Mapa samochodowa/drogowa Polski

Zapraszamy do korzystania ze szczegółowej mapy drogowej Polski i Europy zawierającej narzędzia do wyszukiwanie miejsc oraz wyznaczania tras przejazdu.

Mapa prezentuje również natężenie ruchu drogowego na głównych drogach krajowych i międzynarodowych, ułatwiając tym samym wybór optymalnej trasy.

Korzystanie z mapy drogowej:
1) W celu wyszukiwania ulicy bądź miasta wpisz nazwę miejsca w pole Lokalizacja, naciśnij klawisz Enter lub ikonę lupy, a następnie kliknij jeden z zaproponowanych wariantów. Wybrane miejsce zostanie pokazane na mapie.
2) W celu wyznaczenia trasy wpisz lokalizację początkową i końcową, zatwierdzając je klawiszem Enter. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, w panelu po prawej stronie przedstawiony zostanie plan trasy wraz z obliczoną odległością drogowa oraz czasem przejazdu. Kolejność odwiedzania lokalizacji pośrednich zostanie dobrana w taki sposób, aby wyznaczona trasa była jak najkrótsza.
3) Najechanie wskaźnikiem na punkt reprezentujący utrudnienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jego temat.

Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o warunkach drogowych występujących na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Dane pochodzą ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane są pobierane co 10 minut.


Numer drogi
Województwo
Kilometraż / długość odcinka utrudnień (km)LokalizacjaOpis utrudnieńData powstania utrudnienia
Planowana data likwidacji
A1
łódzkie
265,000 / 0,000w. Piatek - w. Kutno WschódRoboty drogowe
Zajęty pas awaryjny w kierunku na Gdańsk.
2019-05-22 09:40
2019-05-22 15:00
A1
łódzkie
334,432 / 17,468w.Tuszyn - w. Piotrków TrybunalskiRoboty drogowe
W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią lewą, dwoma pasami w kierunku Katowic i jednym pasem w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni prawej.
2019-04-14 14:12
2019-12-31 15:00
A1
łódzkie
348,537 / 0,000w. Piotrków Tryb. ZachódRoboty drogowe
Zablokowany pas lewy łącznicy w. Piotrków Tryb. Zachód relacji Katowice -Warszawa oraz Warszawa - Katowice. Ruch odbywa się pasem prawym na łącznicy w. Piotrków Tryb. Zachód w relacji Katowice -Warszawa oraz Warszawa - Katowice z ograniczeniem prędkości do 60km/h.
2019-03-05 16:00
2019-05-31 16:00
A1c
śląskie
0,000 / 22,564Węzeł Piekary Śląskie - Węzeł Gliwice Wschód (kier. Gorzyczki)Roboty drogowe
Zajęcie lewego pasa ruchu. Prace szybko postępujące. Ograniczenia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac na odc. 22,5 km w kier. Gorzyczek
2019-05-22 10:00
2019-05-22 20:00
A1d
śląskie
0,000 / 0,100Węzeł PyrzowiceRoboty drogowe
Wiadukt całkowicie wyłączony z ruchu. Brak możliwości zawracania na węźle. Ograniczenie prędkości. Zwężenie do jednego pasa ruchu.
2019-04-10 09:00
2019-06-08 12:00
A2
wielkopolskie
155,870 / 8,230Poznań - WrześniaRoboty drogowe
Przebudowa autostrady A2 polegajaca na dobudowie trzeciego pasa ruchu na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód - Poznań Luboń
2019-03-18 06:00
2019-06-30 20:00
A2
wielkopolskie
299,700 / 3,445Autostrada A2 odc od węzła Koło do węzła WartkowiceRoboty drogowe
Remont autostrady. W km 299+700 do km 303+145 kier Warszawa zamknięta jezdnia południowa kier W-wa. Ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią północną ( na Poznań). Wykonawca COLAS POLSKA Sp. z o.o. Palędzie, ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
2019-05-13 07:00
2019-05-27 08:00
A2
wielkopolskie
302,150 / 0,100Wężeł DąbieRoboty drogowe
Węzeł zablokowany w kierunku Warszawy, brak możliwości zjazdu, na Uniejów
2019-05-13 17:00
2019-05-27 16:00
A2
łódzkie
361,500 / 0,000w. Łódx Północ - w. StrykówRoboty drogowe
zajęty pas awaryjny w kierunku na Poznań.
2019-05-22 09:47
2019-05-22 15:00
A4
dolnośląskie
51,461 / 61,051Krzyżowa - Budziszów WlkMontaż ogrodzenia w ciągu autostrady A-4. Prace poza pasem ruchu. Odcinek od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wlk. 2019-04-12 14:00
2019-07-31 15:00
A4
dolnośląskie
127,750 / 11,350Węzeł Kostomłoty -Węzeł Pietrzykowice.Roboty drogowe
W dniu 23.05.2019 od godz. 06:00 do godziny 12:00  w lokalizacjach 139+100, 127+750 (kierunek Zgorzelec), będą utrudnienia w ruchu spowodowane wymianą barier drogowych Roboty krótko trwające zajęcie prawego pasa
2019-05-23 06:00
2019-05-23 12:00
A4
dolnośląskie
154,700 / 2,600Bielany Wrocławskie - PPO KarwianyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem A4 na odcinku PPO Karwiany od km 155+850 do km 156+950
2019-05-21 07:00
2019-06-04 12:00
A4
opolskie
248,800 / 0,250Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. WrocławRoboty drogowe
Utrudnienia spowodowane wymianą uszkodzonych barier ochronnych. Zajęcie lewego (szybkiego) pasa ruchu jezdni w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz.
2019-05-22 13:00
2019-05-22 15:00
A4
opolskie
249,900 / 0,250Węzeł Opole Południe - Węzeł Krapkowice kier. KatowiceRemont mostu
Utrudnienia w ruchu spowodowane myciem obiektu mostowego. Zajęcie prawego(wolnego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz.
2019-05-22 08:30
2019-05-22 16:00
A4
śląskie
294,534 / 0,466Węzeł Kleszczów - Węzeł Łany (kier. Wrocław)Roboty drogowe
Zajęcie lewego pasa ruchu w kier. Wrocławia Roboty krótko trwające. Ograniczenie prędkości.
2019-05-23 07:00
2019-05-25 15:00
A4
śląskie
305,000 / 11,000Węzeł Gliwice Ostropa - Węzeł Gliwice SośnicaBadania diagnostyczne w pasie drogowym. Zajęcie prawego pasa ruchu. Ograniczenia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem badań na odcinku 11 km. 2019-05-22 17:00
2019-05-23 20:00
A4
śląskie
338,200 / 0,000KatowiceModernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic Francuskiej i Ceglanej w Katowicach kopanie komór pod przewiert sterowany wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod autostradą A4 pod Aleją Górnośląska i ulicą Franacuską 2019-05-17 10:00
2019-05-24 16:00
A4
śląskie
338,340 / 0,000KatowiceModernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic Francuskiej i Ceglanej w Katowicach kopanie komór pod przewiert sterowany wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod autostradą A4 pod Aleją Górnośląska i ulicą Franacuską 2019-05-24 10:00
2019-05-24 16:00
A4
śląskie
340,302 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy relacji Wrocław - Sosnowiec na węźle Murckowska
2019-05-23 21:00
2019-05-23 22:00
A4
śląskie
340,302 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy relacji Wrocław - Kraków na węźle Murckowska
2019-05-23 22:00
2019-05-23 23:00
A4
śląskie
340,302 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy relacji Tychy - Kraków na węźle Murckowska
2019-05-23 23:00
2019-05-24 00:00
A4
śląskie
340,302 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy relacji Wrocław - Tychy na węźle Murckowska
2019-05-24 01:00
2019-05-24 02:00
A4
śląskie
346,600 / 0,400A4Roboty drogowe
Od km 346+600 do km 347+000 kier. Kraków zamknięcie pasa awaryjnego i części prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.
2019-05-11 00:00
2019-08-31 00:00
A4
śląskie
346,700 / 0,400A4Roboty drogowe
Od km 347+100 do km 346+700 kier. Katowice zamknięcie pasa awaryjnego i części prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami (remont obiektu mostowoego).
2019-04-04 00:00
2019-08-31 00:00
A4
małopolskie
376,250 / 4,100Katowice - KrakówRoboty drogowe
Ruch będzie się odbywał: - na jezdni do Katowic dwoma zawężonymi pasami jezdni lewej (w śladzie pasa awaryjnego i zewnętrznego) -na jezdni do Krakowa pasem wewnętrznym jezdni lewej oraz pasem wewnętrznym jezdni prawejj.
2019-04-27 08:00
2019-06-08 17:00
A4
małopolskie
388,600 / 1,100A4 jezdnia prawaRemont mostu
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
2018-12-17 20:00
2019-12-20 20:00
A4
małopolskie
388,850 / 1,050A4 jezdnia lewaRemont mostu
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
2018-12-20 20:00
2019-12-20 20:00
A4
małopolskie
397,100 / 0,800A4 jezdnia prawa kier. KrakówRemont mostu
Zamknięta jezdnia kier. Kraków. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
2019-04-15 01:00
2019-12-31 20:00
A4
małopolskie
397,100 / 0,800A4 jezdnia lewa kier. KatowiceRemont mostu
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym.
2019-04-15 01:00
2019-12-31 20:00
A4
małopolskie
400,900 / 17,100Węzeł Balice I - ul. KapielowaRoboty drogowe
Roboty utrzymaniowe polegające na likwidacji spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy pas ruchu lub prawy pas ruchu. Organicznie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone wyłącznie w porze nocnej.
2019-05-10 20:00
2019-05-26 06:00
A4
małopolskie
400,900 / 17,100w. Balice I - ul. KąpielowaRoboty drogowe
Roboty polegające na koszeniu trawy. W zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny - ograniczenie prędkości do 110km/h lub lewostronne, zajęty lewy pas ruchu - ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone na lewym pasie ruchu wyłącznie w porze nocnej w godzinach 20:00-6:00.
2019-05-12 20:00
2019-05-27 18:00
A4
małopolskie
444,834 / 57,792Węzeł Targowisko - Węzeł Tarnów CentrumRoboty drogowe
Wykonywanie prac utrzymaniowych (mycie, sprzatanie itp.) na obiektach mostowych w/c A4 - zajęcie pasa awaryjnego, pasa ruchu lewego lub prawego naprzemiennie na jezdni lewej i prawej, ograniczenie prędkosci wzależności od zajętości pasa 80km/h / 110km/h, prace szybko postępujace.
2019-05-09 08:00
2019-05-31 17:00
A4
podkarpackie
581,400 / 38,800W. Rzeszów Wschód - W. Jarosław ZachódRoboty drogowe
Koszenie poboczy. Prace prowadzone po prawej stronie autostrady w kier. Przemyśla, zajęcie pasa awaryjnego.
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
A4
podkarpackie
627,700 / 0,100Węzeł Jarosław Zachód - Węzeł Jarosław WschódRoboty drogowe
Zamknięte pomieszczenia sanitarne na MOP Cieszacin strona prawa (kierunek Korczowa) Przegląd kanalizacji
2019-05-22 14:00
2019-05-22 17:00
A4
podkarpackie
628,200 / 5,000Węzeł Jarosław Zachód - Węzeł PrzemyślRoboty drogowe
Koszenie pasa rozdziału. Wyłączenie pasa szybkiego, strona prawa (kierunek Korczowa).
2019-05-22 08:30
2019-05-22 18:00
A4
podkarpackie
641,300 / 0,500Węzeł Jarosław Wschód - Węzeł PrzemyślAwaria kanalizacji na MOP Zamiechów, zamknięte pomieszczenia sanitarne, strona lewa (kierunek Rzeszów) 2019-05-10 16:00
2019-05-31 18:00
A6
zachodniopomorskie
21,000 / 1,500węzeł Szczecin-KijewoRoboty drogowe
brak relacji Stargard - Kołbaskowo na Węźle Kijewo. Objazd przez Węzeł Szczecin Dąbie
2018-10-11 08:00
2019-07-31 15:00
A6
zachodniopomorskie
25,300 / 0,700węzeł Szczecin DąbieRoboty drogowe
2019-05-22 07:30
2019-05-22 16:30
S1f
śląskie
0,000 / 17,755Bielsko -TybarzowiceRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego.
2019-05-20 06:00
2019-05-24 23:00
S1f
śląskie
0,000 / 0,000ŁodygowiceRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego lub pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2019-05-23 07:00
2019-05-23 17:00
S3
zachodniopomorskie
4,000 / 3,000Węzeł Klucz - Wezeł GryfinoRoboty drogowe
2019-05-22 07:30
2019-05-22 14:30
S3
zachodniopomorskie
27,000 / 27,012Węzeł Pyrzyce - Węzeł MyślibórzRoboty drogowe
2019-05-22 07:00
2019-05-22 14:30
S3
zachodniopomorskie
85,000 / 4,600węzeł Rzęśnica - węzeł DąbieRoboty drogowe
Planowany termin zakończenia utrudnienia na ww. odcinku drogi może ulec zmianie. Na kierunku Swinoujście- Szczecin możliwy objazd otwartą ulicą Goleniowską
2018-09-01 07:00
2019-06-15 16:00
S3
zachodniopomorskie
85,000 / 2,000Kliniska RzęśnicaRoboty drogowe
2019-05-21 10:00
2021-07-21 15:00
S3a
lubuskie
92,000 / 14,000Gorzów Wlkp. - węzeł Skwierzyna Zachódusuwanie usterek gwarancyjnyvh kierunek Zielona Góra 2019-05-21 08:30
2019-05-24 17:00
S3a
lubuskie
145,000 / 5,600Węzeł Międzyrzecz Południe - węzeł Świebodzin PółnocRoboty drogowe
koszenie traw w pasie rozdziału- zajęty pas szybki
2019-05-22 07:00
2019-05-22 15:00
S3a
lubuskie
150,600 / 26,400Świebodzin - SulechówRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-11 06:00
2019-05-31 22:00
S3a
lubuskie
179,826 / 1,100most CigaciceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B.
