszyce zamknięcie jezdni prawej kierunek Tychy ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnia lewa kierunek Sosnowiec
2018-04-26 14:00
2018-07-31 17:00
S1f
śląskie
29,450 / 0,050m.ŻywiecRoboty drogowe
Na odcinku prowadzonych robót zawężeniu podlega pasa awaryjny.
2018-04-21 07:00
2018-06-01 16:00
S1g
śląskie
5,500 / 1,000tunel m.Laliki (oba kierunki)Roboty drogowe
W czasie prowadzonych prac związanych z naprawą drenażu, w tunelu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy w godzinach 08:00 - 24:00 (sterowanie sygnalizacją świetlną).
2018-04-16 08:00
2018-04-26 23:59
S1g
śląskie
8,231 / 2,958Laliki-ZwardońRoboty drogowe
Na odcinku prowadzonych robót prawy pas zostanie zawężony.
2018-04-21 07:00
2018-06-01 16:00
S1g
śląskie
0,000 / 7,300Milówka - ZwardońRoboty drogowe
2018-04-26 07:00
2018-04-26 15:00
S3
zachodniopomorskie
85,000 / 4,600węzeł Rzęśnica- wezeł DąbieRoboty drogowe
2017-12-01 10:00
2018-06-16 15:00
S3
lubuskie
290,310 / 9,040węzeł Pólnocna - węzeł NiedoradzRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek II. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalnie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2015-11-09 00:00
2018-05-21 23:59
S3
lubuskie
299,350 / 9,260Niedoradz - Nowa SólRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalnie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
S3a
lubuskie
179,800 / 1,100most CigaciceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B.
2017-10-19 14:00
2018-08-19 16:00
S5
kujawsko-pomorskie
0,000 / 6,000Świecie - DworzyskoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S5c
kujawsko-pomorskie
10,460 / 7,240Morsk - ŚwiecieRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S5f
dolnośląskie
108,000 / 49,000Korzeńsko - WrocławRoboty drogowe
2018-04-25 08:00
2018-04-30 17:00
S5f
dolnośląskie
108,800 / 48,900Korzeńsko-Wrocław 2018-04-27 08:00
2018-04-30 17:00
S6d
zachodniopomorskie
0,000 / 1,200obwodnica m.NowogardRoboty drogowe
2018-02-12 12:00
2018-08-15 17:00
S7j
warmińsko-mazurskie
21,900 / 0,300węzeł RączkiRoboty drogowe
Budowa odwodnienia, Częściowo wyłączony pas zjazdowy na węzeł Rączki.
2018-04-23 08:00
2018-04-27 16:00
S7j
warmińsko-mazurskie
28,800 / 2,200w. Nidzica Płn- w. Nidzica PłdRoboty drogowe
2018-04-23 08:25
2018-04-27 16:00
S8
mazowieckie
480,200 / 2,500Obwodnica RadzyminaRoboty drogowe
Objazd poprowadzony przez miasto Radzymin ul. Aleja Jana Pawła II, oraz Kardynała Wyszyńskiego
2017-12-22 23:30
2018-06-22 16:00
S8p
mazowieckie
7,500 / 1,000Obwodnica Marek (Węzeł Kobyłka)Roboty drogowe
Przebudow drogi - roboty na poboczu na jezdni lewej i prawej
2017-12-23 06:00
2018-06-01 00:00
S52b
śląskie
1,384 / 21,568Jasienica-CieszynRoboty drogowe
Na odcinku czyszczonych ścieków betonowych jezdnia zawężona zostanie do jednego pasa ruchu (prawego). Roboty prowadzone na lewym pasie ruchu.
2018-04-21 07:00
2018-06-01 16:00
S52b
śląskie
1,384 / 21,568Jasienica-CieszynRoboty drogowe
Na odcinku remontowanego odwodnienia zawężony zostanie pas awaryjny.
2018-04-21 07:00
2018-06-01 16:00
1
łódzkie
379,520 / 1,500Węzeł Tuszyn-GłuchówBudowa wyjazdu z Centrum Logistycznego przy Dk 12/91. Wyłaczenie czasowe prawego pasa jedni lewej-kierunek Łódź w zwiazku z oczyszczaniem nawierzchni i pobocza z naniesionych zanieczyszczeń ze srodków transportowych. 2018-02-09 09:00
2018-06-30 15:00
1
łódzkie
380,500 / 0,900Węzeł "Tuszyn" - Głuchów.Roboty drogowe
Zajęty prawy pas ruchu lewej jezdni (kierunek do Łodzi). T.O.R całodobowa.
2018-03-21 13:00
2018-04-30 15:00
1
śląskie
447,987 / 12,787m. Łęg - m. Łochynia, jezdnia w kierunku na WarszawęRoboty drogowe
2018-04-25 12:00
2018-04-28 12:00
1
śląskie
463,945 / 2,459m. Kościelec - m. Rząsawa, jezdnia w kieunku na CzęstochowęRoboty drogowe
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Częstochowę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Warszawę.
2018-04-16 07:00
2018-09-30 07:00
1
śląskie
570,045 / 28,455Tychy-Bielsko-BiałaRoboty drogowe
Na odcinku prowadzonych prac związanych z oczyszczeniem nawierzchni w rejonie skrzyżowań jezdnia zawężona zostanie do jednego pasa ruchu. Roboty prowadzone w godzinach nocnych tj.19.00-5.00.
2018-04-24 07:00
2018-04-30 05:00
1
śląskie
570,045 / 28,455Tychy-Bielsko-BiałaRoboty drogowe
Ruch na odcinku prowadzonych prac odbywać się będzie jednym pasem (odpowiednio prawym w rejonie skrzyżowań lub lewym poza skrzyżowaniami).
2018-04-24 07:00
2018-04-28 16:00
1
śląskie
575,930 / 3,378m.Piasek jezdnia w kier.Bielska-BiałejRoboty drogowe
Na odcinku prowadzonych prac ruch w kierunku Bielska-Białej odbywać się będzie lewym pasem.
2018-04-24 07:00
2018-05-11 16:00
1f
śląskie
34,800 / 0,200Żywiec - Węgierska GórkaRoboty drogowe
2017-09-18 10:00
2018-05-07 00:00
2
mazowieckie
568,000 / 0,350Obwodnica SiedlecRoboty drogowe
Wykonywany remont nawierzchni jezdni.
2018-04-10 10:00
2018-05-31 18:00
2
lubelskie
662,000 / 4,000Biała Podlaska - TerespolRoboty drogowe
2018-04-27 07:00
2018-04-27 18:00
3
lubuskie
315,578 / 4,462Nowa Sól - GołaszynRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
3
lubuskie
320,040 / 13,857Nowa Sól - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu na DK-3 i DW 283 (km 1+700 - 2+118) w związku z budową drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) - zadanie I. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2015-11-16 00:00
2018-06-19 23:59
3
lubuskie
326,100 / 1,500Nowa Sól - MiłakówRoboty drogowe
Wykonywane roboty: funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy węzła Nowe Miasteczko oraz obiektu WD-6. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w godz. 20.00 - 6.00 oraz sterowany ręcznie w godzinach 06.00 - 20.00. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2018-04-20 09:00
2018-05-08 12:00
3
dolnośląskie
345,700 / 3,800Potoczek- KłobuczynZmiana organizacji ruchu. Zamknięta droga DK 3 ruch przełożony na nowo wybudowaną drogę ekspresową S-3.2017-09-14 14:00
2018-07-31 15:00
3
dolnośląskie
349,500 / 4,400Potoczek - PolkowiceRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd drogami obsługującymi DO.
2016-10-13 09:00
2018-05-02 16:00
3
dolnośląskie
358,723 / 0,320Budowa wiaduktu skrzyżowanie DK3 z DW 331Roboty drogowe
Ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową wiaduktu nad drogą krajową nr 3, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Polkowice
2018-03-15 07:00
2018-04-30 18:00
3
dolnośląskie
360,000 / 7,000Polkowice - LubinRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej nową drogą obsługującą DO.
2016-11-04 16:00
2018-05-01 16:00
3
dolnośląskie
373,900 / 0,400Miasto LubinRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania dk3 i dk36
2017-11-01 12:00
2018-05-31 15:00
3
dolnośląskie
379,000 / 0,450Lubin - ChróstnikRoboty drogowe
Budowa węzła Lubin Południe wzdłuż drogi ekspresowej S-3.
2018-03-16 12:00
2018-05-31 15:00
3
dolnośląskie
380,900 / 8,968Chróstnik - LegnicaRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 - przełożenie ruchu na drogę DO-4/01, a następnie jedną jezdnię S-3 do węzła Legnica Północ.
2016-08-01 13:30
2018-05-01 15:00
3
dolnośląskie
390,000 / 8,500Kochlice - LegnicaRoboty drogowe
2016-11-25 07:00
2018-06-01 08:00
3g
lubuskie
0,000 / 3,510południowa obwodnica Nowej SoliRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
5
kujawsko-pomorskie
6,000 / 18,200Dworzysko - KusowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
27,700 / 0,600Borówno - AleksandrowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
61,050 / 9,900Lipniki - KołaczkowoRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
kujawsko-pomorskie
80,380 / 11,360Wąsosz - JaroszewoRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
kujawsko-pomorskie
96,832 / 1,633Bożejewiczki - BożejewiceRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
kujawsko-pomorskie
104,640 / 13,543Grochowiska - CotońRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
wielkopolskie
267,400 / 0,300Leszno - RydzynaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Leszno - Kaczkowo w obrębie budowanego obiektu WGP2 nad drogą krajową nr 5 , odcinek Leszno - Rydzyna . WYKONAWCA : BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2017-03-15 13:00
2018-05-31 16:00
5
dolnośląskie
325,000 / 13,000Prusice-TrzebnicaRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-30 17:00
5
dolnośląskie
325,000 / 13,000Prusice-TrzebnicaRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-30 17:00
5b
kujawsko-pomorskie
0,000 / 4,720Obwodnica SzubinaRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5c
kujawsko-pomorskie
0,000 / 10,450Nowe Marzy - MorskRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
6
zachodniopomorskie
23,180 / 0,320węzeł Goleniów Północ - Żółwia BłoćRoboty drogowe
Budowa drogi S6.
