Mapa samochodowa/drogowa Polski

Zapraszamy do korzystania ze szczegółowej mapy drogowej Polski i Europy zawierającej narzędzia do wyszukiwanie miejsc oraz wyznaczania tras przejazdu.

Mapa prezentuje również natężenie ruchu drogowego na głównych drogach krajowych i międzynarodowych, ułatwiając tym samym wybór optymalnej trasy.

Korzystanie z mapy drogowej:
1) W celu wyszukiwania ulicy bądź miasta wpisz nazwę miejsca w pole Lokalizacja, naciśnij klawisz Enter lub ikonę lupy, a następnie kliknij jeden z zaproponowanych wariantów. Wybrane miejsce zostanie pokazane na mapie.
2) W celu wyznaczenia trasy wpisz lokalizację początkową i końcową, zatwierdzając je klawiszem Enter. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, w panelu po prawej stronie przedstawiony zostanie plan trasy wraz z obliczoną odległością drogowa oraz czasem przejazdu. Kolejność odwiedzania lokalizacji pośrednich zostanie dobrana w taki sposób, aby wyznaczona trasa była jak najkrótsza.
3) Najechanie wskaźnikiem na punkt reprezentujący utrudnienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jego temat.

Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o warunkach drogowych występujących na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Dane pochodzą ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane są pobierane co 10 minut.


Numer drogi
Województwo
Kilometraż / długość odcinka utrudnień (km)LokalizacjaOpis utrudnieńData powstania utrudnienia
Planowana data likwidacji
A1
kujawsko-pomorskie
164,000 / 23,000w. Ciechocinek - w. Włocławek Północobjazd dk91 w kierunku Łodzi i Gdańska od w. Ciechocinek do w. Włocławek Północ 2018-09-26 00:00
2018-09-26 04:00
A2
wielkopolskie
171,500 / 7,750zmknięta jezdnia północna - ruch dwukierunkowy na jezdni południowejRoboty drogowe
2018-09-09 15:00
2018-09-25 18:00
A2
wielkopolskie
171,500 / 4,500Poznań - WrześniaRoboty drogowe
Zamknięta dla ruchu jest jezdnia południowa (kier. Warszawa). Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią pólnocną (kier. Poznań - Świecko)
2018-09-28 20:00
2018-10-10 20:00
A4
dolnośląskie
92,400 / 12,600Legnica - Wądroże WielkieRoboty drogowe
Utrudnienie w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zwężenie lewostrone (pas ruchu szybkiego) w kierunku Wrocławia. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-09-25 07:30
2018-09-25 17:00
A4
dolnośląskie
147,600 / 0,100Węzeł PietrzykowiceZamknięty Węzeł Pietrzykowice do strony jezdni południowej Brak możliwości zjazdu z drogi A4 od strony Legnicy oraz wjazdu na A4 od drogi wojewódzkiej 348 objazd poprowadzony przez Węzeł Południe, drogę S8, dk 35 i dk 35a2018-08-21 09:00
2018-10-30 07:00
A4
dolnośląskie
163,000 / 0,000w. Bielany Wrocław - w. Wrocław WschódRoboty drogowe
ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową.
2018-09-13 21:00
2018-09-29 00:00
A4
dolnośląskie
164,674 / 0,000węzeł Wrocław Wschód zamkniętywęzeł Wrocław Wschód zamknięty w obu kierunkach2018-09-14 10:00
2018-09-26 00:00
A4
dolnośląskie
183,480 / 0,000Węzeł Brzezimierz - Węzeł PrzylesieRoboty drogowe
że w dniu 26.09.2018 od godz. 05:00  do godziny 16.00  na odcinku drogi nr A4, km 183+480 zajęcie lewego pasa ruchu (kier. Opole) będą utrudnienia w ruchu spowodowane wymianą barier drogowych.
2018-09-26 05:00
2018-09-26 16:00
A4
opolskie
194,259 / 0,000Węzeł BrzegRoboty drogowe
Remont barier betonowych na łącznicy Węzła Brzeg
2018-09-25 08:30
2018-09-25 17:00
A4
opolskie
249,260 / 7,480węzeł Opole Południe - węzeł KrapkowiceRoboty drogowe
GDDKiA Oddział w Opolu informuje, że w dniu 06.09.2018 o godz. 13:00 została zamknięta jezdnia północna autostrady A4 (kier. Wrocław). Ty samym rozpoczął się ETAP 2 remontu jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia (jezdni północnej, pomiędzy węzłami Kędzierzyn Koźle a Opole Południe ) na odcinku od km 249+260 do km 256+740 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wówczas wraz z zamknięciem jezdni północnej zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin). Oznacza to, że z węzła nie będą mogli korzystać kierowcy jadący autostradą od strony Katowic do Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423, 409) oraz kierowcy, którzy od Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423/409) chcieliby wjechać na autostradę w kierunku Wrocławia. O objazdach będą informowały specjalne tablice przy drogach dojazdowych oraz komunikaty umieszczone na samej autostradzie. Planowany termin zakończenia remontu: 31 października br.
2018-09-06 13:00
2018-10-31 12:00
A4
śląskie
281,800 / 3,600w. Strzelce Op. - w. Łany - kier. KatowiceRoboty drogowe
Zwężenie jezdni - lokalnie na odcinku roboczym.
2018-09-25 07:00
2018-09-26 17:00
A4
śląskie
324,120 / 0,000Ruda ŚląskaRoboty drogowe
Wykonanie konserwacji barier energochłonnych rozbieralnych zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Kraków
2018-09-26 08:00
2018-09-26 10:00
A4
śląskie
327,176 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Wykonanie konserwacji barier energochłonnych rozbieralnych roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Kraków
2018-09-26 10:30
2018-09-26 13:00
A4
śląskie
328,030 / 0,000Ruda ŚląskaRoboty drogowe
Wykonanie konserwacji barier energochłonnych roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Kraków
2018-09-26 13:30
2018-09-26 15:00
A4
śląskie
328,030 / 0,000Ruda ŚląskaRoboty drogowe
Wykonanie konserwacji barier energochłonnych rozbieralnych roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Kraków
2018-09-26 13:30
2018-09-26 15:00
A4
śląskie
331,000 / 6,000KatowiceRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na drogach zbiorczych na jezdni prawej kierunek Kraków
2018-09-25 12:00
2018-09-25 20:00
A4
śląskie
331,000 / 6,000KatowiceRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na drogach zbiorczych na jezdni lewej kierunek Wrocław
2018-09-26 08:00
2018-09-26 20:00
A4
śląskie
331,805 / 0,000ChorzówRoboty drogowe
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu A4 nad ulicą Batorego ruch odbywał się będzie dwukierunkowo jezdnią lewą w kierunku Wrocławia
2018-08-30 13:00
2018-11-14 12:00
A4
śląskie
333,753 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu A4 nad ul. Gałeczki ruch odbywał się będzie dwukierunkowo na jezdni prawej w kierunku Krakowa
2018-08-30 13:00
2018-11-14 12:00
A4
małopolskie
388,600 / 1,100A4 Katowice-KrakówRemont mostu
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
małopolskie
389,000 / 0,700Kraków - KatowiceRemont mostu
Zamknięty pas prawy i lewy. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
podkarpackie
502,626 / 18,000Tarnów - DębicaRoboty drogowe
Koszenie pasa rozdziału. Prace postępujące. Wraz z postępem prac zajęty pas szybki - strona prawa (kierunek Rzeszów).
2018-09-25 13:20
2018-09-25 18:00
A4
podkarpackie
542,000 / 10,250Dębica - Sędziszów MłpRoboty drogowe
Koszenie poboczy. Prace postępujące. Wraz z postępem prac zajęty pas awaryjny - strona prawa (kierunek Rzeszów).
2018-09-25 07:20
2018-09-25 17:00
A4
podkarpackie
552,000 / 18,000Dębica - RzeszówRoboty drogowe
Koszenie pasa rozdziału. Prace postępujące. Wraz z postępem prac zajęty pas szybki - strona lewa (kierunek Tarnów).
2018-09-25 07:50
2018-09-25 18:00
A4
podkarpackie
570,000 / 0,000Rzeszów ZachódWywrócenie się pojazdu
Przewrócenie się TIRA-a. Zablokowany wjazd na S19 od strony A4 (Rzeszów Zachód).
2018-09-25 14:10
2018-09-25 17:30
A4
podkarpackie
570,000 / 10,000Rzeszów Wschód - ZachódRoboty drogowe
Czyszczenie korytek. Zajęty lokalnie pas szybki (kierunek Dębica).
2018-09-25 15:00
2018-09-25 17:30
A4
podkarpackie
581,082 / 41,210Rzeszów - ŁańcutRoboty drogowe
Prace utrzymaniowe. Mycie oznakowania pionowego. Prace postępujące. Zajęty lokalnie pas awaryjny - strona prawa (kierunek Jarosław).
2018-09-25 15:00
2018-09-25 17:30
A8e
dolnośląskie
16,500 / 1,020w. Wrocław Stadion - w. Wrocław PółnocRoboty drogowe
Zamknięcie prawego oraz awaryjnego pasa ruchu na odc. 16+500- 17+520 j. prawa, k. Warszawa związanego z naprawą dylatacji w km 17+450
2018-09-14 08:00
2018-10-22 08:00
A8e
dolnośląskie
16,500 / 1,000w. Wrocław Stadion - w. Wrocław PółnocRoboty drogowe
Zajęty LEWY pas ruchu w kierunku w k. Kudowa Słone. Ruch odbywa się pasem środkowym oraz prawym. Ograniczenie prędkości do 80 km/h. Uszkodzone barieroporęcze w pasie rozdziału.
2018-09-14 08:00
2018-10-22 08:00
S1
śląskie
549,318 / 8,682LędzinyRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym roboty szybko postępujące zajecie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
S1
śląskie
550,855 / 0,000MysłowiceRoboty drogowe
Roboty przy konserwacji konstrukcji stalowych obiektu mostowego zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa
2018-09-25 07:45
2018-09-28 15:00
S1
śląskie
551,500 / 0,100MysłowiceRoboty drogowe
Mechaniczna przycinka drzew w celu poprawy widoczności roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku na Tychy
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
S1
śląskie
554,980 / 0,000MysłowiceRoboty drogowe
Mechaniczna przycinka drzew w celu poprawy widoczności roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku na Tychy
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
S1
śląskie
556,710 / 0,000MysłowiceRoboty drogowe
Mechaniczna przycinka drzew w celu poprawy widoczności roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku na Tychy
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
S1
śląskie
559,000 / 0,900LędzinyRoboty drogowe
Budowa węzła drogowego Olszyce zamknięcie jezdni lewej kierunek Warszawa ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią prawą kierunek Tychy
2018-08-06 10:00
2018-10-30 17:00
S1f
śląskie
0,932 / 5,360Bielsko-BiałaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego, lub lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2018-09-20 07:30
2018-10-12 15:00
S1f
śląskie
10,180 / 0,365LalikiRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza,prawego lub lewego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2018-09-21 09:00
2018-10-05 16:00
S1f
śląskie
17,400 / 11,800Rybarzowice-ŻywiecRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęcie lewego, prawego pasa lub pasa awaryjnego w zależności od potrzeb.
2018-09-17 07:30
2018-10-01 15:00
S1f
śląskie
0,000 / 9,703W.Browar, w. PrzybędzaRoboty drogowe
Na czas robót częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego lub zajęcie pobocza,chodnika lub części pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2018-09-22 09:00
2018-09-28 15:00
S1g
śląskie
7,360 / 0,000RajczaRoboty drogowe
Na czas robót częściowe zajęcie strony lewej i prawej na łącznicy węzła drogowego.
2018-09-22 09:00
2018-09-28 15:00
S3
zachodniopomorskie
33,100 / 0,715m. Rów 2018-09-12 08:00
2018-10-30 10:00
S3
zachodniopomorskie
40,000 / 7,000Węzeł Pyrzyce - Węzeł MyślibórzRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-09-25 19:00
S3
zachodniopomorskie
85,000 / 0,000węzeł Rzęśnica - węzeł DąbieRoboty drogowe
2018-09-19 20:00
2018-10-19 20:00
S3
lubuskie
286,200 / 13,150Zielona Góra - NiedoradzRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek II wraz z remontem istniejącej nawierzchni. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min. Lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h. 21.09.2018 7:00-10:00 zablokowany zjazd z S3 na Zieloną Górę z Gorzowa Wlkp. na węźle Racula
2018-05-22 07:00
2018-11-20 00:00
S3
lubuskie
299,350 / 9,260Niedoradz - Nowa SólRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalnie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-12-15 23:59
S3
zachodniopomorskie
0,000 / 9,000Węzeł Klucz - Węzeł GryfinoRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-09-25 19:00
S3a
lubuskie
56,200 / 2,100granica wojew. lubuskiego - Gorzów Wlkp.Roboty drogowe
naprawa pobocza kierunek Zielona Góra
2018-09-25 08:00
2018-09-25 19:00
S3a
lubuskie
87,800 / 1,100Węzeł Gorzów Zachód - Węzeł Gorzów PołudnieRoboty drogowe
Wymiana dylatacji na moście. Wyłączony jeden pas ruchu w kierunku do Szczecina.