2017-10-19 00:00
2019-08-19 23:59
S3a
lubuskie
186,200 / 0,200węzeł Sulechów - węzeł Zielona Góra PółnocRoboty drogowe
Wykonywane roboty: montaż barier BPS. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu jezdni lewej na drodze dwujezniowej.
2019-05-16 08:00
2019-05-30 17:00
S3a
lubuskie
191,800 / 11,230węzeł Zielona Góra Północ - węzeł NiedoradzRoboty drogowe
Wykonywane roboty: uzupełnienie poboczy, malowanie oznakowania poziomego na trasie głównej oraz na węzłach Zielona Góra Północ i Zielona Góra Południe. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-21 07:00
2019-05-25 18:00
S3a
lubuskie
194,850 / 0,100węzeł Zielona Góra PołudnieRoboty drogowe
Wykonywane roboty: rozbudowa skrzyżowania dróg nr 279 i 282 w obrębie węzła Zielona Góra Południe.
2019-05-06 07:00
2019-10-31 19:00
S3a
lubuskie
217,800 / 1,600MOP LisinyWykonywane roboty: budowa MOP Lisiny Wschód i Zachód. 2019-04-30 08:00
2019-10-30 17:00
S3a
lubuskie
220,700 / 16,400węzeł Nowa Sól Zachód - węzeł GaworzyceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: koszenie traw w pasie rozdziału. Zajęty wewnętrzny pas ruchu na drodze dwujezdniowej.
2019-05-20 08:00
2019-05-22 20:00
S3a
lubuskie
220,710 / 16,290węzeł Nowa Sól Południe - węzeł GaworzyceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: likwidacja usterek gwarancyjnych na skarpach i poboczach. Zajęty wewnętrzny pas ruchu oraz pas awaryjny na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-27 07:00
2019-05-31 20:00
S3a
lubuskie
221,300 / 0,200węzeł Nowa Sól PołudnieWykonywane roboty: poszerzenie pierścieni wewnętrznych rond węzła Nowa Sól Południe - skrzyżowanie z DW 333. Wystąpi ograniczenie skrajni poziomej do 5,3 m oraz okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie. 2019-04-10 12:00
2019-05-31 18:00
S3a
dolnośląskie
237,500 / 0,500Węzeł GaworzyceRoboty drogowe
Zamknięcie łącznicy na węźle Gaworzyce w kierunku Legnicy
2019-05-20 08:00
2019-06-20 18:00
S5
wielkopolskie
243,210 / 2,690obwodnica ŚmiglaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia .
2018-02-05 07:00
2019-12-31 15:00
S5c
kujawsko-pomorskie
10,460 / 7,240Morsk - ŚwiecieRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2019-12-01 23:00
S5f
dolnośląskie
109,800 / 0,000Węzeł Korzeńsko - węzeł ŻmigródekRoboty drogowe
2019-05-22 09:00
2019-05-22 15:00
S5f
dolnośląskie
142,300 / 15,100Węzeł Trzebnica - węzeł WidawaRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-23 18:00
S6
pomorskie
325,000 / 1,000węzeł OsowaRoboty drogowe
2019-05-07 07:00
2019-05-31 23:00
S7
mazowieckie
325,992 / 9,288w. Modlin - CzosnówRoboty drogowe
Roboty związane z wykaszaniem traw i chwastów. Prace prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu - możliwe chwilowe utrudnienia/spowolnienie ruchu. Roboty prowadzone ręcznie oraz mechanicznie.
2019-05-08 06:00
2019-06-09 19:00
S7
mazowieckie
327,400 / 0,800Most ZakroczymRoboty drogowe
Przegląd obiektu mostowego w m. Zakroczym.
2019-05-22 07:00
2019-05-22 17:00
S7
mazowieckie
334,800 / 0,480CzosnówRoboty drogowe
Prace związane z badaniami geologicznymi wykonywanymi na potrzeby projektowanego odcinka S7 Czosnów - Kiełpin w ramach umowy zawartej z GDDKIA na opracowanie Koncepcji Programowej. TOR nr. Z.2/4081/560.1/Z.11/2018r. - etap 1: zajęcie pasa awaryjnego i częśc pasa prawego, etap 2: zajęcie pasa szybkiego (lewego).
2019-05-06 07:00
2019-06-22 18:00
S7b
małopolskie
8,000 / 0,650PcimRemont ekranów akustycznych, zajęcie pasa awaryjnego jezdnia prawa, ograniczenie do 80 km/godz. 2019-05-20 09:00
2019-05-30 17:00
S7g
warmińsko-mazurskie
82,600 / 0,800Rychnowo-Olsztynek - jezdnia prawaRoboty drogowe
czyszczenie urządzeń odwadniających obiektów mostowych - zajęcie pasa awaryjnego (kierunek Warszawa)
2019-05-22 13:30
2019-05-22 17:00
S7j
warmińsko-mazurskie
21,000 / 0,200w.Waplewo-w.RączkiRoboty drogowe
2019-05-22 13:30
2019-05-22 17:00
S7j
warmińsko-mazurskie
34,800 / 12,050W.Nidzica Południe-NapierkiRoboty drogowe
2019-05-20 14:00
2019-06-03 20:00
S7r
świętokrzyskie
3,730 / 0,360Chęciny - JędrzejówZajęty pas prawy i awaryjny k. Kielce 2019-05-29 09:00
2019-05-29 16:00
S7r
świętokrzyskie
9,800 / 0,070Chęciny - JędrzejówZajęty pas prawy i awaryjny k. Kielce 2019-05-28 09:00
2019-05-28 16:00
S7r
świętokrzyskie
12,550 / 0,100Chęciny-JędrzejówZajęty pas awaryjny i prawy k. Kraków 2019-05-22 09:00
2019-05-22 16:00
S7r
świętokrzyskie
12,550 / 0,100Chęciny - JędrzejówZajęty pas awaryjny i wolny k. Kraków 2019-05-23 09:00
2019-05-23 16:00
S7r
świętokrzyskie
12,950 / 0,250Chęciny - JędrzejówZajęty pas prawy i awaryjny k. Kielce 2019-05-27 09:00
2019-05-27 16:00
S7r
świętokrzyskie
16,800 / 4,753Chęciny - JędrzejówRoboty drogowe
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu, całkowite zamknięcie jezdni k.Warszawa na km 18+200-21+553 przełożenie ruchu w obu kierunkach na jezdnię prawą k.Kraków
2019-05-14 13:10
2019-06-05 13:00
S7r
świętokrzyskie
17,800 / 0,120Chęciny - JędrzejówZajęty pas prawi i awaryjny k Kielce 2019-05-24 09:00
2019-05-24 16:00
S8
łódzkie
377,550 / 0,100w. Rawa Maz. Południe - w. PodkoniceRoboty drogowe
Zablokowany pas lewy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem prawym w kierunku Wrocławia.
2019-05-22 13:30
2019-05-22 17:00
S8
mazowieckie
488,000 / 11,000Radzymin - WyszkówOdbudowa oświetlenia prace prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu.2019-04-17 06:00
2019-08-24 17:00
S8
mazowieckie
552,905 / 8,829Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica województwa mazowieckiegoRoboty drogowe
Prace szybko postępujące. Mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego
2019-05-21 09:00
2019-05-23 17:00
S8
podlaskie
624,200 / 0,900Zambrów - Białystok m. RzędzianyRoboty drogowe
2019-05-17 11:00
2019-05-28 15:00
S8a
mazowieckie
0,000 / 7,763Obwodnica Ostrowi MazowieckiejRoboty drogowe
Prace szybko postępujące. Mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego.
2019-05-17 09:00
2019-05-23 17:00
S8d
mazowieckie
11,250 / 0,500Obwodnica Wyszkowa - węzeł Wyszków PółnocRoboty drogowe
W związku z rozbudową odcinka drogi dk 8 odc. Wyszków - Poręba (węzeł Wyszków Północ ) czasowo wyłączona z ruchu łącznica zjazdowa od strony Warszawy w kierunku msc. Wyszków/Brańszczyk na weżle Wyszków Pólnoc (jezdnia prawa kierunek Białystok). Objazd do msc. Brańszcyk i Wyszków odbywa przez węzeł Wyszków Południe i dalej drogą krajową nr 62.
2019-05-14 08:00
2019-05-31 18:00
S8e
łódzkie
147,100 / 0,000w. Złoczew - w. WieluńAwaria pojazdu
Awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany częściowo pas prawy w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem lewym.
2019-05-22 13:20
2019-05-22 16:00
S8e
łódzkie
148,668 / 20,843w. Złoczew - w. Sieradz PołudnieRoboty drogowe
Prace szybkopostępujące przy naprawie kostek brukowych przy obiektach. Prace prowadzone na pasie awaryjnym jezdni w kierunku Warszawy.
2019-05-22 07:26
2019-05-22 16:00
S8p
mazowieckie
7,500 / 1,000Obwodnica Marek (Węzeł Kobyłka)Roboty drogowe
Przebudow drogi - roboty na poboczu na jezdni lewej i prawej
2017-12-23 06:00
2019-06-30 00:00
S10b
zachodniopomorskie
10,000 / 11,400Obwodnica StargarduRoboty drogowe
2019-05-10 08:00
2019-06-03 17:00
S11c
wielkopolskie
18,100 / 7,594odc. Węzeł Poznań Ławica - Węzeł Poznań ZachódRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie rozdziału - prace postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje lewostronne zwężenie jezdni (zajęcie lewego szybkiego pasa ruchu) wygrodzone za pomocą przyczepki sygnalizacyjnej oraz ograniczenie prędkości do 80 km/h.
2019-05-20 08:00
2019-05-22 17:00
S11d
wielkopolskie
2,268 / 0,260Obwodnica JarocinaRoboty drogowe
Ograniczenia: - zwężenie jezdni
2019-05-21 07:00
2019-05-22 16:00
S11d
wielkopolskie
5,787 / 0,030Obwodnica JarocinaRoboty drogowe
Ograniczenia: - zwężenie jezdni
2019-05-20 07:00
2019-05-21 16:00
S12k
lubelskie
6,400 / 0,300węzeł Jastków - węzeł Lublin SławinekRoboty drogowe
2019-05-22 06:00
2019-05-22 18:00
S17c
mazowieckie
0,303 / 11,934Garwolin obwodnicaRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
S52b
śląskie
14,150 / 0,200Bielsko-Biała - Cieszyn, m. SkoczówPrzebudowa ekranów przeciwhałasowych. Zamknięty prawy pas ruchu w kierunku Cieszyna. 2019-01-17 10:00
2019-08-14 00:00
S52b
śląskie
17,500 / 0,500Bieslko-Biała - Cieszyn, m. PogórzeBudowa ekranów przeciwhałasowych. Zamknięty prawy pas ruchu w kierunku Cieszyna. 2019-01-10 10:00
2019-08-14 00:00
S52b
śląskie
0,000 / 24,524Cieszyn JasienicaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego lub lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2019-05-20 06:00
2019-05-26 18:00
S52b
śląskie
0,000 / 24,524Cieszyn-JasienicaRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
2019-05-20 06:00
2019-05-24 18:00
S52c
małopolskie
0,000 / 3,400Węzeł Balice I - Węzeł ModlniczkaRoboty drogowe
Utrudnienia zwiazane z koszeniem terenów zielonych pasa drogowego. Prace prowadzone w porze nocenej od 22:00 do 6:00, prace szybko ostępujące, lokale ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2019-05-17 22:00
2019-06-01 06:00
1
łódzkie
439,898 / 7,498Radomsko - granica województwa łódzkiegoRoboty drogowe
Budowa autostrady A1 na odcisku Radomsko - granica województwa łódzkiego. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się po jezdni zachodniej w układzie 2+1 (2 pasy w kierunku Katowic, 1 pas w kierunku Gdańska). Skrzyżowanie z drogą DK42 pozostaje bez zmian. Wprowadzono dodatkowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscowości Szczepocice.
2019-03-27 16:15
2020-07-01 08:00
1
śląskie
458,945 / 5,000m. Kościelec - m. ŁochyniaRoboty drogowe
Budowa autostrady A1 odc. E. Jezdnia prawa (kier. Katowice) wyłączona z ruchu. Ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią lewą (wschodnią) w układzie 2+1 : 2 pasy w kier. Łodzi, 1 pas w kier. Katowic.
2019-04-11 16:30
2020-04-30 15:00
1
śląskie
463,945 / 2,459m. Kościelec - m. RząsawaRoboty drogowe
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Warszawę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Częstochowę.
2019-05-07 07:00
2019-11-15 07:00
1
śląskie
482,500 / 9,500m. Wrzosowa - m. Romanów, jezdnia prawaRoboty drogowe
2019-05-20 09:00
2019-05-22 17:00
1
śląskie
582,247 / 16,255piasekNa czas robót zajęcie prawego pasa ruchu. 2019-05-22 06:00
2019-05-26 18:00
1
śląskie
590,000 / 8,502Czechowice DziedziceRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pobocza.