2018-02-07 14:00
2018-05-18 18:00
6
zachodniopomorskie
29,050 / 3,550Glewice-RedostowoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
34,200 / 0,400Goleniów - NowogardRoboty drogowe
Budowa ronda na węźle Osina.
2018-03-16 15:30
2018-05-18 15:30
6
zachodniopomorskie
36,000 / 2,410Kikorze -OlchowoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
51,100 / 0,700Wojcieszyn-ŻabowoRoboty drogowe
2017-05-17 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
55,400 / 0,500Żabowo-WyszogóraRoboty drogowe
2018-04-26 18:00
2018-07-31 00:00
6
zachodniopomorskie
67,580 / 1,320Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-08-30 08:00
2018-12-30 20:00
6
zachodniopomorskie
68,900 / 1,200Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-28 20:00
6
zachodniopomorskie
73,100 / 1,700Modlimowo-WicimiceRoboty drogowe
2018-04-13 14:00
2018-07-31 18:00
6
zachodniopomorskie
76,300 / 0,600Pniewo-WicimiceRoboty drogowe
2017-05-08 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
113,620 / 0,710m. KarlinoRoboty drogowe
2018-04-27 07:30
2018-05-30 15:00
6
zachodniopomorskie
158,900 / 0,100Koszalin - Sławno (m. Kawno)Roboty drogowe
2018-04-19 10:00
2018-04-30 16:00
6
pomorskie
305,000 / 0,500Rumia, odc. od skrz. z ul.Ceynowy do skrz. zjazd do Centrum Handlowego Port RumiaRoboty drogowe
Zwężenie drogi do 1 pasa w obu kierunkach.
2018-04-20 09:00
2018-04-26 19:00
7
pomorskie
36,987 / 19,713Cedry Małe Kol.-Nowy Dwór GdańskiRoboty drogowe
Budowa S7: odcinki objazdowe- po drogach serwisowych szer.6m, wyjazdy z budowy,ograniczenia prędkości, wprowadzony ruch okrężny w m.Cedry Małe, m.Kiezmark km 44+375 i m. Dworek-Stróża km 45+874 przewężenia na odcinkach w bezpośrednim sąsiedztwie robót- most na rzece Wisła 2x po 3m. Dodatkowo czasowy przejazd jedną z nowych jezdni. Do Cedry Wielkie nowy dojazd z Cedry Małe-zamknięta ul.Żuławska
2015-12-17 09:00
2018-10-09 15:00
7
pomorskie
56,700 / 4,970Nowy Dwór Gd.-KmiecinRoboty drogowe
Budowa S7,utrudnienia:wyjazdy z budowy,ruch dwukierunkowy na jednej jezdni-obwodnica Nowego Dworu Gd. Ograniczenia w miejscach,ruch okrężny na węźle Ryki km 58+800 przewężenie odcinków drogi w sąsiedztwie robót-brak pobocza bitumicznego.Przejazdy odcinkami zastępczymi szer.jezdni 6,0m
2015-10-22 09:00
2018-09-30 15:00
7
warmińsko-mazurskie
68,346 / 9,154Elbląg - JazowaRoboty drogowe
utrudnienia w miejscach prowadzonych robót i wyjazdów z placu budowy. Zmiana organizacji ruchu z dwujezdniowej na jednojezdniową
2015-10-09 08:00
2018-07-31 00:00
7
warmińsko-mazurskie
145,048 / 6,717Węzeł Ostróda Północ - Węzeł Ostróda PołudnieRoboty drogowe
Budowa S7. Ograniczenia występują przy wyjazdach z budowy oraz zmianach organizacji ruchu (objazdy tymczasowe).
2016-03-23 10:00
2018-06-29 13:00
7
mazowieckie
240,110 / 0,180Mława - Glinojeck, m. Modła 2018-04-02 10:00
2018-09-27 12:00
7
mazowieckie
303,500 / 0,500PoczerninRoboty drogowe
Poczernin - remont nawierzchni
2018-04-20 09:30
2018-04-27 12:00
7
mazowieckie
314,500 / 11,492w. Modlin - NiepiekłoRoboty drogowe
2018-04-18 10:00
2018-04-29 19:00
7
mazowieckie
318,000 / 7,992Trębki - Węzeł Modlin - wykonanie oznakowania poziomego strona lewaRoboty drogowe
Trębki - Węzeł Modlin - wykonanie oznakowania poziomego
2018-04-20 09:00
2018-04-27 12:00
7
mazowieckie
321,000 / 4,992Trębki - Węzeł Modlin - remont nawierzchniRoboty drogowe
Trębki - Węzeł Modlin - remont nawierzchni
2018-04-20 09:30
2018-04-27 12:00
7
mazowieckie
344,700 / 3,200Dziekanów Leśny - ŁomiankiRoboty drogowe
Remont chodników, elemnetów odwodnieniowych w godzinach 7.00 - 17.00. Roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu - ruch pojazdów odbywał się będzie jednym z dwóch pasów ruchu. Remont nawierzchni w godzinach nocnych od 18.00 do 6.00 od 22.04.2018
2017-10-01 07:00
2018-05-31 20:00
7
mazowieckie
349,168 / 0,362Łomianki - WarszawaRoboty drogowe
Remont nawierzchni, oraz barier energochłonnych roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu
2017-10-12 00:00
2018-05-31 00:00
7
mazowieckie
402,500 / 1,500TarczynRoboty drogowe
2018-04-23 11:00
2018-04-27 12:00
7
mazowieckie
461,000 / 0,300JedlińskaRemont mostu
2018-04-11 09:00
2018-04-30 15:00
7
świętokrzyskie
507,600 / 0,500m. Skarżysko-Kam.Roboty drogowe
2018-01-18 08:00
2020-01-23 00:00
7
świętokrzyskie
561,485 / 0,815Chęciny-JędrzejówRoboty drogowe
Zawężenie drogi - ruch dwukierunkowy na jednej jezdni /pasy ruchu szerokości o 3,5 m, jeden pas na każdy kierunek ruchu/ w związku z budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów
2016-03-14 14:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
562,100 / 1,100Chęciny-JedrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 Chęciny-Jędrzejów, zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 763 oraz ul. Radkowską na tymczasowe rondo. W dni robocze w godzinach 7:00 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00 możliwe opóźnienie w ruchu do 10 min.
2015-12-11 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
567,000 / 7,000Checiny-JedrzejówRoboty drogowe
W miejscu prowadzonych robót zajęty pas ruchu.
2018-04-25 08:00
2018-04-27 18:00
7
świętokrzyskie
569,730 / 0,970BrzegiRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów
2015-10-12 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
577,581 / 4,092Mnichów-JędrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów.
2015-10-22 10:00
2018-12-31 13:00
7
małopolskie
631,200 / 0,200SzczepanowiceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy po moście objazdowym.
2017-09-19 10:00
2018-07-31 13:00
7
małopolskie
674,482 / 5,518Kraków - GłogoczówRoboty drogowe
Roboty polegające na likwidacji spękań poprzecznych oraz spękań podłużnych wzdłuż drogi krajowej nr 7, roboty szybkopostępujące, zajęcie jezdni prawej w kierunku Zakopanego - prawego oraz lewego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 60 km/h (uzależnione od warunków atmosferycznych)
2018-04-12 11:00
2018-04-30 16:00
8
dolnośląskie
34,000 / 2,000KłodzkoRoboty drogowe
2018-02-19 07:00
2018-04-30 17:00
8
mazowieckie
420,100 / 9,900Radziejowice - PrzeszkodaRoboty drogowe
Przebudowa DK 8 do parametrów S-8 . Ruch przemienny w tym przełożenie ruchu na wykoaną już nawierzchnie betonową oraz po drogach serwisowych. Ogólnie system naprzemienny ruchu 2+1.
2017-04-21 10:00
2018-12-28 15:00
8
mazowieckie
430,000 / 11,600Przeszkoda - PaszkówRoboty drogowe
Przebudowa drogi DK 8 do parametrów drogi ekspresowych
2016-08-08 08:00
2018-12-28 22:00
8
mazowieckie
470,500 / 0,100Marki (most na rzece Długa)Remont mostu
Roboty prowadzone przy zamknięciu jednego pasa ruchu
2018-04-04 12:00
2018-06-04 12:00
8
mazowieckie
474,300 / 4,800MarkiRoboty drogowe
Ruch odbywa sie dwukierunkowo na jezdni w kierunku Warszawy
2018-04-10 14:00
2018-05-10 00:00
8
mazowieckie
516,700 / 12,870obw. Wyszkowa - m. PorębaRoboty drogowe
2016-02-08 00:00
2018-07-15 10:00
8
mazowieckie
529,470 / 16,112m. Poreba - Obw. Ostrowi Maz.Roboty drogowe
2016-02-22 00:00
2018-07-15 10:00
8
mazowieckie
553,145 / 8,571Obw. Ostrowi Maz. - gr. woj. mazowieckiegoRoboty drogowe
2016-02-12 00:00
2018-07-15 10:00
8
podlaskie
561,073 / 14,427Droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i podlaskiego do Obwodnicy Zambrowa i WiśniewaRoboty drogowe
2015-01-29 08:00
2019-01-29 15:00
9
mazowieckie
36,800 / 0,700DK 9 w m.BłazinyRemont mostu
Remont mostu na DK 9 w m. Błaziny. Ruch pojazdów i pieszych odbywa sie bypasem po lewej stronie mostu. Ruch odbywa sie bez zakłóceń.
