Mapa samochodowa/drogowa Polski

Zapraszamy do korzystania ze szczegółowej mapy drogowej Polski i Europy zawierającej narzędzia do wyszukiwanie miejsc oraz wyznaczania tras przejazdu.

Mapa prezentuje również natężenie ruchu drogowego na głównych drogach krajowych i międzynarodowych, ułatwiając tym samym wybór optymalnej trasy.

Korzystanie z mapy drogowej:
1) W celu wyszukiwania ulicy bądź miasta wpisz nazwę miejsca w pole Lokalizacja, naciśnij klawisz Enter lub ikonę lupy, a następnie kliknij jeden z zaproponowanych wariantów. Wybrane miejsce zostanie pokazane na mapie.
2) W celu wyznaczenia trasy wpisz lokalizację początkową i końcową, zatwierdzając je klawiszem Enter. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, w panelu po prawej stronie przedstawiony zostanie plan trasy wraz z obliczoną odległością drogowa oraz czasem przejazdu. Kolejność odwiedzania lokalizacji pośrednich zostanie dobrana w taki sposób, aby wyznaczona trasa była jak najkrótsza.
3) Najechanie wskaźnikiem na punkt reprezentujący utrudnienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jego temat.

Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o warunkach drogowych występujących na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Dane pochodzą ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane są pobierane co 10 minut.


Numer drogi
Województwo
Kilometraż / długość odcinka utrudnień (km)LokalizacjaOpis utrudnieńData powstania utrudnienia
Planowana data likwidacji
A1
łódzkie
291,400 / 3,300w. Piątek - w. Brzeziny (węzeł Łódź Północ)UWAGA. Ruch z północy na południe odbywa się dwupasową łącznicą zjazdową na Warszawę. Kierowcy zmierzający na południe korzystają z lewego pasa ruchu, by tuż za wiaduktem poprzez nową przewiązkę wrócić na jezdnię główną w kierunku Katowic. Prawy pas przeznaczony będzie dla pojazdów zmierzających w kierunku Warszawy. Ruch w kierunku Gdańska bez zakłóceń. 2019-11-08 22:50
2021-06-28 23:30
A1
łódzkie
302,900 / 0,220w. Brzeziny - w. Łódź PółnocRoboty drogowe
naprawa dylatacji wiaduktu, zablokowany pas szybki, ruch odbywa się pasem wolnym
2021-04-19 11:30
2021-05-22 17:00
A1
łódzkie
334,432 / 17,468w.Tuszyn - w. Piotrków TrybunalskiRoboty drogowe
W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią prawą, dwoma pasami w kierunku Katowic i dwoma pasami w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni lewej. ZALECANY OBJAZD przez miasto Piotrków Trybunalski oraz DK 12.
2020-09-02 09:00
2021-12-31 12:00
A1c
śląskie
22,120 / 0,039Węzeł Gliwice Wschód - Węzeł Zabrze ZachódRoboty drogowe
Zajęcie lewego oraz środkowego pasa ruchu na jezdni w kier. Łodzi.
2021-05-05 06:00
2021-05-25 18:00
A4
dolnośląskie
165,360 / 0,000Brzezimierz - Wrocław WschódRoboty drogowe
Naprawa dylatacji A4 kierunek Katowice -> Wrocław w km: 165+360 zajęty pas wolny/prawy
2021-05-16 07:00
2021-05-16 18:00
A4
opolskie
237,000 / 0,000w. Opole Płd- w. Opole Zach
2021-05-16 06:00
2021-05-16 10:00
A4
śląskie
317,109 / 0,000ZabrzePrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
317,109 / 0,000ZabrzePrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni prawej w kierunku Krakowa 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
319,116 / 0,000ZabrzePrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
320,360 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
321,543 / 0,000ZabrzeRoboty drogowe
Pozimowe oczyszczanie jezdni częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Karaków-Centrum na węźle Wspólna
2021-05-17 08:00
2021-05-17 09:00
A4
śląskie
321,543 / 0,000ZabrzeRoboty drogowe
Pozimowe oczyszczanie jezdni częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Centrum-Wroclaw na węźle Wspólna
2021-05-17 09:00
2021-05-17 10:00
A4
śląskie
321,543 / 0,000ZabrzeRoboty drogowe
Pozimowe oczyszczanie jezdni częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Wroclaw-Centrum na węźle Wspólna
2021-05-17 10:00
2021-05-17 11:00
A4
śląskie
321,543 / 0,000ZabrzeRoboty drogowe
Pozimowe oczyszczanie jezdni częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Centrum-Kraków na węźle Wspólna
2021-05-17 11:00
2021-05-17 12:00
A4
śląskie
321,660 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
323,196 / 0,884Ruda ŚląskaRoboty drogowe
Remont cząstkowy roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Krakowa
2021-05-10 12:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
323,452 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
324,796 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
324,800 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni prawej w kierunku Krakowa 2021-05-04 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
326,680 / 0,000Ruda ŚląskaPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe SOS roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wroclawia 2021-05-10 08:00
2021-05-16 20:00
A4
śląskie
332,720 / 0,000ChorzówPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
332,720 / 0,000ChorzówPrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
336,407 / 1,005KatowiceRoboty drogowe
Prace remontowe wiaduktu zajęcie prawego pasa łącznicy zbiorczo-rozprowadzającej na jezdni prawej w kierunku Krakowa Ruch odbywal się będzie pozostałymi trzema pasami ruchu
2021-05-10 07:30
2021-05-19 04:00
A4
śląskie
336,415 / 0,000KatowicePrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
336,500 / 0,000KatowicePrzygotowanie platform pod kolumny alarmowe roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni lewej w kierunku Wrocławia 2021-05-14 08:00
2021-05-17 17:00
A4
śląskie
337,200 / 0,924KatowiceRoboty drogowe
Prace remontowe wiaduktu zajęcie prawych pasów ruchu na łącznicy zbiorczo-rozprowadzającej na jezdni lewej w kierunku Wrocławia
2021-05-17 07:30
2021-05-23 04:00
A4
śląskie
345,100 / 3,600A4 Kraków-Katowice jezdnia lewa.Roboty drogowe
Zamknięty lewy pas ruchu kier. Katowice. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami prawym i awaryjnym.
2021-04-05 06:00
2021-05-30 00:00
A4
śląskie
364,400 / 0,400A4 Katowice-Kraków kier. KatowiceRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i awaryjnym.
2021-04-12 06:00
2021-06-30 06:00
A4
śląskie
364,450 / 0,350A4 Katowice- Kraków kier. KrakówRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
2021-03-31 06:00
2021-06-30 00:00
A4
śląskie
367,600 / 1,200A4 Katowice-Kraków kier. KrakówRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
2021-03-15 06:00
2021-05-30 00:00
A4
śląskie
373,000 / 0,350A4 Katowice-Kraków kier. KrakówRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
2020-10-19 06:00
2021-05-30 00:00
A4
małopolskie
385,900 / 0,370A4 Katowice-Kraków kier. KrakówRoboty drogowe
Zamkmięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
2021-03-27 06:00
2021-06-30 00:00
A4
małopolskie
386,250 / 0,650A4 Katowice -Kraków kier. KatowiceRoboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
2021-03-23 06:00
2021-06-30 00:00
A4
małopolskie
407,400 / 4,860w. Kraków Bielany - w. Kraków SkawinaRoboty drogowe
Z uwagi na uszkodzenie dylatacji mostowych w km 409+050 jezdnia prawa zostaje wprowadzone ograniczenie prędkości do 80km/h na obu kierunkach autostrady
2021-03-22 18:00
2021-05-31 00:00
A4
małopolskie
444,834 / 57,792w. Targowisko - w. Tarnów CentrumRoboty drogowe
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych, mycie bariero-poręczy oraz ekranów akustycznych. Zajęcie pasa awaryjnego oraz lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Ograniczenie prędkości do 80km/h.
2021-04-07 09:00
2021-05-31 18:00
A4
podkarpackie
622,177 / 24,581Węzeł Przemyśl - Węzeł Jarosław ZachódRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie rozdziału, Zajęty pas szybkiego ruchu w kierunku Rzeszowa / strona lewa. Prace postępujące.
2021-05-16 06:10
2021-05-16 18:00
A4
podkarpackie
633,000 / 35,944Węzeł Jarosław Zachód - PG KorczowaRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie rozdziału, Zajęty pas szybkiego, k. Korczowa/ strona prawa. Prace postępujące.
2021-05-16 06:15
2021-05-16 15:00
A4
podkarpackie
642,300 / 1,200Węzeł Jarosław Wschód - Węzeł PrzemyślRoboty drogowe
Na jezdni w kierunku do Korczowej - wyłączenie z ruchu pasa w zwiazku z zamknięciem MOP KASZYCE
2021-03-30 12:00
2021-05-31 12:00
A6
zachodniopomorskie
21,400 / 1,900Węzeł Szczecin Kijewo - Węzeł Szczecin DąbieRoboty drogowe
Zamknięta jezdnia lewa - k. Kołbaskowo/Berlin. Ruch odbywa się jezdnią prawą - dwukierunkowo - po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
2021-05-09 09:00
2021-05-31 23:59
A6
zachodniopomorskie
21,600 / 1,600Węzeł Szczecin Kijewo prawa i lewa jezdniaRoboty drogowe
Brak bezpośredniej relacji: Stargard - Kołbaskowo oraz Kołbaskowo - Szczecin-Centrum na węźle Szczecin Kijewo. Objazd przez węzeł Szczecin Dąbie (k. Świnoujście).