2019-05-21 06:00
2019-05-26 23:00
1
śląskie
591,724 / 6,710Czechowice-DziedziceNa czas robót zajęcie prawego pasa ruchu. 2018-12-03 08:00
2019-11-15 15:00
1
śląskie
591,724 / 6,710Czechowice-DziedziceNa czas budowy zabezpieczeń przeciw-hałasowych wzdłuż DK1 w Czechowicach -Dziedzicach zajęcie prawego pasa ruchu. 2019-01-03 08:00
2019-11-15 15:00
2
lubelskie
599,487 / 12,513m. Międzyrzec PodlaskiRoboty drogowe
2019-05-22 06:00
2019-05-22 18:00
2
lubelskie
607,500 / 0,300m. Międzyrzec PodlaskiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
2019-05-22 14:00
2019-05-22 20:00
2
lubelskie
648,600 / 23,400Biała Podlaska - Terespol (m. Zalesie)Roboty drogowe
2019-05-22 06:00
2019-05-22 18:00
2b
lubuskie
0,000 / 1,995przejście graniczne ŚwieckoRoboty drogowe
Koszenie traw na poboczach
2019-05-17 08:00
2019-05-22 18:00
2b
lubuskie
0,000 / 1,995PG Świecko - Węzeł ŚwieckoRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego
2019-05-22 02:00
2019-05-23 07:00
3
dolnośląskie
353,650 / 0,500Węzeł KaźmierzówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Kaźmierzów.
2016-10-13 08:00
2019-06-28 16:00
3
dolnośląskie
360,000 / 7,000Polkowice - LubinRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd lewą jezdnią drogi ekspresowej S-3 od węzła Polkowice, dalej drogą obsługującą DO do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3 w kierunku Legnicy.
2016-11-04 16:00
2019-06-28 16:00
5
kujawsko-pomorskie
6,000 / 18,200Dworzysko - KusowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2019-12-01 23:00
5
kujawsko-pomorskie
11,400 / 0,100Świecie - DworzyskoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2019-12-01 23:00
5
kujawsko-pomorskie
27,700 / 0,600Borówno - AleksandrowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2019-12-01 23:00
5
kujawsko-pomorskie
61,050 / 9,900Lipniki - SzubinRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
65,000 / 0,200RynarzewoRoboty drogowe
Objazd bajpasem na odcinku 200 m.
2018-09-28 17:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
68,020 / 0,110SzkocjaRoboty drogowe
2018-07-19 07:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
68,300 / 0,200SzkocjaRoboty drogowe
Objazd bajpasem
2018-10-30 10:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
80,380 / 11,360Wąsosz - JaroszewoRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
86,950 / 0,250SobiejuchyRoboty drogowe
2018-07-02 00:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
88,400 / 0,700BrzyskorzystewkoRoboty drogowe
2018-07-20 07:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
104,640 / 13,543Grochowiska - CotońRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2019-10-31 00:00
5
kujawsko-pomorskie
113,000 / 5,000Lubcz - BożacinRoboty drogowe
Przełożono ruch na nowy odcinek drogi.
2019-01-28 12:00
2019-10-31 00:00
5
wielkopolskie
208,500 / 5,200Stęszew - WronczynRoboty drogowe
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA .
2019-05-20 10:00
2019-05-24 15:00
5
wielkopolskie
214,635 / 3,685Wronczyn - KościanRoboty drogowe
UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN POŁUDNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2018-05-30 10:00
2019-11-01 18:00
5
wielkopolskie
238,790 / 1,210Kościan - CzaczRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia .
2018-04-04 07:00
2019-11-01 15:00
5
dolnośląskie
408,960 / 3,240Węzeł Bolków - m. BolkówRoboty drogowe
Objazd drogą ekspresową S-3 do węzła Jawor Południe dalej drogą wojewódzką (dawna DK-3 ) prze miejscowść Sokoła i Świny do Bolkowa i powrót na drogę krajową DK-5 w Bolkowie
2019-03-14 14:15
2019-08-14 15:00
5
dolnośląskie
414,550 / 0,200miejscowość WierzchosławiceRoboty drogowe
2019-04-24 13:30
2019-09-16 15:00
5b
kujawsko-pomorskie
0,700 / 0,200Obwodnica SzubinaRoboty drogowe
Węzeł Szubin zamknięta łącznica Poznań - Szubin objazd do Łabiszyna, Szubina, Nakła w km 2+202 w drogę wojewódzką nr 246
2018-11-09 07:00
2019-10-31 00:00
5b
kujawsko-pomorskie
2,100 / 0,000Zmiana wjazdu do Szubina na DW 246 od strony PoznaniaRoboty drogowe
2018-08-14 10:00
2019-10-31 00:00
5b
kujawsko-pomorskie
0,000 / 4,720Obwodnica SzubinaRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2019-10-31 00:00
5c
kujawsko-pomorskie
0,000 / 10,450Nowe Marzy - MorskRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2019-12-01 23:00
6
zachodniopomorskie
48,550 / 3,150Wojcieszyn - ŻabowoRoboty drogowe
2018-07-31 14:30
2019-06-30 18:00
6
zachodniopomorskie
53,200 / 5,000Żabowo-LisowoRoboty drogowe
2018-10-23 15:00
2019-06-30 17:00
6
zachodniopomorskie
55,400 / 0,500Żabowo-WyszogóraRoboty drogowe
2018-04-26 18:00
2019-06-30 19:00
6
zachodniopomorskie
60,400 / 1,000Lisowo - WilczyniecRoboty drogowe
2019-01-16 13:00
2019-06-28 17:00
6
zachodniopomorskie
67,580 / 1,320Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-08-30 08:00
2019-05-31 20:00
6
zachodniopomorskie
68,900 / 1,200Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2019-05-31 20:00
6
zachodniopomorskie
73,000 / 2,000Modlimowo - WicimiceRoboty drogowe
2018-08-28 10:00
2019-05-31 17:00
6
zachodniopomorskie
76,300 / 0,600Pniewo-WicimiceRoboty drogowe
2017-05-08 11:00
2019-05-31 17:00
6
zachodniopomorskie
150,000 / 1,700Koszalin - Sianów (m. Sianów)Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2019-05-21 07:30
2019-05-22 16:00
6
zachodniopomorskie
156,000 / 4,000Karnieszewice - PękaninoRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2019-05-06 08:00
2019-05-31 18:00
6
zachodniopomorskie
160,735 / 0,385Kawno-Pękanino miejscowość Pękanino 2019-05-14 09:00
2019-05-22 17:00
6
zachodniopomorskie
176,700 / 4,200Bobrowice - Sławno (m. Bobrowice i m. Sławno)Roboty drogowe
2019-05-22 08:30
2019-05-22 17:00
6
pomorskie
302,500 / 0,500Wejherowo-Gdynia, m. REDARoboty drogowe
Budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej. W związku z powyższym na jezdni dk6 w kierunku Gdyni - wystąpią utrudnienia w ruchu. Zostanie ona zwężona na odcinku około 500 m - do jednego pasa ruchu. Na początku kwietnia przewidziane jest również zwężenie do jednego pasa ruchu jezdni w kierunku Wejherowa. Zakończenie powyższych robót w obrębie obu jezdni dk6 przewidziane jest na koniec czerwca br. Wykonawcy zapewniają, że w okresie wzmożonego ruchu samochodowego - Świąt Wielkanocnych i długiego weekendu majowego zostanie udostępniony przejazd dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Osoba odpowiedzialna - Pan Marcin Socha 607123029
2019-03-21 11:00
2019-06-30 23:59
7
mazowieckie
288,000 / 0,000DłużniewoUżytkowanie zjazdu dla potrzeb zaplecza budowy drogi ekspresowej S7 ( odcinek Pieńki - Płońsk ) w km 288+000 strona lewa. Ograniczenie prędkości do 70 km/h, zakaz wyprzedzania 2019-05-15 11:00
2019-05-23 12:00
7
mazowieckie
325,300 / 0,690Węzeł ModlinRoboty drogowe
Remont nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi na łącznicy S7 z DK 62 na Węźle Modlin str. prawa
2019-05-20 09:00
2019-05-24 12:00
7
mazowieckie
335,282 / 8,718Czosnów - KiełpinRoboty drogowe
Prace związane z badaniami geologicznymi wykonywanymi na potrzeby projektowanego odcinka S7 Czosnów - Kiełpin w ramach umowy zawartej z GDDKiA na opracowanie Koncepcji Programowej. TOR: Z.2/4081/560.1/Z.11/2018 - etap 1: zajęcie pasa awaryjnego i częśc pasa prawego, etap 2: zajęcie pasa szybkiego (lewego).
2019-05-06 07:00
2019-06-22 18:00
7
mazowieckie
335,282 / 14,208Czosnów-BurakówRoboty drogowe
Roboty związane z wykaszaniem traw i chwastów. Prace prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu - możliwe chwilowe utrudnienia/spowolnienie ruchu. Roboty prowadzone mechanicznie oraz ręcznie.
2019-05-08 06:00
2019-06-09 19:00
7
mazowieckie
335,992 / 13,498Czosnów - BurakówRoboty drogowe
Roboty związane z uzupełnieniem/wymianą oznakowania pionowego. Możliwe chwilowe utrudnienia spowodowane zajęciem częściowym pasa ruchu.
2019-05-06 08:00
2019-05-31 17:00
7
mazowieckie
347,200 / 0,050ul. Wiślana - zamknięcie drogi podporządkowanej po stronie prawejRoboty drogowe
Roboty związane z remontem ul. Wiślanej (droga powiatowa nr 2420W) na odcinku od ul. Kolejowej (droga krajowa nr. 7) do ul. Zachodniej/Dolnej (drogi gminnej) w m. Łomianki. Prace mają by prowadzone w okresie 15.03 - 30. 08. Zakres robót: wydłużenie lewoskrętu, wymiana nawierzchni, wykonanie obustronnych chodników, odtworzenie pętli indukcyjnych.
2019-03-25 08:00
2019-08-31 17:00
7
mazowieckie
388,700 / 16,300Sękocin - Rembertów strona prawa i lewaRoboty drogowe
2019-05-13 07:00
2019-05-31 18:00
7
mazowieckie
405,300 / 5,700Rembertów - GłuchówRoboty drogowe
2019-05-09 10:00
2019-07-31 15:00
7
mazowieckie
460,500 / 2,400jedlińsk-WsolaRoboty drogowe
2019-03-07 08:00
2019-07-06 15:00
7
mazowieckie
465,700 / 0,900WielogóraRoboty drogowe
2019-03-26 07:00
2019-07-31 15:00
7
mazowieckie
465,750 / 0,930WielogóraRoboty drogowe
2019-03-11 10:00
2019-07-06 15:00
7
świętokrzyskie
507,600 / 0,500m. Skarżysko-Kam.Roboty drogowe
2018-01-18 08:00
2020-01-23 00:00
7
świętokrzyskie
569,700 / 0,970BrzegiRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów
2015-10-12 10:00
2019-05-31 14:00
7
świętokrzyskie
577,581 / 4,092Mnichów-JędrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów.
2015-10-22 10:00
2019-05-31 14:00
7
małopolskie
603,659 / 54,238Moczydło - WęgrzceRoboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym, roboty szybko postępujące
2019-05-16 00:00
2019-06-07 00:00
7
małopolskie
603,659 / 15,000Moczydło - BrzuchaniaRoboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym, roboty szybko postępujące.
2019-05-17 07:00
2019-06-07 17:00
7
małopolskie
603,700 / 14,900Moczydło - BrzuchaniaRoboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym, roboty szybko postępujące
2019-05-17 09:00
2019-06-07 00:00
7
małopolskie
629,000 / 10,000Szczepanowice - SłomnikiRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Okresowo wprowadzony ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2019-05-21 08:00
2019-05-23 17:00
7
małopolskie
674,500 / 9,600Kraków - GłogoczówRoboty drogowe
Roboty polegające na koszeniu trawy. W zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny - ograniczenie prędkości do 70km/h lub lewostronne, zajęty lewy pas ruchu - ograniczenie prędkości do 60km/h. Prace prowadzone na lewym pasie ruchu wyłącznie w porze nocnej w godzinach 20:00-6:00.
2019-05-09 20:00
2019-05-27 18:00
7
małopolskie
674,500 / 9,600Kraków - GłogoczówRoboty drogowe
Roboty polegające na koszeniu trawy. W zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny - ograniczenie prędkości do 70km/h lub lewostronne, zajęty lewy pas ruchu - ograniczenie prędkości do 60km/h. Prace prowadzone na lewym pasie ruchu wyłącznie w porze nocnej w godzinach 20:00-6:00.
2019-05-09 20:00
2019-05-27 18:00
7
małopolskie
674,500 / 9,600Kraków - GłogoczówRoboty drogowe
Roboty polegające na koszeniu trawy. W zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny - ograniczenie prędkości do 70km/h lub lewostronne, zajęty lewy pas ruchu - ograniczenie prędkości do 60km/h. Prace prowadzone na lewym pasie ruchu wyłącznie w porze nocnej w godzinach 20:00-6:00.
2019-05-09 20:00
2019-05-27 18:00
7
małopolskie
674,500 / 9,600Kraków - GłogoczówRoboty drogowe
2019-05-09 20:00
2019-05-27 18:00
7
małopolskie
684,100 / 6,255Głogoczów - MyśleniceRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym, roboty szybko postępujące, zajęcie poboczy i poszczególnych pasów ruchu na czas koszenia.