2018-02-28 12:00
2018-05-31 00:00
9
świętokrzyskie
96,800 / 0,612LipnikRoboty drogowe
2018-04-06 08:00
2018-05-31 15:00
9
podkarpackie
150,300 / 3,800Majdan - KomorówRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Jednostronne zwężenie drogi. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie - strona prawa (kierunek Rzeszów)
2018-04-03 08:00
2018-10-31 19:00
9
podkarpackie
206,600 / 0,700Boguchwała - DomaradzRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania w m. Babica
2017-12-01 07:00
2018-04-30 16:00
9
podkarpackie
212,850 / 0,200Boguchwała - DomaradzWyjazd pojazdów budowy dostarczających kruszywo w m. Wyżne 2018-01-08 07:00
2018-05-31 18:00
9
podkarpackie
235,750 / 0,490Boguchwała -DuklaRoboty drogowe
W m. Domaradz - przebudowa skrzyżowania
2017-10-26 08:00
2018-04-30 16:00
9
podkarpackie
254,500 / 0,620Domaradz - DuklaRoboty drogowe
W m. Łężany - budowa chodników
2018-04-05 09:00
2018-06-15 16:00
9
podkarpackie
257,000 / 0,400Miejsce PiastoweRoboty drogowe
2018-04-24 13:00
2018-05-11 16:00
10
zachodniopomorskie
155,500 / 0,200m. WałczWyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza) 2016-09-29 00:00
2018-06-18 23:59
10
zachodniopomorskie
158,500 / 0,500Wałcz - WitankowoRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)
2016-10-13 14:00
2018-06-18 23:59
10
wielkopolskie
170,200 / 4,800Nowa Łubianka - PiłaRoboty drogowe
Kierowanie ruchem wahadłowym - ręczne
2018-04-17 07:00
2018-04-30 17:00
10
kujawsko-pomorskie
219,283 / 38,815Ruda - PawłówkRoboty drogowe
2018-04-03 07:00
2018-04-30 15:00
10
kujawsko-pomorskie
258,098 / 6,664Pawłówek - Białe Błota.Roboty drogowe
2018-02-20 00:00
2018-12-31 00:00
10
kujawsko-pomorskie
351,200 / 0,100Lubicz - Blinno, m. KikółRoboty drogowe
2018-04-26 11:00
2018-04-27 16:00
10
mazowieckie
420,540 / 13,660remonty cząstkowe Tupadły - KrzywaniceRoboty drogowe
remonty cząstkowe Tupadły - Krzywanice
2018-04-17 10:00
2018-05-04 15:00
11
zachodniopomorskie
7,516 / 0,792skrzyż. PodczeleRoboty drogowe
2018-04-27 08:00
2018-04-28 18:00
11
zachodniopomorskie
26,600 / 1,630Słowienkowo - BędzinoRoboty drogowe
2018-05-07 08:00
2018-05-09 18:00
11
wielkopolskie
123,740 / 54,850Lotyń - PiłaRoboty drogowe
Mycie oznakowania pionowego wykonawca POL-DRÓG Warszawa - kierownik robót Józef Antos tel. 725 590 968 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
2018-04-23 07:00
2018-04-27 17:00
11
wielkopolskie
149,000 / 3,000miejscowość JastrowieRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni wykonawca POL-DRÓG Warszawa kierownik robót Józef Antos tel. kont. 725 590 968 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
2018-04-20 07:00
2018-04-27 17:00
11
wielkopolskie
302,928 / 11,872odcinek Kórnik - Środa Wlkp.Roboty drogowe
Remont nawierzchni. Ograniczenia: - ograniczenie predkości do 60 km/h - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2018-03-14 08:00
2018-05-31 16:00
11
wielkopolskie
399,400 / 0,380Pleszew- Ostrów Wlkp. m. Ostrów Wlkp. ul.. PoznańskaRoboty drogowe
Przebudowa zajazdu na ul. Poznańskiej w km 399,590 Ostrów Wlkp. do parametru zjazdu publicznego. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy . Przepraszamy za powstałe utrudnienia
2018-05-04 07:00
2018-05-12 16:00
11
wielkopolskie
413,000 / 18,000Strugi - Antonin - Nidźwiedź - OstrzeszówRoboty drogowe
roboty przy pielęgnacji zielni, redukcja koron drzew - okresami ruch wahadłowy kierowany ręcznie
2018-04-19 08:00
2018-04-28 17:00
11
opolskie
466,309 / 0,668m.KostówRoboty drogowe
Remont chodnika - utrudnienia w ruchu
2018-04-26 08:00
2018-04-27 17:00
11
śląskie
566,315 / 0,050Tarnowskie Góry ul. ZagróskaRoboty drogowe
Likwidacja przejazdu kolejowego w m. Tarnowskie Góry ul Zagórska oraz remont nawierzchni jezdni DK11. Osoba odpowiedzialna za oznakowanie: P. Zbigniew Ślipko tel.: 606-453-924
2018-04-16 10:00
2018-05-15 23:00
12
dolnośląskie
92,000 / 0,100Wiadukt PrzemkówRoboty drogowe
Zamknięty jeden chodnik przejście druga stroną.
2018-04-11 08:00
2018-04-30 16:00
12
dolnośląskie
105,500 / 0,300RADWANICERoboty drogowe
Budowa chodnika w m. Radwanice. Zwężenie jednostonne ograniczenie prędkości do 40 km/h.
2018-04-17 07:00
2018-05-31 16:00
12
dolnośląskie
108,200 / 0,400Skrzyżowanie DK3 z DK 12 Węzeł Głogów-ZachódRoboty drogowe
Zwężenie jezdni do 3,0 m z wprowadzeniem ruchu wahadłowego kierowanego ręcznie w godzinach 6 do 20, oraz sygnalizacją świetlną w godz. 20 do 6.
2018-04-05 07:00
2018-04-30 18:00
12
wielkopolskie
161,200 / 1,400Wschowa - Leszno ( m. Lasocice )Roboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Radomicko - Leszno w obrębie budowanego obiektu nad drogą krajową nr 12 m. Lasocice
2017-08-07 07:00
2018-05-31 18:00
12
wielkopolskie
222,500 / 3,100Gostyń - Jarocin w m. JaraczewoRoboty drogowe
Remont nawierzchni. Ograniczenia: - ograniczenie predkości do 60 km/h - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2018-03-20 08:00
2018-05-15 16:00
12
łódzkie
318,125 / 4,575m. Smardzew - węzeł Sieradz południeRoboty drogowe
Naprawa opasek na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Wprowadzono ograniczenie prędkości i zwężenie pasa ruchu.
2018-04-23 10:00
2018-05-02 17:00
12
łódzkie
427,300 / 0,620m. Kolonia JaworRoboty drogowe
Przebudowa zjazdu do parametrów zjazdu publicznego. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie lewostronne, zakaz wyprzedzania, tablica prowadząca w lewo.
2018-04-26 08:50
2018-04-28 15:00
12
mazowieckie
536,800 / 4,610Radom - Puławy odcinek Cyganówka - CelestynówRoboty drogowe
Ruch wahadłowy w przypadku rozładunku materiałów - kierowany ręcznie w miarę potrzeb. Po rozładunku ruch bez utrudnień.
2017-11-08 08:00
2018-05-31 16:00
12
lubelskie
635,586 / 39,891Piaski - DorohuskRoboty drogowe
2018-04-24 09:00
2018-04-30 17:00
12
lubelskie
649,253 / 2,113Piaski - Chełm (m. Chojno Nowe Pierwsze)Roboty drogowe
Budowa ciągu pieszo-rowerowego.
2018-04-20 14:00
2018-06-12 15:00
12a
lubuskie
0,000 / 5,600Obwodnica m. SzprotawaRoboty drogowe
Koszenie poboczy.
2018-04-23 08:00
2018-04-30 19:00
12e
lubuskie
0,000 / 4,500Obwodnica m. ŻagańRoboty drogowe
Koszenie poboczy.
2018-04-23 08:00
2018-04-30 19:00
12j
lubelskie
0,100 / 1,706Zwoleń - Puławy (Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Puławach)Roboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węła Azoty I oraz obiektu mostowego (MD-02) w ramach budowy drogi ekspresowej od węzła Kurów Zachód do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w Puławach. Przedmiotowa organizacja zakłada zamknięcie dla ruchu Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od Ronda Bitwy Warszawskiej do Zakładów Azotowych Dyrekcja (rejon pomnika Bohaterom Września 1939). Do ruchu udostępniona jest lewa jezdnia budowanej drogi ekspresowej S12 od wiaduktu nad linią kolejową do węzła Puławy Wschód (nazwa robocza - węzeł Michałówka).
2017-10-25 09:00
2018-05-31 10:00
14
łódzkie
35,339 / 1,416m. Stryków - m. BratoszewiceRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania DK 14 (ul. Warszawska) z ul. Legionów.
2018-04-23 12:32
2018-06-30 15:00
15
wielkopolskie
130,888 / 3,355Droga krajowa nr 15 m. Gniezno - ul. WrzesińskaRoboty drogowe
Na odcinku drogi krajowej nr 15 w m.Gniezno - ul. Wrzesińskiej wykonywany będzie remont cząstkowy nawierzchni jezdni. Prace będą prowadzone odcinkami o długości do 500 metrów. W miejscu wykonywania robót zostanie wprowadzony ruch wachadłowy kierowany ręcznie.
2018-04-23 09:00
2018-04-27 15:00
15
warmińsko-mazurskie
360,570 / 0,853RyńskieRoboty drogowe
2017-09-22 07:50
2018-06-29 13:00
16
warmińsko-mazurskie
48,000 / 2,000Kisielice - OgrodzieniecRoboty drogowe
Ruch kierowany przez sygnalistów
2017-12-15 00:00
2018-06-29 13:00
16
warmińsko-mazurskie
68,850 / 0,300IŁAWARoboty drogowe
W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC RUCH KIROWANY PRZEZ SYGNALISTÓW
2018-03-16 07:00
2018-06-30 19:00
16
warmińsko-mazurskie
88,400 / 0,500STANOWO-SAMBOROWORoboty drogowe
W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT RUCH KIEROWANY PRZEZ SYGNALISTÓW
2018-04-25 08:00
2018-05-10 18:00
16
warmińsko-mazurskie
94,700 / 0,350Wirwajdy - TyrowoRoboty drogowe
Ruch kierowany przez sygnalistów
2018-04-19 10:40
2018-04-27 15:00
16
warmińsko-mazurskie
110,905 / 0,135Ostróda - Olsztyn miejscowość Stare JabłonkiRoboty drogowe
W związku z przebudową mostu na kanale Warmińskim zmieni się organizacja ruchu na trasie Olsztyn - Ostróda. Dla pojazdów o masie do 15 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 15 t kierowane będą objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51.