2018-10-11 08:00
2021-05-31 16:00
S1
śląskie
530,580 / 0,800Dąbrowa GórniczaRozbudowa drogi ekspresowej S1 roboty krótko trwające zajęcie pobocza, prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Tychów 2021-05-14 09:00
2021-05-16 20:00
S1
śląskie
530,930 / 0,000Dąbrowa GórniczaRoboty drogowe
Wymiana uszkodzonych barier roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni kierunku Warszawy
2021-05-14 14:00
2021-05-16 20:00
S1
śląskie
532,217 / 0,000Dąbrowa GórniczaRoboty drogowe
Rozbudowa drogi ekspresowej S1 roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu zjazd z kierunku Dąbrowa Górnicza-Tychy na ul. Piłsudskiego
2021-05-17 09:00
2021-05-17 17:00
S1
śląskie
532,600 / 0,000Dąbrowa GórniczaRoboty drogowe
Rozbudowa drogi ekspresowej S1 roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na łącznicy ul. Piłsudskiego z S1 w kierunku Tychów
2021-05-17 09:00
2021-05-17 17:00
S1
śląskie
539,800 / 0,608SosnowiecRoboty drogowe
Remont cząstkowy roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Tychów
2021-05-14 10:00
2021-05-16 20:00
S1
śląskie
540,490 / 0,666SosnowiecRoboty drogowe
Oczyszczenie ścieków betonowych roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Warszawy
2021-05-14 21:30
2021-05-16 20:00
S1
śląskie
546,200 / 0,550JaworznoRoboty drogowe
Prace porządkowe wiaduktu roboty szybko postępujące zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Tychów
2021-05-14 19:00
2021-05-16 20:00
S1
śląskie
546,800 / 0,000JaworznoRoboty drogowe
Wymiana uszkodzonych barier częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Tychy-Jaworzno na węźle Jęzor
2021-05-17 08:00
2021-05-17 11:00
S1
śląskie
546,800 / 0,000JaworznoRoboty drogowe
Wymiana uszkodzonych barier częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Jaworzno-Warszawa na węźle Jęzor
2021-05-17 11:00
2021-05-17 14:00
S1f
śląskie
17,755 / 16,074S1g 0-11+286, DK1f 33+829- 45+642, DK52 10+969- 21+612Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 80km/h. Częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy węzła drogowego 50 km/h. Zajęcie opaski wokół wyspy centralnej ronda. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.
2021-04-13 19:00
2021-06-15 23:00
S1f
śląskie
17,755 / 16,788.Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 60 km/h. Częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy węzła drogowego 50 km/h. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.
2021-05-07 16:00
2021-05-28 23:00
S1f
śląskie
33,829 / 0,000Żywiec - Węgierska GórkaRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu związana z obsługą wjazdu/wyjazdu z placu budowy drogi S1.
2020-06-19 20:00
2023-06-30 00:00
S1f
śląskie
0,000 / 17,755.Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 80 km/h. Częściowe zajęcie strony prawej i lewej na łącznicy węzła drogowego 50 km/h. 2021-05-09 06:00
2021-05-29 23:59
S1g
śląskie
0,000 / 11,286Kamesznica-ZwardońRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 60 km/h. Częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy węzła drogowego 50 km/h. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.
2021-05-07 16:00
2021-05-28 23:00
S3a
lubuskie
150,600 / 39,769Świebodzin - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów w pasie drogowym. Zajęty pas awaryjny na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami.
2021-05-11 06:00
2021-05-26 22:00
S5
kujawsko-pomorskie
0,000 / 6,000Świecie - DworzyskoRoboty drogowe
2021-05-05 00:00
2021-12-31 00:00
S5c
kujawsko-pomorskie
10,456 / 7,249Morsk-PrzechowoRoboty drogowe
2017-11-28 06:00
2021-12-31 23:00
S5f
dolnośląskie
108,800 / 48,304w. Korzeńsko - w. WidawaSprzątanie pasa drogowego, czyszczenie wpustów ulicznych i ścieków liniowych S5 w. Korzeńsko - w. Widawa km 108+800 - km 157+104 strona prawa i lewa pas rozdziału. 2021-05-11 06:00
2021-05-31 18:00
S5f
dolnośląskie
108,800 / 28,700w. Korzeńsko - w. TrzebnicaRoboty drogowe
Kompleksowe, mechaniczne i ręczne koszenie traw, krzewów, chwastów i samosiewów pasa drogowego S5 w. Korzeńsko - w. Trzebnica km 108+800 - km 137+500 strona prawa i lewa pas rozdziału
2021-05-11 06:00
2021-05-31 18:00
S6
pomorskie
318,700 / 1,100w. Gdynia Wielki Kack - w. Gdynia ChwarznoRoboty drogowe
Zwężenie obu jezdni (na długości ok. kilometra) do jednego pasa w obu kierunkach.
2021-05-13 21:00
2021-05-17 06:00
S6
pomorskie
319,900 / 1,700odc. w. Wysoka - w. ChwarznoRoboty drogowe
Budowa drogi S6 Gdańsk- Słupsk "Trasa Kaszubska" zad. nr. 3. Na odcinku Budowy zwężewnie pasów ruchu jezdni drogi S6 do 2,75m lewy i 3,0m prawy, ograniczenie prędkości do 70 km/h
2019-11-15 12:00
2021-07-31 12:00
S7
mazowieckie
325,992 / 9,258Zakroczym - CzosnówRoboty drogowe
2021-05-14 09:00
2021-05-21 16:00
S8
łódzkie
359,115 / 49,685w. Mszczonów - w. JakubówRoboty drogowe
Koszenie pasa rozdziału. Prace szybkopostępujące. Zablokowany pas lewy w kierunku Wrocławia.Ruch odbywa się pasem prawym w kierunku Wrocławia.
2021-05-16 07:45
2021-05-16 17:00
S8
mazowieckie
408,000 / 8,000Adamowice - MszczonówRoboty drogowe
Remont nawierzchni, prace postępujące jezdnia lewa i prawa
2021-05-15 07:00
2021-05-17 16:00
S8
mazowieckie
0,000 / 0,000W.Konotopa - W.MarkiRoboty drogowe
Zamiatanie mechaniczne prace postępujące
2021-05-17 07:00
2021-05-21 15:00
S8
mazowieckie
0,000 / 0,000W.Konotopa - W.PuławskaRoboty drogowe
Zamiatanie mechaniczne, prace postępujące
2021-05-17 07:00
2021-05-21 15:00
S8
mazowieckie
0,000 / 0,000W.Konotopa - W.PuławskaRoboty drogowe
Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych
2021-05-17 07:00
2021-05-21 15:00
S8e
wielkopolskie
92,000 / 2,000Syców - Kępno, węzeł BralinRoboty drogowe
montaż słupów oświetlenia drogowego
2021-04-26 08:00
2021-05-16 17:00
S11g
zachodniopomorskie
0,000 / 4,765Rondo R1 - Węzeł Szczecinek Śródmieście jezdnia lewaRoboty drogowe
Zamknięta jezdnia lewa - k. Koszalin. Objazd przez m. Szczecinek: Węzeł Szczecinek Śródmieście-ul. Słupska-ul. Narutowicza-ul. Koszalińska-Rondo R1. Informacja podana na tablicach VMSC.
2021-04-15 10:30
2021-06-16 17:00
S14
łódzkie
67,233 / 0,257w. Pabianice Północ - m. ŁódźRoboty drogowe
W związku z budową drogi ekspresowej S14 na odcinku od km 66+133 do km 67+470 ruch w kierunku Wrocławia i Łodzi odbywa się jezdnią lewą (kier.Łódź), jednym pasem w kierunku Wrocławia i jednym pasem w kierunku Łodzi, roboty odbywają się na jezdni prawej.
2020-04-16 15:30
2021-06-14 17:30
S52b
śląskie
12,800 / 0,415Bielsko-Biała - Cieszyn, m. SkoczówNierówności nawierzchni. 2020-07-04 00:00
2021-12-31 00:00
S52b
śląskie
24,524 / 9,376.Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 80 km/h. Częściowe zajęcie strony prawej i lewej na łącznicy węzła drogowego. 50 km/h
2021-05-04 06:00
2021-05-25 23:59
S61f
podlaskie
7,990 / 0,000Suwałki - Augustów 2021-05-12 10:00
2021-05-17 13:00
S86
śląskie
22,900 / 0,100KatowiceRoboty drogowe
Wyłączenie z ruchu pasa lewego jezdni prawej (kier. Katowice centrum).
2021-05-15 05:00
2021-05-16 20:00
S86
śląskie
22,900 / 0,100KatowiceRoboty drogowe
Wyłączenie z ruchu pasa lewego jezdni prawej (kier. Katowice centrum).
2021-05-17 09:00
2021-05-18 15:00
1
łódzkie
399,837 / 23,173Piotrków Trybunalski - KamieńskRoboty drogowe
W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią prawą, dwoma pasami w kierunku Katowic i jednym pasem w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni lewej ZALECANY OBJAZD równoległą drogą krajową nr 91 do Piotrkowa Trybunalskiego, dalej DK 12 Srock.
2020-09-15 00:00
2021-12-31 15:00
1
łódzkie
423,700 / 16,720Kamieńsk - RadomskoRoboty drogowe
Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią w kierunku Katowic - dwa pasy ruchu dla jadących w stronę Katowic i jeden dla jadących w kierunku Gdańska. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. ZALECANY OBJAZD przez równoległą DK 91.
2019-06-12 15:02
2021-08-27 13:00
1
śląskie
447,396 / 19,008m. Częstochowa - granica woj. śląskiegoRoboty drogowe
Budowa autostrady A1 odc. E: granica województwa śląskiego - w. Rząsawa. Ruch odbywa się w obu kierunkach w układzie 2+2. Ograniczenie prędkości do 70 km/h.
2019-12-19 15:00
2022-02-02 00:00
1
śląskie
570,045 / 28,457Tychy - Bielsko BiałaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu drogowego lub pobocza w zależności od potrzeb.
2021-05-01 06:00
2021-05-16 20:00
1
śląskie
570,045 / 28,457.Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego 60 km/h. Zajęcie prawego i lewego pasa ruchu na odcinkach ze stałym ograniczeniem prędkości 50 km/h.
2021-05-09 06:00
2021-05-29 23:59
1
śląskie
573,941 / 0,000KobiórNa czas robót zajęcie prawego pobocza jezdni 2021-04-06 10:00
2021-07-31 23:58
1
śląskie
592,510 / 0,250Czechowice-DziedziceRoboty drogowe
Na czas robót ruch poprowadzony jezdnią zachodnia w kierunku Bielska-Białej. Jezdnia w kierunku Pszczyny zostanie zamknięta. 50 km/h.
2021-04-14 08:00
2021-05-31 23:59
1
śląskie
0,000 / 5,950Węgierska Górka-KamesznicaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza/chodnika oraz części pasa ruchu drogowego 50 km/h. Zajęcie opaski wokół wyspy centralnej ronda. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników .
2021-05-07 06:00
2021-05-28 23:59
1f
śląskie
34,543 / 2,284przybędzaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza/chodnika oraz części pasa ruchu drogowego 50 km/h. Zajęcie opaski wokół wyspy centralnej ronda. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników .
2021-05-07 16:00
2021-05-28 23:00
1f
śląskie
44,700 / 0,000Milówka - ZwardońRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu związana z obsługą wjazdu/wyjazdu z placu budowy drogi S1.
2020-06-19 09:00
2023-06-30 00:00
2
lubelskie
651,940 / 0,150Biała Podl. - TerespolRoboty drogowe
2021-05-14 07:00
2021-05-19 18:00
3
dolnośląskie
353,650 / 0,500Węzeł Polkowice Północ (Kaźmierzów)Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Polkowice Północ.
2016-10-13 08:00
2021-05-31 15:00
3
dolnośląskie
360,000 / 7,000Węzeł Polkowice Południe - Węzeł Lubin PółnocRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi ekspresowej S-3 od węzła Polkowice Południe do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3 w kierunku Legnicy na węźle Lubin Północ.
2020-11-20 18:00
2021-06-30 15:00
5
kujawsko-pomorskie
6,000 / 18,200Dworzysko - KusowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2021-12-01 23:00
5
kujawsko-pomorskie
27,700 / 0,600Borówno - AleksandrowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2021-12-01 23:00
5
kujawsko-pomorskie
61,064 / 9,924Lipniki - SzubinRoboty drogowe
2021-02-01 07:00
2021-12-31 15:00
5c
kujawsko-pomorskie
0,000 / 10,450Nowe Marzy - MorskRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2021-12-01 23:00
6
pomorskie
308,000 / 0,400Rumia JanowoRoboty drogowe
2021-05-04 10:00
2021-06-15 06:00
7
mazowieckie
225,100 / 4,150Npierki-MławaRoboty drogowe
2020-05-14 10:00
2021-05-31 15:00
7
mazowieckie
258,900 / 1,240Gdańsk-WarszawaRoboty drogowe
2020-01-14 08:00
2021-05-21 16:00
7
mazowieckie
260,127 / 17,373Mława-PłońskRoboty drogowe
2019-09-24 15:00
2021-05-21 00:00
7
mazowieckie
277,500 / 17,891Kondrajec-PłońskRoboty drogowe
Budowa drogi S7
2019-10-07 08:00
2021-06-30 10:00
7
małopolskie
603,659 / 1,950MoczydłoRoboty drogowe
W dniu 17.03.2021r. zostaną usunięte wysepki w ciągu DK7. W dniu 09.04.2021r. wprowadzono zawężenie jezdni i odsunięto tor jazdy w ciągu drogi krajowej nr 7 na kierunku do Warszawy. Wprowadzenie ww. zmiany związane jest z przystąpieniem do robót budowlanych na jezdni lewej realizowanej drogi S7 w rejonie granicy z woj. świętokrzyskim. W strefie robót obowiązuje ograniczenie prędkości na DK7 do 50 km/h.
2021-03-17 10:00
2021-08-31 18:00
7
małopolskie
608,000 / 30,000Moczydło - SłomnikiRoboty drogowe
W zależności od miejsca prowadzonych robut zajęty lewy, środkowy, lub prawy pas ruchu. W miejscu prowadzonych robut ograniczenia do 60 km/h. Prace prowadzone przy sprzyjających warunkach pogodowych.
2021-05-04 10:00
2021-05-17 18:00
7
małopolskie
628,142 / 1,002SzczepanowiceRoboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. W dniu 01.02.2021r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu w miejscowości Wielki Dół (przełożenie ruchu z funkcjonującego bypass-a na przebudowany ciąg DK7).
2020-11-06 10:00
2021-08-31 16:00
7
małopolskie
644,300 / 1,000WidomaRoboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
2019-11-18 11:00
2021-08-31 16:00
7
małopolskie
657,500 / 0,300WęgrzceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2020-07-15 08:00
2023-11-30 00:00
8
dolnośląskie
0,149 / 21,521m. Szczytna 2021-04-28 08:00
2021-05-20 14:00
8
dolnośląskie
20,472 / 0,022m.Szczytna 2021-04-23 08:00
2021-06-11 14:00
8
dolnośląskie
61,100 / 1,000Ząbkowice Śl. 2021-05-05 09:00
2021-05-18 17:00
8
podlaskie
698,000 / 32,273Białystok-AugustówRoboty drogowe
Prace utrzymania zieleni przydrożnej - cięcia pielęgnacyjne Oznakowanie: Tablice wcześnie ostrzegające, U-26a, A12b, A12c, A14, B-33(60), B-34(60), U-21b, U-20b
2021-05-12 08:00
2021-05-31 08:00
8
podlaskie
770,804 / 19,546Suwałki-Budzisko-G.P.Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem w miejscu robót
2021-05-11 07:00
2021-05-17 12:00
8
podlaskie
789,500 / 1,499Szypliszki-BudziskoRoboty drogowe
2021-01-12 07:00
2021-10-31 23:59
9
świętokrzyskie
51,400 / 0,580Zębiec - RudnikRemont mostu
Remont mostu w m. Brody
2021-02-23 10:00
2021-10-30 15:00
9
świętokrzyskie
111,930 / 14,790Wólka Gieraszowska - Łoniów - NagnajówRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Wólka Gieraszowska - Łoniów - Nagnajów od km 111+930 do km 126+720. Roboty szybko postępujące, ruch wahadłowy w miejscu wykonywanych robót kierowany ręcznie, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza terenem zabudowanym
2021-05-18 09:00
2021-05-28 17:00
9
podkarpackie
239,320 / 0,675Jasienica RosielnaRoboty drogowe
Objazd drogą tymczasową
2020-05-14 14:00
2021-06-30 16:00
9
podkarpackie
256,800 / 28,800Miejsce Piastowe - BarwinekRoboty drogowe
2021-05-11 08:00
2021-05-17 16:00
9
podkarpackie
276,900 / 0,400TrzcianaRoboty drogowe
zabezpieczenie osuwiska
2020-06-29 15:00
2021-06-21 15:00
9
podkarpackie
278,700 / 0,600TylawaRoboty drogowe
zabezpieczenie osuwiska
2020-08-03 15:00
2021-06-21 15:00
9
podkarpackie
285,633 / 0,000Granica Państwa w BarwinkuKontrola graniczna na wjeździe do Polski 2021-02-27 00:00
2021-05-31 00:00
10
zachodniopomorskie
73,700 / 3,500Suchań - WapnicaRoboty drogowe
Czasowe ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania.
2021-03-31 08:00
2021-09-30 15:00
10
zachodniopomorskie
125,200 / 22,600Mirosłwiec - WałczRoboty drogowe
2021-05-11 08:00
2021-05-17 17:00
10
kujawsko-pomorskie
277,000 / 6,000Makowiska - Solec Kujawski.Roboty drogowe
2021-05-11 07:30
2021-05-16 20:00
10
kujawsko-pomorskie
317,350 / 58,250Lubicz - BlinnoRoboty drogowe
2021-05-05 08:00
2021-05-20 17:00
11
zachodniopomorskie
77,500 / 0,800odc. Przydargiń - BoboliceRoboty drogowe
2021-05-13 11:15
2021-05-21 16:00
11
wielkopolskie
244,800 / 8,200Oborniki - miasto remont cząstkowy nawierzchniremont cząstkowy nawierzchni wykonuje firma COLAS 2021-05-06 19:00
2021-05-16 15:00
11
opolskie
498,700 / 0,350odc. Ciarka - Stare Olesno na trasie Kluczbork kier. OlesnoRoboty drogowe
Wjazd / wyjazd budowa obwodnicy Olesna S11 - Czasowe utrudnienia w ruchu do XI 2022r
2021-04-21 08:00
2022-11-21 16:00
11
opolskie
500,000 / 0,900odc.Ciarka - Stare OlesnoRoboty drogowe
Wjazd / wyjazd budowa obwodnicy Olesna - czasowe utrudnienia w ruchu do XI.2022r
2021-03-17 08:00
2022-11-17 16:00
11
opolskie
520,350 / 1,350odc. Łomnica - SierakówRoboty drogowe
Wyjazd / wjazd budowa obwodnicy Olesna - S 11 - czasowe utrudnienia w ruchu do XI 2022r
2021-03-17 08:00
2022-11-17 16:00
11
opolskie
522,100 / 0,206odc. Łomnica - SierakówRoboty drogowe
Wjazd / wyjazd - budowa obwodnicy Olesna S 11 - czasowe utrudnienia w ruchu do XI.2022r
2021-03-17 08:00
2022-11-17 16:00
11
śląskie
524,746 / 1,347odcinek od m. Sieraków Śląski do m. MolnaRoboty drogowe
2021-05-04 07:00
2021-09-30 18:00
11
śląskie
526,900 / 2,601odcinek od m. Molna do m. CiasnaRoboty drogowe
2021-05-04 07:00
2021-09-30 18:00
12
lubuskie
45,019 / 0,208Żary - Marszów most Złota StrugaRoboty drogowe
Budowa przepustu z rozbiórką mostu na rzece Złota Struga. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany ręcznie odbywa się wahadłowo jedną stroną mostu. W porze nocnej i poza zmianą roboczą ruch kierowany sygnalizacją świetlną.