2019-05-22 07:00
2019-05-30 17:00
8
dolnośląskie
40,056 / 31,444Kłodzko-PrzyrzeczynRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-24 15:00
8
mazowieckie
420,100 / 8,300Radziejoeice - Żabia WolaRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi expresowej (wyłączona jezdnia prawa,ruch dwukierunkowy po lewej jezdni)
2016-07-06 09:00
2019-08-30 15:00
8
mazowieckie
428,400 / 13,200Zabia Wola - PaszkówRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi expresowej (ruch odbywa się po obu jezdniach - roboty wykończeniowe w koronie drogi)
2016-07-06 09:00
2019-08-30 15:00
8
mazowieckie
516,674 / 12,796Obwodnica Wyszkowa - Węzeł PorębaRoboty drogowe
2019-03-01 08:00
2019-06-15 17:00
8
mazowieckie
528,000 / 0,750Węzeł PorębaRoboty drogowe
Zamknięte łącznice z jezdni prawej (kierunek Białystok) w kierunku dw 694. Objazd do m. Brok odbywa się drogą dojazdową z węzła Knurowiec. Wyjazd w kierunku Białegostoku odbywa się drogą główną przez węzeł Knurowiec. Na rondzie organizacja ruchu odbywa się poprzez sygnalizację świetlna oraz ruch wahadłowy (relacja ruchu Brok - Warszawa).
2019-05-16 10:00
2019-05-25 17:00
8
mazowieckie
529,470 / 16,110Węzeł Poręba - Obwodnica Ostrowi MazowieckiejRoboty drogowe
2019-03-01 08:00
2019-06-15 16:00
8
podlaskie
638,400 / 2,068Porosły - BiałystokRoboty drogowe
2019-04-23 15:00
2019-12-31 15:00
8
podlaskie
681,568 / 48,632Korycin - AugustówRoboty drogowe
2019-05-21 10:00
2019-06-06 18:00
9
podkarpackie
165,000 / 0,000Kolbuszowa-RzeszówW związku z intensywnymi opadami deszczu droga została zablokowana z powodu napływu nadmiernej ilości wody. Policja kieruje na objazdy drogą wojewódzka 875 przez Świerczków a następnie drogę powiatową na Cmolas oraz drogami miasta na DK9. 2019-05-22 07:15
2019-05-22 15:00
9
podkarpackie
167,210 / 0,170Tarnobrzeg - Głogów MałopolskiRoboty drogowe
Budowa Obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 w m. Kolbuszowa. Częściowo zajęty pas ruchu związany z wyjazdami samochodów z placu budowy. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zakaz wyprzedzania.
2019-02-20 08:00
2019-07-31 20:00
10
zachodniopomorskie
40,288 / 41,812Droga nr 10Roboty drogowe
2019-05-14 08:00
2019-05-31 17:00
10
zachodniopomorskie
88,500 / 1,000Recz - Kalisz PomorskiRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2019-05-14 00:00
2019-05-31 00:00
10
zachodniopomorskie
136,700 / 0,300m. P{iecnikRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego
2019-05-14 00:00
2019-05-31 00:00
10
zachodniopomorskie
147,600 / 0,000m. PiławaRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem. Brak oznakowania poziomego.
2019-05-15 00:00
2019-05-31 00:00
10
zachodniopomorskie
147,700 / 1,700m. WałczRoboty drogowe
2019-01-01 00:00
2019-06-21 00:00
10
zachodniopomorskie
155,500 / 0,200m. WałczWyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)2016-09-29 08:00
2019-06-30 23:59
10
zachodniopomorskie
162,500 / 0,800Witankowo - Nowa ŁubiankaRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Wałcza. Wyjazd z budowy, zmiana przebiegu drogi.
2016-08-19 07:00
2019-05-31 23:59
10
kujawsko-pomorskie
258,098 / 6,602Pawłówek - Białe Błota.Roboty drogowe
2019-03-04 00:00
2019-12-31 00:00
10
kujawsko-pomorskie
318,600 / 0,300Lubicz GórnyRoboty drogowe
2019-03-18 10:00
2019-06-15 18:00
10
mazowieckie
377,320 / 41,299Blinno - DrobinRoboty drogowe
2019-05-20 08:00
2019-05-24 16:00
11
zachodniopomorskie
108,700 / 1,400m. SzczecinekRoboty drogowe
2019-05-21 07:00
2019-07-31 00:00
11
wielkopolskie
123,740 / 54,850Gr.województwa -Lotyń-PiłaRoboty drogowe
Mechaniczno/ręczne wykaszanie traw i chwastów z całego pasa drogowego. Wykonawca robót "ZABERD S.A.-Wrocław tel.kontaktowy 516008656 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu prosimy o ostrożną jazdę.,
2019-05-22 06:00
2019-06-07 19:00
11
wielkopolskie
249,000 / 0,500ObornikiRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu DW 178, budowa ronda. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada (DK 11) polegającej na przełożeniu ruchu z tymczasowego objazdu „bypassu” na nowy przebieg DK 11. W tym układzie ruch będzie odbywał się wahadłowo. Wykonawca SKANSKA
2019-05-20 12:00
2019-06-07 14:00
11
wielkopolskie
250,400 / 0,500m. ObornikiRemont mostu
Remont mostu przez rzekę Wartę w Obornikach. Prace przygotowawcze, budowa tymczasowego mostu i dojazdów. Zamknięcie jednego z chodników na obiekcie, przejście drugą stroną. Wykonawca firma Strabag.
2019-03-12 09:00
2019-05-30 17:00
11
wielkopolskie
314,700 / 14,300Środa - Miąskowo-KrzykosyRoboty drogowe
Remont nawierzchni. Ograniczenia: - ograniczenie predkości do 60 km/h - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2019-02-18 08:00
2019-06-20 16:00
11
opolskie
466,309 / 7,891Kostów - ByczynaRoboty drogowe
Malowanie oznakowania poziomego
2019-05-22 12:00
2019-05-24 16:00
11
opolskie
467,000 / 0,400m. Kostów na trasie Kępno - ByczynaRemont mostu
Remont mostu - całodobowe utrudnienia w ruchu, ruch wahadłowy.
2019-05-08 08:00
2019-08-30 16:00
11
opolskie
508,000 / 0,500m. Olesno ul. KluczborskaRoboty drogowe
Remont kanalizacji sanitarnej - utrudnienia w ruchu.
2019-05-06 07:00
2019-05-24 16:00
11
śląskie
522,300 / 2,500Sieraków ŚląskiRoboty drogowe
2019-04-24 10:00
2019-09-30 07:00
11
śląskie
533,900 / 1,100m. GlinicaRoboty drogowe
2019-04-11 07:00
2019-09-30 00:00
12
lubuskie
77,745 / 0,225Szprotawa - granica województwaRoboty drogowe
Przebudowa mostu na rzece Kamienny Potok.Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch odbywa się wahadłowo wytyczonym obok jezdni głównej bypassem. Uwaga ! Możliwe ręczne kierowanie ruchem w godz. 7-18
2019-05-21 07:00
2019-08-21 00:00
12
lubuskie
79,000 / 0,800Szprotawa - SzprotawkaRoboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 12. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany sygnalizacją świetlną.
2019-03-25 09:00
2019-05-25 16:00
12
lubuskie
79,950 / 0,100Szprotawa -SzprotawkaRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
lubuskie
81,400 / 0,950Szprotawa - granica województwaRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Wykonywanie poszerzeń. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany sygnalizacją świetlną.
2019-04-24 16:00
2019-05-24 00:00
12
lubuskie
81,450 / 0,100Szprotawka - PiotrowiceRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
lubuskie
83,580 / 0,700Szprotawa - gr. województwaRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Wykonywanie poszerzeń. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany sygnalizacją świetlną
2019-04-25 12:00
2019-05-24 00:00
12
dolnośląskie
85,768 / 68,307Droga Krajowa nr 12 Piotrowice - Głogów - Dębowa ŁękaRoboty drogowe
Odnowa Oznakowania Poziomego na odcinku DK 12 w km od 85+768 do km 154+076
2019-05-14 08:00
2019-05-31 18:00
12
wielkopolskie
170,569 / 5,570Leszno - KąkolewoRoboty drogowe
Utrudnienia związane z przebudową drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna . Zmiana organizacji ruchu : Kierunek Gostyń - objazd przez m. Nowa Wies - Kąkolewo . Kierunek do Leszna - droga jednokierunkowa
2019-03-26 10:00
2019-06-30 15:00
12
wielkopolskie
246,400 / 0,400Pleszew - KaliszRoboty drogowe
Przebudowa mostu w m. Brzezie (Rzeka Ner). Wprowadzono ruch wahadłowy. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-09 06:00
2019-06-30 16:00
12
łódzkie
295,747 / 4,300Gr. Województwa - BorysławiceRoboty drogowe
Prace związane z koszeniem poboczy. Roboty szybko postępujące. W obrębie robót zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu.
2019-05-22 10:00
2019-05-22 15:00
12
łódzkie
316,680 / 0,270m.SmardzewRoboty drogowe
Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Smardzew. Ruch odbywa się wahadłowo. Kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Dla drogi powiatowej, która będzie nieprzejezdna na wprost do zakończenia prac wyznaczono objazdy: do Kościerzyna przez Ocin, a do Charłupi Wielkiej przez Wróblew.
2019-03-25 07:00
2019-12-31 17:00
12
łódzkie
413,413 / 0,117m. SulejówRemont mostu
Naprawy gwarancyjne na obiekcie mostowym. Roboty wykonywane w porze nocnej 19-7. Lewotronne zwężenie jezdni, ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania.
2019-05-22 19:00
2019-05-23 07:00
12
lubelskie
635,586 / 39,891Piaski - ChełmRoboty drogowe
2019-05-21 07:00
2019-05-27 18:00
12m
łódzkie
1,600 / 0,300obwodnica OpocznaRoboty drogowe
Przebudowa wiaduktu kolejowego, roboty drogowe, zwężenie prawostronne, zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2019-05-20 07:50
2019-05-27 15:00
15
wielkopolskie
134,095 / 0,485Droga krajowa nr 15 m. GnieznoRoboty drogowe
W związku z prowadzeniem prac Etapu I przebudowy skrzyżowania ulic Wrzesińskiej i Kostrzewskiego w m. Gniezno, znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 134+243, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h.
2019-05-07 11:40
2019-10-15 14:00
15
kujawsko-pomorskie
182,160 / 0,020StrzelnoRoboty drogowe
2019-05-20 11:30
2019-05-22 16:00
15
kujawsko-pomorskie
264,300 / 1,900Frydrychowo - PluskowęsyRoboty drogowe
2019-05-23 07:00
2019-06-30 17:00
16
warmińsko-mazurskie
96,900 / 0,200TYROWO - OSTRÓDARoboty drogowe
W TRAKCIE ROBÓT RUCH KIEROWANY PRZEZ SYGNALISTÓW
2019-05-14 09:00
2019-05-24 17:00
16
warmińsko-mazurskie
130,800 / 0,100Naglady - OlsztynRoboty drogowe
Zajęcia pasa awaryjnego.
2019-05-21 08:30
2019-05-24 17:00
16
warmińsko-mazurskie
196,300 / 0,900Sorkwity - MarcinkowoRoboty drogowe
Roboty prowadzone przy zajęciu połowy jezdni, ruch sterowany ręcznie przez sygnalistów.
2019-05-22 13:00
2019-05-23 18:00
16
warmińsko-mazurskie
202,628 / 0,110m. Mrągowo ul. OlsztyńskaRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2019-05-20 07:30
2019-05-24 17:00
16
warmińsko-mazurskie
206,000 / 7,000Mragowo - KosewoRoboty drogowe
2019-05-15 07:00
2019-05-22 16:00
16
warmińsko-mazurskie
221,600 / 13,400msc. Zełwagi , msc. WoźniceReczne kierowanie ruchem. Czyszczenie separatorów. 2019-05-22 13:00
2019-05-22 16:00
16
warmińsko-mazurskie
259,300 / 0,600Grzegorze - MikoszeBrak oznakowania poziomego. 2018-12-16 07:00
2019-08-31 15:00
16
warmińsko-mazurskie
259,800 / 0,300msc. MikoszeRoboty drogowe
Przejazd mostem tymczasowym równoległym do przebudowywanego.mostu.
2019-01-02 11:00
2019-08-31 15:00
16
warmińsko-mazurskie
296,304 / 26,930Ełk - RutkiRoboty drogowe
2019-05-15 07:00
2019-06-03 18:00
16
warmińsko-mazurskie
312,880 / 1,900odc. Skomętno - DługieRoboty drogowe
2019-05-20 10:00
2019-06-19 15:00
16
podlaskie
323,234 / 15,215Rutki - AugustówRoboty drogowe
2019-05-21 10:00
2019-06-07 18:00
16d
warmińsko-mazurskie
0,000 / 5,401Obwodnica m. EłkRoboty drogowe
2019-05-13 11:00
2019-06-03 18:00
17
mazowieckie
1,617 / 22,508Zakręt - KołbielRoboty drogowe
2019-01-01 07:00
2020-04-30 18:00
17
mazowieckie
24,125 / 16,275Kołbiel _obwodnica GarwolinaRoboty drogowe
2017-07-01 07:00
2019-10-31 15:00
17
mazowieckie
50,543 / 24,340Obwodnica Garwolina-granica województwaRoboty drogowe
2017-07-06 07:00
2019-10-31 15:00
17
lubelskie
74,883 / 0,817Żabianka - Niwa BabickaRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S17 - objazd nowo wybudowanym odcinkiem drogi.