2018-07-10 10:00
2018-10-01 10:00
S3a
lubuskie
90,800 / 0,540Obwodnica Gorzowa Wlkp.Roboty drogowe
wymiana dylatacji w obrębie wiaduktu nad drogą dk 22 wyłączony jeden pas ruchu w kierunku Szczecina
2018-08-07 07:00
2018-10-01 10:00
S3a
lubuskie
158,114 / 18,456Swiebodzin - SulechówRoboty drogowe
Projekt organizacji ruchu nr 4081/5/2017 z dnia 08.02.2017r. (przedłużenie z dnia 07.08.2018r.), schemat nr 48, 49. Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach przeglądu gwarancyjnego - naprawa nawierzchni.
2018-09-26 07:00
2018-09-29 18:00
S3a
lubuskie
179,826 / 1,100most CigaciceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B.
2017-10-19 00:00
2019-08-19 23:59
S5
wielkopolskie
243,210 / 2,690obwodnica ŚmiglaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia .
2018-02-05 07:00
2019-09-30 15:00
S5
wielkopolskie
247,460 / 0,440WydforowoRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia .
2018-02-03 07:00
2019-10-31 15:00
S5
kujawsko-pomorskie
0,000 / 6,000Świecie - DworzyskoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S5c
kujawsko-pomorskie
10,460 / 7,240Morsk - ŚwiecieRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S5f
dolnośląskie
108,800 / 28,600w. Korzeńsko - w. KrynicznoCzyszczenie separatorów wraz z utylizacją 001/14081/2018 z 10.01.2018. Jezdnia prawa oraz lewa. Ograniczenie prędkości do 80 km/h 2018-09-19 08:00
2018-09-29 17:00
S6
pomorskie
325,000 / 0,500obręb węzła WysokaRoboty drogowe
2018-08-23 06:00
2018-10-31 06:00
S6
pomorskie
331,835 / 0,000w. Gdańsk LotniskoRoboty drogowe
W trakcie prac w ww. rejonie będzie zamykany tylko jeden pas. pozostałe dwa będą przejezdne.
2018-09-26 08:00
2018-09-28 23:59
S6
pomorskie
332,000 / 0,100węzeł gdańsk LotniskoRoboty drogowe
Częściowe zamknięcie pasa wjazdowego i zjazdowego na węzeł Lotnisko wzdłuż ul. Słowackiego w kierunku na Wrzeszcz
2018-09-26 08:00
2018-10-05 22:00
S6d
zachodniopomorskie
8,900 / 0,446Obwodnica m. NowogardRoboty drogowe
2018-08-01 14:00
2018-12-31 18:00
S7a
mazowieckie
4,400 / 0,200Obwodnica Białobrzegów most jezdnia lewa kierunek na Warszawęzawęzenie do 1 pasa ruchu (lewy na lewej jezdni) Ze względu na zły stan techniczny dylatacji na moście wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h2018-06-28 15:00
2018-10-30 18:00
S7b
małopolskie
4,552 / 0,121StróżaRemont murów oporowych zajęcie pasa awaryjnego oraz możliwe częściowe zajęcie pasa ruchu. 2018-08-14 07:00
2018-11-09 14:00
S7f
świętokrzyskie
14,100 / 0,300Skarżysko-Kamienna - KielceRoboty drogowe
Zamknięty lewy pas na jezdni w kier. Krakowa
2018-09-03 10:00
2018-09-27 12:05
S7f
świętokrzyskie
14,200 / 1,600w. ZaleziankaRoboty drogowe
zamknięty 1 pas w kier. Krakowa
2018-09-11 09:00
2018-09-28 14:00
S7g
warmińsko-mazurskie
81,600 / 1,800RYCHNOWO - OLSZTYNEKDotyczy to jezdni prawej (w kierunku Warszawy) Czyszczenie dylatacji. Postępujące częściowe zajęcie pasów ruchu. Od awaryjnego i prawego do lewego i awaryjnego lewego.2018-09-25 08:30
2018-09-25 18:00
S7j
warmińsko-mazurskie
1,734 / 23,666w.Olsztynek Zachod-RączkiRoboty drogowe
2018-09-10 07:30
2018-10-05 18:00
S7j
warmińsko-mazurskie
25,400 / 21,450Załuski - NapierkiRoboty drogowe
zablokowany prawy pas ruchu
2018-09-11 11:00
2018-09-25 18:00
S7j
warmińsko-mazurskie
29,000 / 17,000Nidzica Pólnoc - NapierkiZablokowany prawy pas ruchu 2018-09-18 10:00
2018-09-28 18:00
S7o
małopolskie
0,000 / 4,093węzeł Kraków Nowa Huta - węzeł Kraków PrzewózRoboty drogowe
Utrudnienia związane z koszeniem trawy. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy pas ruchu - ograniczenie prędkości do 80km/h lub pas awaryjny - ograniczenie prędkości do 110km/h.
2018-09-07 06:00
2018-09-30 18:00
S8
łódzkie
345,380 / 1,160w. Tomaszów Mazowiecki Południe - w. StudziankiRoboty drogowe
Ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach
2018-09-14 11:54
2018-09-28 20:00
S8a
mazowieckie
0,282 / 4,840Obwodnica Ostrowi Maz.Roboty drogowe
Remont nawierzchni jezdni. Ruch odbywa się jednym pasem.
2018-09-03 08:00
2018-10-18 18:00
S8d
mazowieckie
8,830 / 2,000obwodnica WyszkowaRoboty drogowe
Uszkodzona dylatacja na moście na rzece Bug w Wyszkowie km 8+830 jezdnia lewa prawy pas w kierunku Warszawy. Odcienek oznakowany znakami pionowymi oraz przyczepą sygnalizacyjną U-26a, Zwężenie do jednego pasa ruchu , ograniczenie prędkości do 80km/h
2018-08-08 00:00
2018-10-31 15:00
S8e
łódzkie
141,600 / 7,061w. Wieluń - w. ZłoczewRoboty drogowe
Zajęty prawy i awaryjny pas w miejscu wykonywania prac.
2018-09-25 09:33
2018-09-25 17:00
S8e
łódzkie
180,905 / 22,789w. Zduńska Wola Zachód - w. ŁaskRoboty drogowe
Prace szybko postępujące. Zablokowany pas prawy i awaryjny w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się lewym pasem
2018-09-25 08:20
2018-09-25 18:00
S8g
podlaskie
0,239 / 10,597Obwodnica Zambrowa i WiśniewaRoboty drogowe
2018-09-22 08:00
2018-09-28 15:00
S8p
mazowieckie
7,500 / 1,000Obwodnica Marek (Węzeł Kobyłka)Roboty drogowe
Przebudow drogi - roboty na poboczu na jezdni lewej i prawej
2017-12-23 06:00
2018-12-31 00:00
S10b
zachodniopomorskie
9,466 / 12,230obwodnica StargarduRoboty drogowe
2018-09-24 09:00
2018-09-28 16:00
S11a
wielkopolskie
11,000 / 1,000Poznań - Kórnik - jezdnia prawa i lewaRoboty drogowe
Wymiany ekranów akustycznych
2018-09-17 08:00
2018-09-29 16:00
S11d
wielkopolskie
0,000 / 10,460obwodnica JarocinaRoboty drogowe
Koszenie traw. Roboty szybkopostępujące
2018-09-10 07:00
2018-09-30 15:00
S17e
lubelskie
10,000 / 13,010węzeł Kurów Wschód - węzeł JastkówRoboty drogowe
Zajęty lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Lublina
2018-09-25 07:00
2018-09-25 18:00
S51b
warmińsko-mazurskie
1,000 / 0,300Olsztynek w. wschód-Olsztynek w. ZachódRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania S-51b Olsztynek węzeł Wschód Strona Prawa utrudnienia na wężle wschód skrzyżowanie z drogą powiatową DP 1425 N,drogą DO 1,1 Ameryka, wyznaczono objazd w/g PCOR nr334 ,dla relacji Ameryka -Podlejki dk16, Podlejki -Olsztynek. Na odcinku drogi od skrzyżowania dróg powiatowej i łącznicy z S-51b po stronie prawej w kierunku Olsztynka do ronda węzeł wschód str. Lewa OCINEK DROGI WYŁACZONY Z RUCHU .Z kierunku Warszawa na Olsztynek Węzeł wschód - zjazd na łącznicę w kierunku Olsztynka dk58c ,Szczytna dk58 ,, Podlejki dk 16, Ameryka , kierowcy muszą kierować się według wyznaczonego objazdu.
2018-09-21 13:00
2018-11-30 00:00
S51b
warmińsko-mazurskie
1,100 / 0,100olsztynekwęzeł wschód strona prawa węzłaRoboty drogowe
2018-09-11 08:00
2018-09-30 17:00
S51c
warmińsko-mazurskie
1,222 / 13,344w. Olsztyn Płd - AmerykaRoboty drogowe
2018-08-22 07:40
2018-09-26 15:00
S52
śląskie
0,500 / 23,792Cieszyn-JasienicaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2018-09-17 07:00
2018-09-28 15:00
S52b
śląskie
24,524 / 9,188Jasienica-Bielsko BiałaRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego w zależności od potrzeb.
2018-09-11 07:00
2018-09-30 15:00
1
śląskie
463,945 / 2,459m. Kościelec - m. Rząsawa, jezdnia w kieunku na CzęstochowęRoboty drogowe
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Częstochowę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Warszawę.
2018-04-16 07:00
2018-09-30 07:00
1
śląskie
583,024 / 0,000PszczynaRoboty drogowe
Na czas robót zajęty zostanie lewy pas ruchu..
2018-09-24 07:30
2018-09-25 17:00
3
zachodniopomorskie
51,600 / 2,000Przybiernów-BabigoszczRoboty drogowe
2018-09-13 08:00
2018-10-12 16:00
3
lubuskie
315,578 / 4,322Nowa Sól - GołaszynRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalnie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie oraz wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-12-15 23:59
3
lubuskie
319,900 / 14,300Nowa Sól - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu na DK-3, DW 283 (km 1+700 - 2+118) i DP1032F w związku z budową drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), w tym węzłów oraz zjazdów. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min. i lokalne ogranicze prędkości do 40 i do 20 km/h.
2018-06-20 00:00
2018-09-30 12:00
3
dolnośląskie
353,650 / 0,500Węzeł KaźmierzówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Kaźmierzów.
2016-10-13 09:00
2018-11-30 16:00
3
dolnośląskie
360,000 / 7,000Polkowice - LubinRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej drogą obsługującą DO do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3.
2016-11-04 16:00
2018-11-30 16:00
3
dolnośląskie
373,900 / 0,500Miasto LubinRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania dk3 i dk36
2017-11-01 12:00
2018-10-12 15:00
3
dolnośląskie
437,000 / 0,300Bolków - JeżówRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z włączeniem Obwodnicy Bolkowa do drogi nr 3
2018-09-11 12:00
2018-10-23 15:00
3g
lubuskie
0,000 / 3,510południowa obwodnica Nowej SoliRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalne ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie oraz wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-12-15 23:59
5
kujawsko-pomorskie
6,000 / 18,200Dworzysko - KusowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
27,700 / 0,600Borówno - AleksandrowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
61,050 / 9,900Lipniki - SzubinRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
68,020 / 0,110SzkocjaRoboty drogowe
2018-07-19 07:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
80,380 / 11,360Wąsosz - JaroszewoRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
86,950 / 0,250SobiejuchyRoboty drogowe
2018-07-02 00:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
88,400 / 0,700BrzyskorzystewkoRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
96,800 / 0,230BożejewiczkiRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2018-12-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
104,640 / 13,543Grochowiska - CotońRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
kujawsko-pomorskie
108,764 / 1,336Budowa odcinka S-5 wprowadzono ruch BAJPASEMRoboty drogowe
2018-08-14 07:00
2018-12-31 15:00
5
wielkopolskie
214,635 / 3,685Wronczyn - KościanRoboty drogowe
UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN POŁUDNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2018-05-30 10:00
2018-10-31 18:00
5
wielkopolskie
238,790 / 1,210Kościan - CzaczRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia .
2018-04-04 07:00
2019-09-30 15:00
5
wielkopolskie
251,250 / 0,600RadomickoRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Przepraszamy za utrudnienia
2018-03-05 07:00
2018-11-30 15:00
5
wielkopolskie
266,826 / 1,201Leszno - RydzynaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Leszno - Kaczkowo . Budowa węzła . Roboty nawierzchniowe . WYKONAWCA : BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2017-03-15 13:00
2018-09-30 15:00
5
dolnośląskie
441,400 / 0,550LubawkaRoboty drogowe
2018-08-21 08:00
2018-09-30 15:00
5b
kujawsko-pomorskie
2,100 / 0,000Zmiana wjazdu do Szubina i na DW 246 od strony GnieznaRoboty drogowe
2018-08-14 10:00
2018-12-31 15:00
5b
kujawsko-pomorskie
0,000 / 4,720Obwodnica SzubinaRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5c
kujawsko-pomorskie
0,000 / 10,450Nowe Marzy - MorskRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
6
zachodniopomorskie
21,608 / 0,492węzeł Goleniów Północ - do wiaduktu ul.WolińskaRoboty drogowe
2018-09-17 12:30
2018-10-17 18:00
6
zachodniopomorskie
22,750 / 1,250Goleniów- Żółwia BłoćRoboty drogowe
2018-04-27 13:00
2018-11-30 19:00
6
zachodniopomorskie
24,200 / 1,000Goleniów - Żółwia BłoćRoboty drogowe
2018-05-28 09:00
2018-10-31 18:00
6
zachodniopomorskie
30,200 / 1,000Bodzęcin-RedostowoRoboty drogowe
2018-09-21 18:00
2018-11-23 18:00
6
zachodniopomorskie
48,550 / 3,150Wojcieszyn - ŻabowoRoboty drogowe
2018-07-31 14:30
2018-12-31 18:00
6
zachodniopomorskie
51,100 / 0,700Wojcieszyn-ŻabowoRoboty drogowe
2017-05-17 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
55,400 / 0,500Żabowo-WyszogóraRoboty drogowe
2018-04-26 18:00
2018-11-30 19:00
6
zachodniopomorskie
67,580 / 1,320Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-08-30 08:00
2018-12-30 20:00
6
zachodniopomorskie
68,900 / 1,200Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-28 20:00
6
zachodniopomorskie
73,000 / 2,000Modlimowo - WicimiceRoboty drogowe
2018-08-28 10:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
76,300 / 0,600Pniewo-WicimiceRoboty drogowe
2017-05-08 11:00
2018-12-31 17:00
6
pomorskie
293,350 / 0,000Wejherowo x ul. KwiatowaRoboty drogowe
2018-05-15 08:00
2018-12-31 18:00
7
pomorskie
36,987 / 19,713Cedry Małe Kol.-Nowy Dwór GdańskiRoboty drogowe
Budowa S7: odcinki objazdowe- po drogach serwisowych szer.6m, wyjazdy z budowy,ograniczenia prędkości, wprowadzony ruch okrężny w m.Cedry Małe, m.Kiezmark km 44+375 i m. Dworek-Stróża km 45+874 przewężenia na odcinkach w bezpośrednim sąsiedztwie robót- most na rzece Wisła 2x po 3m. Dodatkowo czasowy przejazd jedną z nowych jezdni. Do Cedry Wielkie nowy dojazd z Cedry Małe-zamknięta ul.Żuławska
2015-12-17 09:00
2018-10-31 15:00
7
pomorskie
57,073 / 4,970Nowy Dwór Gd.-KmiecinRoboty drogowe
Budowa S7,utrudnienia:wyjazdy z budowy,ruch dwukierunkowy na jednej jezdni-obwodnica Nowego Dworu Gd. Ograniczenia w miejscach,ruch okrężny na węźle Ryki km 58+800 przewężenie odcinków drogi w sąsiedztwie robót-brak pobocza bitumicznego.Przejazdy odcinkami zastępczymi szer.jezdni 6,0m
2015-10-22 09:00
2018-10-31 15:00
7
warmińsko-mazurskie
68,346 / 9,154Elbląg - JazowaRoboty drogowe
utrudnienia w miejscach prowadzonych robót i wyjazdów z placu budowy. Zmiana organizacji ruchu z dwujezdniowej na jednojezdniową
2015-10-09 08:00
2018-10-30 00:00
7
mazowieckie
240,110 / 0,180Mława - Glinojeck, m. Modła2018-04-02 10:00
2018-09-27 12:00
7
mazowieckie
300,300 / 13,000Siedlin - ZałuskiRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni jezdni, zwężenie do jednego posa ruchu
2018-09-18 12:00
2018-09-28 12:00
7
mazowieckie
302,200 / 1,500Cempkowo - PoczerninBadania geologiczne i geotechniczne związane z programem rozbudowy drogi krajowej na odcinku Płońsk - Czosnów Prace prowadzone na odcinku Cempkowo - Poczernin jezdnia lewa lewy pas 2018-09-25 11:40
2018-09-25 17:00
7
mazowieckie
344,800 / 3,100Dziekanów - ŁomiankiRoboty drogowe
Prace prowadzone w godzinach 20.00 - 4.00 z zajęciem lewego pasa ruchu .
2018-09-10 20:00
2018-09-29 04:00
7
świętokrzyskie
507,600 / 0,500m. Skarżysko-Kam.Roboty drogowe
2018-01-18 08:00
2020-01-23 00:00
7
świętokrzyskie
561,485 / 0,815Chęciny-JędrzejówRoboty drogowe
Zawężenie drogi - ruch dwukierunkowy na jednej jezdni /pasy ruchu szerokości o 3,5 m, jeden pas na każdy kierunek ruchu/ w związku z budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów
2016-03-14 14:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
562,100 / 1,100Chęciny-JedrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 Chęciny-Jędrzejów, zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 763 oraz ul. Radkowską na tymczasowe rondo. W dni robocze w godzinach 7:00 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00 możliwe opóźnienie w ruchu do 10 min.
2015-12-11 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
569,730 / 0,970BrzegiRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów
2015-10-12 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
577,581 / 4,092Mnichów-JędrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów.
2015-10-22 10:00
2018-12-31 13:00
7
małopolskie
603,659 / 26,341Swiątniki - WidomaRoboty drogowe
Koszenie poboczy (strona prawa i lewa drogi). Roboty szybko postępujące, utrudnienia w miejscu prowadzonych prac - zajęcie pasa awaryjnego w razie konieczności zawężenie pasa prawego.
2018-09-03 08:00
2018-10-02 18:00
7
małopolskie
621,200 / 1,400Strzeżów II - MiechówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budowa obwodnicy Miechowa DW 783, tj. budową ronda na drodze krajowej nr 7. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-06-08 15:00
2018-10-01 00:00
7
małopolskie
646,200 / 2,000Wola WięcławskaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową ciągu pieszego. Ograniczenie prędkości do 60 km/h, lokalnie zawężony pas jezdni w kierunku Kielc.
2018-09-03 09:02
2018-10-20 00:00
7
małopolskie
657,200 / 0,218WęgrzceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową wiaduktu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym wiaduktem i kładką dla pieszych. Ruch dwukierunkowy.
2018-07-31 10:30
2018-11-30 12:00
7
małopolskie
684,000 / 13,800Głogoczów - MyśleniceRoboty drogowe
Mechaniczne i ręczne koszenie poboczy, roboty szybko postępujące, chwilowe zajęcie pasów awaryjnych poszczególnych jezdni.
2018-09-19 07:00
2018-09-29 17:00
7
małopolskie
687,150 / 0,400Głogoczów- Myślenice ( Bęczarka )Wykonanie nakładki SMA. Prace przygotowawcze, frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni. Zawężenie poszczególnych jezdni do jednego pasa ruchu i lokalne ograniczenie prędkości pojazdów. 2018-09-24 07:00
2018-09-29 17:00
7
małopolskie
691,300 / 0,400JawornikWykonanie nakładki SMA. Prace przygotowawcze, frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni. Zawężenie poszczególnych jezdni do jednego pasa ruchu i lokalne ograniczenie prędkości pojazdów. 2018-09-17 07:00
2018-09-25 17:00
7
małopolskie
694,730 / 0,400MyśleniceWykonanie nakładki SMA. Prace przygotowawcze, frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni. Zawężenie poszczególnych jezdni do jednego pasa ruchu i lokalne ograniczenie prędkości pojazdów. 2018-09-17 07:00
2018-09-25 17:00
7
małopolskie
694,780 / 1,020MyśleniceWykonanie nakładki SMA. Prace przygotowawcze, frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni. Zawężenie poszczególnych jezdni do jednego pasa ruchu i lokalne ograniczenie prędkości pojazdów. 2018-09-24 07:00
2018-09-29 17:00
7
małopolskie
736,800 / 0,100SpytkowiceRoboty drogowe
Remont przepustu, czasowe zajęcia pobocza oraz części pasa ruchu na czas rozładunku materiałów.
2018-08-10 08:00
2018-10-14 00:00
7
małopolskie
738,500 / 0,100SpytkowiceRoboty drogowe
Remont przepustu, czasowe zajęcia pobocza oraz części pasa ruchu na czas rozładunku materiałów.
2018-08-10 08:00
2018-10-14 17:00
8
dolnośląskie
38,413 / 0,691KłodzkoRemont mostu
2018-09-17 07:00
2018-09-30 17:00
8
mazowieckie
420,100 / 9,900Radziejowice - PrzeszkodaRoboty drogowe
Przebudowa DK 8 do parametrów S-8 . Ruch przemienny w tym przełożenie ruchu na wykoaną już nawierzchnie betonową oraz po drogach serwisowych. Ogólnie system naprzemienny ruchu 2+1.
2017-04-21 10:00
2018-12-28 15:00
8
mazowieckie
430,000 / 11,600Przeszkoda - PaszkówRoboty drogowe
Przebudowa drogi DK 8 do parametrów drogi ekspresowych
2016-08-08 08:00
2018-12-28 22:00
8
mazowieckie
468,800 / 3,400Warszawa - Radzymin - MARKIRoboty drogowe
zmiana organizacji ruchu, ruch odbywa się jednym pasem
2018-09-21 07:00
2018-10-31 18:00
8
mazowieckie
516,700 / 12,870obw. Wyszkowa - m. PorębaRoboty drogowe
2016-02-08 00:00
2018-10-31 10:00
8
mazowieckie
529,740 / 15,842Poręba - Ostrów MazowieckaRoboty drogowe
2018-08-20 08:00
2018-10-31 08:00
8
mazowieckie
553,145 / 8,571Obwodnica Ostrowi Maz. - granica województwa mazowieckiegoRoboty drogowe
2018-08-20 06:00
2018-10-31 20:00
8
podlaskie
561,073 / 14,427Droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i podlaskiego do Obwodnicy Zambrowa i WiśniewaRoboty drogowe
2015-01-29 08:00
2019-01-29 15:00
8
podlaskie
658,000 / 8,000Katrynka - PrzewalankaRoboty drogowe
2018-09-21 09:00
2018-09-26 07:00
8
podlaskie
706,688 / 0,964odc. Domuraty - SztabinRoboty drogowe
2018-09-17 08:00
2018-10-20 18:00
9
świętokrzyskie
57,700 / 0,500m. NietuliskoRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-09-25 17:00
9
świętokrzyskie
70,930 / 1,070Ostrowiec Św. ul. OpatowskaRoboty drogowe
2018-09-14 07:00
2018-09-25 17:00
9
podkarpackie
132,500 / 0,100Tarnobrzeg - RzeszówRemont mostu
Remont obiektu mostowego. Jednostronne zwężenie jezdni, ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną.
2018-08-21 08:00
2018-10-31 19:00
9
podkarpackie
150,300 / 3,800Majdan - KomorówRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Jednostronne zwężenie drogi. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie - strona prawa (kierunek Rzeszów)
2018-04-03 08:00
2018-10-31 19:00
9
podkarpackie
155,700 / 1,160HadykówkaRoboty drogowe
Budowa chodnika. W miejscach robót jednostronne zwężenie jezdni. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2018-08-21 09:00
2018-12-01 17:00
9
podkarpackie
203,800 / 0,500BoguchwałaRoboty drogowe
2018-07-23 14:00
2018-10-31 18:00
9
podkarpackie
279,400 / 0,500TylawaRoboty drogowe
Dotyczy DK19.