2021-03-03 08:00
2021-09-03 00:00
12
wielkopolskie
224,100 / 0,100Gostyń - Jarocin w m. JaraczewoRoboty drogowe
Przebudowa mostu. w m. Jaraczewo w ciągu drogi nr 12 od km 224,100 do km 224,200 Ograniczenia: - ograniczenie prędkości - ruch wahadłowy
2021-01-13 11:00
2021-10-13 15:00
12
lubelskie
662,000 / 8,000Kamionka - Nowosiółki KoloniaRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem
2021-05-11 07:00
2021-05-18 18:00
13
zachodniopomorskie
5,610 / 11,041Szczecin - Przecław- RosówekRoboty drogowe
2021-05-15 08:00
2021-05-16 15:00
15
wielkopolskie
74,500 / 3,500odc. Krotoszyn - JarocinRoboty drogowe
Odnowa rowów przydrożnych odcinek od km 74,500,000 do km 78,000 Ograniczenia: zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy w miejscu robót
2021-05-13 00:00
2021-05-22 00:00
15
wielkopolskie
112,500 / 0,200Wrzesnia ul. DworocowaRoboty drogowe
2021-05-13 09:00
2021-05-16 16:00
15
wielkopolskie
116,500 / 0,200SokołowoRoboty drogowe
2021-05-14 09:00
2021-05-16 17:00
16
warmińsko-mazurskie
226,100 / 0,200msc. PrawdowoRęczne kierowanie ruchem. Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej 2021-05-14 10:00
2021-12-31 15:00
16
warmińsko-mazurskie
272,500 / 0,200Orzysz - EłkRoboty drogowe
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska. Ręczne kierowanie ruchem isygnalizacja świetlna.
2021-01-28 09:30
2021-05-31 18:00
16
warmińsko-mazurskie
273,800 / 0,500Orzysz-EłkWyjazd z terenu zaplecza budowy w ramach realizacji zadania:,,Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska '' 2021-03-09 12:00
2021-05-31 18:00
16
warmińsko-mazurskie
297,700 / 3,300Ełk - SędkiRoboty drogowe
2020-03-02 10:00
2022-12-31 15:00
17
lubelskie
130,000 / 12,200Krasnystaw - Łopiennik GórnyRoboty drogowe
2021-05-12 08:00
2021-05-18 17:00
17
lubelskie
135,600 / 10,000Piaski - Zamośćkoszenie trawy, możliwy ruch wahadłowy 2021-05-08 08:00
2021-05-17 17:00
17
lubelskie
153,527 / 18,683Izbica - HrebenneRoboty drogowe
2021-05-17 08:00
2021-05-26 19:00
17
lubelskie
179,122 / 56,319Izbica - HrebenneRoboty drogowe
2021-05-17 08:00
2021-05-26 19:00
18
lubuskie
1,500 / 10,100w. Olszyna - w. Zary Zachód - w. Żary PołudnieRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 18. Dostosowanie drogi do parametrów autostrady. Zamknięcie jezdni południowej.Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną.Pasy ruchu odseparowane barierą czasową w osi jezdni Zamknięcie łącznicy południowej na węźle Żary Zachód. Ruch na węźle w obu kierunkach odbywa się przez rondo czasowe na łącznicy północnej. Ograniczenie prędkości do 60 km/h na wysokości zjazdów na budowę do 40 km/h.
2020-09-29 13:00
2022-09-27 00:00
18
lubuskie
10,700 / 25,400w. Żary Zachód - w. IłowaRoboty drogowe
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Zamknięta łącznica południowa na węźle Żary Południe. Ruch na węźle odbywa się łącznicą północną przez rondo czasowe. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
2020-06-18 08:45
2022-09-01 20:00
18
lubuskie
37,400 / 0,000w. IłowaRoboty drogowe
Zjazd do zaplecza materiałowo - sprzętowego. Zwężenie jezdni.
2021-04-19 11:00
2023-04-19 00:00
18
lubuskie
37,500 / 1,100węzeł Iłowa - węzeł LuboszówWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2021-12-28 00:00
18
lubuskie
41,100 / 9,250w. Iłowa - w. LuboszówRoboty drogowe
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
2021-04-15 12:30
2023-04-14 00:00
19
podlaskie
18,130 / 0,133m. SokółkaRoboty drogowe
2021-05-11 08:00
2021-05-30 15:00
19
podlaskie
96,600 / 1,450ChrabołyRoboty drogowe
2021-04-08 12:00
2021-05-31 18:00
19
mazowieckie
185,000 / 1,160Siemiatycze - Międzyrzec Podl. m. ŁosiceRoboty drogowe
Roboty prowadzone po prawej stronie drogi. Ruch w razie potrzeby kierowany ręcznie.
2021-05-04 07:00
2021-06-15 17:00
19
lubelskie
239,760 / 15,677Kock - Radzyń PodlaskiRoboty drogowe
2021-05-13 14:00
2021-05-20 18:00
19
lubelskie
239,800 / 8,000Kock - Radzyń PodlaskiRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem wg. potrzeb
2021-05-17 07:00
2021-05-22 17:00
19
lubelskie
269,300 / 1,700Lubartów - KockRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem wg. potrzeb
2021-05-17 07:00
2021-05-22 17:00
19
lubelskie
287,751 / 14,999Lubartów - LublinRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem wg. potrzeb
2021-05-17 07:00
2021-05-22 17:00
19
lubelskie
381,338 / 0,000Kraśnik - Janów LubelskiRoboty drogowe
2020-12-01 13:00
2021-07-22 15:00
19
lubelskie
388,800 / 0,700Janów Lubelski - NiskoRoboty drogowe
2021-05-13 10:00
2021-05-17 20:00
19
podkarpackie
400,431 / 0,000granica woj. lubelskiego i podkarpackiegoRoboty drogowe
Wyjazd z budowy w km 400+431 str. L w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedania na odcinku wyznaczonym oznakowaniem poziomym.
2020-02-28 10:00
2021-12-31 18:00
19
podkarpackie
401,043 / 0,000granica województwa - DomostawaRoboty drogowe
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
2020-04-02 11:00
2021-12-31 18:00
19
podkarpackie
402,600 / 0,650Domostawa - KatyRoboty drogowe
DK19, woj. podkarpackie, powiat niżański, wyjazd z budowy poprzez zjazdy technologiczne w km 402+680 str. L i w km 403+177 str. l w związku z realizacją drogi S19. Na podanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedzania
2020-04-02 10:00
2021-12-31 18:00
19
podkarpackie
402,664 / 0,536Domostawa - KatyRoboty drogowe
Przełożenie ruchu na docelowy slad DK19 od km 402+664 do km 403+200 w związku z budową drogi S19
2021-05-11 13:00
2021-08-31 18:00
19
podkarpackie
407,610 / 1,656Zdziary - ZarzeczeRoboty drogowe
DK19, woj. podkarpackie, powiat niżański od km 407+610 do km 409+266 przełozenie ruchu drogowego na objazd w docelowym sladzie drogi S19 w celu wykonania przebudowy drogi DK19. Dopuszczalna prędkośc na objeździe jest zmienna od 40km/h do na odcinkach krzywoliniowych do 60km/h na odcinku prostym.
2021-04-14 15:00
2021-10-30 18:00
19
podkarpackie
422,942 / 0,120Nisko - NowosielecRoboty drogowe
Oznakowanie odcinka robót w celu wykonania włączeń węzła Nisko Południe do drogi krajowej nr 19 od km 422+412 do km 423+062 po stronie lewej w związku z budową drogi S19 - odcinek od węzła "Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła "Nisko Południe" (z węzłem) - ZADANIE C. Oznakowanie ruchu wahadłowego w celu wykonania włączenia od strony msc. Nowosielec, ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez 24h, zwężenie do jednego prawego pasa ruchu na docinku 120m.
2021-05-04 09:00
2021-05-18 18:00
19
podkarpackie
429,275 / 0,010Nowosielec - JeżoweZjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19. 2020-04-17 08:00
2022-05-31 00:00
19
podkarpackie
429,543 / 0,010Nowosielec - JeżoweZjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19 2020-04-17 08:00
2022-05-31 15:00
19
podkarpackie
430,920 / 0,010Nowosielec - JeżoweZjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19.2020-04-17 08:00
2022-05-31 15:00
19
podkarpackie
443,235 / 0,000Kamień - GórnoRoboty drogowe
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
2020-03-31 13:00
2022-06-30 00:00
20
pomorskie
251,470 / 6,170„Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna”Roboty drogowe
2020-08-19 00:00
2021-05-31 00:00
20
pomorskie
255,740 / 0,460Korne - KościerzynaRoboty drogowe
2020-07-21 11:00
2021-07-31 18:00
20
pomorskie
312,400 / 6,000odc. Gdynia polifarb - w. Gdynia w. KackRoboty drogowe
Zamkniecie jezdni na odcinku od Polifarbu do w. Gdynia Kack kierunek z Chwaszczyno do Gdyni. Ruch dwukierunkowy puszczony nitką z Gdyni do Chwaszczyna
2019-12-08 00:00
2021-07-31 00:00
20
pomorskie
312,600 / 5,599Chwaszczyno - w. Gdynia Wielki KackRoboty drogowe
Budowa drogi S6 Gdańsk- Słupsk "Trasa Kaszubska" zad. nr. 3.
2019-11-22 12:00
2021-07-31 12:00
21
pomorskie
11,382 / 43,253Kobylnica - DretyńRoboty drogowe
2021-05-10 09:00
2021-05-21 18:00
21
pomorskie
61,559 / 15,350Słupsk-UstkaRoboty drogowe
2021-05-10 09:00
2021-05-21 18:00
22
lubuskie
28,288 / 25,191Krzeszyce - PrądocinRoboty drogowe
koszenie poboczy
2021-05-05 07:00
2021-05-21 18:00
22
lubuskie
37,628 / 0,679skrzyżowanie dr. kraj. nr 22 z dr. powiatową nr 1278F Kołczyn - SulęcinRoboty drogowe
rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn - Sulęcin
2021-03-22 12:00
2021-10-15 15:00
22
lubuskie
43,000 / 0,800skrzyżowanie dr. kraj. nr 22 z dr. kraj. nr 24 /Wałdowice/Roboty drogowe
rozbudowa drogi na skrzyżowaniu dróg nr 22 i 24
2021-01-27 08:00
2021-06-30 15:00
22
lubuskie
64,778 / 54,835Gorzów Wlkp- Stare OsiecznoRoboty drogowe
Koszenie poboczy
2021-05-05 07:00
2021-05-21 18:00
22
lubuskie
92,050 / 7,850odcinek Licheń - ŁugiRoboty drogowe
wycinka drzew ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2021-05-17 08:00
2021-05-17 16:00
22
wielkopolskie
193,724 / 12,024Podgaje-granica województwa wielkopolskiegoRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje-granica województwa wielkopolskiego wykonawca POL-DRÓG Drawsko Pomorskie tel. kontaktowy 604 563 749 Prosimy o ostrożną jazdę.