2018-09-01 08:00
2019-05-31 12:00
17
lubelskie
87,400 / 1,000Sierskowola - SarnyRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S17 - wprowadzono objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2019-05-31 12:00
17
lubelskie
92,700 / 0,700Parafianka - SkrudkiRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S17 - wprowadzono objazd drogą o nawierzchni bitumicznej.
2017-11-06 13:00
2019-05-31 12:00
17
lubelskie
97,500 / 1,000Jaworów - ŻyrzynRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S17 - wprowadzono objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2017-07-03 08:00
2019-05-31 12:00
17
lubelskie
100,000 / 0,900Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S17 - wprowadzono lokalne objazdy drogami o nawierzchni bitumicznej w m. Wola Osińska, Osiny, Sielce.
2018-01-02 08:00
2019-05-31 12:00
17
lubelskie
171,500 / 0,500m. SitaniecRoboty drogowe
2019-05-08 07:00
2019-05-31 15:00
17d
lubelskie
0,010 / 0,990Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód.
2017-10-23 08:00
2019-05-31 12:00
18
lubuskie
4,700 / 1,600węzeł Olszyna-węzeł Żary ZachódWyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2019-12-31 00:00
18
lubuskie
20,284 / 0,000w. Żary Zachód - w. Żary PołudnieNaprawa gzymsów na obiekcie mostowym. Zwężenie jezdni. 2019-05-21 07:00
2019-05-24 15:00
18
lubuskie
25,400 / 0,700węzeł Żary Południe-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2019-12-31 00:00
18
lubuskie
35,000 / 1,300węzeł Żary Płd.-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2019-12-31 00:00
18
lubuskie
37,000 / 1,100węzeł Iłowa - węzeł LuboszówWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2019-12-31 00:00
19
podlaskie
75,650 / 32,350Zabłudów - SiemiatyczeRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-06-19 18:00
19
podlaskie
117,000 / 20,000Bielsk Podlaski - SiemiatyczeRoboty drogowe
Ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2019-04-15 07:00
2019-05-31 18:00
19
lubelskie
217,623 / 4,377Międzyrzec Podlaski - Radzyń PodlaskiRoboty drogowe
2019-05-22 06:00
2019-05-22 18:00
19
lubelskie
247,400 / 0,800Radzyń Podlaski - Kock (m. Borki)Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
2019-05-23 07:00
2019-05-24 18:00
19
lubelskie
287,751 / 15,149Lubartów - LublinRoboty drogowe
2019-05-17 15:00
2019-05-24 18:00
19
lubelskie
292,440 / 9,910Lubartów - Lublin (m. Niemce)Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem opcjonalnie wg. potrzeb
2019-05-22 07:00
2019-05-29 18:00
19
lubelskie
296,224 / 0,383Lubartów - Lublin (m. Niemce)Roboty drogowe
Opcjonalnie wg. potrzeb będzie wprowadzony ruch wahadłowy i ręczne kierowanie ruchem
2019-05-22 15:00
2019-05-25 17:00
19
podkarpackie
434,030 / 0,270Nisko - Sokołów MałopolskiRoboty drogowe
Budowa ronda łączącego DK 19 z DW 861 w miejscowości Jeżowe, prawostronne zwężenie jezdni, ograniczenie do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzenia.
2019-04-03 10:30
2019-08-31 12:00
19
podkarpackie
442,330 / 5,070Kamień - GórnoRoboty drogowe
Remont drogi na odcinku DK 19 Kamień - Górno od km 442+330 do km 447+400. Roboty postępujące, ograniczenie prędkości do 50 km/h
2019-04-24 07:00
2019-09-30 15:00
20
zachodniopomorskie
78,694 / 6,390Droga nr 20Roboty drogowe
Remont cząstkowy
2019-05-11 08:00
2019-05-27 17:00
20
zachodniopomorskie
106,367 / 0,792ŁubowoRoboty drogowe
2019-04-04 07:00
2019-08-31 15:00
20
zachodniopomorskie
135,350 / 0,400m. SzczecinekRoboty drogowe
2019-05-21 00:00
2019-06-21 09:00
20
zachodniopomorskie
136,900 / 0,400ul. Gdańska, m. SzczecinekRoboty drogowe
2019-05-22 10:00
2019-06-30 16:00
20
zachodniopomorskie
137,600 / 1,000m. SzczecinekRoboty drogowe
Ruch odbywa się objazdem budowanym odcinkiem S11
2019-05-21 00:00
2019-07-31 00:00
20
zachodniopomorskie
0,000 / 77,929Droga nr 20Roboty drogowe
Remont cząstkowy
2019-05-11 08:00
2019-05-27 17:00
20d
zachodniopomorskie
3,904 / 0,000Stargard skrzyżowanie ul.Bydgoska/ul.M.Skłodowskiej CurieRoboty drogowe
Zamknięta Obwodnica Staromiejska oraz ul. Kazimierza Wielkiego. Ruch odbywa się wahadłowo w ciagu drogi nr 20.
2019-03-18 12:00
2019-10-31 17:00
22
lubuskie
2,134 / 9,566Kostrzyn-SłońskRoboty drogowe
Wycinka drzew, ruch wahadłowy, sterowany ręcznie
2019-05-20 06:00
2019-05-31 18:00
22
lubuskie
28,288 / 25,191Krzeszyce - PądocinRoboty drogowe
odnowa oznakowania poziomego
2019-05-21 08:00
2019-05-27 18:00
22
lubuskie
29,350 / 0,050m. KrzeszyceRoboty drogowe
przebudowa ist. mostu
2019-02-27 09:30
2019-08-30 17:00
22
lubuskie
64,778 / 54,835Gorzów Wlkp. - Strzelce Kraj. Dobiegniew - St.OsiecznoRoboty drogowe
koszenie traw
2019-05-13 08:00
2019-05-30 18:00
22
lubuskie
64,800 / 54,813Gorzów Wlkp. - Strzelce Kraj.-Dobiegniew-Stare OsiecznoRoboty drogowe
odnowa malowania poziomego
2019-05-20 08:00
2019-05-27 18:00
22
lubuskie
86,100 / 0,400m. Strzeklce Kraj.Roboty drogowe
przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej,
2019-05-20 09:00
2019-06-20 16:00
22
zachodniopomorskie
169,300 / 0,800Wałcz - OstrowiecRoboty drogowe
2017-09-04 07:00
2019-06-30 15:00
22
wielkopolskie
178,852 / 26,896Szwecja-LedyczekRoboty drogowe
Mechaniczno/ręczne wykaszanie traw i chwastów z całego pasa drogowego Wykonawca robót "ZABERD S.A.-Wrocław tel.kontaktowy 516008656 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu, prosimy o ostrożną jazdę.
2019-05-22 06:00
2019-06-07 19:00
22
pomorskie
253,900 / 4,000Pawłowo - JeziorkiRoboty drogowe
2019-05-21 09:00
2019-05-22 18:00
22
pomorskie
259,700 / 17,200Młynki - CzerskRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
22
pomorskie
303,700 / 13,500Bytonia - StarogardRoboty drogowe
2019-05-22 08:30
2019-05-22 16:00
22
pomorskie
310,000 / 1,000Miradowo - KarolewoRoboty drogowe
2019-05-22 08:30
2019-05-22 17:00
22
pomorskie
340,375 / 2,963Czarlin - KnybawaRoboty drogowe
Rozbudowa drogi Dk 22 na odcinku Czarlin - Knybawa na długości około 3 km.: - ograniczenie szybkości do 50 km/godz. - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni prawo i lewo - objazdy drogami powiatowymi i gminnymi - droga zawężona do 6,0 m utrudnienia potrwaja do końca 2019 roku Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
2019-03-20 14:00
2019-12-20 14:00
22
pomorskie
341,200 / 0,450Czarlin - KnybawaRoboty drogowe
Prawostronne zwężenie jezdni do szer. 6m. Zlikwidowanie tymczasowego ronda od strony Malborka i zamkniecie łacznic wschodnich( od strony Malborka), a w zamian otwarcie łacznic zachodnich od strony Starogardu Gdańskiego.Jadąc drogą krajową nr 91 z Torunia w kierunku Tczewa nalezy jechać przez wezeł prosto do dk 91. Z Tczewa do Torunia kierować się nowymi łacznicam na podwójne rondo,tzw. okular i zniego skrecić na łacznicę w stronę Torunia.Apelujemy kierowców o przestrzeganie obowiazujacych ograniczeń predkości w miejscu prowadzenia prac i dostosowanie się do zmienionej, tymczasowej organizacji ruchu.
2019-02-07 12:00
2019-06-30 15:00
22
warmińsko-mazurskie
384,600 / 0,300Stare Pole - Elbląg, strona prawaRoboty drogowe
ręczne kiierowanie ruchem
2019-05-20 10:00
2019-05-24 16:00
22
lubuskie
0,000 / 28,288Kostzryn-KrzeszyceRoboty drogowe
Koszenie poboczy drogi.
2019-05-06 07:00
2019-05-27 18:00
25
kujawsko-pomorskie
184,700 / 1,500SławęcinekRoboty drogowe
2019-02-22 00:00
2019-09-30 00:00
25
wielkopolskie
212,000 / 2,000odc. Pilich-Skulsk str. PScinka poboczy str P 2019-05-21 09:00
2019-05-24 16:00
25
wielkopolskie
291,500 / 0,400Rychwał -Kalisz m. RussówRoboty drogowe
Budowa lewoskrętu na drodze krajowej nr 25 w m. Russów na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 4595, budowa sygnalizacji świetlnej i budowa lewoskrętu na skrzyzowaniu z droga gmina. Wykonawca Budimex SA. Kontakt kom. 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-18 07:00
2019-05-21 20:00
25
wielkopolskie
293,800 / 0,200Rychwał- Kalisz m. Kokanin KoloniaRoboty drogowe
Budowa lewoskrętów na drodze krajowej nr 25 na skrzyzowaniu z droga gminą do m. Czajków. Wykonawca robót Budimex SA. Konktat kom: 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-18 07:00
2019-05-21 20:00
25
wielkopolskie
294,900 / 0,450Rychwał - Kalisz m. KokaninRoboty drogowe
Przebudowa dwóch skrzyzowań na drodze krajowej nr 25 z drogami powiatowymi Skarzszew- Konin-Piotrów i skrzyzowania z droga gminą w celu budowy lewoskretów. Wykonawca robót Budimex SA. Kontakt kom: 517 374 371.Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
2018-07-19 07:00
2019-05-21 20:00
25
wielkopolskie
334,250 / 0,250Antonin - MiedzybórzRoboty drogowe
objazd miejsca robót drogą objazdową wybudowaną obok drogi głównej
2019-01-22 09:00
2019-07-31 15:00
26
zachodniopomorskie
26,500 / 17,300Trzcińsko-Zdrój - MyślibórzRoboty drogowe
2019-05-22 07:00
2019-05-24 17:00
26
zachodniopomorskie
0,000 / 0,000most w Krajniku DolnymRemont mostu
2019-04-24 11:30
2019-05-31 11:30
27
lubuskie
37,917 / 25,891Włostów- Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-16 16:00
2019-05-24 22:00
28
podkarpackie
7,500 / 6,400Zagórz - LeskoRoboty drogowe
Koszenie trawy, obustronne zwężenie jezdni.
2019-05-22 08:00
2019-05-22 18:00
28
małopolskie
9,800 / 0,400RadoczaRoboty drogowe
Przebudowa istniejącego zjazdu z DK 28 na teren stacji paliw w związku z budową pasa do lewoskrętu w m. Radocza 10+020.
2019-05-07 12:00
2019-06-06 00:00
28
małopolskie
40,800 / 0,300Maków PodhalańskiRoboty drogowe
Prace związane z remontem chodnika lewostronnego wraz z elementami odwodnienia. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2019-04-23 07:00
2019-05-24 15:00
28
małopolskie
58,300 / 4,500Jordanów - Skomielna BiałaRoboty drogowe
Remonty cząstkowe nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2019-05-10 07:00
2019-05-23 17:00
28
małopolskie
142,100 / 32,900Nowy Sącz - GorliceRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-20 08:00
2019-06-08 20:00
28
małopolskie
160,200 / 0,200Nowy Sącz - BieczRoboty drogowe
Remont pobocza i odwodnienia w miejscowości Grybów, zwężenie prawostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30-18:00.
2019-05-20 07:30
2019-05-24 18:00
28
małopolskie
177,900 / 7,000Gorlice - KorczynaRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-20 08:00
2019-06-08 20:00
28
małopolskie
190,022 / 1,500odcinek BieczaRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-20 08:00
2019-06-08 20:00
28
podkarpackie
191,649 / 10,351Siepietnica - JasłoRoboty drogowe
2019-01-01 15:00
2019-07-31 15:00
28
podkarpackie
248,500 / 0,300RymanówRoboty drogowe
2019-04-24 08:30
2019-05-31 16:00
28
podkarpackie
270,950 / 0,500SanokRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania.
2018-07-27 08:00
2019-11-29 14:00
28
podkarpackie
309,700 / 2,700Bircza - KuźminaRoboty drogowe
Frezowanie nawierzchni bitumicznej. Umocnienie poboczy. Lewostronne i prawostronne zwężenie jezdni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Na jezdni może występować sypki żwir.