2017-12-13 18:30
2018-11-30 14:30
16
warmińsko-mazurskie
114,208 / 2,392Zawady - RapatyRoboty drogowe
2018-04-11 11:00
2018-04-30 15:00
16
warmińsko-mazurskie
114,208 / 9,492Zawady - GietrzwałdRoboty drogowe
Ruch kierowany przez sygnalistów.
2018-04-23 08:00
2018-04-28 18:00
16
warmińsko-mazurskie
116,600 / 0,300msc. RapatyRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-27 17:00
16
warmińsko-mazurskie
132,200 / 2,300k/m KudypyRoboty ziemne poza drogą, ograniczenie prędkości w obrębie wyjazdów z budowy. Wzmożony ruch pojazdów budowy powoduję chwilowe utrudnienia w ruchu.Lokalnie odgięcia toru jazdy.Czasowe kierowanie ruchem przez sygnalistów.2016-01-27 12:00
2018-09-28 15:00
16
warmińsko-mazurskie
203,800 / 0,200m. Mrągowo ul. M.C.SkłodowskiejRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-16 08:00
2018-04-28 15:00
16
warmińsko-mazurskie
226,800 / 0,100m. MikołajkiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-23 08:00
2018-04-27 17:00
16
warmińsko-mazurskie
242,900 / 0,800Olszewo -DąbrówkaRoboty drogowe
Brak oznakowanie poziomego.
2018-04-23 08:00
2018-04-28 17:00
16
warmińsko-mazurskie
245,650 / 4,850Dąbrówka - TuchlinRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-16 00:00
2018-04-30 00:00
16
warmińsko-mazurskie
252,200 / 0,500Tuchlin - WężewoRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2018-04-25 00:00
2018-04-30 00:00
16
warmińsko-mazurskie
252,200 / 0,500Tuchlin - WężewoRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2018-04-25 00:00
2018-04-30 00:00
16
warmińsko-mazurskie
259,958 / 0,000Mrągowo-Orzysz m. MikoszeOgraniczenie nośności na obiekcie mostowym do 20 ton (Dopuszczalna Masa Całkowita) 2013-11-13 09:00
2019-01-03 12:00
16c
warmińsko-mazurskie
0,000 / 2,700Olsztyn- WójtowoRoboty drogowe
W przypadku zajęcia połowy jezdni ręczne kierowanie ruchem przez sygnalistów. Od dnia 21.08. 2017r. przełożenie ruchu z DK 16 na objazd ( zjazd za wiaduktem na wyjeździe z Olsztyna- powrót na DK nr 16 przed skrzyżowaniem w m. Wójtowo). Objazd w pobliżu DK nr 16.
2017-03-03 07:00
2018-06-30 18:00
16c
warmińsko-mazurskie
0,000 / 2,700Olsztyn - WójtowoRoboty drogowe
Ruch odbywa się drogą serwisową DL55, w przypadku zajęcia połowy jezdni ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez sygnalistów.
2017-11-28 07:00
2018-06-28 15:00
17
mazowieckie
50,543 / 24,340Obwodnica Garwolina-granica województwaRoboty drogowe
2017-07-06 07:00
2019-10-31 15:00
17
lubelskie
87,400 / 1,000Moszczanka - SarnyRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-05-31 16:00
17
lubelskie
92,700 / 0,700Parafianka - SkrudkiRoboty drogowe
Budowa łącznicy "węzła Skrudki" oraz wjazdów na budowę drogi ekspresowej S17.
2017-11-06 13:00
2018-05-31 16:00
17
lubelskie
97,500 / 1,000Jaworów - ŻyrzynRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2017-07-03 08:00
2018-05-31 16:00
17
lubelskie
100,000 / 0,900Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-05-31 16:00
17
lubelskie
143,190 / 0,020Piaski - KrasnystawRoboty drogowe
2018-04-27 10:00
2018-04-27 13:00
17
lubelskie
192,640 / 0,190Łabunie Reforma - PolanówkaRoboty drogowe
Możliwe tymczasowe zajęcie jednego pasa ruchu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.
2017-08-10 08:00
2018-07-18 16:00
17d
lubelskie
0,010 / 0,690Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód.
2017-10-23 08:00
2018-05-31 16:00
18
lubuskie
4,700 / 1,600węzeł Olszyna-węzeł Żary ZachódWyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
25,400 / 0,700węzeł Żary Południe-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
35,000 / 1,300węzeł Żary Płd.-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
37,000 / 1,100węzeł Iłowa - węzeł LuboszówWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
19
lubelskie
252,300 / 2,700Borki - KockRoboty drogowe
2018-04-26 06:00
2018-04-28 19:00
19
lubelskie
294,000 / 3,520Lubartów - LublinRoboty drogowe
2018-04-25 07:00
2018-04-30 17:00
19
lubelskie
320,803 / 79,452Konopnica - DomostawaRoboty drogowe
Remont nawierzchni i prace utrzymaniowe
2018-04-20 06:00
2018-05-30 22:00
19
lubelskie
330,400 / 1,600Lublin - Kraśnik (m. Niedrzwica Duża)Roboty drogowe
2018-04-23 18:00
2018-04-28 19:30
19
lubelskie
344,700 / 0,880Lublin - Krasnik (m. Wilkołaz)Roboty drogowe
2018-04-23 18:00
2018-04-28 19:00
19
lubelskie
345,260 / 0,740Lublin - Kraśnik (m. Wilkołaz)Roboty drogowe
Prace prowadzone przez PKP PLK. Zamknięty prawy pas ruchu ruch drogi krajowej 19. Przejazd odbywa się lewym pasem ruchu oraz prawym poboczem utwardzonym w obie strony, przy zwężeniu pasa ruchu do 3,0m w obszarze prac kolejarzy.
2018-03-21 08:00
2018-04-30 18:00
19
lubelskie
353,700 / 6,600Lublin - Janów Lubelski (m. Kraśnik)Roboty drogowe
2018-04-23 18:00
2018-04-28 19:00
19
podkarpackie
417,750 / 0,400miejscowość NiskoRoboty drogowe
Remont wiaduktu nad koleją w m. Nisko, powiat niżański, województwo podkarpackie. Ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Czas oczekiwania do 5 min.
2018-04-09 07:00
2018-06-30 18:00
19
podkarpackie
434,100 / 2,100Jeżowe - KamieńRoboty drogowe
Remont drogi DK19 na odc. Jeżowe - Kamień (powiat niżański). Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-10 08:00
2018-04-30 18:00
19c
lubelskie
0,001 / 7,869Radzyń Podlaski - Lubartów (obwodnica Kocka)Roboty drogowe
2018-04-24 07:00
2018-04-28 17:30
22
lubuskie
1,980 / 9,870Kostrzyn-SłońskRoboty drogowe
Wycinka drzew. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie
2018-04-11 08:00
2018-04-30 15:00
22
lubuskie
36,000 / 14,000Krzeszyce - skrzyz. dk 24 /Wałdowice/Roboty drogowe
remont cząstkowy
2018-04-25 07:00
2018-04-27 20:00
22
lubuskie
105,700 / 0,400m. DobiegniewRoboty drogowe
Przebudowa mostu, Objazd mostem tymczasowym.
2017-08-17 12:00
2018-09-30 14:00
22
zachodniopomorskie
169,300 / 0,800Wałcz - OstrowiecRoboty drogowe
2017-09-04 07:00
2018-07-26 23:59
22
wielkopolskie
178,852 / 26,896Szwecja-LędyczekRoboty drogowe
Mycie oznakowania pionowego - kierownik robót Józef Antos tel. 725590968 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
2018-04-23 07:00
2018-04-27 17:00
22
pomorskie
340,000 / 0,200m. Czarlin /węzeł drogowy/Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania - budowa ronda. Zawężenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m.
2018-03-21 12:00
2018-12-31 15:00
22
pomorskie
363,700 / 0,500Królewo LotniskoRoboty drogowe
2018-03-16 08:00
2018-04-30 18:00
22a
lubuskie
0,000 / 3,163Prądocin - Gorzów Wlkp.Roboty drogowe
Prace utrzymaniowe.
2018-04-26 07:00
2018-04-30 21:00
24
lubuskie
30,271 / 21,970gr. wojew. lubuskiego - Wierzbno - ChełmskoRoboty drogowe
roboty utrzymaniowe
2018-04-19 12:00
2018-04-30 21:00
25
kujawsko-pomorskie
74,850 / 71,114Zamarte - BydgoszczRoboty drogowe
2018-04-03 07:00
2018-04-30 15:00
27
lubuskie
37,917 / 25,891Włostów - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-25 16:00
2018-05-14 22:00
27
lubuskie
37,917 / 25,891Białowice - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-30 06:00
2018-05-21 22:00
27
lubuskie
40,050 / 14,750Białowice - ŚwidnicaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco. Roboty prowadzone odcinkami. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2018-04-19 07:00
2018-04-30 17:00
27
lubuskie
40,400 / 21,300Nowogród Bobrzański - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - zalewanie szczelin w nawierzchni masą zalewową. Roboty prowadzone odcinkami. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2018-04-24 10:00
2018-04-30 17:00
28
małopolskie
92,300 / 0,200GruszowiecRoboty drogowe
Remont przepustu drogowego. Zwężenie jezdni. Ręczne kierowanie ruchem. Ograniczenie prędkości.