2018-06-27 12:00
2018-11-12 19:00
10
zachodniopomorskie
27,171 / 4,20310Roboty drogowe
2018-09-24 10:00
2018-09-28 16:00
10
zachodniopomorskie
73,200 / 8,90010Roboty drogowe
2018-09-03 08:00
2018-09-28 16:00
10
zachodniopomorskie
155,500 / 0,200m. WałczWyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)2016-09-29 08:00
2019-06-30 23:59
10
zachodniopomorskie
158,500 / 0,500Wałcz - WitankowoRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)
2016-10-13 14:00
2019-06-30 23:59
10
zachodniopomorskie
162,500 / 0,800Witankowo - Nowa ŁubiankaRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Wałcza. Wyjazd z budowy, zmiana przebiegu drogi.
2016-08-19 07:00
2019-05-31 23:59
10
wielkopolskie
165,000 / 5,000Wałcz - Piła (odc. Nowa Łubianka - Stara Łubianka)Roboty drogowe
Prace związane z odnową nawierzchni drogowej i wybranych elementów pasa drogowego: - frezowanie profilujące nawierzchni drogowej - lokalne, punktowe remonty cząstkowe nawierzchni - dywanik z masy asfaltobetonowej - roboty na poboczach drogowych (formowanie) Ruch drogowy odbywa się na przemiennie kierowany ręcznie. Możliwe krótkotrwałe korki i zatory drogowe. Za ewentualne powstałe utrudnienia przepraszamy.
2018-09-25 08:00
2018-10-30 15:00
10
wielkopolskie
199,800 / 10,100Okaliniec - KosztowoRoboty drogowe
Remont drogi polegający na odnowie nawierzchni drogowej + "rewitalizacji" wybranych elementów wyposażenia pasa drogowego (nawierzchnia drogowa, pobocza, ciągi piesze, oznakowanie poziome itp.). Roboty postępujące, okresowo, odcinkami ruch drogowy odbywa się naprzemiennie, kierowany ręcznie. Okresowo możliwe krótkotrwałe utrudnienia w ruchu.
2018-07-17 08:00
2018-10-17 18:00
10
wielkopolskie
217,941 / 1,342m. RudaRoboty drogowe
2018-07-17 08:00
2018-11-17 18:00
10
kujawsko-pomorskie
239,607 / 0,033Nakło - Trzeciewnica 2018-09-05 08:00
2018-10-10 15:00
10
kujawsko-pomorskie
258,098 / 6,664Pawłówek - Białe Błota.Roboty drogowe
2018-02-20 00:00
2018-12-31 00:00
10
mazowieckie
420,540 / 31,779Siedlin - Tupadły Koszenie pasa drogowegoRoboty drogowe
Siedlin - Tupadły Koszenie pasa drogowego
2018-09-24 09:00
2018-10-05 12:00
11
zachodniopomorskie
38,200 / 0,500Budowa Kanalizacji w m. MściceRoboty drogowe
2018-09-05 07:00
2018-09-30 15:00
11
zachodniopomorskie
50,200 / 3,000Bonin - ManowoRoboty drogowe
2018-09-11 09:00
2018-09-29 16:00
11
zachodniopomorskie
108,900 / 1,100SzczecinekRoboty drogowe
2018-08-31 08:00
2018-12-31 15:00
11
zachodniopomorskie
112,600 / 2,050m.Szczecinek ul. Cieślaka, ul. Słowiańska, ul.SikorskiegoRoboty drogowe
2018-05-29 08:00
2018-10-31 18:00
11
wielkopolskie
359,250 / 2,000odcinekJarocin - Pleszew m. KotlinRoboty drogowe
Remont nawierzchni. Ograniczenia: - teren zabudowany - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2018-07-16 08:00
2018-09-24 17:00
11
opolskie
484,515 / 0,100m. Krzywizna na trasie Byczyna - KluczborkRoboty drogowe
Remont chodnika
2018-09-21 07:00
2018-09-28 15:00
11
opolskie
511,650 / 0,850m. Grodzisko na trasie Olesno - LubliniecRoboty drogowe
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej
2018-09-19 08:00
2018-09-28 16:00
11e
wielkopolskie
0,300 / 0,100m. JarocinRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania ( ronda ) w zakresie włączenia drogi gminnej
2018-09-18 07:00
2018-09-28 16:00
11e
wielkopolskie
0,000 / 2,835m. JarocinRoboty drogowe
Koszenie traw. Roboty szybkopostępujące
2018-09-10 07:00
2018-09-30 15:00
12
lubuskie
50,700 / 1,321m. ŻaryRoboty drogowe
Wykaszanie traw
2018-09-19 08:00
2018-09-26 16:00
12
lubuskie
77,656 / 0,444Szprotawa - SzprotawkaRoboty drogowe
Poszerzanie istniejącego nasypu w ramach przebudowy drogi krajowej nr 12, występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-06-15 08:00
2018-12-31 17:00
12
lubuskie
79,950 / 0,100Szprotawa -SzprotawkaRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
lubuskie
81,300 / 2,450Szprotawka-PiotrowiceUwaga na występujące koleiny. 2018-08-01 08:00
2018-12-31 17:00
12
lubuskie
81,450 / 0,100Szprotawka - PiotrowiceRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
dolnośląskie
137,500 / 2,200Górczyna - JędrzychowiceRoboty drogowe
Ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-09-19 08:00
2018-09-30 16:00
12
wielkopolskie
160,192 / 0,450m. LasociceRoboty drogowe
Przepraszamy za utrudnienia
2018-05-30 15:00
2018-09-30 15:00
12
wielkopolskie
161,200 / 1,400Wschowa - Leszno ( m. Lasocice )Roboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Radomicko - Leszno w obrębie budowanego obiektu nad drogą krajową nr 12 m. Lasocice
2017-08-07 07:00
2018-09-30 18:00
12
wielkopolskie
246,400 / 0,400Pleszew - KaliszRoboty drogowe
Przebudowa mostu w m. Brzezie (Rzeka Ner). Wprowadzono ruch wahadłowy. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-09 06:00
2018-10-13 16:00
12
łódzkie
314,735 / 0,000m. WróblewRoboty drogowe
Zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 40 km/h. W obrębie robót ruch wahadłowy. W godz. 7:00 - 17:00 ruch kierowany ręcznie , w godz.17:00 - 7:00 oraz w święta sygnalizacja świetlna.
2018-06-18 09:30
2018-09-30 17:00
12
łódzkie
445,990 / 0,910m. Opoczno - m. DzielnaRoboty drogowe
Oczyszczenie rowu, wykonanie przepustów. Zweżenie lewostronne (kierunek na Opoczno), zakaz wyprzedzania.
2018-09-24 07:50
2018-09-28 17:00
12
lubelskie
635,586 / 3,741Brzeziczki - Kolonia StrużaRoboty drogowe
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
2018-06-19 15:00
2018-12-11 15:00
12e
lubuskie
0,000 / 4,651obwodnica m. ŻagańRoboty drogowe
Wykaszanie poboczy
2018-09-25 08:00
2018-09-27 16:00
12i
lubelskie
6,300 / 4,683Zwoleń - PuławyRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-11-05 18:00
15
wielkopolskie
49,365 / 0,584m. ZdunyRoboty drogowe
W związku z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zduny zostaje zamknięta ulica Wrocławska , Łacnowa , Jana Kazimierza . Objazd wyznaczonym objazdem . Przepraszamy za utrudnienia .
2018-08-21 10:00
2018-10-31 15:00
15
kujawsko-pomorskie
163,850 / 0,150WylatowoRoboty drogowe
2018-09-25 10:00
2018-09-30 17:00
15
kujawsko-pomorskie
211,500 / 2,500Wierzchosławice - GniewkowoRoboty drogowe
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
15
kujawsko-pomorskie
266,100 / 0,500PluskowęsyRoboty drogowe
2018-09-26 07:00
2018-10-10 17:00
15
kujawsko-pomorskie
296,500 / 0,500Brodnica ul. SądowaRoboty drogowe
2018-09-25 12:00
2018-09-28 17:00
15
warmińsko-mazurskie
312,808 / 48,221Brzozie Lubawskie - RyńskieRoboty drogowe
2018-09-18 08:15
2018-10-12 14:45
15
warmińsko-mazurskie
360,570 / 0,853RyńskieRoboty drogowe
2017-09-22 07:50
2018-09-28 14:00
15f
kujawsko-pomorskie
7,000 / 9,500Tupadły - LatkowoRoboty drogowe
2018-09-25 09:00
2018-09-25 17:00
15f
kujawsko-pomorskie
8,500 / 0,900Tupadły - Jacewo 2018-06-19 00:00
2019-01-01 00:00
15f
kujawsko-pomorskie
10,400 / 0,100Sikorowo 2018-05-18 15:00
2019-01-01 00:00
16
kujawsko-pomorskie
22,150 / 0,180Rogóźno ZamekRoboty drogowe
2018-09-20 07:00
2018-09-28 17:00
16
kujawsko-pomorskie
28,800 / 0,400Grudziądz-ŁasinRoboty drogowe
2018-09-24 07:00
2018-09-28 17:00
16
warmińsko-mazurskie
43,500 / 0,400Limża - SobiewolaRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem podczas prac.
2018-09-13 09:00
2018-10-31 15:00
16
warmińsko-mazurskie
47,350 / 0,100KISIELICERoboty drogowe
W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC RUCH KIEROWANY PRZEZ SYGNALISTÓW
2018-09-25 08:00
2018-10-10 17:00
16
warmińsko-mazurskie
54,100 / 1,900Jędrychowo - MózgowoRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem podczas prac
2018-09-13 09:00
2018-10-31 15:00
16
warmińsko-mazurskie
110,905 / 0,135Ostróda - Olsztyn miejscowość Stare JabłonkiRoboty drogowe
W związku z przebudową mostu na kanale Warmińskim zmieni się organizacja ruchu na trasie Olsztyn - Ostróda. Dla pojazdów o masie do 8 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 8 t kierowane będą objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51.
2017-12-13 18:30
2018-11-30 14:30
16
warmińsko-mazurskie
132,200 / 2,300k/m KudypyRoboty ziemne poza drogą, ograniczenie prędkości w obrębie wyjazdów z budowy. Wzmożony ruch pojazdów budowy powoduję chwilowe utrudnienia w ruchu.Lokalnie odgięcia toru jazdy.Czasowe kierowanie ruchem przez sygnalistów.2016-01-27 12:00
2018-09-28 15:00
16
warmińsko-mazurskie
222,510 / 0,020msc. ZełwągiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-09-25 08:00
2018-09-27 18:00
16
warmińsko-mazurskie
255,350 / 0,200m. OkartowoRemont mostu
2018-07-23 07:00
2018-10-23 07:00
16
warmińsko-mazurskie
259,958 / 0,000Mrągowo-Orzysz m. MikoszeOgraniczenie nośności na obiekcie mostowym do 20 ton (Dopuszczalna Masa Całkowita) 2013-11-13 09:00
2019-01-03 12:00
16
warmińsko-mazurskie
276,750 / 1,600Orzysz - EłkRoboty drogowe
Remont nawierzchni - nakładka
2018-09-10 08:30
2018-09-28 18:00
16
warmińsko-mazurskie
320,030 / 0,500Kalinowo - RutkiRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-10-10 15:00
16c
warmińsko-mazurskie
0,000 / 2,800Olsztyn - WojtowoRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Olsztyna firma Budimex. Zmiana organizacji ruchu.Wjazd do Olsztyna i wyjazd na dk 16 w kierunku Biskupca odbywa się nowym odcinkiem drogi przez ul. Towarową
2018-06-20 06:00
2018-12-31 15:00
17
mazowieckie
24,125 / 16,275Kołbiel _obwodnica GarwolinaRoboty drogowe
2017-07-01 07:00
2019-10-31 15:00
17
mazowieckie
50,543 / 24,340Obwodnica Garwolina-granica województwaRoboty drogowe
2017-07-06 07:00
2019-10-31 15:00
17
lubelskie
87,400 / 1,000Moszczanka - SarnyRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-09-30 16:00
17
lubelskie
92,700 / 0,700Parafianka - SkrudkiRoboty drogowe
Budowa łącznicy "węzła Skrudki" oraz wjazdów na budowę drogi ekspresowej S17.