2019-04-26 08:00
2019-06-07 19:00
28a
małopolskie
0,000 / 1,944Obwodnica GorlicRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-20 08:00
2019-06-08 20:00
28b
małopolskie
0,000 / 4,646obwodnica BieczaRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-20 08:00
2019-06-08 20:00
29
lubuskie
3,900 / 32,100Słubice - Gęstowice - Skrzyzowanie z DW 138Roboty drogowe
Odnowa oznakowanie poziomego
2019-05-22 09:00
2019-05-26 18:00
29
lubuskie
3,920 / 19,780Słubice - CybinkaRoboty drogowe
Koszenie traw na poboczach
2019-05-17 12:00
2019-05-24 16:00
29
lubuskie
23,423 / 3,157m. CybinkaRoboty drogowe
Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni).
2019-03-29 07:00
2019-08-31 18:00
29
lubuskie
36,000 / 21,628Skrzyżowanie z DW nr 138- Rondo PołupinRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego, ograniczenie prędkości do 60km/h
2019-05-15 07:00
2019-05-31 18:00
30
dolnośląskie
38,230 / 0,100Lubań - Jelenia GóraRemont mostu
W związku z remontem mostu wyłączona została jedna strona jezdni. Ruch prowadzony jest wahadłowo.
2019-05-13 15:15
2019-09-30 15:00
31
zachodniopomorskie
69,000 / 29,700Chojna - SarbinowoRoboty drogowe
2019-05-22 07:00
2019-05-24 17:00
31
lubuskie
100,943 / 34,457Sarbinowo-SłubiceRoboty drogowe
Koszenie poboczy drogi.
2019-05-06 07:00
2019-05-28 18:00
31
lubuskie
107,980 / 27,420Kostrzyn-SłubiceRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego.
2019-05-22 20:00
2019-05-31 18:00
32
lubuskie
46,087 / 12,379Łagów - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-15 16:00
2019-05-24 22:00
32
lubuskie
71,567 / 18,378Sulechów - KargowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-15 16:00
2019-05-24 22:00
32
wielkopolskie
90,000 / 65,000odc. Kargowa - StęszewRoboty drogowe
Wykaszanie traw - prace postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje jednostronne przewężenie jezdni oraz ostrzeżenie o prowadzonych robotach drogowych.
2019-05-21 12:00
2019-05-31 18:00
32
wielkopolskie
152,900 / 2,700odc. Strykowo - StęszewRoboty drogowe
Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+900 - 155+600. Etap obejmuje wykonanie odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz odcinka w śladzie istniejącej DK32 od km 154+220 do km 155+540 (jezdnia lewa) i od km 154+550 do km 154+800 (jezdnia prawa). Ruch będzie się odbywał po wybudowanym we wcześniejszym etapie odcinku drogi dojazdowej nr 13. Wprowadzono dodatkowe ograniczenia prędkości do 30 km/h w pobliżu skrzyż. DK32 z DK5, do 40 km/h w miejscu przeniesienia ruchu z DK32 na drogę dojazdową nr 13 oraz do 50 km/h na odcinku drogi dojazdowej nr 13. Dodatkowo na całym obszarze robót wprowadzono zakaz wyprzedzania
2016-03-14 10:00
2019-05-31 16:00
32
lubuskie
0,000 / 34,623Granica Państwa Gubinek - Rondo PołupinRoboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym i poboczach - duży pokos, ograniczenie prędkości do 60km/h
2019-05-11 07:00
2019-05-25 18:00
32
lubuskie
0,000 / 46,087Granica Państwa Gubinek - m. ŁagówRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego, ograniczenie prędkości do 60km/h
2019-05-20 07:00
2019-05-25 18:00
32a
lubuskie
0,250 / 3,669obwodnica SulechowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - odnowa oznakowania poziomego. Roboty prowadzone odcinkami.
2019-05-15 16:00
2019-05-24 22:00
34
dolnośląskie
0,450 / 0,690m. ŚwiebodziceRoboty drogowe
2019-05-20 12:00
2019-05-29 15:00
36
dolnośląskie
16,600 / 0,000Lubin 2019-05-14 08:00
2019-05-25 16:00
36
dolnośląskie
46,000 / 8,500Wińsko - JaworRoboty drogowe
2019-05-20 08:00
2019-05-25 17:00
36
dolnośląskie
60,900 / 2,300Wąsosz 2019-05-22 09:00
2019-05-24 15:00
36
dolnośląskie
0,000 / 16,794Prochowice - LubinRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-30 17:00
39
opolskie
75,000 / 4,900Krzemieniec - Nowe SmarchowiceRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni
2019-05-20 09:00
2019-05-22 17:00
40
opolskie
32,600 / 1,100odcinek Nowy Browiniec-WierzchOdmulenie rowów. 2019-05-20 08:00
2019-05-23 17:00
40
opolskie
71,700 / 0,100m. Kędzierzyn-KoźleRemont obiektu mostowego. Na przedmiotowym odcinku skrajnia ograniczona do 5,6m. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. 2019-05-22 08:00
2019-05-23 16:00
40
opolskie
79,350 / 0,270m. Kędzierzyn-KoźleRemont obiektu mostowego. Na przedmiotowym odcinku skrajnia ograniczona . Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. 2019-05-22 08:00
2019-05-23 16:00
40
opolskie
79,400 / 6,537m. Kędzierzyn-Koźle - granica woj. śląskiegoRoboty drogowe
Demontaż oznakowania pionowego A-32 W miejscu ustawiania oznakowania ograniczenie skrajni poziomej - ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Pojazd oznakowany znakami U-26a oraz wyposażony w lampy wczesnego ostrzegania. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywania robót.
2019-05-22 08:40
2019-05-22 16:00
42
opolskie
34,819 / 0,199m. Kluczbork ul. ByczyńskaRoboty drogowe
Remont chodnika - utrudnienia w ruchu.
2019-04-15 08:00
2019-05-24 16:00
42
opolskie
36,300 / 0,000m. Kluczbork ul. ByczyńskaBudowa włączenia obwodnicy gminnej. 2019-04-29 07:00
2019-05-24 16:00
42
opolskie
55,000 / 16,000odc. Praszka- Jaworzno na trasie Kluczbork - RadomskoRoboty drogowe
Koszenie mechaniczne pasa drogowego w terenie zabudowanym - utrudnienia w ruchu.
2019-05-20 08:00
2019-05-24 16:00
42
łódzkie
93,100 / 1,200m. DziałoszynRoboty odwadniające. 2019-05-22 08:30
2019-05-22 17:00
42
świętokrzyskie
228,900 / 0,140Końskie-Skarżysko-KamiennaRoboty drogowe
ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2019-05-22 07:30
2019-05-22 15:00
43
śląskie
55,750 / 1,141DK43 Lgota < - > CzęstochowaRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy
2017-03-10 10:00
2019-10-31 20:00
44
śląskie
8,382 / 7,618MikołówRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Gliwic
2019-05-22 08:00
2019-05-22 16:00
44
śląskie
8,382 / 7,618GliwiceRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Tychów
2019-05-23 08:00
2019-05-23 16:00
44
śląskie
16,000 / 7,000MikołówRoboty drogowe
Koszenie traw roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Tychów
2019-05-24 08:00
2019-05-24 16:00
44
śląskie
24,500 / 0,100MikołówRoboty drogowe
Naprawa ubytków betonu zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Katowic wiadukt w ciągu ul. Waryńskiego
2019-05-22 09:00
2019-05-22 15:00
44
śląskie
24,500 / 0,100MIKOŁÓWRoboty drogowe
Naprawa ubytków betonu zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Wisły, wiadukt w ciągu ul. Waryńskiego
2019-05-23 09:00
2019-05-23 10:00
44
śląskie
24,500 / 0,100MikołówRoboty drogowe
Naprawa ubytków betonu zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Wisły, wiadukt w ciągu ul. Waryńskiego
2019-05-23 11:00
2019-05-23 14:00
44
małopolskie
62,400 / 7,100Oświęcim - PrzeciszówRoboty drogowe
Remonty cząstkowe nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2019-05-09 10:00
2019-05-23 15:00
44
małopolskie
92,600 / 0,900Jaśkowice - Wielkie DrogiRoboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej. Zwężenie jezdni na kierunku Brzeźnica-Skawina. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2019-02-22 07:00
2019-05-31 17:00
44
małopolskie
100,300 / 0,800Borek Szlachecki - SkawinaRoboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2019-03-28 07:00
2019-06-28 17:00
44
małopolskie
104,600 / 0,500SkawinaRoboty drogowe
Remont chodnika prawo i lewostronnego wraz z elementami odwodnienia.
2019-05-06 07:00
2019-05-31 17:00
44a
śląskie
7,757 / 0,000BieruńRoboty drogowe
Remont nawierzchni ronda roboty krótko trwające zajęcie opaski wokół wyspy centralnej ronda
2019-05-19 12:00
2019-06-14 17:00
45
opolskie
38,000 / 2,600m. Ciężkowice - m. Polska CerekiewRoboty drogowe
Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy. Front robót odcinkami po 50 m w terenie zabudowanym i na terenie niezabudowanym. Zestaw roboczy wyposażony jest w żółte sygnały ostrzegawcze umieszczone z przodu i tyłu pojazdu .W miejscu pracy zestawu skrajnia pozioma zostaje ograniczona do min. 4m . Dodatkowo na odcinku wykonywanych robót umieszcza się znaki ostrzegawcze A-14(roboty drogowe) i A-12b i A-12c(zwężenie jezdni) ponadto w terenie niezabudowanym zostaje ograniczona prędkość do 60 km/h
2019-05-22 08:00
2019-05-22 16:00
45
opolskie
40,300 / 7,610m. Polska Cerekiew - m. DługomiłowiceRoboty drogowe
Czyszczenie obiektów mostowych z koszeniem. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
2019-05-22 08:20
2019-05-22 16:00
45
opolskie
61,099 / 14,001m. Pobordzów - m. KrapkowiceRoboty drogowe
Czyszczenie obiektów mostowych. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
2019-05-22 08:20
2019-05-22 16:00
45
opolskie
74,250 / 8,350m. Krapkowice - m. DąbrówkaRoboty drogowe
Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
2019-05-22 08:00
2019-05-22 16:00
45
opolskie
82,300 / 0,000m. DąbrówkaRoboty drogowe
Naprawa barier ochronnych . Na przedmiotowym odcinku droga dwujezdniowa. Roboty prowadzone na pasie skrajnym lewym, ruch odbywa się pasem skrajnym prawym. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
2019-05-22 11:00
2019-05-22 16:00
45
opolskie
116,000 / 14,472OPOLE - JEŁOW0Roboty drogowe
KOSZENIE PASA DROGI - ROBORTY SZYBKO POSTĘPUJACE.
2019-05-21 08:00
2019-05-25 20:00
45
opolskie
134,000 / 11,500m. kluczborkRoboty drogowe
Remont nawierzchni betonem asfaltowym - ruch kierowany ręcznie, utrudnienia w ruchu
2019-05-22 08:00
2019-05-23 16:00
45
opolskie
147,500 / 4,000m. KluczborkRoboty drogowe
Regulacja urządzeń obcych w ramach remontów nawierzchni
2019-05-22 10:00
2019-05-23 16:00
45
łódzkie
163,978 / 11,022odc. Morzykobyła - WieluńRoboty drogowe
Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty szybkopostępujące.
2019-05-22 11:00
2019-05-22 16:30
45
śląskie
0,000 / 7,000Zabełków - KrzyżanowiceRoboty drogowe
Roboty postępujące. Ograniczenia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac. Zajęcie pasa ruchu oraz ograniczenie prędkości.
2019-05-20 07:00
2019-05-24 17:00
46
dolnośląskie
17,938 / 0,712Złoty Stok 2019-05-21 07:00
2019-05-31 15:00
46
śląskie
161,735 / 1,565KochanowiceRoboty drogowe
2019-01-23 10:00
2019-06-28 07:00
46
śląskie
171,200 / 0,700HerbyRoboty drogowe
Ruch pojazdów kierowany przez pracowników Wykonawcy
2019-02-18 08:00
2019-06-30 07:00
46
śląskie
183,000 / 0,300DK46 m. WyrazówRoboty drogowe
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
2018-08-28 09:00
2019-10-31 00:00
46
śląskie
210,885 / 1,000m. Piasek - m. JanówRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-23 07:00
47
małopolskie
14,100 / 0,200KlikuszowaRoboty drogowe
Remont przepustu, prace prowadzone poza jezdnią, na czas rozładunku materiału oraz potrzeby prowadzenia prac z jezdni czasowe zajęcie pasa ruchu, ruch sterowany ręcznie.
2019-04-29 08:00
2019-08-30 17:00
47
małopolskie
17,590 / 0,500Nowy TargRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. W dniach 04.03-30.08.2019 r. zamknięcie odcinka ul.Grel przebiegającego pod wiaduktami. W dniach 18.03- 28.06.2019 r. zamknięcie lewego wiaduktu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie prawym wiaduktem.
2019-02-27 07:00
2019-09-26 12:00
47
małopolskie
31,800 / 0,150Biały DunajecRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch dwukierunkowy odbywa się po nowym moście, jednak trwają prace wokół obiektu. Ruch wahadłowy w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa, wyłączenie z ruchu jezdni w kierunku na Nowy Targ, wydłużenie odcinka z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. Od dnia 13.05.2019 r. nastąpi przełożenie ruchu na nową jezdnię w kierunku na Nowy Targ, natomiast zamknięta zostanie jezdnia w kierunku na Zakopane. Ruch nadal będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.