2021-03-17 07:00
2021-09-02 15:00
22
pomorskie
340,375 / 2,963Czarlin - KnybawaRoboty drogowe
Rozbudowa drogi Dk 22 na odcinku Czarlin - Knybawa na długości około 3 km.: - ograniczenie szybkości do 50 km/godz. - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni prawo i lewo - objazdy drogami powiatowymi i gminnymi - droga zawężona do 6,0 m utrudnienia potrwaja do końca 2021 roku Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
2019-03-20 14:00
2021-12-31 15:00
22
lubuskie
0,000 / 28,888Kostrzyn nad Odrą - KrzeszyceRoboty drogowe
odonowa oznakowania poziomego
2021-05-05 16:00
2021-05-31 18:00
22
lubuskie
0,000 / 28,288Kostrzyn nad Odrą - KrzeszyceRoboty drogowe
koszenie pasa drogowego
2021-05-12 14:00
2021-05-25 18:00
22a
lubuskie
0,000 / 3,163Prądocin - Gorzów Wlkp.Roboty drogowe
koszenie trawy na poboczu
2021-05-05 07:00
2021-05-21 18:00
24
lubuskie
30,271 / 21,970gr.wojew. lubuskiego - węzeł Skwierzyna PołudnieRoboty drogowe
Koszenie poboczy
2021-05-05 07:00
2021-05-21 18:00
24
lubuskie
37,100 / 1,400Wierzbno - PrzytocznaRoboty drogowe
rozbudowa dr. 24 na skrzyżowaniu z dr. powiatową i wojewódzką nr 192
2020-12-01 09:30
2021-06-30 19:00
24
lubuskie
54,343 / 14,992skrzyżowanie DK24a- skrzyżowanie DK22 WałdowiceRoboty drogowe
Koszenie poboczy
2021-05-05 07:00
2021-05-21 18:00
25
kujawsko-pomorskie
83,000 / 0,000Sępólno Krajeńskie - Kamień KrajeńskiRoboty drogowe
2021-05-04 08:00
2021-05-20 15:00
25
wielkopolskie
313,900 / 0,300Kalisz - Ostrów Wlkp. m. FabianówRoboty drogowe
Roboty związane z przebudową skrzyżowania. Osoba do kontaktu tel. 507 005 622
2021-03-01 07:00
2021-05-31 15:00
26
zachodniopomorskie
46,950 / 0,670Myślibórz 2021-04-15 07:00
2021-08-15 17:00
27
lubuskie
13,000 / 0,300węzeł Żary Południe"Wyjazd z budowy" do bazy materiałowo - sprzętowej, docelowo OUA - etap II. Zakaz wjazdu dla nieuprawnionych użytkowników zjazdu.Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2020-04-06 08:00
2022-09-01 20:00
27
lubuskie
37,917 / 25,891Nowogród Borzański - Zielona GoraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2021-05-08 14:00
2021-05-20 20:00
27
lubuskie
59,425 / 2,435Wilkanowo - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 27 z drogą powiatową nr 1181F Wilkajnowo - Słone. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2021-04-19 07:00
2021-05-28 15:00
28
małopolskie
12,000 / 8,000Wadowice - Gorzeń GórnyRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym ręcznie i mechanicznie.
2021-05-17 07:00
2021-05-22 15:00
28
małopolskie
142,300 / 32,000Nowy Sącz - BieczRoboty drogowe
Odmulanie rowów, zwężenie jednostronne na długości do 50m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza obszarem zabudowanym, roboty wykonywane w godzinach 7.30-17.00
2021-05-10 08:00
2021-05-31 17:00
28
podkarpackie
247,450 / 0,400Rymanówrewitalizacja rynku w m. Rymanów2020-08-21 12:00
2021-11-30 15:00
28
podkarpackie
258,300 / 0,500ZarszynRemont mostu
2020-10-19 11:00
2021-10-31 15:00
28
podkarpackie
259,650 / 0,150ZarszynRoboty drogowe
2020-10-01 09:00
2021-07-30 15:00
28
podkarpackie
352,000 / 6,966Przemyśl -MedykaRoboty drogowe
Rozbudowa drogi. Ograniczenie prędkości.
2020-08-05 12:00
2021-12-31 16:00
28
podkarpackie
355,700 / 3,166Przemyśl -MedykaZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski. Zwężenie jezdni możliwy ruch wahadłowy.
2021-05-12 13:00
2021-05-16 13:00
29
lubuskie
36,000 / 21,628Skrzyż. z DW nr 134 - rondo PołupinRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2021-05-15 08:00
2021-05-21 18:00
31
zachodniopomorskie
16,000 / 5,000m. GryfinoRoboty drogowe
2021-05-15 08:00
2021-05-17 12:00
31
lubuskie
100,943 / 34,457Słubice-KostrzynRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2021-05-05 08:00
2021-05-16 16:00
31
lubuskie
100,943 / 34,457Słubice-SarbinowoRoboty drogowe
Koszenie pasa drogowego
2021-05-06 08:00
2021-05-21 18:00
31
lubuskie
107,916 / 27,484Rondo Twierdza Kostrzyn nad Odrą- SłubiceRoboty drogowe
malowanie oznakowania poziomego
2021-05-17 08:00
2021-05-23 00:00
32
lubuskie
31,380 / 0,545m. Nowy Zagór - rondo PołupinRoboty drogowe
Przebudowa zjazdu publicznego z DK-32. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie.
2021-04-06 13:00
2021-05-21 15:00
32
lubuskie
46,087 / 12,379Leśniów Wielki - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2021-05-07 14:00
2021-05-20 20:00
32
lubuskie
71,567 / 18,378Sulechów - KargowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2021-05-07 14:00
2021-05-20 20:00
32
wielkopolskie
122,100 / 5,000odc. Rakoniewice - RuchociceRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni - prace postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
2021-05-11 08:00
2021-05-17 10:00
32
wielkopolskie
137,300 / 2,000odc. Ptaszkowo - KotowoRoboty drogowe
Przebudowa drogi - roboty postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych prac obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
2021-03-15 07:00
2021-05-16 14:00
32
wielkopolskie
140,000 / 0,100most na rz. Mogielnica w m. KotowoRoboty drogowe
Zamknięty ciąg główny - objazd drogą tymczasową na czas remontu. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
2021-01-06 20:00
2021-08-02 00:00
32
wielkopolskie
140,100 / 1,000odc. Kotowo - GranowoRoboty drogowe
Przebudowa drogi - roboty postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych prac obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
2021-03-09 08:00
2021-05-17 16:00
32
lubuskie
0,000 / 46,087Granica Państwa - m. ŁagówRoboty drogowe
Koszenie poboczy. Ograniczenie prędkości do 60 km/h
2021-05-10 08:00
2021-05-20 18:00
32
lubuskie
0,000 / 46,087Gubinek - ŁagówRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2021-05-10 16:00
2021-05-20 18:00
32a
lubuskie
0,250 / 3,669obwodnica SulechowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2021-05-07 14:00
2021-05-20 20:00
35
dolnośląskie
47,867 / 0,000PszennoRoboty drogowe
2021-05-21 07:00
2021-05-28 22:00
35
dolnośląskie
47,867 / 0,000PszennoRoboty drogowe
Drogą wojewódzką nr 382 od skrzyżowania z DK35 ul. Szarych Szeregów z ul. Przemysłową do skrzyżowania DW382 z drogą powiatową miedzy Świdnicą a Boleścinem, następnie droga powiatową nr 2941 przez miejscowośc Jagodnik do miejscowości Pszenno skrzyżowanie z DK35.
2021-05-28 22:00
2021-05-29 05:00
35
dolnośląskie
47,867 / 0,000PszennoRoboty drogowe
2021-05-29 05:00
2021-05-29 22:00
35
dolnośląskie
47,867 / 0,000PszennoRoboty drogowe
Drogą wojewódzką nr 382 od skrzyżowania z DK35 ul. Szarych Szeregów z ul. Przemysłową do skrzyżowania DW382 z drogą powiatową miedzy Świdnicą a Boleścinem, następnie droga powiatową nr 2941 przez miejscowośc Jagodnik do miejscowości Pszenno skrzyżowanie z DK35.
2021-05-29 22:00
2021-05-30 05:00
35
dolnośląskie
47,867 / 0,000PszennoRoboty drogowe
2021-05-30 05:00
2021-05-31 15:00
36
dolnośląskie
33,500 / 0,000ŚcinawaRemont mostu
Remont mostu DK 36 Ścinawa km 33+500, Ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ograniczeni dla poj. o DMC 15 t.
2021-01-21 09:00
2021-12-31 23:59
36
wielkopolskie
119,880 / 3,790DK 36 w m. Krotoszyn ul. OstrowskaRoboty drogowe
Przebudowa dk nr 36 w m. Krotoszyn ul. Ostrowska
2020-11-16 06:00
2021-06-30 18:00
36
wielkopolskie
132,000 / 12,752DK36 Mazury - Ostrów Wlkp.Roboty drogowe
Punktowy remont nawierzchni
2021-05-12 13:00
2021-06-18 18:00
39
opolskie
78,800 / 1,650Smarchowice Wielkie - NamysłówRoboty drogowe
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2021-02-25 07:00
2021-12-31 16:00
40
opolskie
39,580 / 0,028obiekt mostowy w m. MochówRoboty drogowe
Ruch po moście objazdowym.
2021-01-07 13:00
2021-09-30 15:00
41
opolskie
7,700 / 3,500m.WierzbięciceRoboty drogowe
Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice"
2021-04-08 08:00
2022-09-15 08:00
42
opolskie
48,450 / 0,550m. Gorzów ŚląskiRoboty drogowe
Wjazd/ wyjazd z budowy obwodnicy Praszka - roboty drogowe, utrudnienia w ruchu.
2021-02-25 07:00
2022-09-01 17:00
42
opolskie
51,400 / 0,250m. Gorzów ŚląskiRoboty drogowe
Wjazd/ wyjazd z budowy obwodnicy Praszka - roboty drogowe, utrudnienia w ruchu.
2021-01-29 07:00
2022-09-01 17:00
42
opolskie
57,200 / 0,750odc. Praszka - Strojec na trasie Praszka kier. RadomskoRoboty drogowe
Wjazd/ wyjazd z budowy obwodnicy Praszka - roboty drogowe, utrudnienia w ruchu.