2018-04-18 08:00
2018-04-30 14:00
28
małopolskie
148,700 / 0,400GrybówRoboty drogowe
remont korpusu drogi, ograniczenie prędkości do 60k/h, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, roboty wykonywane na długości 200 mb od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00, w soboty w godzinach 7.30-14.00
2018-04-18 07:30
2018-04-30 18:00
28
małopolskie
154,900 / 1,000GrybówRoboty drogowe
Remont korpusu drogi, ograniczenie prędkości do 60k/h, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, roboty wykonywane na długości 200 mb od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00, w soboty w godzinach 7.30-14.00
2018-04-18 07:30
2018-04-30 18:00
28
małopolskie
157,400 / 0,100GrybówRoboty drogowe
Remont wiaduktu kolejowego, obszar zabudowany, zwężenie jednostronne.
2018-04-06 07:00
2018-05-01 14:00
28
małopolskie
159,500 / 1,000GrybówRoboty drogowe
m. Grybów (Sośnie) budowa chodnika, ograniczenie prędkości do 60 km/h, zwężenie jednostronne na długości do 200 m, ruch wahadłowy, prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00, w soboty w godzinach 7.30-13.00
2018-04-16 07:30
2018-04-30 18:00
28
małopolskie
171,121 / 0,250SzymbarkRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-12-15 08:00
2018-10-31 17:00
28
małopolskie
182,900 / 0,300Klęczany - LibuszaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-07-24 07:00
2018-07-31 17:00
28
podkarpackie
238,800 / 1,200Krosno - RymanówRoboty drogowe
W m. Miejsce Piastowe - remont chodników
2018-03-27 10:00
2018-04-27 16:00
28
podkarpackie
316,200 / 0,100Sanok - PrzemyślRemont mostu
W m. Bircza - remont mostu. Ruch odbywa się mostem objazdowym.
2017-09-12 13:30
2018-04-27 15:00
28
podkarpackie
337,500 / 0,040Sanok - PrzemyślW m. Dybawka - pęknięcie nawierzchni jezdni i osunięcie się skarpy. Prawostronne zwężenie jezdni. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/godz. 2017-10-26 12:00
2018-12-31 15:00
29
lubuskie
23,423 / 3,157m. CybinkaRoboty drogowe
Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni, wycinka drzew).
2018-01-10 07:00
2018-08-31 20:00
29
lubuskie
35,670 / 0,330Gęstowice - Sk. z DW 138Roboty drogowe
Wycinka Krzaków
2018-04-26 12:00
2018-04-28 15:00
29
lubuskie
51,140 / 0,602Krosno Odrz. ul. PoznańskaRoboty drogowe
Regulacja wysokości studni rewizyjnych i wpustów ulicznych. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie
2018-04-26 08:00
2018-04-30 20:00
31
zachodniopomorskie
64,330 / 0,050m. Godków 2018-04-13 17:00
2018-05-11 15:00
31
zachodniopomorskie
93,300 / 4,800Chwarszczany - Sarbinowo 2018-04-20 07:00
2018-08-20 08:00
31
lubuskie
100,943 / 2,657Sarbinowo-KostrzynRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie
2018-04-26 07:00
2018-04-28 18:00
31
lubuskie
102,290 / 0,630Sarbinowo-KostrzynRoboty drogowe
Wycinka drzew. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie
2018-04-11 08:00
2018-04-30 15:00
31
lubuskie
106,186 / 0,564m. KostrzynRoboty drogowe
Remont nawierzchni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-04-04 07:00
2018-04-30 18:00
31
lubuskie
108,405 / 1,275Kostrzyn-GórzycaRoboty drogowe
Wycinka drzew. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie.
2018-04-11 08:00
2018-04-30 15:00
31
lubuskie
110,000 / 25,400Kostrzyn-SłubiceRoboty drogowe
Koszenie miejscowości: Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice, Drzecin.
2018-04-25 08:00
2018-04-29 18:00
32
lubuskie
46,087 / 12,455Łagów - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-25 16:00
2018-05-14 22:00
32
lubuskie
46,087 / 14,650Łagów - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-30 06:00
2018-05-21 22:00
32
lubuskie
48,340 / 0,140m. Leśniów WielkiRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - remont chodnika.
2018-04-23 12:00
2018-05-20 20:00
32
lubuskie
71,567 / 18,378Sulechów - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-25 16:00
2018-05-14 22:00
32
lubuskie
71,567 / 18,378Sulechów - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-30 06:00
2018-05-21 22:00
32
lubuskie
86,210 / 0,313m. KargowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: przebudowa drogi wraz z budową zjazdu publicznego. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2018-04-18 08:00
2018-05-18 16:00
32
wielkopolskie
152,700 / 2,500odc. Strykowo - StęszewRoboty drogowe
Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+700 - 155+200. Roboty polegają na wykonaniu odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz od km 154+220 do km 154+640 (jezdnia lewa) - ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch będzie się odbywał częściowo po wybudowanym we wcześniejszych etapach nowym odcinku DK32. Na odcinku w km 154+050 - 154+250 ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz w zależności od postępu prac na obiekcie mostowym WS11 ruch będzie się odbywał lewą lub prawą jezdnią DK32 (dopuszcza się przekładanie ruchu w trakcie realizacji prac).
2016-03-14 10:00
2018-05-31 16:00
32a
lubuskie
0,250 / 3,669obwodnica SulechowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-25 16:00
2018-05-14 22:00
32a
lubuskie
0,250 / 3,669obwodnica SulechowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-04-30 06:00
2018-05-21 22:00
36
dolnośląskie
33,500 / 0,400m. ŚcinawaRoboty drogowe
2018-04-05 17:00
2018-09-30 17:00
36
dolnośląskie
0,000 / 10,200Prochowice-NiemstówRoboty drogowe
2018-04-17 08:00
2018-04-30 18:00
38
opolskie
28,400 / 0,050m. UcieszkówBudowa Przepustu. W miejscu prowadzenia prac występuje ruch wahadłowy. Prace trwają głównie na poboczach i skarpach drogi. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. 2018-04-20 08:00
2018-04-27 19:00
38
opolskie
0,000 / 2,750Granica Państwa - PietrowiceRoboty drogowe
Wycinka drzew. W miejscu prac skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu- ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót
2018-04-25 07:00
2018-04-28 17:00
39
opolskie
46,800 / 0,830m. Brzeg ul. WłościańskaRoboty drogowe
Remont kanalizacji
2018-04-17 12:00
2018-04-27 16:00
40
opolskie
18,791 / 0,300Prudnik ul. Stefana BatoregoRoboty drogowe
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
2018-04-24 08:00
2018-11-30 11:00
40
opolskie
69,300 / 0,650Obwodnica Kędzierzyn -KoźleRoboty drogowe
Prace remontowe na obiekcie inżynierskim. Na przedmiotowym odcinku może występować ograniczenie skrajni drogowej jedynie na asfaltowym pasie awaryjnym. Pozostałe prace prowadzone na skarpach przy obiekcie Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. Od godziny 16.00 do 8.00 bez utrudnień w ruchu kołowym.
2018-04-19 08:00
2018-04-27 16:00
40
opolskie
72,700 / 0,800m. Kędzierzyn Koźle, ul. PrzyjaźniBudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zmiana organizacji ruchu. Wyznaczony objazd przez dzielnicę Blachownia ul. Tuwima i ul. Szkolną.2018-03-19 07:00
2018-05-08 15:00
41
opolskie
13,000 / 20,270odcinek od obwodnicy Nysy do Prudnika, oraz Prudnik - TrzebinaRoboty drogowe
Odtwarzanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych - prace szybko postępujące poza godzinami szczytu.
2018-04-17 10:00
2018-04-27 08:00
41
opolskie
19,700 / 0,100m. RudziczkaRoboty drogowe
Budowa kanalizacji deszczowej
2018-04-20 08:00
2018-04-27 15:00
42
opolskie
37,000 / 4,500Ligota Górna - Bogdańczowice - Wrzosy - BiadaczZawody sportowe
Objazd od strony Kluczborka DK 11 do Bąków nastepnie przez Drzewiec do Biadacz. Objazd od strony Gorzowa Śląskiego w Biadacz na przez Drzewiec do Bąków na DK 11 Kluczbork.
2018-05-02 09:00
2018-05-02 11:30
42
łódzkie
137,075 / 1,075Radomsko (od ul. Batorego do ul. Krakowskiej)Roboty drogowe
Objazd wyznaczony ulicami miasta.
2018-03-02 11:30
2018-11-02 12:00
42a
świętokrzyskie
0,790 / 0,645rondo m. Skarżysko-Kam.Roboty drogowe
2018-04-19 08:00
2018-04-30 15:00
43
śląskie
55,750 / 1,141DK43 Lgota < - > CzęstochowaRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy Osoba odpowiedzialna za oznakowanie: Mirosław Brzeżański - tel.: 728 - 319 - 182
2017-03-10 10:00
2018-11-30 23:00
44
małopolskie
81,800 / 0,300RyczówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z wycinką drzew. Obszar zabudowany, w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-04-23 07:00
2018-04-27 16:00
45
opolskie
51,370 / 0,930m. Reńska WieśRoboty drogowe
Rozbudowa drogi krajowej nr 45 - droga zamknięta na odc. od km 51+370 do km 52+300. Objazd przez m. Reńska Wieś drogą woj. nr 418 oraz DK 40b.
2018-04-04 13:00
2018-04-30 18:00
45
opolskie
55,300 / 1,400odc. Większyce-m. KomornoRoboty drogowe
Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odc. m. Większyce-m. Komorno.
2018-04-09 07:00
2018-04-30 17:00
45
opolskie
120,613 / 0,200m. JełowaRemont mostu
Remont mostu
2018-04-04 07:00
2018-04-30 17:00
45
opolskie
134,700 / 0,500TrzebiszynRoboty drogowe
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach PPMN - utrudnienia w ruchu.
2018-04-26 22:00
2018-04-30 06:00
45
opolskie
151,660 / 4,740Praszka - KowaleRoboty drogowe
Remont nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco - utrudnienia w ruchu
2018-04-26 08:00
2018-04-27 17:00
46
opolskie
73,000 / 2,000odcinekod obwodnicy GrabinaRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Możliwy ruch wahadłowy kierowany przez pracownika.