2019-03-05 12:00
2019-06-28 12:00
47
małopolskie
36,825 / 0,055ZakopaneRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Zawężenie jezdni w kierunku na Kraków. Ograniczenie prędkości do 40 km/h.
2019-05-15 07:00
2019-11-30 10:00
47
małopolskie
0,000 / 19,000Rabka-Zdrój - Nowy TargRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym, roboty szybko postępujące, lokalne zajęcie poboczy, możliwe zawężenie poszczególnych pasów ruchu
2019-05-16 08:00
2019-05-31 17:00
48
mazowieckie
131,500 / 7,000Kozienice - Dęblin (Kozienice - Słowiki)Roboty drogowe
Ruch kierowany ręcznie
2019-05-22 08:00
2019-05-24 15:00
49
małopolskie
1,281 / 0,812Nowy TargRoboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej, zajęcie pobocza i części jezdni, ograniczenie prędkości do 50 km/h, ruch pieszy prowadzony drugą stroną jezdni.
2019-05-08 08:00
2019-06-19 17:00
50
mazowieckie
21,324 / 12,876Płońsk - CiemniewoRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni na odcinku Płońsk - Ciemniewo strona prawa i lewa , ręczne kierowanie ruchem.Prace prowadzone w dni powszednie w godz.7:00 - 17:00 z wyjatkiem piątków.
2019-05-07 09:30
2019-05-24 12:00
50
mazowieckie
34,261 / 29,806Płońsk - WyszogródRoboty drogowe
Koszenie pasa drogowego na odcinku Płońsk - Wyszogród
2019-05-20 09:00
2019-05-23 15:00
50
mazowieckie
67,510 / 0,399Młodzieszyn - KamionRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania (wykonanie lewoskrętów)
2019-04-11 09:00
2019-08-31 12:00
50
mazowieckie
68,957 / 0,434Młodzieszyn - KamionRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania (wykonanie lewoskrętów)
2019-04-11 09:00
2019-08-31 12:00
50
mazowieckie
72,250 / 0,327Młodzieszyn - KamionRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania, (wykonanie lewoskrętów)
2019-04-10 09:30
2019-08-31 12:00
50
mazowieckie
72,781 / 2,400Wyszogród - Sochaczew (obwodnica Młodzieszyna)Roboty drogowe
Remont nawierzchni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie, roboty postępujące
2019-04-03 15:00
2019-07-31 16:00
50
mazowieckie
78,750 / 0,100Młodzieszyn - Sochaczew (rondo Ruszki)Roboty drogowe
Remont nawierzchni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2019-05-22 10:00
2019-05-22 15:00
50
mazowieckie
175,940 / 1,636Góra KalwariaRoboty drogowe
2019-01-24 07:00
2019-12-04 15:00
50
mazowieckie
257,000 / 8,800Łochów - TopórRoboty drogowe
Budowa chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty oznakowane wg zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, odcinkowo zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu - ręczne kierowanie ruchem.
2019-04-12 08:00
2019-06-13 16:00
51
warmińsko-mazurskie
6,500 / 0,700BezledyRoboty drogowe
Ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem
2019-04-23 08:00
2019-05-31 15:00
51
warmińsko-mazurskie
52,100 / 0,000Olsztyn -BartoszyceZderzenie się pojazdów w ruchu
2019-05-22 12:39
2019-05-22 15:30
52
śląskie
10,969 / 10,643Kozy-KętyRoboty drogowe
Na czas robót zajęcie pasa ruchu .Ruch kierowany będzie przez osoby do tego uprawnione.
2019-05-17 07:00
2019-05-24 17:00
52
małopolskie
55,500 / 0,400Barwałd GórnyRoboty drogowe
Remont elementów odwodnienia przy chodniku lewostronnym. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2019-05-06 08:00
2019-05-24 17:00
52
małopolskie
68,600 / 0,100IzdebnikRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu, ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
2019-04-01 11:00
2019-06-28 10:00
53
warmińsko-mazurskie
14,200 / 0,500Trękusek - PurdaRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem przez sygnalistów.
2019-05-20 11:00
2019-05-24 17:00
54
warmińsko-mazurskie
6,500 / 0,300W. Braniewo Płd - BraniewoRoboty drogowe
ręczne kierowanie ruchem
2019-05-21 07:00
2019-05-24 16:00
55
pomorskie
9,400 / 0,030most ChlebówkaRoboty drogowe
przebudowa mostu, ruch wahadłowy-sygnalizacja, przejazd szer. do 3,0m
2019-04-23 13:00
2019-08-26 15:00
57
warmińsko-mazurskie
12,000 / 0,300WozławkiBudowa zatoki autobusowej. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie, możliwe chwilowe wstrzymywanie ruchu. 2019-04-02 09:00
2019-05-31 16:00
57
warmińsko-mazurskie
20,400 / 0,300TroszkowoBudowa zatoki autobusowej.Ruch wahadłowy kierowany ręcznie, możliwe chwilowe wstrzymywanie ruchu. 2019-03-28 08:00
2019-05-31 15:00
57
warmińsko-mazurskie
47,351 / 0,460BiskupiecRoboty drogowe
Ręczne kierowaniem ruchem przez sygnalistów, w godzinach nocnych oraz w święta włączona będzie sygnalizacja świetlna
2018-08-24 08:00
2019-06-15 15:00
57
warmińsko-mazurskie
99,200 / 1,400Szczytno-WielbarkRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
2019-05-21 07:00
2019-05-24 17:00
58
warmińsko-mazurskie
33,200 / 0,400Olsztynek-JedwabnoRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem ,zajęcie lewego pasa ruchu -roboty brukarskie-korekta łuku poziomego.
2019-05-09 09:00
2019-05-31 17:00
58
warmińsko-mazurskie
0,000 / 37,466Olsztynek - JedwabnoRoboty drogowe
2019-05-22 13:00
2019-05-24 15:00
58b
warmińsko-mazurskie
0,000 / 3,600m. Pisz - chodnikiRoboty drogowe
Likwidacja zadoleń i uszkodzeń w chodnikach
2019-05-09 08:00
2019-05-29 15:00
58c
warmińsko-mazurskie
0,300 / 2,071Olsztynek Wschód - OlsztynekRoboty drogowe
2019-05-22 13:00
2019-05-24 15:00
59
warmińsko-mazurskie
0,441 / 0,787m. Gizycko ul. ObwodowaRoboty drogowe
2019-01-02 08:00
2019-05-31 08:00
60
łódzkie
14,500 / 1,000Topola Królewska - Kutno okolice m.Leszno - Strona LewaRoboty drogowe
Roboty cząstkowe na DK60 (lewa strona jezdni - kierunkek Topola Królewska - Kutno). Zwężenie szerokości jezdni do 4 m
2019-05-22 09:00
2019-05-22 16:30
60
mazowieckie
75,944 / 3,416Płock-DrobinRoboty drogowe
2019-05-20 08:00
2019-05-24 16:00
60
mazowieckie
150,506 / 0,400Połck-Ciechanów-Ostrów Maz.Roboty drogowe
2019-03-06 07:00
2019-07-31 17:00
60
mazowieckie
225,465 / 18,071Czernie - Ostrów MazowieckaRoboty drogowe
Prace szybko postępujące. Mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego.
2019-05-21 09:00
2019-05-23 17:00
61
mazowieckie
21,500 / 6,500Legionowo-ZegrzeRoboty drogowe
Czyszczenie studzeniek. Prace mogą powodować zajęcie jednego pasa ruchu.
2019-05-21 11:10
2019-05-23 17:00
61
mazowieckie
23,900 / 0,800Przejście przez LegionowoRoboty drogowe
Roboty związane z przebudową DK61 na odcinku przejścia przez Legionowo odcinek III.
2018-10-18 09:00
2019-11-30 18:00
61
mazowieckie
34,000 / 1,888Borowa Góra- Obw. SerockaRoboty drogowe
Mycie ekranów akustycznych. Zajęty jeden pas ruchu.
2019-05-20 08:00
2019-06-14 17:00
61
mazowieckie
43,000 / 16,350Serock - PułtuskRoboty drogowe
Wykaszanie pasa drogowego. Roboty szybkopostępujące. Odcinki robocze max. 2km.
2019-05-21 08:00
2019-05-24 12:00
61
mazowieckie
43,000 / 16,300Serock - PułtuskRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Roboty postępujące. Kierowanie ruchem ręczne. Odcinki robocze max. 200.
2019-05-21 08:00
2019-05-31 12:00
61
mazowieckie
49,329 / 0,784Klusek-Pułtusk m.GzowoRoboty drogowe
Renowacja rowów, plantowanie skarp. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Odcinki robocze max. 50 m.
2019-05-06 10:00
2019-05-24 13:00
61
mazowieckie
65,170 / 21,134Pułtusk-RóżanRoboty drogowe
Renowacja odwodnienia. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Odcinki robocze max. 50 m.
2019-05-20 09:00
2019-05-31 13:00
61
mazowieckie
112,900 / 1,580Kordowo - OstrołękaRoboty drogowe
Kierowanie ruchem reczne. Na remontowanym odcinku brak oznakowania poziomego
2019-04-25 07:00
2019-05-24 13:00
61
mazowieckie
116,090 / 0,000OstrołękaRemont mostu
Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka.
2017-03-24 09:00
2019-09-30 15:00
61
podlaskie
130,750 / 1,500Ostrołęka - Łomża w m. RydzewoRoboty drogowe
2019-03-19 13:00
2019-09-15 00:00
62
kujawsko-pomorskie
1,400 / 6,750Strzelno - StodólnoRoboty drogowe
2019-05-21 08:00
2019-05-23 16:00
62
kujawsko-pomorskie
16,200 / 2,700Grodztwo - GocanowoRoboty drogowe
2019-05-22 10:30
2019-05-22 20:00
62
kujawsko-pomorskie
23,100 / 0,400Janocin - ChełmiczkiRoboty drogowe
2019-05-22 07:00
2019-05-25 17:00
62
kujawsko-pomorskie
34,700 / 2,300Kruszwica - WłocławekRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
62
kujawsko-pomorskie
47,800 / 4,200Kruszwica - WłocławekRoboty drogowe
2019-05-22 09:00
2019-05-22 15:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czerwińsk nad Wisłą - PopowoRoboty drogowe
Prace związane z wycinką krzaków i odrostów z pasa drogowego drogi krajowej nr 62. Prace prowadzone bez zajęcia jezdni - częściowo w rowie i poza rowem przydrożnym.
2019-02-05 07:00
2019-05-31 17:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Modllin - Nowy Dwór MazowieckiRoboty drogowe
Roboty postępujące z zajęciem pasa ruchu
2019-05-14 07:00
2019-05-31 16:00
62
mazowieckie
195,236 / 0,425PomiechówekRoboty drogowe
Zawężęnie jezdni do jednego pasa ruchu - ruch wachadłowy sterowany sygnalizacją świetlną / ręcznie
2019-04-16 07:00
2019-06-29 16:00
62
mazowieckie
204,850 / 0,500OrzechowoRoboty drogowe
Remont chodnika pracxe prowadzone poza jezdnią
2019-05-01 07:00
2019-05-31 00:00
62
podlaskie
332,775 / 22,020Tonkiele - SiemiatyczeRoboty drogowe
2019-05-30 07:00
2019-06-08 18:00
63
warmińsko-mazurskie
13,500 / 7,500Wgoryewo + OgonkiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem. Czyszczenie studzienek.
2019-05-20 07:30
2019-05-22 18:00
63
podlaskie
118,905 / 2,395Kolno, ul. Księcia Janusza na odcinku od ul. Skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Łabno Duże - Łabno MałeRoboty drogowe
ul. Księcia Janusza na odcinku od ul. Skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Łabno Duże - Łabno Małe - ruch wahadłowy
2018-07-07 07:20
2019-09-30 07:20
63
podlaskie
149,000 / 19,000Łomża - ZambrówRoboty drogowe
2019-05-22 10:00
2019-05-25 15:00
63
podlaskie
172,000 / 25,398Zambrów - Szulborze Kozy (gr. woj.)Roboty drogowe
Koszenie pasa drogowego
2019-05-17 14:00
2019-05-22 15:00
63
mazowieckie
250,800 / 0,850Sokołów Podl. - Siedlce, m. KowiesyRoboty drogowe
Budowa ciagu pieszo - rowerowego.
2019-04-16 11:00
2019-08-31 18:00
63
mazowieckie
257,000 / 3,900Sokołów Podlaski - Siedlce, m. SuchożebryRoboty drogowe
2019-05-17 07:00
2019-05-25 14:00
63
lubelskie
287,884 / 11,600Siedlce - ŁukówRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-25 18:00
63
lubelskie
382,000 / 10,000Wisznice - Sławatycze (m. Lipniki)Roboty drogowe
2019-05-22 06:00
2019-05-22 18:00
65
warmińsko-mazurskie
43,289 / 22,662Kukowo - Gąski - węzeł Ełk ZachódRoboty drogowe
Roboty postępujące podczas malowania oznakowania poziomego. Wykonawca PLANETA Sp. z o.o. Warszawa.