2017-11-06 13:00
2018-09-30 16:00
17
lubelskie
97,500 / 1,000Jaworów - ŻyrzynRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2017-07-03 08:00
2018-09-30 16:00
17
lubelskie
100,000 / 0,900Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-09-30 16:00
17
lubelskie
114,308 / 39,214Piaski - KrasnystawRoboty drogowe
2018-09-22 07:00
2018-09-29 16:00
17
lubelskie
167,400 / 0,000Krasnystaw - ZamośćRemont zatoki autobusowej 2018-09-25 07:00
2018-10-12 18:00
17
lubelskie
188,000 / 0,300Zamość - Tomaszów LubelskiRoboty drogowe
2018-08-20 08:00
2018-09-30 16:00
17d
lubelskie
0,010 / 0,690Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód.
2017-10-23 08:00
2018-09-30 16:00
18
lubuskie
4,700 / 1,600węzeł Olszyna-węzeł Żary ZachódWyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
25,000 / 0,000w. Żary PołudnieRoboty drogowe
Przekładanie kostki granitowej na łącznicy południowej węzła.Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania
2018-08-13 07:00
2018-09-30 16:00
18
lubuskie
25,400 / 0,700węzeł Żary Południe-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
26,350 / 1,150w. Żary Południe - w. IłowaRoboty drogowe
Oczyszczanie rowów przy jezdni południowejj.Zwężenie jezdni.
2018-09-10 07:00
2018-09-26 16:00
18
lubuskie
35,000 / 1,300węzeł Żary Płd.-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
37,000 / 1,100węzeł Iłowa - węzeł LuboszówWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
37,500 / 7,500W. Iłowa - w. LuboszówRoboty drogowe
Czyszczenie korytek i rowów umocnionych przy jezdni północnej. Zwężenie jezdni.
2018-09-19 09:00
2018-09-26 18:00
19
podlaskie
2,000 / 42,000Kuźnica - obwodnica Wasilkowa 2018-09-10 09:00
2018-09-29 15:00
19
podlaskie
73,590 / 0,660Kucharówka - ZabłudówRoboty drogowe
2018-05-21 12:00
2018-09-30 15:00
19
podlaskie
134,000 / 3,000Wojeniec - DziadkowiceRoboty drogowe
2018-08-16 06:00
2018-09-29 19:00
19
mazowieckie
193,100 / 0,700Mszanna - Mostów, m. MszannaRoboty drogowe
Wykonywany remont nawierzchni jezdni. Ruch kierowany ręcznie.
2018-09-12 07:00
2018-09-29 17:00
19
lubelskie
228,400 / 5,600Międzyrzec Podlaski - Radzyń PodlaskiRoboty drogowe
Montaż oznakowania pionowego
2018-09-25 09:00
2018-09-25 17:00
19
lubelskie
302,070 / 0,300Lubartów - LublinRoboty drogowe
2018-09-24 07:00
2018-09-27 17:00
20
zachodniopomorskie
85,084 / 1,316Złocieniec- SiemczynoRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-10-05 17:00
20
zachodniopomorskie
90,200 / 0,500Siemczyno - CzaplinekRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-10-05 17:00
20
zachodniopomorskie
109,700 / 0,100Łubowo - SilnowoRoboty drogowe
2018-09-25 07:00
2018-10-06 18:00
20
zachodniopomorskie
119,600 / 1,200ŚmiadowoRoboty drogowe
Dla pojazdów o DMC pow. 3,5T objazd przez miejscowości Krągi - Borne Sulinowo - Łubowo
2018-05-09 07:00
2018-12-31 00:00
20
zachodniopomorskie
135,600 / 0,100m. SzczecinekRoboty drogowe
2018-09-25 07:00
2018-10-31 17:00
22
lubuskie
65,400 / 3,600Gorzów Wielkopolski- RóżankiRoboty drogowe
Prace przy pielęgnacji zadrzewienia. Ręczne sterowanie ruchem.
2018-09-25 09:00
2018-09-25 17:00
22
lubuskie
106,900 / 2,100Dobiegniew - WołogoszczRoboty drogowe
Prace przy pielęgnacji zadrzewienia ręczne sterowanie ruchem
2018-09-25 09:00
2018-09-25 17:00
22
zachodniopomorskie
169,300 / 0,800Wałcz - OstrowiecRoboty drogowe
2017-09-04 07:00
2019-06-30 15:00
22
zachodniopomorskie
178,300 / 0,552m. SzwecjaRoboty drogowe
2018-09-12 08:00
2018-09-28 17:00
22
pomorskie
235,600 / 6,529Człuchów - Obwodnica ChojnicRoboty drogowe
2018-09-24 07:00
2018-09-29 17:00
22
pomorskie
340,000 / 0,200m. Czarlin /węzeł drogowy/Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania - budowa ronda. Zawężenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m.
2018-03-21 12:00
2018-12-31 15:00
22d
pomorskie
10,000 / 2,767obwodnica ChojnicRoboty drogowe
2018-09-24 07:00
2018-09-29 17:00
23
zachodniopomorskie
28,700 / 2,900Suchlica - Sarbinowo 2018-05-08 07:00
2018-10-31 12:00
25
pomorskie
39,000 / 22,700Sporysz - CzłuchówRoboty drogowe
2018-09-24 07:00
2018-09-29 17:00
25
pomorskie
62,100 / 0,100CzłuchówRoboty drogowe
2018-09-20 08:00
2018-09-25 18:05
25
wielkopolskie
211,529 / 13,000odc. Skulsk - Ślesin - MikorzynRoboty drogowe
Wycinka drzew str. L i P Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych
2018-09-04 08:00
2018-09-28 16:00
25
wielkopolskie
211,529 / 22,471odc. Pilich-Ślesin-Konin str. L i PRoboty drogowe
Koszenie traw i chwastów str. L i P - mechaniczne i ręczne. Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych szybkopostępujących
2018-09-13 08:00
2018-09-28 16:00
25
wielkopolskie
250,554 / 15,000odc. Modła - Rychwał str. L i PRoboty drogowe
Wycinka drzew str. L i P Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych.
2018-09-20 08:00
2018-09-28 16:00
25
wielkopolskie
291,500 / 0,400Rychwał -Kalisz m. RussówRoboty drogowe
Budowa lewoskrętu na drodze krajowej nr 25 w m. Russów na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 4595, budowa sygnalizacji świetlnej i budowa lewoskrętu na skrzyzowaniu z droga gmina. Wykonawca Budimex SA. Kontakt kom. 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-18 07:00
2018-10-18 07:00
25
wielkopolskie
293,800 / 0,200Rychwał- Kalisz m. Kokanin KoloniaRoboty drogowe
Budowa lewoskrętów na drodze krajowej nr 25 na skrzyzowaniu z droga gminą do m. Czajków. Wykonawca robót Budimex SA. Konktat kom: 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-18 07:00
2018-10-18 07:00
25
wielkopolskie
294,900 / 0,450Rychwał - Kalisz m. KokaninRoboty drogowe
Przebudowa dwóch skrzyzowań na drodze krajowej nr 25 z drogami powiatowymi Skarzszew- Konin-Piotrów i skrzyzowania z droga gminą w celu budowy lewoskretów. Wykonawca robót Budimex SA. Kontakt kom: 517 374 371.Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-19 07:00
2018-10-18 07:00
26
zachodniopomorskie
39,900 / 0,100Golenice - Myślibórz 2018-07-23 07:00
2018-09-28 18:00
27
lubuskie
28,350 / 0,350Żary - Nowogród Bob.Roboty drogowe
Remont nawierzchni. Frezowanie warstwy ścieralnej. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. W godz. 7.00-15.30 ruch kierowany ręcznie. Uwaga ! Nierówności nawierzchni i możliwe wylatujące z pod kół kamienia. 24.09.2018 godz. 11:20 możliwe chwilowe wstrzymanie ruchu.
2018-09-24 08:00
2018-09-26 15:30
28
małopolskie
77,919 / 55,941Mszana Dolna - Nowy SączRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z koszeniem trawy. Roboty szybko postępujące.
2018-09-21 12:00
2018-10-22 17:00
28
małopolskie
78,880 / 53,420Mszana Dolna - Nowy SączRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z odmuleniem, remontem rowów drogowych oraz czyszczeniem korytek. Roboty szybko postępujące, ograniczenie prędkości, zwężenie prawo i lewostronne, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-08-14 07:00
2018-09-29 17:00
28
małopolskie
85,100 / 0,350Kasina WielkaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową chodnika w m. Kasina Wielka. Ograniczenie prędkości , zakaz wyprzedzania, zwężenie lewostronne. Ruch wahadłowy okresowo sterowany ręcznie
2018-08-21 07:00
2018-11-23 17:00
28
małopolskie
86,430 / 0,971Mszana Dolna - Nowy SączRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową chodnika w m. Kasina Wielka. Ograniczenie prędkości , zakaz wyprzedzania, zwężenie lewostronne. Ruch wahadłowy okresowo sterowany ręcznie
2018-08-13 07:00
2018-11-23 17:00
28
małopolskie
105,800 / 2,100LimanowaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z umocnieniem rowów drogowych, uzupełnienie korpusu drogowego oraz humusowanie. Ograniczenie prędkości, zwężenie lewostronne, zakaz wyprzedzania, okresowo ruch sterowany ręcznie.
2018-09-12 09:00
2018-09-28 17:00
28
małopolskie
114,200 / 0,200MordarkaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z remontem elementów przepustu drogowego DK 28 w km 114+311 w miejscowości Mordarka. Zwężenie prawostronne, wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości do 50 km/h..
2018-08-21 09:00
2018-11-07 14:00
28
małopolskie
142,100 / 33,700Piątkowa - SzymbarkRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace wykonywane w dni robocze i soboty w godzinach 7:00-19:00
2018-09-17 12:05
2018-09-29 19:00
28
małopolskie
177,900 / 6,800Gorlice - KlęczanyRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace wykonywane w dni robocze i soboty w godzinach 7:00-19:00
2018-09-18 08:03
2018-09-29 19:00
28
podkarpackie
191,649 / 12,951Siepietnica - JasłoRoboty drogowe
2018-06-22 14:00
2018-12-31 18:00
28
podkarpackie
261,300 / 0,500PisarowceRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni.
2018-09-25 13:30
2018-09-26 17:00
28
podkarpackie
270,950 / 0,500SanokRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania.
2018-07-27 08:00
2018-09-28 14:00
28
podkarpackie
337,100 / 0,700DybawkaRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni.
2018-08-27 09:00
2018-12-31 17:00
28
podkarpackie
337,500 / 0,040Sanok - PrzemyślW m. Dybawka - pęknięcie nawierzchni jezdni i osunięcie się skarpy. Prawostronne zwężenie jezdni. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/godz.2017-10-26 12:00
2018-12-31 15:00
28a
małopolskie
0,000 / 1,900Obwodnica GorlicRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h, miejscowość Gorlice w km 0+000-1+944. Prace wykonywane w dni robocze i soboty w godzinach 7:00-19:00.
2018-09-18 07:56
2018-09-29 19:00
29
lubuskie
23,423 / 3,157m. CybinkaRoboty drogowe
Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni).
2018-01-10 07:00
2018-10-31 20:00
30
dolnośląskie
22,278 / 0,000LubańRoboty drogowe
ETAP I: na drodze dwujezdniowej w obu kierunkach zajęty lewy pas, ruch odbywać się prawym pasem.
2018-09-07 13:21
2018-10-08 15:00
30
dolnośląskie
44,500 / 1,600Lubań - Jelenia GóraRoboty drogowe
Remont nawierzchni z poszerzeniem
2018-09-04 08:00
2019-09-30 16:00
31
zachodniopomorskie
63,050 / 0,800m. Godków 2018-08-21 07:00
2018-10-31 18:00
31
zachodniopomorskie
93,300 / 4,800Chwarszczany - Sarbinowo2018-04-20 07:00
2018-10-31 08:00
31
lubuskie
116,950 / 5,050Górzyca - PamiecinRoboty drogowe
Remont drogi
2018-08-28 07:00
2018-10-30 15:00
32
wielkopolskie
152,700 / 2,500odc. Strykowo - StęszewRoboty drogowe
Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+700 - 155+200. Roboty polegają na wykonaniu odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz od km 154+220 do km 154+640 (jezdnia lewa) - ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch będzie się odbywał częściowo po wybudowanym we wcześniejszych etapach nowym odcinku DK32. Na odcinku w km 154+050 - 154+250 ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz w zależności od postępu prac na obiekcie mostowym WS11 ruch będzie się odbywał lewą lub prawą jezdnią DK32 (dopuszcza się przekładanie ruchu w trakcie realizacji prac).