2021-01-26 07:00
2022-11-20 17:00
42
łódzkie
131,000 / 1,300ŁadziceRoboty drogowe
Budowa chodników i zatok autobusowych w m.Ładzice przy drodze krajowej nr.42
2021-04-12 07:00
2021-08-31 17:00
44
śląskie
24,700 / 0,000MikołówRoboty drogowe
Czyszczenie odtworzenie i wymiana odwodnienia częściowe zajęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Katowice-Tychy na węźle Mikołowskim
2021-05-14 08:00
2021-05-16 20:00
44
śląskie
24,700 / 0,000MikołówRoboty drogowe
Czyszczenie, odtworzenie i wymiana odwodnienia częściowe zjaęcie prawej strony drogi na łącznicy relacji Katowice-Tychy na węźle Mikolowskim
2021-05-17 08:00
2021-05-17 16:00
44
małopolskie
53,500 / 0,300Oświęcim ul.LegionówRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej w związku z budową zjazdu do obiektu handlowego. Zwężenie jezdni. Przełożenie ruchu na pas do lewoskrętu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2021-02-04 07:00
2021-05-31 16:00
44
małopolskie
67,600 / 0,200PrzeciszówRoboty drogowe
Remont elementów odwodnienia , montaż barier energochłonnych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2021-05-17 07:00
2021-05-19 17:00
44
małopolskie
92,100 / 0,000JaśkowiceRoboty drogowe
Budowa chodnika. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2021-03-29 07:00
2021-06-30 00:00
45
opolskie
92,750 / 0,050m. FolwarkRoboty drogowe
Przebudowa zjazdu
2021-05-12 08:00
2021-05-22 16:00
45
opolskie
110,800 / 0,200ZAWADARoboty drogowe
Zwężenie do 3,1m od stony OPOLA
2020-12-03 09:00
2021-11-30 16:00
45
opolskie
156,500 / 0,550odc. Kowale - Sołtysy na trasie Praszka kier. WieluńRoboty drogowe
Wjazd/ wyjazd z budowy obwodnicy Praszka - roboty drogowe, utrudnienia w ruchu.
2021-01-29 07:00
2022-09-01 17:00
46
śląskie
212,370 / 0,990JanówRoboty drogowe
2021-05-14 08:00
2021-05-21 08:00
49
małopolskie
1,100 / 0,150Nowy TargRemont mostu
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch wahadłowy
2021-05-04 12:00
2021-08-06 17:00
50
mazowieckie
35,910 / 24,390Bońki-Rębowo.Roboty drogowe
Remonty cząstkowe nawierzchni drogi Bońki-Rembowo.
2021-05-10 07:00
2021-05-21 17:00
50
mazowieckie
244,350 / 0,450Stachówka - WarmiakiRoboty drogowe
2021-05-04 07:00
2021-05-21 15:00
50
mazowieckie
254,600 / 0,810ŁochówRoboty drogowe
2020-06-24 07:00
2021-11-01 17:00
50
mazowieckie
257,400 / 0,400Łochów - TopórRoboty drogowe
Budowa wiaduktu w m. Jasiorówka.
2021-01-21 07:00
2021-05-31 15:00
50
mazowieckie
265,400 / 1,400Łochów - Ostrów Maz.Roboty drogowe
Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w m. Topór.
2020-04-15 12:00
2021-05-31 17:00
51
warmińsko-mazurskie
41,500 / 0,200Lidzbark WarmińskiRoboty drogowe
Możliwe wprowadzenie ruchu wahadłowego.
2021-05-10 07:00
2021-05-28 18:00
52
śląskie
10,969 / 10,643Kozy-KętyRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza/chodnika oraz części pasa ruchu drogowego 50 km/h. Zajęcie opaski wokół wyspy centralnej ronda. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników .
2021-05-07 16:00
2021-05-28 23:00
52
małopolskie
45,900 / 0,900WadowiceRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym ręcznie i mechanicznie.
2021-05-17 07:00
2021-05-22 15:00
52a
małopolskie
0,000 / 1,600Chocznia - WadowiceRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym ręcznie i mechanicznie.
2021-05-17 07:00
2021-05-22 15:00
53
warmińsko-mazurskie
19,300 / 3,200Kośno - TylkowoRoboty drogowe
Ruch kierowany przez sygnalistów. Ruch pojazdów budowy.
2021-03-15 08:00
2021-07-31 16:00
53
warmińsko-mazurskie
44,500 / 2,000m. SzczytnoRoboty drogowe
2021-05-16 19:00
2021-05-17 04:00
53
warmińsko-mazurskie
74,000 / 4,700Rozogi- DąbrowyRoboty drogowe
2020-12-22 08:00
2021-05-31 15:00
53
mazowieckie
89,000 / 14,400Myszyniec - KadzidłoRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Roboty wykonywane na odcinku do 500m. Ruch odbywa się wahadłowo, kierowany ręcznie
2021-05-12 11:00
2021-05-31 17:00
54
warmińsko-mazurskie
18,577 / 0,000przejście graniczne Gronowo - Mamonowo IBlokada drogi
zakmnięcie przejścia granicznego
2020-03-15 00:00
2021-09-30 12:00
55
pomorskie
20,150 / 1,200Tragamin - MalborkRoboty drogowe
2021-05-04 00:01
2021-06-02 23:59
55
pomorskie
44,900 / 2,900Nowa Wieś - MątkiRoboty drogowe
2021-05-04 00:01
2021-06-02 23:59
55
pomorskie
58,000 / 0,800BaldramRoboty drogowe
2021-05-06 07:30
2021-05-17 17:00
57
warmińsko-mazurskie
83,000 / 2,000m. SzczytnoRoboty drogowe
2021-05-16 19:00
2021-05-17 04:00
58
warmińsko-mazurskie
37,500 / 0,400m. JedwabnoRoboty drogowe
2021-05-06 07:00
2021-05-21 16:00
59
warmińsko-mazurskie
44,500 / 7,000Mrągowo - PieckiRoboty drogowe
W miejscu robót ręczne kierowanie ruchem.
2021-05-10 07:00
2021-06-30 15:00
60
mazowieckie
124,740 / 0,660Raciąż - GlinojeckRoboty drogowe
2021-04-28 13:00
2021-07-31 00:00
60
mazowieckie
125,200 / 1,200Dreglin- GlinojeckRoboty drogowe
2019-09-24 15:00
2021-05-21 00:00
61
podlaskie
144,000 / 0,400Ostrołęka - Łomżą, m. Chojny MłodeBudowa gazociągu2020-12-08 10:19
2021-10-22 08:00
61
podlaskie
163,000 / 0,850Piątnica-KisielnicaRoboty drogowe
2021-04-22 10:00
2021-05-24 13:00
61
podlaskie
181,850 / 12,750Stawiski - SzczuczynRoboty drogowe
Zakaz wyprzedzania
2019-09-17 06:00
2021-07-17 12:00
62
mazowieckie
174,000 / 30,000Goławain - OrzechowoRoboty drogowe
Umacnianie poboczy na łukach, roboty punktowe
2021-05-06 08:00
2021-05-21 15:00
62
mazowieckie
187,600 / 0,800Zakroczym - NDM- ZakroczymTymczasowy zjazd do zaplecza budowy. Zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi - powstały pasy włączenia/wyłaczenia na potrzeby obsługi zjazdu. 2020-12-16 13:00
2021-10-27 16:00
62
mazowieckie
214,100 / 0,700Szadki - Wola KiełpińskaRoboty drogowe
Zamknięty jeden pas ruchu na odcinku 500 m - ruch wachadłowy
2021-05-12 07:00
2021-05-21 16:00
62
mazowieckie
230,050 / 11,750Popowo - WyszkówRoboty drogowe
Prace utrzymaniowe na kierunku Serock.
2021-05-12 08:00
2021-05-26 15:00
62
mazowieckie
262,790 / 0,775ŁochówRoboty drogowe
2020-06-24 07:00
2021-11-01 09:00
62
mazowieckie
309,000 / 0,500m. Sokołów Podlaski, ul. WolnościRoboty drogowe
Ręczne kieowanie ruchem.
2021-05-12 09:00
2021-06-30 16:00
63
podlaskie
134,490 / 6,010Kolno - Kisielnica m. Rogiennice WielkieRoboty drogowe
2021-04-01 11:00
2022-06-07 12:00
63
podlaskie
153,903 / 10,701Wygoda - ZambrówRoboty drogowe
2021-05-11 08:00
2021-06-30 00:00
63
podlaskie
154,200 / 0,200Podgórze - WygodaRoboty drogowe
2021-01-29 08:00
2021-06-30 13:00
63
podlaskie
174,500 / 19,000Zambrów - CzyżewRoboty drogowe
Remont nawierzchni w miejscu prowadzenia robót zwęzenie do jednego pasa ruchu oraz wprowadzenie ruchu wachadłowego
2021-04-28 10:00
2021-05-31 12:00
63
mazowieckie
239,800 / 1,400Sokołów Podl. ul.KupientyńskaRoboty drogowe
Ręcznie kierowanie ruchem
2021-05-11 07:00
2021-05-19 18:00
63
lubelskie
287,884 / 38,156Radzyń Podlaski - SiedlceRoboty drogowe
2021-05-17 07:00
2021-05-22 18:00
63
lubelskie
340,030 / 27,340Radzyń Podlaski - WiszniceRoboty drogowe
ruch wahadłowy
2021-05-17 07:00
2021-05-17 19:00
63
lubelskie
395,900 / 0,080Radzyń Podlaski - SławatyczeZamknięte przejście graniczne w m. Sławatycze. 2020-03-17 10:00
2022-12-27 12:00
64
podlaskie
23,000 / 18,000Piątnica Poduchowna - Jeżewo StareRoboty drogowe
2021-05-15 07:00
2021-05-16 15:00
65
warmińsko-mazurskie
71,150 / 0,100Ełk - przejazd kolejowyremont nawierzchni na przejeździe kolejowym 2021-05-13 09:00
2021-05-17 18:00
65
warmińsko-mazurskie
74,400 / 2,400Nowa Wieś Ełcka - ZdunkiRoboty drogowe
2020-03-20 11:00
2022-03-31 15:00
65
warmińsko-mazurskie
80,500 / 4,000Ełk - ProstkiRoboty drogowe
2021-05-14 07:00
2021-05-17 17:00
65
podlaskie
89,792 / 52,522Grajewo - KnyszynRoboty drogowe
Zastosowane oznakowanie: tablice T-2, T-3, T-19, znaki A-14, B-33(60), A-12b+U-35, A-12c+U-35, tablica ostrzegawcza U-26a, U-23a przy przejściach dla pieszych oraz pojazd zabezpieczający malujących przejścia pracowników
2021-04-10 08:00
2021-05-31 20:00
65
warmińsko-mazurskie
0,000 / 0,000przejście graniczne Gołdap - GusiewBlokada drogi
zamknięcie przejścia granicznego Gołdap - Gusiew
2020-03-15 08:00
2021-09-30 12:00
66
podlaskie
18,560 / 3,940Zambrów - Bielsk Podlaski, m, Wysokie MazowieckieRoboty drogowe
Objazd: Wysokie Mazowieckie DK 66 ul.1 Maja - Al. Niepodległości - ul. Przechodnia (DG 107621B) - ul. Zambrówska DK 66.