2018-04-25 08:00
2018-04-27 16:00
46
śląskie
183,000 / 0,300DK46 m. WyrazówRoboty drogowe
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
2017-05-18 00:00
2018-10-31 00:00
46
śląskie
238,016 / 0,200NakłoRoboty drogowe
Przebudowa wiaduktu. Objazd poprowadzono drogami DK1, DK78.
2017-10-12 11:00
2018-09-30 16:00
47
małopolskie
29,839 / 0,200Biały DunajecRoboty drogowe
W związku z budową nowego mostu na potoku Florynów, przełożenie ruchu na dwukierunkowy most objazdowy.
2017-09-04 13:00
2018-06-18 14:00
47
małopolskie
31,800 / 0,150Biały DunajecRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Obecnie ruch odbywa się po istniejącym moście - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W drugiej połowie kwietnia b.r. nastąpi przełożenie ruchu na most objazdowy, po którym przez ok. miesiąc będzie odbywał się ruch dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 40 km/h, następnie wprowadzone będą czasowe utrudnienia - ruch wahadłowy.
2018-03-05 00:00
2019-06-28 00:00
47
małopolskie
34,292 / 0,128PoroninRoboty drogowe
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 47 z dw 961 - wahadło z sygnalizacją świetlną w związku z zamknięciem lewego pasa jezdni, przewiduje się również ręczne kierowanie ruchem przez uprawnione osoby.
2018-04-12 07:00
2018-06-12 17:00
48
mazowieckie
103,795 / 47,309Białobrzegi - Dęblin (Miejska Dąbrowa - Zajezierze)Roboty drogowe
W razie potrzeby ruch kierowany ręcznie
2018-04-18 08:00
2018-04-30 16:00
48
lubelskie
190,015 / 9,110Przytoczno - KockRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-09-24 08:00
50
mazowieckie
60,500 / 0,400Rębowo - prace brukarskieRoboty drogowe
Rębowo - prace brukarskie
2018-04-20 09:30
2018-04-27 15:00
50
mazowieckie
88,200 / 14,100rondo "Żyrardowskie" - CygankaRoboty drogowe
Przy sprzyjajacych warnkach mogą być wykonywane roboty brukarskie przy skrzyżowaniach i poza rowami Roboty bitumiczne przerwane do odwołania w km 98+000
2017-09-21 07:00
2018-05-31 15:00
50
mazowieckie
177,676 / 4,424Góra Kalwaria - SobiekurskRemont mostu
Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zawężenie do 1 pasa ruchu, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prace dotyczą usunięcia szczelin w łożyskach wewnętrznych konstrukcji dla przęseł zawieszonych oraz uszczelnienia w obrębie dylatacji mostu przez rz. Wisła w m. Góra Kalwaria. Roboty w części pod płytą obiektu.
2018-04-28 07:00
2018-05-02 18:00
50a
mazowieckie
0,370 / 0,960Obwodnica Mszczonowa ETAP IRoboty drogowe
Budowa dwóch rond na skrzyżowaniu z DK 50a 1. na skrzyżowaniu na Grabce - ruch po ciągu zasadniczym 2.Ruch po Łącznicy z S-8h - przywrucony 28.12.2017 r .
2017-10-16 10:00
2018-06-22 15:00
50a
mazowieckie
1,900 / 0,550Obwonica Mszczonowa Etap IRoboty drogowe
Budowa ronda Mszczonowskiego ( na wysokości KERAMZYTU ) Ruch po ciągu zasadniczym bez zawężeń. Roboty wstrzymane . Możliwość kontynuacji w waunkach sprzyjających.
2017-10-10 10:00
2018-06-29 15:00
50f
mazowieckie
1,335 / 0,065(rondo Wiskitki)Roboty drogowe
Remont nawierzchni na pierścieniu ronda, ruch sterowany ręcznie, roboty prowadzone w dniu 27/28.04.2018r i 28/29.04.2018r w godz. 23-6
2018-04-27 23:00
2018-04-29 06:00
51
warmińsko-mazurskie
24,860 / 2,970Osieka - SamolubieRoboty drogowe
2018-04-16 08:00
2018-05-31 17:00
51
warmińsko-mazurskie
93,500 / 3,900Olsztyn - DorotowoRoboty drogowe
Roboty ziemne i bitumiczne poza drogą, wzmożony ruch pojazdów budowy powoduje lokalne utrudnienia w ruchu. Ograniczenie prędkości w obrębie wyjazdów z budowy do 50km/h. Objazdy przy budowie obiektów inżynierskich (lokalnie na krótkich odcinkach ograniczenie prędkości do 40 km/h). Lokalne zawężenia jezdni do 6m. Lokalnie ruch kierowany przez sygnalistów.
2015-04-28 08:00
2018-07-31 15:00
52
śląskie
14,200 / 0,100Bielsko-Biala - KętyRoboty drogowe
2018-04-26 07:00
2018-04-26 15:00
52
małopolskie
60,000 / 0,100BrodyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-09-18 09:00
2018-07-29 10:00
52
małopolskie
62,000 / 0,300BrodyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową 2 mostów.Ruch dwukierunkowy po drodze objazdowej z dwoma tymczasowymi mostami oraz kładką dla pieszych. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej.
2017-09-18 07:00
2018-07-29 00:00
53
warmińsko-mazurskie
5,300 / 0,300Szczęsne - KlewkiWyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów). 2017-03-27 15:00
2018-12-31 23:00
53
warmińsko-mazurskie
47,200 / 0,500m. Szczytno ul PiłsudskiegoRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem w czasie trwania robót. W okresie nocnym i w dni wolne od pracy ruchem kieruje sygnalizacja.
2018-04-04 12:00
2018-05-04 17:00
55
pomorskie
3,000 / 0,650m.Rychnowo ŻuławskieRoboty drogowe
Roboty w związku z budową S7 Nowy Dwór Gd.- Kazimierzowo. Budowa nowego dojazdu dk55 do budowanej S7. Wprowadzony ruch wahadłowy na odc. 200m od dn.24.4.2018 godz. poranne
2017-06-23 08:15
2018-09-30 15:00
56
kujawsko-pomorskie
0,000 / 20,453Koronowo - TrzeciewiecRoboty drogowe
2018-04-03 07:00
2018-04-30 15:00
57
warmińsko-mazurskie
83,000 / 29,000Szczytno- WielbarkRoboty drogowe
2018-04-26 09:00
2018-04-27 17:00
58
warmińsko-mazurskie
79,000 / 2,000Szczytno- BabiętaRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
2018-04-26 09:00
2018-04-27 17:00
58
warmińsko-mazurskie
116,340 / 19,460Ruciane - Pisz - Biała PiskaRoboty drogowe
Pogłębianie/wykonanie rowów przydrożnych
2018-04-09 11:00
2018-04-30 00:00
58
warmińsko-mazurskie
119,600 / 30,720Ruciane - Pisz - gr. wojRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-27 15:00
58b
warmińsko-mazurskie
0,000 / 1,300m. PiszRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-27 15:00
59
warmińsko-mazurskie
0,400 / 0,460m. Giżycko ul. ObwodowaRoboty drogowe
Ciąg główny zamknięty.Ruch skierowany na objazd wyznaczony równolegle do jezdni głównej. Ręczne kierowanie ruchem.
2017-09-29 07:00
2018-09-30 07:00
61
mazowieckie
43,100 / 4,300Klusek-PogorzelecPielęgnacja drzew. 2018-04-24 10:00
2018-04-27 12:00
61
mazowieckie
116,090 / 0,000OstrołękaRemont mostu
Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka.
2017-03-24 09:00
2019-09-30 15:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk nad Wisłą- PopowoRoboty drogowe
Pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków i odrostów w pasie drogowym drogi krajowej nr 62- prace prowadzone z zajeciem jednej jezdni.
2018-02-19 06:00
2018-05-29 17:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk nad Wisłą-PopowoRoboty drogowe
Roboty związane ze sprzątaniem pasa drogowego DK 62- czyszczenie chodników, elementów BRD oraz sprzątanie w krawężniku. Roboty prowadzone z zajęciem częściowym jezdni
2018-04-10 07:00
2018-04-30 17:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk nad Wisłą- PopowoRoboty drogowe
Usunięcie zanieczszczeń- śmieci z pasa drogowego DK 62. Prace na poboczach oraz rowach
2018-04-17 07:00
2018-04-30 17:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk nad Wisłą- PopowoRoboty drogowe
Roboty związane z myciem oznakowania pionowego na DK 62. Roboty prowadzone z zajęciem częściowym jezdni.
2018-04-23 07:00
2018-04-30 17:00
62
mazowieckie
163,150 / 38,810Czerwińsk nad Wisłą- KikołyRoboty drogowe
Roboty związane z wykonaniem prac w zakresie renowacji rowów w pasie drogi krajowej nr. 62- prace prowadzone z zajeciem jezdni, częściowym zajęciem jezdni lub zajęciem pobocza.
2018-04-09 07:00
2018-05-31 17:00
62
mazowieckie
166,140 / 28,370Sielec- PomiechówekRoboty drogowe
Roboty związane z wykonywaniem prac brukarskich oraz prac towarzyszących w pasie drogowym DK 62. Prace prowadzone bez zajęcia jezdni (możliwe chwilowe utrudnienia).
2018-04-19 07:00
2018-05-31 17:00
62
mazowieckie
191,740 / 0,000Nowy Dwór MazowieckiRoboty drogowe
Roboty związane z wycinką drzew w pasie drogowym DK 62. Prace prowadzone bez zajęcia jezdni.
2018-04-23 07:00
2018-04-30 17:00
62
mazowieckie
192,870 / 19,130Wierzbica, Wola Kiełpińska, Orzechowo, StanisławowoRoboty drogowe
Roboty związane z naprawą uszkodzonych skarp, roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu.
2018-04-04 07:00
2018-04-30 17:00
62
mazowieckie
198,580 / 0,100CzarnowoRoboty drogowe
Roboty związane z "Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 na odcinku Popłacin-Starawieś"- dot. buduwy zatok autobusowych po stronie prawej oraz lewej w m. Czarnowo. Prace prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu.