2016-03-14 10:00
2018-10-31 16:00
34
dolnośląskie
0,450 / 1,328miejscoowść ŚwiebodziceRoboty drogowe
Zamknięty jeden pas ruchu na ul.Wałbrzyskiej - objazd drogami wojewódzkimi i gminnymi
2018-08-07 10:00
2018-10-19 15:00
35
dolnośląskie
52,660 / 0,340MarcinowiceRoboty drogowe
2018-09-25 10:00
2018-10-12 15:00
35
dolnośląskie
86,050 / 1,350Bielany WrocławskieRoboty drogowe
Prace związane z przebudową w zakresie budowy dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników ul. Czekoladowej na odcinku drogi nr 35 od km 86+050 do km 87+450 strona lewa i prawa, kierunek Wrocław będą powodowały utrudnienia w ruchu w związku z czym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy zajęciu pasa zieleni oraz chodników i wysepek rozdziału
2018-09-20 12:00
2018-10-02 16:00
36
dolnośląskie
1,600 / 0,300m. ŚcinawaRoboty drogowe
2018-04-02 00:00
2018-09-30 00:00
36
dolnośląskie
27,970 / 0,960m.Turów 2018-09-12 08:00
2018-10-20 18:00
36
dolnośląskie
33,200 / 0,250m. Ścinawa 2018-09-04 00:00
2018-10-31 00:00
36
dolnośląskie
33,500 / 0,400m. Ścinawa2018-04-05 00:00
2018-12-31 00:00
36
wielkopolskie
101,305 / 0,200m. Kobylin StaryRemont mostu
Remont przepustu przez rów bez nazwy . Przepraszamy za utrudnienia .
2018-08-24 07:00
2018-10-02 15:00
39
opolskie
49,900 / 0,700Brzeg - PisarzowiceRoboty drogowe
Remont chodników.
2018-09-25 08:00
2018-10-05 16:00
40
opolskie
56,608 / 0,352m. PokrzywnicaRoboty drogowe
Remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników. Zwężenie Prawego pasa ruchu . Powstałe ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów obowiązują tylko w trakcie wykonywanych robót. Utrudnienia nie obowiązują w godzinach od 16.00 do 7.00.
2018-09-25 08:00
2018-09-28 16:00
40
opolskie
73,000 / 1,500m. Kędzierzyn-KoźleRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
2018-09-25 08:00
2018-09-25 17:00
40
opolskie
73,500 / 0,120m. Kędzierzyn-Koźle od skrzyżowania z ul. Szkolną - skrzyż z ul. LudowąRoboty drogowe
Remont kanalizacji deszczowej. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
2018-08-20 08:00
2018-10-15 16:00
41
opolskie
19,700 / 0,100obiekt mostowy w m. RudziczkaRemont mostu
Remont obiektu mostowego w m. Rudziczka. Ruch wahadłowy kierowany : - w trakcie prac przez pracowników - poza godzinami pracy sygnalizacja świetlna.
2018-08-21 10:00
2018-11-09 15:00
42
opolskie
21,400 / 0,200m. Wołczyn na trasie Kluczbork - NamysłówRemont mostu
Remont mostu - utrudnienia w ruchu
2018-08-13 10:00
2018-10-15 16:00
42
łódzkie
137,075 / 1,075Radomsko (od ul. Batorego do ul. Krakowskiej)Roboty drogowe
Objazd wyznaczony ulicami miasta.
2018-03-02 11:30
2018-11-02 12:00
43
śląskie
55,750 / 1,141DK43 Lgota < - > CzęstochowaRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy
2017-03-10 10:00
2018-11-30 23:00
44
śląskie
17,000 / 5,000MikołówRoboty drogowe
Uzupełnianie punktowych elementów odblaskowych roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Gliwice
2018-09-25 12:00
2018-09-25 21:00
44
śląskie
17,435 / 0,000MikołówWymiana czujników pomiarowych stacji dynamicznego ważenia pojazdów zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Katowic 2018-09-27 08:00
2018-09-27 19:00
44
śląskie
17,435 / 0,000MikołówWymiana czujników pomiarowych stacji dynamicznego ważenia pojazdów zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Katowic 2018-09-28 08:00
2018-09-28 19:00
44
śląskie
19,770 / 0,000MikołówWymiana czujników pomiarowych stacji dynamicznego ważenia pojazdów zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Gliwic 2018-09-25 08:00
2018-09-25 19:00
44
śląskie
24,598 / 1,202MikołówBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie zajęcie części pasa ruchu oraz pobocza na łącznicy Mikołów - Tychy na jezdni prawej kierunek Tychy/Mikołów 2018-08-06 09:00
2018-12-31 17:00
44
małopolskie
90,000 / 0,800Brzeźnica - BrzezinkaRoboty drogowe
Budowa chodnika. Zwężenie jezdni. Poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-07-30 07:00
2018-09-28 17:00
45
opolskie
51,370 / 6,541Racibórz - OpoleRoboty drogowe
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DW416 do m. Głubczyce - DK38 - DW417 Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
2018-08-06 07:00
2019-10-31 15:00
46
opolskie
47,240 / 0,500odcinek Wójcice - obwodnica NysyRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Możliwy ruch wahadłowy kierowany prez pracowników.
2018-09-24 09:00
2018-09-28 15:00
46
śląskie
150,700 / 1,800Pawonków - LubliniecRoboty drogowe
2018-09-25 07:00
2018-09-29 18:00
46
śląskie
183,000 / 0,300DK46 m. WyrazówRoboty drogowe
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
2018-08-28 09:00
2018-12-31 00:00
47
małopolskie
23,430 / 4,520Szaflary - Bańska NiżnaRoboty drogowe
Budowa chodnika po lewej stronie, zawężenie pobocza, czasowe zawężenie jezdni - możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie, ograniczenie prędkości do 60 km/h, zakaz wyprzedzania. Prace prowadzone na odcinkach długości do 200 m. W czasie zwiększonych natężeń - weekend, ruch turystyczny, utrudnienia będą minimalizowane
2018-08-06 07:00
2018-10-31 16:00
47
małopolskie
31,800 / 0,150Biały DunajecRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Od dnia 21.08.2018 wyłączenie pasa jezdni w kierunku Nowego Targu. Ruch na zawężonym odcinku będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch wahadłowy potrwa ok. 6 tygodni. Po zakończeniu tego etapu wyłączony zostanie pas jezdni w kierunku Zakopanego od strony Nowego Targu. Ruch będzie w tym czasie prowadzony wahadłowo przebudowanym pasem jezdni w kierunku Nowego Targu. Po wykonaniu jezdni od strony Nowego Targu w identyczny sposób będzie realizowana przebudowa jezdni od strony Zakopanego przy zastosowaniu ruchu wahadłowego. Planowane przywrócenie ruchu dwukierunkowego przewidywane jest na 20.12.2018 r
2018-03-05 12:00
2019-06-28 12:00
48
mazowieckie
114,502 / 1,401M. Dąbrowa - Kozienice m. BrzózaRoboty drogowe
Ruch kierowany ręcznie
2018-09-25 10:00
2018-09-28 16:00
48
lubelskie
190,015 / 9,110Przytoczno - KockRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-11-30 08:00
49
małopolskie
0,900 / 0,250Nowy TargRoboty drogowe
Budowa ronda, zamknięcie jezdni lewej. Ruch dwukierunkowy po jezdni prawej. Ruch pieszy prowadzony prawą stroną drogi.
2018-08-14 07:00
2018-10-30 07:00
49
małopolskie
17,500 / 0,100Czarna GóraObustronne zawężenie jezdni w związku z skutkami powodzi. 2018-08-07 07:00
2018-09-30 17:00
50
mazowieckie
65,283 / 0,519Wyszogród - SochaczewRoboty drogowe
Remont nawierzchni
2018-09-06 07:00
2018-10-15 16:00
50
mazowieckie
181,000 / 0,100Glinki (most na Wiśle - Sobiekursk)Roboty drogowe
Remont wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 50 w km 181+050 w m. Glinki
2018-08-21 10:00
2018-10-01 15:00
51
warmińsko-mazurskie
39,790 / 0,210m. Lidzbark Warmiński, skrzyż. ul. Orła Białego z ul. WyszyńskiegoRoboty drogowe
Ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem (w godzinach nocnych sygnalizacja świetlna)
2018-07-16 08:00
2018-10-14 17:00
51
warmińsko-mazurskie
93,500 / 3,000Olsztyn - TomaszkoRoboty drogowe
Lokalnie ograniczenia prędkości do 40 km/h i do 50 km/h. Na odc. Olsztyn - Tomaszkowo, wzmożony ruch pojazdów budowy powoduje krótkotrwałe wstrzymania ruchu przez sygnalistów. Na skrzyżowaniu do msc. Toamszkowo ruch kierowany przez sygnalistów.
2015-04-28 08:00
2018-10-13 15:00
52
śląskie
11,053 / 0,167KozyRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęcie pasa ruchu. Ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione.
2018-09-10 07:00
2018-09-28 15:00
52
małopolskie
55,500 / 0,700Barwałd GórnyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową chodnika po stronie lewej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-08-27 08:00
2018-09-28 17:00
52
małopolskie
58,800 / 0,400Kalwaria ZebrzydowskaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z przebudową DK 52 wraz z budową zjazdu publicznego w m. kalwaria Zebrzydowska. km 58+800 do km 59+200. Etap I - wykonanie prawostronnego poszerzenia, wygrodzenia znakami U-12, w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-08-27 07:00
2018-10-30 16:00
52
małopolskie
69,822 / 0,104KrzywaczkaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch obustronny przełożony na most objazdowy.
2018-07-23 10:00
2018-12-10 14:00
53
warmińsko-mazurskie
5,300 / 0,300Szczęsne - KlewkiWyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów).2017-03-27 15:00
2018-12-31 23:00
53
warmińsko-mazurskie
39,750 / 1,800Jęcznik-SzczytnoRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2018-07-30 07:00
2018-09-28 14:00
53
warmińsko-mazurskie
42,000 / 1,400Jęcznik - Szczytno 2018-09-21 16:00
2018-09-29 15:00
53
warmińsko-mazurskie
46,500 / 1,200m. SzczytnoRoboty drogowe
Objazd do Ostrołęki od Pułtuska - ul. Przemysłową, Moniuszki. Objazd do Ostrołęki od Olsztyna - ul. Warszawską, M.C. Skłodowskiej, Wielbarską, Przemysłową, Moniuszki. Objazd od Bartoszyc do Ostrołęki ul Konopnickiej, Leyka, Wileńską, Moniuszki, Sygnalizacja tylko poza godzinami pracy i w dni świąteczne.
2018-08-10 07:00
2019-10-31 15:00
53
mazowieckie
104,000 / 17,500Kadzidło- OstrołękaRoboty drogowe
utwardzanie i profilowanie poboczy,ruch kierowany ręcznie
2018-08-27 10:00
2019-09-13 12:00
55
pomorskie
3,000 / 0,650m.Rychnowo ŻuławskieRoboty drogowe
Roboty w związku z budową S7 Nowy Dwór Gd.- Kazimierzowo. Budowa nowego dojazdu dk55 do budowanej S7. Wprowadzony ruch wahadłowy na odc. 200m od dn.24.4.2018 godz. poranne
2017-06-23 08:15
2018-10-31 15:00
56
kujawsko-pomorskie
7,000 / 3,000Stary Jasiniec - AleksandrowiecRoboty drogowe
2018-08-28 08:00
2018-09-28 15:00
57
warmińsko-mazurskie
47,372 / 0,399BiskupiecRoboty drogowe
Możliwość występowania czasowego ręcznego kierowania ruchem przez sygnalistów.
2018-08-24 08:00
2019-03-31 15:00
58
warmińsko-mazurskie
45,000 / 2,000Jedwabno-DzierzkiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
2018-09-25 08:00
2018-09-27 17:00
58
warmińsko-mazurskie
123,920 / 14,540odc. Pisz - Biała PiskaRoboty drogowe
2018-09-14 07:00
2018-09-28 15:00
58b
warmińsko-mazurskie
2,644 / 0,681m. Pisz, ul. CzerniewskiegoŚcinka zawyżonych pasów zieleni w przekroju ulicznym 2018-09-14 08:00
2018-09-28 15:00
59
warmińsko-mazurskie
0,400 / 0,460m. Giżycko ul. ObwodowaRoboty drogowe
Ciąg główny zamknięty.Ruch skierowany na objazd wyznaczony równolegle do jezdni głównej. Ręczne kierowanie ruchem.