2020-12-08 09:30
2021-12-08 09:30
66
podlaskie
26,364 / 0,300Wysokie Mazowieckie - Bielsk Podlaski, m. SzepietowoRoboty drogowe
2020-04-21 08:00
2021-06-30 10:00
71
łódzkie
3,935 / 0,286Stryków - Zgierz m. KiełminaRoboty drogowe
2020-10-05 11:25
2021-05-31 10:30
71
łódzkie
11,700 / 0,000Zgierz, ul. DługaRoboty drogowe
Przebudowa wiaduktu, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną
2020-08-11 07:50
2021-05-29 15:00
71
łódzkie
15,500 / 0,520ul. Aleksandrowska (Zgierz- Aleksandrów Ł.)Roboty drogowe
od skrzyż. z ul. Łukasińskiego DG120839E - budowa drogi ekspr.S14 zachodnia obwodnica Łodzi, zad.B odcinek II Łódź Teofilów, etap bypas ul. Aleksandrowska
2021-05-11 08:00
2022-05-31 12:00
72
wielkopolskie
11,767 / 0,139Konin -TurekRoboty drogowe
Budow zjazdu do stacji paliw, wraz z wykonaniem lewoskrętów
2021-04-20 09:00
2021-05-28 16:00
73
świętokrzyskie
18,011 / 3,689Kielce-MorawicaRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z przebudową DK73, ograniczeni szerokości pasów ruchu do 3,2m. Na odcinku od km 18+100 do km 19+100 możliwy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
2020-03-23 08:00
2021-06-30 12:00
73
świętokrzyskie
21,700 / 0,475Piaseczna GórkaRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z przebudową DK73.
2020-03-23 08:00
2021-06-30 18:00
73
świętokrzyskie
22,100 / 0,140BrzezinyRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym.
2021-04-19 10:00
2022-05-07 18:00
73
świętokrzyskie
42,077 / 50,114Chmielnik - Busko-Zdrój - Stopnica - SzczucinRoboty drogowe
Koszenie poboczy na odcinku Chmielnik - Busko-Zdrój - Stopnica - Szczucin od km 42+077 do km 92+191. Roboty szybko postępujące, całkowite zajęcie pobocza w miejscu wykonywanych robót, możliwy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza terenem zabudowanym
2021-05-04 09:00
2021-05-17 19:00
73
świętokrzyskie
42,077 / 50,114Chmielnik (rondo) - Busko-Zdrój - Słupia - Szczucin (most)Roboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Chmielnik (rondo) - Busko-Zdrój - Słupia - Szczucin (most) od km 42+077 do km 92+191. Roboty szybko postępujące, ruch wahadłowy w miejscu wykonywanych robót kierowany ręcznie, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza terenem zabudowanym
2021-05-18 09:00
2021-05-28 17:00
73
małopolskie
92,191 / 32,381Szczucin - TarnówRoboty drogowe
Roboty drogowe polegające na koszeniu traw w pasie drogowym. Zajęcie części jezdni. Roboty szybko postępujące.
2021-05-17 08:00
2021-06-18 18:00
74
łódzkie
20,960 / 0,210Paradyż - Żarnów, m. SolecRoboty drogowe
Ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Czas oczekiwania do 5 min.
2021-05-14 12:00
2021-05-18 15:00
74
świętokrzyskie
144,000 / 1,500Opatów-OżarówRoboty drogowe
Budowa chodnika w m. Adamów, Brzezie i Balbinów
2021-05-06 08:00
2021-10-29 15:00
74
lubelskie
228,190 / 25,010Gorajec - FrampolOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) do 8 t. 2014-04-14 07:00
2021-06-30 12:00
74
lubelskie
256,700 / 0,150Frampol - Zamość (m. Szczebrzeszyn)Remont mostu
rozbudowy drogi DK74 wraz z budową mostu przez rz. Wieprz
2020-09-14 09:00
2021-05-28 18:00
74
lubelskie
257,500 / 13,100Szczebrzeszyn - ZamośćRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem
2021-05-13 07:00
2021-05-19 19:00
74
lubelskie
281,380 / 1,146Zamość - HrubieszówRoboty drogowe
Praca w ramach projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym)
2020-07-27 13:00
2021-07-27 13:00
74
lubelskie
285,600 / 3,200Zamość - HrubieszówRoboty drogowe
Praca w ramach projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)
2020-07-21 13:06
2021-07-21 13:00
74
lubelskie
343,400 / 0,100Hrubieszów - ZosinZamknięte przejście graniczne w m. Zosin. 2020-03-17 10:00
2022-12-27 10:00
74j
łódzkie
43,410 / 0,050Mierzynów -RusiecRoboty drogowe
przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa chodnika
2021-04-21 12:30
2021-05-28 15:00
75
małopolskie
55,600 / 1,853KurówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zawężenie prawego pobocza na długości 400 m oraz zamknięcie wjazdu na drogę gminną DG 292450K. W dniu 09.10.2020 r. o godz. 13.00 ruch dwukierunkowy zostanie przeniesiony na drogę objazdową od strony Brzeska. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2019-07-22 09:00
2022-04-29 09:00
75
małopolskie
57,120 / 0,530KurówRoboty drogowe
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
2020-07-20 13:00
2021-12-31 15:00
75
małopolskie
101,880 / 1,050TyliczRoboty drogowe
Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem. Zajęcie prawego i lewego pasa ruchu na przemian odcinkami po około 80,00m. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. Skierowanie ruchu pieszego na drugą stronę jezdni.
2021-05-10 08:00
2021-07-30 17:00
77
podkarpackie
123,900 / 0,400Leżajsk - JarosławRoboty drogowe
W m. Pełkinie zwężenie jezdni do 1 pasa, ręczne sterowanie ruchem oraz ograniczenie prędkości.
2021-03-31 10:00
2022-06-30 15:00
77
podkarpackie
124,920 / 0,690Leżajsk - JarosławRoboty drogowe
W m. Pełkinie zwężenie jezdni do 1 pasa, ręczne sterowanie ruchem oraz ograniczenie prędkości.
2021-03-31 10:00
2021-06-30 15:00
78
świętokrzyskie
165,153 / 25,147Goleniowy JędrzejówRoboty drogowe
Roboty szybko postępujące, lewo- i prawo- stronne zwężenia w miejscu prowadzonych prac
2021-05-10 11:00
2021-05-19 18:00
78
świętokrzyskie
219,300 / 4,100Kije - ChmielnikRoboty drogowe
Zamknięcie odcinka drogi w związku z przebudową.
2019-08-05 11:00
2021-06-30 18:00
78
świętokrzyskie
223,400 / 0,600Kije - ChmielnikRoboty drogowe
Wprowadzono ograniczenie masy całkowitej pojazdów do 6 t. w związku z przebudową drogi.
2019-08-05 11:00
2021-06-30 18:00
78
świętokrzyskie
224,000 / 0,400Kije - ChmielnikRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z przebudową drogi.
2020-06-01 09:00
2021-06-30 12:00
78
świętokrzyskie
225,000 / 1,000PrzededworzeRoboty drogowe
Utrudnienia w miejscu wyjazdów pojazdów z budowy.
2019-06-05 08:00
2021-06-30 08:30
79
świętokrzyskie
208,450 / 84,043Skrzypaczowice-Połaniec-Słupia-Nowy Korczyn-ŁawyRoboty drogowe
Koszenie poboczy na odcinku Skrzypaczowice-Połaniec-Słupia-Nowy Korczyn-Ławy od km 208+450 do km 292+493. Roboty szybko postępujące, ruch wahadłowy w miejscu wykonywanych robót, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza terenem zabudowanym
2021-05-04 09:00
2021-05-17 19:00
79
świętokrzyskie
208,450 / 84,043Skrzypaczowice-Łoniów-Połaniec-Słupia-N.Korczyn-ŁawyRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Skrzypaczowice-Łoniów-Połaniec-Słupia-N.Korczyn-Ławy od km 208+450 do km 292+493. Roboty szybko postępujące, ruch wahadłowy w miejscu wykonywanych robót kierowany ręcznie, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza terenem zabudowanym
2021-05-18 09:00
2021-05-28 17:00
79
świętokrzyskie
283,520 / 0,195KraśniówWyjazd z budowy obustronnie w km 283+630, m. Kraśniów 2020-12-30 11:00
2021-12-31 15:00
79
małopolskie
292,493 / 38,657Pobiednik Wielki - PiotrowiceRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni drogi. Zajęcie pobocza i pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie. Ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem.