2018-04-05 07:00
2018-05-31 17:00
62
mazowieckie
249,100 / 13,440Wyszków-ŁochówRoboty drogowe
Remont nawierzchni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2018-03-27 10:00
2018-04-30 16:00
62
mazowieckie
311,600 / 3,050Sokołów Podl. - BachorzaRoboty drogowe
Wykonywana renowacja rowów po stronie prawej drogi..
2018-04-18 07:00
2018-04-28 14:00
63
warmińsko-mazurskie
107,000 / 4,000Pisz - Jeże - gr. wojRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-04-27 15:00
63
podlaskie
168,942 / 0,000Zambrów ul. T. KościuszkiRoboty drogowe
Przbudowa mostu przez rzekę Jabłonka sterowanie ruchem ręczne poniedziałek -sobota godz 6.00-22.00 w godz. 22.00-6.00 sygnalizacja świetlna
2018-04-16 08:00
2018-09-30 18:00
63
mazowieckie
221,000 / 14,000Suchodół - SterdyńRoboty drogowe
2018-04-24 08:00
2018-04-27 17:00
63
lubelskie
287,885 / 10,249Siedlce - ŁukówRoboty drogowe
2018-04-23 06:00
2018-04-28 19:00
63
lubelskie
299,385 / 3,165Gołaszyn - JezioryRoboty drogowe
Utrzymanie elementów odwodnienia
2018-04-26 06:00
2018-04-28 19:00
65
podlaskie
130,000 / 12,335Mońki - KnyszynRoboty drogowe
2018-03-27 08:00
2018-06-08 00:00
65
podlaskie
145,000 / 10,000Gaj - Dobrzyniewo DużeRoboty drogowe
Remont cząstkowy Ruch wahadłowy Ograniczenie prędkości do 50 km/h
2018-04-23 07:00
2018-04-28 15:00
66
podlaskie
41,300 / 0,000MieńRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Mień
2018-04-06 08:00
2018-09-30 16:00
66
podlaskie
49,000 / 1,730Patoki -BrańskRoboty drogowe
2018-04-26 08:00
2018-04-27 15:00
68
lubelskie
7,090 / 2,400Wólka Dobryńska - KukurykiRoboty drogowe
2018-04-27 06:00
2018-04-27 12:00
71
łódzkie
42,880 / 0,410m.PabianiceRoboty drogowe
regulacja wysokości włazów  żeliwnych  studni rewizyjnych  kanalizacyjnych typu ciężkiego. Ruch sterowany ręcznie.
2018-04-09 12:30
2018-04-27 17:30
72
wielkopolskie
3,630 / 0,310odc. Janowice - ŻdżaryRoboty drogowe
Budowa ciągu pieszo-rowerowego./Roboty ziemne, odhumusowywanie, kanał technologiczy/ Wykonawca PRDM Koło. Projekt org 4080.1.2017.190 / roboty drogowe, zwężenie jezdni,w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-04-06 09:00
2018-04-30 16:00
72
wielkopolskie
25,000 / 21,942odc. Słodków - CzłopyMechaniczne i ręczne zamiatanie - wysepki, krawężniki, zatoki autobusowe itp. Wykonawca PBD Kalisz 2018-04-25 08:00
2018-05-18 16:00
72
wielkopolskie
39,400 / 2,600oc. Przykona - Wichertów str. PPogłębianie rowów str. P. Wykonawca PBD Kalisz. Oznakowanie:A-14, ogr. do 50 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wymijania. 2018-04-17 08:00
2018-04-30 17:00
72
łódzkie
51,900 / 3,749Uniejów - PoddębiceRoboty drogowe
Czyszczenie Separatorów.
2018-04-18 13:30
2018-04-30 17:00
73
małopolskie
95,000 / 13,000Szczucin - SkrzynkaRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni drogi - roboty szybko postępujące, ręczne kierowanie ruchem, ograniczenie prędkości do 50km/h
2018-04-27 08:00
2018-04-27 17:00
74
lubelskie
174,912 / 49,582Annopol - FrampolRoboty drogowe
2018-04-20 06:00
2018-05-30 22:00
74
lubelskie
174,913 / 0,576Opatów - AnnopolRoboty drogowe
2018-04-03 10:00
2018-04-30 15:00
74
lubelskie
175,510 / 2,690Kraśnik - Opatów (m. Annopol)Roboty drogowe
2018-04-23 18:00
2018-04-28 19:00
74
lubelskie
186,730 / 2,270Kraśnik - Opatów (m. Gościeradów Ukazowy)Roboty drogowe
2018-04-23 18:00
2018-04-28 19:00
74
lubelskie
197,750 / 1,000m. OlbięcinOsunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. 2014-05-21 00:08
2018-12-31 15:00
74
lubelskie
213,200 / 0,800Janów Lubelski - DzwolaRoboty drogowe
2018-03-06 08:00
2018-05-30 16:00
74
lubelskie
228,190 / 24,925Frampol - SzczebrzeszynOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. 2014-04-14 07:00
2018-12-31 07:00
74
lubelskie
228,190 / 12,013Frampol - GorajecRoboty drogowe
2018-04-20 06:00
2018-05-30 22:00
75
małopolskie
15,700 / 0,200BrzeskoRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu.
2017-07-03 12:00
2018-06-06 12:00
75
małopolskie
100,500 / 0,100TyliczUtrudnienia związane z budową nowego mostu, ruch wahadłowy po moście objazdowym. 2015-01-02 00:00
2018-05-31 00:00
75
małopolskie
104,400 / 0,200TyliczRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu, ruch pojazdów przełożony na most objazdowy.
2017-06-26 00:00
2018-05-31 00:00
76
mazowieckie
24,125 / 16,275Kołbiel _obwodnica GarwolinaRoboty drogowe
2017-07-01 07:00
2019-10-31 15:00
77
podkarpackie
23,972 / 19,353Trześń - AgatówkaRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. W obrębie prowadzonych robót możliwe kierowanie ruchem ręcznie.
2018-04-19 12:00
2018-04-27 18:00
77
podkarpackie
27,761 / 0,000Sandomierz - Stalowa WolaRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Łęg w m. Gorzyce. Ruch pojazdów w obu kierunkach równocześnie kierowany na objazd przez mosty tymczasowe, po jednym dla każdego kierunku ruchu. Ograniczono prędkość do 40 km/h celem uspokojenia i usystematyzowania ruchu na objeździe.
2017-11-16 15:00
2018-07-31 15:00
77
podkarpackie
30,310 / 0,601Gorzyce - Zaleszany, msc. Motycze PoduchowneBudowa zatoki autobusowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 77 w woj. podkarpackimw msc. Motycze Poduchowne w ramach PBDK" 2018-04-10 10:00
2018-04-30 18:00
77
podkarpackie
49,700 / 7,300Stalowa Wola - NiskoRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. W obrębie prowadzonych robót możliwe ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-23 08:00
2018-04-28 18:00
77
podkarpackie
51,200 / 0,140msc. Stalowa Wola, ul. EnergetykówRoboty drogowe
W m. Stalowa Wola, ul. Energetyków, budowa turboronda w ramach inwestycji pn. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków" na odcinku od km 51+200 do km 51+340. Zakres robót obejmuje wyłączenie z ruchu jezdni lewej dwupasowej oraz odcinka ciagu pieszo - rowerowego.
2018-03-07 07:00
2018-07-17 20:00
77
podkarpackie
53,300 / 3,300Stalowa Wola - NiskoRoboty drogowe
Uzupełnienie poboczy gruntowych, strona prawa i lewa.
2018-04-19 08:00
2018-04-30 18:00
77
podkarpackie
57,200 / 0,611m. Nisko, ul. SandomierskaZamknięcie prawego pasa ruchu DK 77 w m. Nisko od ul. Podoficerskiej do ul. Mickiewicza. Wytyczono objazdy ulicami: Podoficerską, 1000-Lecia, Głowackiego, Kolejową, Dworcową, Rzeszowską i PCK. 2018-04-24 11:00
2018-05-15 17:00
77
podkarpackie
61,000 / 24,765Wolina - Nowa SarzynaRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. W obrębie prowadzonych robót możliwe ręczne kierowanie ruchem.
2018-04-23 08:00
2018-04-28 18:00
77
podkarpackie
117,200 / 0,200Leżajsk - JarosławRoboty drogowe
Budowa zatok autobusowych.
2018-01-19 08:30
2018-04-27 16:00
77
podkarpackie
121,400 / 0,300Leżajsk - JarosławRoboty drogowe
Budowa zatok autobusowych
2018-01-19 08:53
2018-04-27 16:00
77
podkarpackie
130,429 / 13,715Skołowszów- PrzemyślRoboty drogowe
2018-04-18 10:30
2018-04-30 16:00
78
świętokrzyskie
165,153 / 2,412gr. województwa Świętokrzyskiego - MoskorzewRoboty drogowe
Utrudnienia w ruchu związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku granica województwa Świętokrzyskego - Moskorzew.
2018-03-16 08:00
2018-06-30 18:00
78
świętokrzyskie
165,153 / 17,847Goleniowy-JędrzejówRoboty drogowe
W miejscu prowadzonych prac zajęty pas ruchu.
2018-04-25 08:00
2018-04-28 18:00
78
świętokrzyskie
168,500 / 11,000Moskorzew - ŚlęcinRoboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Moskorzew - Ślęcin. Może występować ruch wahadłowy.
2018-01-25 12:00
2018-07-31 18:00
78d
świętokrzyskie
7,500 / 0,300Północna obwodnica JędrzejowaRoboty drogowe
W miejscu prowadzonych prac zamknięta łącznica w kierunku centrum Jędrzejowa, objazd zgodnie z oznakowaniem.
2018-04-27 08:00
2018-04-27 18:00
79
mazowieckie
94,280 / 0,520Kozienice - Zwoleń (m. Policzna)Roboty drogowe
W trakcie rozładunku / załadunku, ruch kierowany ręcznie.