2017-09-29 07:00
2018-09-30 07:00
60
mazowieckie
150,706 / 0,000Kutno - Ostrów Maz w m. CiechanówRoboty drogowe
Utrudnienia I etap obowiązuja od dnia 16.08.2018 do 31.01.2019. Zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, ruch po obiekcie bedzie odbywać sie w jednym kierunku od ul. Sienkiewicza, 3-go Maja, Tatarskiej w stronę Płocka. Z kierunku Płocka wyznaczonym objazdem.
2018-08-16 11:00
2019-01-31 15:00
60
mazowieckie
221,200 / 0,600Różan - Ostrów Maz. m. Ponikiew MałaRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania DK 60 z drogą powiatową DP 4403W Goworowo - Pasieki w km 221+468.
2018-09-17 07:00
2018-09-28 16:00
61
mazowieckie
20,698 / 15,190Legionowo-Zegrze-JadwisinRęczne sprzątanie śmieci z pasa drogi. 2018-09-25 07:00
2018-09-28 17:00
61
mazowieckie
21,200 / 14,688Jabłonna - Borowa GóraRoboty drogowe
Koszenie pasa drogi. Możliwe chwilowe utrudnienia. Roboty szybko postępujące.
2018-09-19 07:00
2018-09-28 18:00
61
mazowieckie
21,600 / 1,300LegionowoPielęgnacja Drzeww na poboczu. Mozliwe chwilowe utrudnienia związane z zajęciem jednego pasa ruchu. 2018-09-25 08:00
2018-09-28 18:00
61
mazowieckie
116,090 / 0,000OstrołękaRemont mostu
Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka.
2017-03-24 09:00
2019-09-30 15:00
61a
mazowieckie
0,000 / 2,929Obwodnica JabłonnyRoboty drogowe
Koszenie pasa drogi ręczne oraz mechaniczne. Roboty szybko postępujące.
2018-09-25 07:00
2018-09-28 19:00
61b
mazowieckie
0,000 / 7,006Obwodnica SerockaRoboty drogowe
Koszenie pasa drogi ręczne oraz mechaniczne. Roboty szybko postępujące.
2018-09-25 07:00
2018-09-28 18:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk -POPOWORoboty drogowe
Koszenie pasa drogi. Roboty szybko postępujące
2018-09-21 07:00
2018-09-28 15:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,532Czerwińsk-PopowoRęczne sprzątanie śmieci z pasa drogi. 2018-09-25 07:00
2018-09-28 17:00
62
mazowieckie
246,327 / 0,000Serock - Wyszków_MOST W WYSZKOWIERemont mostu
Remont mostu w Wyszkowie. Roboty wykończeniowe. Możliwy przejazd w obu kierunkach.
2018-05-15 07:00
2018-09-30 00:00
62
mazowieckie
307,300 / 0,150Sokołów Podlaski , ul. WęgrowskaRoboty drogowe
Ruch kierowany ręcznie.
2018-09-25 09:00
2018-09-29 17:00
62
mazowieckie
314,620 / 2,300Bachorza - RepkiRoboty drogowe
2018-08-23 08:00
2018-09-29 17:00
62
mazowieckie
329,600 / 2,700Skrzeszew - FrankopolRoboty drogowe
Wykonywany remont nawierzchni.
2018-09-03 07:00
2018-11-03 17:00
62
podlaskie
350,800 / 2,600Słochy AnnopolskieRoboty drogowe
projekt Nr.2340C/2018
2018-05-09 08:00
2018-10-31 18:00
63
warmińsko-mazurskie
33,700 / 1,100msc. SpztkowoRoboty drogowe
Rcyne kierowanie ruchem. Ścinka pobocza
2018-09-25 07:30
2018-09-25 17:00
63
podlaskie
120,300 / 0,200Kolno, od skrzyżowania z ul. Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. KościelnąRoboty drogowe
zamknięcie odcinka DK 63 od skrzyżowania z ul. Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Kościelną - Objazd ulicami: Kościelną, Strażacką, Sobieskiego. Objazd: ruch jednokierunkowy(częścią jezdni) DK 63 w stronę Pisza. Objazd w stronę Łomży: od ronda DK 63 ul. Wojska Polskiego - ul. Dębowa - Aleksandrowska - DW 647- Sienkiewicza - DK63.  
2018-07-07 00:00
2018-09-30 20:00
63
podlaskie
167,175 / 0,000Zambrów ul. ŁomżyńskaRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Jabłonka. Zamknięcie drogi krajowej nr 63 Zambrów- Łomża w m. Zambrów ul. Łomżyńska. Wyznaczony objazd ul.Ostrowską oraz dorogą krajowa 63a.
2018-08-10 09:00
2018-12-10 15:00
63
podlaskie
168,942 / 0,000Zambrów ul. T. KościuszkiRoboty drogowe
Przbudowa mostu przez rzekę Jabłonka
2018-04-16 08:00
2018-09-30 18:00
63
podlaskie
169,750 / 1,400Zambrów aleja Wojska PolskiegoRoboty drogowe
2018-09-21 08:00
2018-10-31 15:00
63
mazowieckie
236,400 / 0,600Sabnie - Sokołów Podlaski, m. KupientynRoboty drogowe
Wykonywany remont nawierzchni jezdni. Ruch kierowany ręcznie.
2018-09-12 07:00
2018-09-28 17:00
63
mazowieckie
242,000 / 24,000Sokołów Podlaski - SiedlceWykonywana pielęgnacja drzew. Roboty szybko postępujące. Ruch kierowany ręcznie. 2018-09-25 09:00
2018-09-26 18:00
63
lubelskie
287,884 / 38,163Sławatycze - Radzyń PodlaskiRoboty drogowe
2018-09-22 07:00
2018-09-29 18:00
63
lubelskie
350,700 / 16,100Radzyń Podlaski - WiszniceRoboty drogowe
Montaż oznakowania pionowego
2018-09-25 09:00
2018-09-25 17:00
63
lubelskie
369,500 / 0,050Radzyń Podlaski - SławatyczeRoboty drogowe
Ruch na moście odbywa się wahadłowo.
2018-09-01 07:00
2018-10-01 18:00
65
podlaskie
113,520 / 0,630m. Osowiec TwierdzaRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-10-30 18:00
65
podlaskie
130,000 / 12,335Mońki - KnyszynRoboty drogowe
II etap od dnia 22-05-2018
2018-05-22 08:00
2018-09-29 10:00
65a
warmińsko-mazurskie
0,000 / 5,134Ełk ul. Przemysłowa i ul. GrajewskaRoboty drogowe
2018-09-25 08:00
2018-09-28 15:00
66
podlaskie
41,300 / 0,000MieńRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Mień
2018-04-06 08:00
2018-09-30 16:00
71
łódzkie
22,328 / 0,020m. Aleksandrów ŁódzkiRoboty drogowe
przebudowa zjazdu z indywidualnego na publiczny
2018-09-25 14:00
2018-09-29 18:00
71
łódzkie
25,700 / 0,400m. RąbieńRoboty drogowe
przebudowa zjazdu z indywidualnego na publiczny
2018-09-25 13:40
2018-09-28 18:00
72
wielkopolskie
1,069 / 45,000Konin-Turek-gr.woj.Roboty drogowe
Koszenie traw i chwastów str. L i P. Oznakwanie jak dla robót utrzymaniowych szybkopostępujących
2018-09-24 08:00
2018-09-30 16:00
72
wielkopolskie
20,150 / 1,200odc. Konin - Turek m. GrzymiszewBudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w wykopie otwartym - zajęcie połowy jezdni ruch wahadłowy kierowany ręcznie /w nocy sygnalizacja/ projekt org. 4081.1.2018.51 2018-09-10 08:00
2018-09-29 17:00
73
świętokrzyskie
40,600 / 0,800Kielce-ChmielnikRoboty drogowe
Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765
2018-07-31 12:00
2018-09-25 17:00
73
małopolskie
92,191 / 32,381Szczucin - TarnówRoboty drogowe
Koszenie trawy na poboczach - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybkopostępujace
2018-09-13 08:00
2018-09-28 18:00
74
świętokrzyskie
102,560 / 2,850Napęków-BelnoRoboty drogowe
Układanie warstwy ścieralnej
2018-08-18 08:00
2018-10-01 08:00
74
świętokrzyskie
107,050 / 0,850kielce-Opatów w m. MakoszynRoboty drogowe
2018-09-17 07:00
2018-09-26 10:00
74
lubelskie
197,750 / 1,000m. OlbięcinOsunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t.2014-05-21 00:08
2018-12-31 15:00
74
lubelskie
219,151 / 0,489Janów Lubelski - SzczebrzeszynRoboty drogowe
2018-09-12 06:00
2018-09-29 22:00
74
lubelskie
228,190 / 24,925Frampol - SzczebrzeszynOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. 2014-04-14 07:00
2018-12-31 07:00
74
łódzkie
0,000 / 6,000m. Sulejów - m. JaksonekRoboty drogowe
Prace szybko postępujące. Utrudnienia w rejonie prowadzonych prac.
2018-09-25 11:15
2018-09-25 17:00
75
małopolskie
5,930 / 0,150NiepołomiceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
2018-08-31 15:00
2018-12-15 00:00
75
małopolskie
15,241 / 26,865Brzesko - WytrzyszczkaRoboty drogowe
Koszenie trawy na poboczach - zajęcie pobocza oraz cześci pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybkopostepujace
2018-09-18 08:00
2018-09-29 18:00
75
małopolskie
15,800 / 0,680m. Brzesko-OkocimRoboty drogowe
Remont nawierzchni (frezowanie,układanie nowej masy) - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawen naprzemiennie - ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem, obszar zabudowany
2018-09-25 07:00
2018-09-28 18:00
75
małopolskie
42,100 / 18,500Wytrzyszczka - WielopoleRoboty drogowe
Koszenie traw. Roboty szybko postępujace. Zajecie pobocza i części jezdni na przemian.
2018-09-11 08:00
2018-09-29 16:00
75
małopolskie
52,957 / 0,243TęgoborzeRoboty drogowe
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. Ruch wahadłowy. W okresie 20.08.2018 - 16.11.2018 oraz 15.03.2019 - 15.05.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze - Wronowice i 1555K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: z Krakowa do Nowego Sącza: od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz. z Dębicy do Nowego Sącza: od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz
2018-07-23 07:00
2019-05-31 12:00
75
małopolskie
95,400 / 0,200Mochnaczka WyżnaRoboty drogowe
Budowa chodnika dla pieszych. Zwężenia prawostronne, zajecie pobocza i części jezdni , ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Skierowanie pieszych na drugą stronę drogi.
2018-09-13 10:00
2018-11-15 15:00
75
małopolskie
106,530 / 0,100MuszynkaRemont mostu
Remont obiektu mostowego. Zwężenie jezdni do 1 m obustronne. Ograniczenie prędkości do 50 km/h
2018-09-11 08:00
2018-09-28 16:00
75a
małopolskie
0,000 / 0,808BrzeskoRoboty drogowe
Koszenie trawy na poboczach - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybkopostępujace
2018-09-14 08:00
2018-09-29 18:00
76
mazowieckie
20,200 / 1,000Garwolin - NiecieplinRoboty drogowe
2018-09-14 07:00
2018-10-05 12:00
76
lubelskie
75,550 / 0,100Stoczek Łukowski - ŁukówRoboty drogowe
Remont przejazdu kolejowego na DK 76. Objazd drogą wojewódzką 807, ruch lokalny kierowany ulicą Zbożową.
2018-09-25 14:50
2018-10-09 16:00
77
podkarpackie
27,600 / 0,300odc. Sandomierz - Stalowa Wola w msc. GorzyceRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Łęg w m. Gorzyce. Ograniczono prędkość do 30 km/h celem uspokojenia i usystematyzowania ruchu.
2017-11-16 15:00
2018-09-30 15:00
77
podkarpackie
101,200 / 1,800Wierzawice -DębnoRoboty drogowe
Poszerzenie drogi z wykonaniem nakładki.
2018-09-21 07:00
2018-10-31 16:00
77
podkarpackie
142,100 / 0,300Orły - ŻurawicaRoboty drogowe
Zajęte pobocze po stronie lewej (kierunek Orły) w m. Żurawica.
2018-09-13 12:00
2018-09-27 12:00
78
śląskie
117,300 / 0,422m. ZawiercieRoboty drogowe
Roboty trwające w nocy od godz. 20:00 do 6:00.