2021-05-13 08:25
2021-05-21 17:00
79
małopolskie
304,910 / 0,090JaksiceRoboty drogowe
Prace związane z odtworzeniem istniejącego zjazdu i remontem uszkodzonego rowu. Zajęcie części pasa ruchu po stronie prawej drogi. Ręczne kierowanie ruchem
2021-05-17 07:00
2021-05-19 18:00
79
małopolskie
384,500 / 0,000ChrzanówRoboty drogowe
Zamknięcie jezdni oraz chodnika dla pieszych, związane z przebudową wiaduktu kolejowego m. Chrzanów na ul. Krakowskiej. Objazd prowadzony jest ulicami: Trzebińską, Europejską, Księdza Jakuba Kamieńskiego, Balińska, Księdza Jana Skorupki do ul. Śląskiej. Dla pieszych przejściem podziemnym w rejonie przystanku kolejowego Chrzanów Śródmieście do ul. Zielonej
2021-01-21 07:00
2021-05-31 18:00
79
małopolskie
384,500 / 0,050ChrzanówRoboty drogowe
Zamknięcie jezdni oraz chodnika dla pieszych, związane z przebudową skrzyżowania DK-79 ul. Krakowska z ul. Zieloną m. Chrzanów Objazd prowadzony jest ulicami: Trzebińską, Europejską, Księdza Jakuba Kamieńskiego, Balińską, Księdza Jana Skorupki do ul. Śląskiej
2021-04-16 07:00
2021-11-30 09:00
80
kujawsko-pomorskie
22,000 / 0,500Bydgosdzcz -ToruńRoboty drogowe
W m. Czarnowo przedbudowa drogi wojewódzkiej 249.
2021-03-17 14:00
2022-04-30 15:00
81
śląskie
9,524 / 0,000MikolówRoboty drogowe
Remont kładki dla pieszych ruch odbywa się w dwóch kierunkach na jezdni lewej w kierunku Katowic oraz jezdni prawej w kierunku Wisły ze względu na BRD pozostawiono znaki A-14
2021-03-01 13:00
2021-05-16 20:00
81
śląskie
9,524 / 0,000MikołówRemont kładki dla pieszych nad droga krajowa nr 81 zwężenie lewych pasów ruchu w obu kierunkach 2021-03-19 08:00
2021-05-18 16:00
81
śląskie
20,290 / 0,000OrzeszeRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego roboty szybko postępujące zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni w kierunku Skoczowa
2021-05-17 08:00
2021-05-17 16:00
81
śląskie
55,000 / 6,690Ochaby Wielkie-SkoczówNa czas robót zajęcie prawego i lewego pasa ruchu drogowego 70 km/h. 2021-05-17 08:00
2021-05-28 23:59
82
lubelskie
13,000 / 0,500Lublin - ŁęcznaRoboty drogowe
2021-03-15 07:00
2021-06-30 18:00
83
wielkopolskie
0,000 / 25,660Turek - SieradzRoboty drogowe
Prace postepujace-malowanie oznakowania poziomego
2021-05-06 10:00
2021-05-26 16:00
84
podkarpackie
16,360 / 2,446Lesko - GlinneRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Obustronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2021-01-01 00:01
2021-12-31 23:59
84
podkarpackie
30,125 / 0,670StefkowaRoboty drogowe
Przebudowa mostu. Lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna.
2021-02-25 13:30
2021-06-15 14:30
84
podkarpackie
40,700 / 0,350Brzegi DolneRoboty drogowe
Rozbudowa drogi. Ustabilizowanie osuwiska. Prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Sygnalizacja świetlna. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2021-01-01 00:01
2021-12-31 23:59
84
podkarpackie
50,200 / 0,000PG KrościenkoPG Krościenko- Zamknięte 2020-04-01 00:00
2021-06-01 00:00
85
mazowieckie
0,900 / 1,400Modlin - KazuńRoboty drogowe
2021-05-06 11:00
2021-05-21 16:00
87
małopolskie
23,300 / 0,000Piwniczna ZdrójRoboty drogowe
Remont istniejącego pobocza wraz z odwodnieniem. Zajęcie połowy lewego pasa ruchu. Ruch wahadłowy. Zwężenie lewostronne, ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2021-04-21 08:00
2021-05-22 15:00
91
kujawsko-pomorskie
279,361 / 0,939Lubień Kujawski - Krośniewice, m. KamiennaRoboty drogowe
2021-03-05 07:00
2021-05-31 16:00
91
łódzkie
312,832 / 0,432Lęczyca ul. Henryka SienkiewiczaRoboty drogowe
Rozbudowa DK 91 w m. Łęczyca, ruch odbywa sie wahadłowo lewą strona drogi (kierunek z Łodzi do Topoli Król.) sterowany sygnalizacja świetlną. V etap: ruch odbywa się lewym pasem ruchu (kierunek z Łodzi do Topoli Król.) Trasa objazdu dla samoch. cięż.z pólnocy na południe: w m. Kajew węzeł Błonie na skrzyz. DK 91 z DK 92 objazd drogą krajowa nr 92a, nastepnie DK 60 do skrzyzowania z DW 702, dalej objazd DW 702 do DK 91, długość objazdu -61km. Trasa objazdu z zachodu na wschód: objazd w obrębie węzła A2 Wartkowice-skrzyz. z DW 703 w kierunku DW 469 i dalej DW 469 do skrzyżowania DK91 z DW 708, dalej objazd DW 708 do skrzyz. z DW 702 i dalej dW 702 w kierunku na pólnoc przez m. Piąek do m. Włocławek.
2020-09-04 08:00
2021-09-30 13:00
91
łódzkie
314,707 / 0,143Łęczyca - BorkiRoboty drogowe
zamknięty lewy pas ruchu (kierunek z Łodzi), ruch odbywa się prawym pasem (kierunek do Łodzi) Trasa objazdu dla samoch. cięż.z pólnocy na południe: w m. Kajew węzeł Błonie na skrzyz. DK 91 z DK 92 objazd drogą krajowa nr 92a, nastepnie DK 60 do skrzyzowania z DW 702, dalej objazd DW 702 do DK 91, długość objazdu -61km. Trasa objazdu z zachodu na wschód: objazd w obrębie węzła A2 Wartkowice-skrzyz. z DW 703 w kierunku DW 469 i dalej DW 469 do skrzyżowania DK91 z DW 708, dalej objazd DW 708 do skrzyz. z DW 702 i dalej dW 702 w kierunku na pólnoc przez m. Piąek do m. Włocławek
2021-05-10 07:00
2021-05-31 14:00
91
łódzkie
342,480 / 0,020Zgierz, ul. Łódzka (wiadukt kolejowy)Roboty drogowe
Przejazd ze Zgierza w kierunku Łodzi będzie się odbywał normalnie, z kolei dla samochodów jadących z Łodzi w kierunku Zgierza i dalej na pólnoc będą obowiązywały objazdy. UWAGA! Wyjątkiem będzie tu komunikacja zbiorowa, dla której przejazd możliwy będzie w obu kiernkach. Dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, objazd poprowadzi ulicami Chełmską i Łagiewnicką do Długiej (DK71). Ze względu na prace prowadzone przy przejeździe kolejowym na ulicy Okulickiego, objazd dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony wyznaczono ulicami Łodzi: od ronda Biłyka (Al.WłókniarzyDK91/LimanowskiegoDK72) Limanowskiego, Aleksandrowską i Szczecińską, dalej w Zgierzu: Konstantynowską i Śniechowskiego do DK91.
2020-09-04 08:00
2021-05-29 11:00
92
wielkopolskie
193,550 / 2,000JaisnRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań przez m. Jasin na obu stronach jezdni
2021-05-16 09:00
2021-05-16 16:00
92b
lubuskie
0,677 / 1,669Węzeł Rzepin - BoczówRoboty drogowe
Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 92b na odcinku Węzeł Rzepin - Boczów.
2021-03-23 09:00
2021-04-30 15:00
92b
lubuskie
15,500 / 62,461Torzym - TrzcielRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego
2021-05-06 09:00
2021-05-16 18:00
92b
lubuskie
30,960 / 3,190Stok - BuczeRoboty drogowe
Remont drogi krajowej nr 92 Stok - Bucze.
2021-04-28 09:00
2021-09-30 15:00
92b
lubuskie
60,760 / 1,800Brójce- Lutol SuchyRoboty drogowe
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa drogi krajowej.
2020-09-17 09:00
2021-09-30 00:00
92b
lubuskie
65,507 / 1,273Lutol Suchy - TrzcielRoboty drogowe
Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Lutol Suchy - Trzciel
2021-04-21 12:00
2021-09-30 15:00
94
małopolskie
285,484 / 42,464Sławków - ModlnicaRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy lub prawy pas ruchu. Prace prowadzone przy sprzyjających warunkach pogodowych.
2021-05-06 13:30
2021-06-30 00:00
94
małopolskie
326,440 / 1,500ModlnicaRoboty drogowe
W związku z rozbudową jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś, od 9.10.2020 r. zamknięty wschodni pas jezdni, czyli pas od Krakowa w kierunku Olkusza. Ruch w dwóch kierunkach odbywa się po pasie zachodnim i poboczem, zgodnie z wymalowanymi liniami. Prędkość pojazdów ograniczona do 50 km/godz., wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK94 i ul. Jurajskiej oraz ul. Polnej. Zamknięty wlot ul. Lipowej w Modlnicy do DK94. Objazd wyznaczony jest ul. św. Wojciecha. W DNIU 24.04 w godzinach 8:00- 13:00 - RUCH WAHADŁOWY sterowany ręcznie
2020-09-28 07:00
2021-12-31 23:59
94
podkarpackie
613,700 / 5,900Łańcut - PrzeworskRoboty drogowe
Rozbudowa drogi - budowa Obwodnicy Łańcuta. Zwężenie jezdni do 2 pasów ruchu. Ograniczenie prędkości
2019-08-12 10:00
2021-09-18 16:00
94
podkarpackie
670,250 / 0,200Radymno -KorczowaRoboty drogowe
Przebudowa mostu w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Sygnalizacja świetlna. Ograniczenie prędkości
2020-11-06 12:30
2021-06-15 18:00
94g
małopolskie
44,000 / 21,300Tarnów - BrzeskoRoboty drogowe
Roboty związane z utrzymaniem czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pobocza i części pasa ruchu naprzemiennie po prawej albo lewej stronie jezdni. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2021-05-04 08:00
2021-05-18 17:00
94g
małopolskie
65,900 / 22,556Zgłobice - Pogórska WolaRoboty drogowe
Roboty drogowe polegające na koszeniu traw w pasie drogowym. Zajęcie części jezdni. Roboty szybko postępujące.
2021-05-14 08:00
2021-06-11 18:00