2017-12-18 08:00
2018-04-30 16:00
79
mazowieckie
112,000 / 1,400Zwoleń - Ożarów odcinek Sydół - SycynaRoboty drogowe
Ruch wahadłowy tylko w przypadku rozładunku materiałów kierowany ręcznie w miarę potrzeb
2018-04-18 07:00
2018-06-30 17:00
79
mazowieckie
123,200 / 20,800Zwoleń - Ożarow odcinek Anusin - KostusinRoboty drogowe
Ruch kierowany ręcznie w miarę potrzeb
2018-04-25 09:00
2018-04-30 00:00
79
mazowieckie
134,880 / 0,270Zwolen - Ożarów odcinek m. LipskoRoboty drogowe
Budowa skrzyżowania z dr woj. 747 Pasy ruchu ograniczone znakami U-21a i 21b na osi drogi i liniach krawędziowych
2017-10-20 11:00
2018-05-30 16:00
79
mazowieckie
141,002 / 2,350Lipsko - Ożarów (Maruszów - Kostusin)Roboty drogowe
Ruch wahadłowy w czasie rozładunku / załadunku materiałów - kierowany ręcznie w miarę potrzeb.
2017-12-18 08:00
2018-05-31 16:00
79
świętokrzyskie
240,386 / 1,784Ruszcza - PrzeczówRoboty drogowe
2017-09-08 12:00
2018-05-08 13:00
79
małopolskie
311,785 / 2,613HebdówRoboty drogowe
Budowa chodników - zajęcie pobocza, roboty prowadzone w obszarze zabudowany.
2018-03-12 08:00
2018-04-30 16:00
79
małopolskie
351,600 / 31,000Kraków - ChrzanówRoboty drogowe
Prace konserwacyjne remontowe przy kratkach ściekowych i włazach studzienek kanalizacji. Roboty szybkopostępujące, wprowadzane ograniczenia prędkości, zawężenia lewo lub prawostronne, w miarę potrzeb ręczne sterowanie ruchem, możliwe chwilowe wstrzymania ruchu (prace uzależnione od warunków atmosferycznych)
2018-04-23 07:00
2018-04-30 18:00
79
małopolskie
353,000 / 0,100Kraków - ChrzanówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu kolejowego w m. Zabierzów, zwężenie drogi.
2018-01-11 07:00
2018-05-31 18:00
79
małopolskie
379,000 / 0,000Trzebinia - ChrzanówRajd
Parada motocyklowa, utrudnienia w ruchu związane z przejazdem kolumny motocykli zabezpieczonej przez dwa radiowozy, możliwe krótkotrwałe zatrzymanie ruchu.
2018-06-16 14:00
2018-06-16 16:10
79
małopolskie
381,140 / 0,600TrzebiniaRoboty drogowe
Zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową. Planowany termin zakończenia prac przy całkowitym zamknięciu wiaduktu - 06.08.2018 r. Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79.
2018-02-09 00:00
2018-11-09 00:00
79
małopolskie
384,800 / 0,000ChrzanówDni Chrzanowa 2018 - zakaz wjazdu w ul. Broniewskiego m. Chrzanów 2018-06-01 08:00
2018-06-04 15:00
80
kujawsko-pomorskie
0,000 / 0,676Pawłówek - BydgoszczRoboty drogowe
2018-04-03 07:00
2018-04-30 15:00
81
śląskie
19,670 / 0,830Orzesze ZawiśćBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie części pobocza i chodnika przy DK81 i DW 926 w obrębie skrzyżowania oraz zamknięcie zjazdu z DK81 na ul. Zacisze 2018-03-19 08:00
2018-05-31 17:00
81
śląskie
37,600 / 3,650odcinek Warszowice-PawłowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi DK81 2018-02-27 08:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
37,700 / 0,220odcinek Warszowice-PawłowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK81 na odcinku Warszowice - Pawłowice 2018-03-20 08:00
2019-02-18 17:00
82
lubelskie
4,709 / 81,850Lublin - WłodawaRoboty drogowe
2018-04-25 09:00
2018-04-30 17:00
83
łódzkie
40,000 / 1,500m. MałkówRoboty drogowe
Odmulanie przydrożnych rowów. Wprowadzono zakaz wyprzedzania, oraz poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości do 60km/h. Ruch będzie sterowany ręcznie.
2018-04-25 10:30
2018-04-27 18:00
83
wielkopolskie
0,000 / 25,668odc. Turek - MiłkowiceRęczne i mechaniczne zamiatanie : wysepki, zatoki autobusowe, krawężniki itp. Wykonawca PBD Kalisz. 2018-04-25 08:00
2018-05-18 16:00
84
podkarpackie
0,001 / 1,757Sanok - ZagórzRoboty drogowe
Remont drogi krajowej w m. Sanok ul. Kolejowa. Zwężenie jezdni.
2018-04-04 09:00
2018-07-31 14:00
84
podkarpackie
40,850 / 0,050Lesko - KrościenkoRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
2017-09-20 08:30
2018-12-31 14:00
84
podkarpackie
42,432 / 0,000Ustrzyki Dolne - KrościenkoOgraniczenie nośności do 15t na moście w miejscowości Brzegi Dolne, ze względu na zły stan techniczny. 2014-01-01 00:01
2018-12-31 23:59
85
mazowieckie
2,790 / 0,330KazuńRoboty drogowe
Roboty związane z wykonaniem prac brukarskich wraz z robotami towarzyszącymi w pasie drogi krajowej nr 85- wymiana uszkodzonego krawężnika. Roboty prowadzone z częściowym zajęciem jezdni. Możliwe chwilowe utrudnienia.
2018-04-19 07:00
2018-05-31 17:00
85
mazowieckie
0,000 / 4,774Nowy Dwór Mazowiecki- KazuńRoboty drogowe
Roboty związane z myciem oznakowania pionowego- możliwe częściowe zajęcie jezdni.
2018-04-23 07:00
2018-04-30 17:00
91
pomorskie
71,800 / 3,500m. Nicponia - m. PiasecznoRoboty drogowe
2018-04-09 08:00
2018-05-18 17:00
91c
śląskie
88,000 / 0,400m. Rudniki, od skrzyżowania z ul. Dolną dp skrzyżowania z ul. MstowskąRoboty drogowe
2018-04-25 08:00
2018-05-10 16:00
92
wielkopolskie
98,000 / 17,000odc. Trzciel - BolewiceRoboty drogowe
Przebudowa DK92 w km 97+923-111+600 oraz w km 112+500-115+000 - prace postępujące (roboty nawierzchniowe). Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-03-08 08:00
2018-07-20 17:00
92
wielkopolskie
204,000 / 4,000Siedlec - KostrzynRoboty drogowe
Remont nawierzchni na jezdni w kierunku Poznania
2018-04-24 08:00
2018-04-27 14:00
92
wielkopolskie
214,000 / 6,500Starczanowo - ZasutowoRoboty drogowe
2018-04-24 08:00
2018-04-27 18:00
92
wielkopolskie
277,265 / 58,984Brzeźno - Koło - PniewoRęczne sprzątanie: przy krawężnikach jezdni, wysepek i chodników str. L i P Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych szybkopostępującycdh Wykonawca Maxpert 2018-04-16 08:00
2018-04-30 16:00
92
wielkopolskie
320,600 / 1,400odc. Borysławice - Kłodawa str. LOdmulanie rowów str. L. Wykonawca PBD Kalisz. Oznakowanie: A-14, ogr. 50 km/h zwężenie jezdni. 2018-04-17 08:00
2018-04-30 17:00
92b
lubuskie
0,700 / 12,800Węzeł A-2 Rzepin - TorzymRoboty drogowe
koszenie pasa drogowego drogi krajowej Nr 92b na odcinku od skrzyżowania z autostradą A-2 węzeł Rzepin do m. Torzym
2018-04-25 07:00
2018-04-29 18:00
92b
lubuskie
42,400 / 1,310m. WilkowoRoboty drogowe
Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-04-23 08:00
2018-04-27 20:00
94
dolnośląskie
59,400 / 0,000Wilczków-Środa Śl.Roboty drogowe
2018-04-17 08:00
2018-04-30 18:00
94
dolnośląskie
73,400 / 0,000m. ŹródłaRoboty drogowe
2018-04-17 08:00
2018-09-30 18:00
94
opolskie
159,900 / 0,400BUSZYCE - SKOROGOSZCZRoboty drogowe
2018-03-05 08:00
2018-04-30 15:00
94
podkarpackie
527,456 / 60,057Machowa - RzeszówRoboty drogowe
Prace utrzymaniowe - pozimowe sprzątanie związane z myciem oznakowania pionowego, pasów ruchu drogowego. Zajęte lokalnie pasy ruchu w obydwu kierunkach.
2018-04-04 07:30
2018-04-30 19:00
94
podkarpackie
655,421 / 30,661Tuczempy -KorczowaRoboty drogowe
2018-04-18 10:30
2018-04-30 16:00
94
podkarpackie
681,500 / 2,625Radymno - KorczowaZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z kraju.
2018-04-26 11:00
2018-04-27 12:00
94g
małopolskie
0,866 / 34,114Wieliczka - BochniaRoboty drogowe
Pozimowe sprzątanie pasa drogowego - zajęcie pobocza, ewentualnie części pasa ruchu, roboty szybko postępujące
2018-04-13 07:00
2018-04-27 17:00
94g
małopolskie
17,700 / 0,000BrzezieZabezpieczenie spływu deformacji skarpy - zajęcie pobocza bitumicznego oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, ograniczenie prędkości do 50km/h 2018-04-24 08:00
2018-04-30 17:00
94g
małopolskie
30,200 / 0,100Obwodnica BochniZabezpieczenie spływu deformacji skarpy - zajęcie pobocza bitumicznego oraz części pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 60km/h 2018-04-09 07:00
2018-04-27 17:00
98
dolnośląskie
5,993 / 1,500Od miejscowości Długołęka do granicy miasta Wrocław strona prawa i lewa oraz pas rozdziałuRoboty drogowe
2018-04-26 19:00
2018-04-26 23:00