2018-09-24 20:00
2018-09-28 06:00
78
świętokrzyskie
168,600 / 10,900Moskorzew - ŚlęcinRoboty drogowe
Utrudnienia w ruchu w związku z budową ścieżki rowerowej.
2018-08-09 08:00
2018-10-31 09:00
79
mazowieckie
101,237 / 0,571odc. Wojciechówka - WilczowolaRoboty drogowe
Wicinka drzew w pasie drogowym W razie potrzeb ręczne kierowanie ruchem
2018-09-25 10:00
2018-09-28 12:00
79
mazowieckie
110,500 / 2,000Zwoleń - Lipsko (Zwoleń - Sydół)Roboty drogowe
Pas do m. Lipsko zajęty tylko na czas rozładunku materiałów.
2018-07-25 07:00
2018-10-30 17:00
79
mazowieckie
132,920 / 0,880Zwoleń - Ożarów (m. Lipsko)Roboty drogowe
Objazd w kierunku Iłży do drogi wojewódzkiej 747 drogą krajową nr 79 (ul. Iłżecka - ul. Widok - ul. Czachowskiego) - DW747 Objazd z drogi wojewódzkiej 747 (ul. Czachowskiego - ul. Widok - ul. Iłżecka) - droga krajowa nr 79 W razie potrzeby ruch kierowany ręcznie.
2018-09-17 10:00
2018-10-19 18:00
79
mazowieckie
134,880 / 0,270m. LipskoRoboty drogowe
Montaz znaków pionowych , oznakowanie poziome
2018-07-25 10:00
2018-10-30 17:00
79
świętokrzyskie
148,565 / 0,144Skrzyzowanie z DW 754 w m. CzekarzewiceRoboty drogowe
2018-08-30 10:00
2018-10-15 15:00
79
świętokrzyskie
254,400 / 0,400miejscowość PacanówRoboty drogowe
2018-08-09 09:00
2018-09-29 09:00
79
świętokrzyskie
288,520 / 0,530miejscowość RogówRoboty drogowe
2018-07-09 11:00
2018-09-28 12:00
79
świętokrzyskie
289,560 / 0,500miejscowość WyszogródRoboty drogowe
2018-07-09 11:00
2018-09-30 09:00
79
małopolskie
327,300 / 0,500Igołomia - ZofipoleRozbiórka istniejącego rowu i przepustów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w pasie DK79 - zajecie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej drogi, ruch wahadłowy - ręczne kierowanie ruchem, obszar zabudowany 2018-09-18 08:17
2018-10-31 18:00
79
małopolskie
351,700 / 1,300Kraków - ZabierzówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem nawierzchni na DK-79, zajęta naprzemiennie lewa lub prawa strona drogi, ruch wahadłowy, możliwe ręczne sterownie ruchem oraz krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Utrudnienia na kierunku Kraków - Zabierzów oraz Zabierzów - Kraków.
2018-09-17 06:00
2018-09-28 18:00
79
małopolskie
380,559 / 0,000TrzebiniaRoboty drogowe
Przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo w ciągu DK 79 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini wraz z przebudową pozostałych elementów pasa drogowego -objazd poprowadzony został ulicami: Puławskiego – Dąbrowskiego – Św. Stanisława. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową. Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława. Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79.
2018-06-21 07:00
2018-09-30 18:00
79
małopolskie
381,140 / 0,600TrzebiniaRoboty drogowe
Zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową do 20.08.2018 Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79. Planowane otwarcie wiaduktu w dniu 20.08.2018 w godzinach porannych - od tego dnia ruch po wiadukcie będzie się odbywał w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h.
2018-02-12 13:00
2018-11-09 16:00
80
kujawsko-pomorskie
17,550 / 26,691Bydgoszcz -TorunRoboty drogowe
2018-09-22 00:00
2018-09-26 00:00
81
śląskie
37,700 / 0,220WarszowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Skoczów 2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
38,300 / 1,200WarszowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu wraz z poboczem na jezdni lewej kierunek Katowice2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
40,350 / 0,770PawłowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu jezdnia prawa kierunek Skoczów2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
48,940 / 12,935Bąków-SkoczówRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2018-09-08 07:30
2018-09-25 17:00
81
śląskie
62,500 / 0,350Zbytków - Harbutowice, m. SkoczówKIERUNEK WISŁA. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu lewego pasa ruchu oraz wprowadzeniu zakazu poruszania się nim pojazdów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości większej niż 2,0m. Ograniczono prędkośc do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m.2018-05-16 09:00
2018-12-31 00:00
81
śląskie
62,500 / 0,350Harbutowice - Zbytków m. SkoczówKIERUNEK KATOWICE. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m. 2018-05-16 09:00
2018-12-31 00:00
84
podkarpackie
0,001 / 1,774Sanok ul. Lwowska, Kolejowa, LipińskiegoRoboty drogowe
2018-08-01 07:00
2018-10-31 14:00
84
podkarpackie
8,260 / 2,610Zagórz - PostołówRoboty drogowe
Roboty drogowe - remont nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-09-24 09:00
2018-09-28 17:00
84
podkarpackie
40,300 / 0,150Ustrzyki DolneRemont mostu
Roboty budowlane związane z remontem mostu. Jednostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacja świetlną.
2018-08-13 13:00
2018-12-15 16:00
84
podkarpackie
40,850 / 0,050Lesko - KrościenkoRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
2017-09-20 08:30
2018-12-31 14:00
84
podkarpackie
42,376 / 0,113Brzegi DolneRemont mostu
Lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zakaz wyprzedzania.
2018-05-09 13:00
2018-11-30 12:00
84
podkarpackie
42,432 / 0,000Ustrzyki Dolne - KrościenkoOgraniczenie nośności do 15t na moście w miejscowości Brzegi Dolne, ze względu na zły stan techniczny. 2014-01-01 00:01
2018-12-31 23:59
85
mazowieckie
2,800 / 1,700Kazuń NowyRoboty drogowe
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "przebudowa drogi krajowej nr 85 i drogi powiatowej nr 2433W polegająca na budowie dróg rowerowych", w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie wykonuje Urząd Gminy Czosnów. Roboty prowadzone w większości poza jezdnią, możliwe chwilowe zajęcie jezdni.
2018-07-24 07:00
2018-09-30 17:00
87
małopolskie
13,400 / 4,400Barcice - RytroRoboty drogowe
Przebudowa drogi - podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś. Poszerzenie korpusu drogi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowa kanalizacji, chodników i zatok autobusowych. Zwężenie jezdni i zajęcie jednego pasa ruchu na przemian z wprowadzeniem ruchu wahadłowego strowanego ręcznie. Zajęcie pobocza z kierowaniem ruchu pieszych na drugą stronę drogi.
2018-07-25 07:30
2018-10-31 17:00
88
opolskie
0,000 / 5,894m. Strzelce Opolskie - m. SieroniowiceRoboty drogowe
Mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
2018-09-24 08:00
2018-09-26 16:00
91
kujawsko-pomorskie
151,862 / 31,381Stolno - ToruńRoboty drogowe
2018-09-22 00:00
2018-09-26 00:00
91
kujawsko-pomorskie
156,600 / 0,350JeleniecRoboty drogowe
2018-09-24 08:00
2018-10-13 16:00
91
kujawsko-pomorskie
161,300 / 0,300Stolno-Toruń, Toruń-Stolno, m. ZegartowiceRoboty drogowe
wyjazd z budowy - budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej
2018-06-14 08:00
2019-03-31 00:00
91
kujawsko-pomorskie
168,400 / 0,000Stolno -ToruńRoboty drogowe
2018-09-25 10:00
2018-09-26 15:00
91c
łódzkie
27,480 / 0,040CekanówRoboty drogowe
Ruch odbywa się lewą stroną wiaduktu.
2018-08-30 07:00
2018-10-14 16:00
91c
śląskie
71,908 / 1,230gr. woj. - m. LipiczeRoboty drogowe
2018-09-03 08:00
2018-09-29 16:00
91c
śląskie
71,908 / 21,826gr. woj. - m. CzęstochowaRoboty drogowe
2018-09-03 08:00
2018-09-30 16:00
92
wielkopolskie
24,400 / 0,200Słupca 2018-08-02 10:00
2018-11-10 10:00
92
wielkopolskie
160,300 / 5,250odc.Tarnowo Podgórne - SwadzimRoboty drogowe
Przebudowa drogi - roboty nawierzchniowe. Od godz. 8:00 dnia 22.09.2018r. na odcinku prowadzonych robót w km 163+150 - 165+600 obowiązuje całkowite zamknięcie jezdni lewej (kier. do Pniew), a cały ruch przewiązką przez pas rozdziału jest kierowany na jezdnię prawą (kier. do Poznania), która funkcjonuje jako jezdnia dwukierunkowa.
2018-09-21 22:00
2018-11-09 16:00
92
wielkopolskie
277,650 / 27,350Konin - KołoRoboty drogowe
koszenie traw i chwastów
2018-09-17 08:00
2018-09-29 15:00
92
wielkopolskie
323,200 / 0,100m. KłodawaRoboty drogowe
Remont masą na gorąco / miejsce po wypaleniu/ Oznakowanie w razie potrzeby ru8ch wahadłowy kierowany ręcznie
2018-09-21 08:00
2018-09-26 16:00
92
łódzkie
355,865 / 0,400Leszczynek - Kutno (skrzyz. z ul.Łęczycka do skrzyż. z ul. Łąkoszyńską DW 702)Roboty drogowe
remont nawierzchni w osi jezdni, ruch odbywa sie niezajeta częscia jezdni i poboczem bitumicznym
2018-09-25 10:00
2018-09-25 17:00
92
łódzkie
358,300 / 0,700Kutno (rondo wschodnia) - KotliskaRoboty drogowe
remont nawierzchni po lewej stronie jezdni (kierunek z Łowicza do Kutna)
2018-09-25 09:00
2018-09-25 18:00
94
dolnośląskie
43,326 / 8,074Prochowice - KawiceRoboty drogowe
remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco. Ruch odbywa się wahadłowo. Prace trwać będą od 20.09.2018 - 28.09.2018r. W godzinach od 08:00 - 17:00.
2018-09-20 08:00
2018-09-28 08:00
94
dolnośląskie
73,400 / 0,000m. ŹródłaRoboty drogowe
2018-04-17 08:00
2018-09-30 18:00
94
opolskie
211,700 / 2,140m. Sucha - m. Strzelce OpolskiePodkrzesywanie drzew ze zwyżki. Ograniczona skrajnia drogowa do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.2018-09-24 08:00
2018-09-28 17:00
94
opolskie
216,650 / 0,525m. Strzelce OpolskieBudowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego.Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. 2018-09-17 08:00
2018-09-28 17:00
94
śląskie
238,600 / 0,100Toszek - PyskowiceRoboty drogowe
Zwężenie jezdni - ruch wahadłowy.
2018-09-24 09:00
2018-10-19 15:00
94
małopolskie
317,643 / 0,267CzajowiceRoboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Krakowską.
2018-07-18 07:00
2018-11-30 17:00
94
małopolskie
324,190 / 1,156SzyceRoboty drogowe
Remont nawierzchni, frezowanie i układanie nowej warstwy. Ruch wahadłowy w razie potrzeby sterowany ręcznie. Prace prowadzone w godzinach popołudniowych i nocnych - od godziny 18:00 do 6:00
2018-09-17 18:00
2018-09-28 06:00
94
podkarpackie
632,700 / 0,350Łańcut - PrzeworskRoboty drogowe
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
2018-04-20 09:00
2018-10-31 16:00
94
podkarpackie
638,400 / 0,600Przeworsk - JarosławRoboty drogowe
Remont nawierzchni zwężenie jezdni do 2 pasów ruchu.
2018-09-24 07:00
2018-09-28 16:00
94
podkarpackie
685,300 / 0,450Radymno - Droga dojazdowa do przejścia Granicznego w KorczowejZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski.Zwężenie jezdni.
2018-09-25 11:00
2018-09-26 16:00
94b
śląskie
36,064 / 4,748SławkówRoboty drogowe
Koszenie traw roboty szybko postępujące naprzemienne zajęcie prawego pasa ruchu oraz lewego pasa ruchu naprzemiennie na jezdni prawej kierunek Kraków oraz na jezdni lewej kierunek Bytom
2018-09-25 07:00
2018-09-25 17:00
94g
małopolskie
65,900 / 22,556Zgłobice - Pogórska WolaRoboty drogowe
Koszenie trawy na poboczach - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybkopostępujace
2018-09-17 08:00
2018-09-28 18:00