2019-05-21 12:00
2019-05-29 17:00
65
warmińsko-mazurskie
71,106 / 18,686Ełk - GrajewoRoboty drogowe
2019-05-14 07:00
2019-06-03 18:00
65
podlaskie
89,792 / 52,522Grajewo - KnyszynRoboty drogowe
2019-05-21 10:00
2019-06-06 18:00
65
podlaskie
126,900 / 3,100m. MońkiRoboty drogowe
I etap - wycinka drzew
2019-03-04 10:00
2019-11-30 18:00
65a
warmińsko-mazurskie
0,000 / 5,134Ełk ul. Grajewska , ul. PrzemysłowaRoboty drogowe
2019-05-13 11:00
2019-06-03 18:00
66
podlaskie
18,000 / 34,000Wysokie Mazowiecki - BrańskRoboty drogowe
2019-05-13 10:00
2019-05-22 15:00
66
podlaskie
48,970 / 1,760Patoki - BrańskRoboty drogowe
2019-03-04 08:00
2019-07-31 15:00
66
podlaskie
52,928 / 22,072Brańsk - Bielsk PodlaskiRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-06-08 18:00
66
podlaskie
77,300 / 0,200m Bielsk PodlaskiRoboty drogowe
2019-05-21 07:00
2019-05-30 18:00
66
podlaskie
79,310 / 33,590Rozbudowa drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski - PołowceRoboty drogowe
2019-04-08 07:00
2019-12-31 17:00
67
kujawsko-pomorskie
0,000 / 0,000Lipno - WłocławekRoboty drogowe
2019-05-22 11:00
2019-06-30 18:00
72
wielkopolskie
13,074 / 1,100m. TuliszkówRoboty drogowe
Rozbudowa dk 72 m. Tuliszków Oznakowanie projekt nr 4081.1.2018.91 Wykonawca "Sidrog"
2018-12-01 08:00
2019-06-30 16:00
73
świętokrzyskie
18,011 / 4,164Kielce-MorawicaRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z przebudową DK73.
2019-02-21 08:00
2020-12-30 12:00
73
świętokrzyskie
18,011 / 24,066Bilcza-ChmielnikRoboty drogowe
Utrudnienia w związku z odnową oznakowania poziomego.
2019-05-08 08:00
2019-05-31 18:00
73
świętokrzyskie
90,700 / 0,500m. RatajeRoboty drogowe
2019-05-20 10:00
2019-05-22 17:00
73
małopolskie
100,300 / 0,100RadwanRoboty drogowe
Remont przepustu - zajęcie pobocza a w razie konieczności pasa ruchu po obu stronach drogi naprzemiennie.
2019-05-06 07:50
2019-05-31 17:00
73
podkarpackie
133,518 / 34,482Pilzno - JasłoRoboty drogowe
2019-05-17 10:00
2019-05-24 16:00
74
lubelskie
197,750 / 1,000m. OlbięcinOsunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t.2014-05-21 00:08
2019-12-31 15:00
74
lubelskie
228,190 / 7,385Frampol - GorajecRoboty drogowe
wyznaczony objazd drogami wojewódzkimi nr 835 i 858 na odcinku Frampol - Biłgoraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn.
2018-09-01 08:00
2019-12-31 08:00
74
lubelskie
235,575 / 24,925Gorajec - SzczebrzeszynOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. 2014-04-14 07:00
2019-12-31 07:00
74
lubelskie
243,500 / 26,200Frampol - ZamośćRoboty drogowe
2019-04-16 07:00
2019-05-31 19:00
74
lubelskie
277,200 / 67,100Zamość - HrubieszówRoboty drogowe
2019-04-02 07:00
2019-05-31 16:00
74j
łódzkie
43,500 / 10,667odc. Mierzynów - KorablewRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. Malowanie przejść dla pieszych i w obrębie skrzyżowań. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2019-05-22 08:30
2019-05-22 18:00
75
małopolskie
5,930 / 0,150NiepołomiceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
2018-08-31 15:00
2019-06-28 12:00
75
małopolskie
30,940 / 0,482TymowaRoboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
2019-03-05 07:00
2019-06-30 17:00
75
małopolskie
32,656 / 0,723JurkówRoboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
2019-03-05 07:00
2019-06-30 17:00
75
małopolskie
33,517 / 0,287JurkówRoboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
2019-03-05 07:00
2019-06-30 17:00
75
małopolskie
38,689 / 0,065CzchówRoboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej, ruch wahadłowy - ręczne kierowanie ruchem, obszar zabudowany
2019-03-05 07:00
2019-06-30 17:00
75
małopolskie
42,106 / 20,259Wytrzyszczka - Nowy SączRoboty drogowe
Prace zwiazane z odnową oznakowania poziomego. Roboty szbko postępujące możliwe lokalne ograniczenia pędkości, ręczne sterownie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
2019-05-21 08:00
2019-05-31 17:00
75
małopolskie
42,106 / 20,259Wytrzyszczka - Nowy SączRoboty drogowe
Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. Prace prowadzone w dni robocze w godz. 8:00-20:00.
2019-05-21 08:00
2019-05-30 20:00
75
małopolskie
51,800 / 1,400TęgoborzeRoboty drogowe
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. W dniu 21.12.2018r ruch został przywrócony z zakazem wyprzedzania dla wszystkich pojazdów, ograniczeniem prędkości do 40km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 8t/oś. W dniach 08.05.2019 – 09.08.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze – Wronowice i 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: - z Krakowa do Nowego Sącza - od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz, - z Dębicy do Nowego Sącza - od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz.
2018-07-23 07:00
2019-08-31 00:00
75
małopolskie
71,752 / 38,000Nowy Sącz - Muszynka - gr.panstwaRoboty drogowe
Prace zwiazane z odnową oznakowania poziomego. Roboty szbko postępujące możliwe lokalne ograniczenia pędkości, ręczne sterownie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
2019-05-21 08:00
2019-06-15 17:00
75
małopolskie
77,500 / 0,400Nowy Sącz - MuszynkaRoboty drogowe
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w miejcowości Frycowa.Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
2019-02-27 08:00
2019-06-28 18:00
75
małopolskie
82,300 / 1,100Nowy Sącz - MuszynkaRoboty drogowe
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w m. Łabowa. Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
2019-02-27 08:00
2019-06-28 18:00
75
małopolskie
86,800 / 1,700Nowa WieśRoboty drogowe
Wykonywanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś, zwężenie lewostronne.
2019-04-10 08:00
2019-06-30 17:00
76
mazowieckie
13,000 / 2,000Rębków-Wola RębkowskaRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
76
mazowieckie
33,000 / 6,501Borowie-LopaciankaRoboty drogowe
2019-05-22 08:00
2019-05-22 17:00
76
lubelskie
39,502 / 37,548Garwolin - ŁukówRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-25 18:00
76
lubelskie
40,880 / 11,860Garwoli - ŁukówRoboty drogowe
2019-05-21 07:00
2019-05-25 18:00
76
lubelskie
47,230 / 0,070Garwolin - Łuków (m. Stoczek Łukowski)Roboty drogowe
Objazd przez m. Wola Kisielska.
2019-04-10 08:55
2019-05-31 12:01
77a
podkarpackie
3,020 / 2,298Stalowa Wola, Trasa PodskarpowaRoboty drogowe
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap I. Wyłączona z ruchu jezdnia prawa. Ruch odbywa się jezdnią lewą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d.
2018-11-30 13:00
2019-07-31 20:00
78
śląskie
110,700 / 0,200m. PorębaRoboty drogowe
Zamknięty pas ruchu relacji Zawiercie - Siewierz. Ruch wahadłowy kierowany przez uprawnionych pracowników.
2019-05-20 07:30
2019-05-23 18:00
78
śląskie
112,150 / 0,250m. PorębaRoboty drogowe
Remont nawierzchni (nakładka). Ruch relacji Poręba - Zawiercie odbywa się lewą stroną jezdni, kierowany przez uprawnionych pracowników.
2019-05-21 07:30
2019-05-24 18:00
78
świętokrzyskie
198,589 / 32,363Jędrzejów-ChmielnikRoboty drogowe
Utrudnienia w miejscu prowadzonych prac.
2019-05-08 08:00
2019-05-31 18:00
78a
śląskie
0,500 / 1,500Zabełków - ChałupkiRoboty drogowe
Roboty postępujące na odcinku. Zajęcie pasa ruchu. Ograniczenia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac.
2019-05-22 08:00
2019-05-23 17:00
79
mazowieckie
24,300 / 4,433Góra KalwariaRoboty drogowe
2019-01-24 07:00
2019-12-04 15:00
79
mazowieckie
43,200 / 39,000Góra Kalwaria - Aleksandrówka (Mniszew - Aleksandrówka)Roboty drogowe
W przypadku tworzenia się zatorów - ruch kierowany ręcznie.
2019-05-21 08:00
2019-05-31 17:00
79
świętokrzyskie
253,150 / 0,500miejscowość PacanówRoboty drogowe
2018-10-10 07:00
2019-05-31 14:00
79
świętokrzyskie
253,800 / 1,250Pacanów-SłupiaRoboty drogowe
2018-10-10 07:00
2019-05-31 14:00
79
świętokrzyskie
256,000 / 36,400Słupia-ŁawyRoboty drogowe
2019-05-17 09:00
2019-05-25 17:00
79
świętokrzyskie
273,600 / 0,550Miejscowość GrotnikiRoboty drogowe
2018-10-10 08:00
2019-05-31 14:00
79
świętokrzyskie
273,600 / 0,400miejscowość GrotnikiRoboty drogowe
2019-04-30 10:00
2019-05-31 14:00
79
małopolskie
314,397 / 1,089Hebdów - Nowe BrzeskoRoboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi
2019-04-12 08:00
2019-06-30 17:00
79
małopolskie
351,600 / 37,764Kraków - ChrzanówRoboty drogowe
Prace zwiazane z odnową oznakowania poziomego. Roboty szbko postępujące możliwe lokalne ograniczenia pędkości, ręczne sterownie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
2019-05-13 00:00
2019-05-31 00:00
79
małopolskie
372,250 / 0,400Kraków - ChrzanówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z przebudową tarczy skrzyżowania przy budowie wiaduktu kolejowego. Ograniczenie prędkości, możliwe ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymanie w ruchu.Utrudnienia związane z przebudową tarczy skrzyżowania przy budowie wiaduktu kolejowego. Ograniczenie prędkości, możliwe ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymanie w ruchu.
2019-05-06 06:55
2019-07-07 18:00
79
małopolskie
381,140 / 0,600TrzebiniaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Ruch poprowadzony dwukierunkowo, pasy rozgraniczone znakami U-21.
2018-02-12 07:00
2019-05-31 16:00
81
śląskie
28,500 / 0,900OrzeszeRoboty drogowe
Ścięcie zawyżonych poboczy roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Wisły
2019-05-23 08:00
2019-05-23 17:00
81
śląskie
46,408 / 17,742Zbytków-HarbutowiceNa czas robót zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu. 2019-05-20 06:00
2019-05-26 18:00
82
lubelskie
4,709 / 1,412Lublin - ŁęcznaRoboty drogowe
2019-05-21 06:00
2019-05-31 17:00
82
lubelskie
4,750 / 80,250Lublin - WłodawaRoboty drogowe
2019-05-21 07:00
2019-05-31 18:00
82
lubelskie
6,121 / 33,879węzeł Lublin Tatary - ŁęcznaRoboty drogowe
2019-05-21 06:00
2019-05-27 18:00
82
lubelskie
6,990 / 79,569Lublin - WłodawaRoboty drogowe
2019-05-21 06:00
2019-05-31 17:00
82
lubelskie
31,000 / 1,000Łęczna - WłodawaRoboty drogowe
2019-05-20 08:00
2019-06-10 15:00
84
podkarpackie
0,500 / 0,900Sanok ul.DworcowaRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w związku z remontem nawierzchni oraz remontem chodnika.
2019-03-22 14:00
2019-06-28 15:00
84
podkarpackie
2,800 / 0,300Sanok ul. LipińskiegoRoboty drogowe
2018-11-26 07:00
2019-06-28 15:00
84
podkarpackie
40,850 / 0,050Lesko - KrościenkoRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
2017-09-20 08:30
2019-12-31 14:00
85
mazowieckie
0,907 / 0,320Modllin - Nowy Dwór MazowieckiRemont mostu
Remont chodnika, dylatacji, elementów odwodnienia na obiekcie mostowym w ciągu dk 85 (ruch wahadłowy). Objazd dla samochodów cieżarowych przez dk S7 (Zakroczym - Kazuń Nowy)
2019-05-08 07:00
2019-08-30 16:00
86
śląskie
9,300 / 0,200m. BędzinRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni prowadzony zamiennie na wewnętrznym i skrajnym pasie ruchu. Ruchu relacji Będzin - Dąbrowa Górnicza prowadzony 1 pasem ruchu.
2019-05-22 08:00
2019-05-22 18:00
88
opolskie
0,000 / 6,523m. Strzelce Opolskie - m. SieroniowiceRoboty drogowe
Demontaż oznakowania pionowego A-32 W miejscu ustawiania oznakowania ograniczenie skrajni poziomej - ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Pojazd oznakowany znakami U-26a oraz wyposażony w lampy wczesnego ostrzegania. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywania robót.
2019-05-22 08:30
2019-05-22 16:00
91
pomorskie
46,400 / 17,000Czarlim - Lignowy SzlacheckieRoboty drogowe
2019-05-22 09:00
2019-05-22 18:00
91
kujawsko-pomorskie
103,800 / 0,800WarlubieRoboty drogowe
2019-03-07 10:00
2019-06-15 16:00
91
kujawsko-pomorskie
139,000 / 0,800Swiecie, ul. TucholskaRoboty drogowe
2019-02-11 07:00
2019-12-31 17:00
91
kujawsko-pomorskie
139,000 / 2,100w. Przechowo - StolnoRoboty drogowe
ruch przeniesiony na objazd na ul. Chełmińską
2019-04-19 00:00
2019-06-28 16:00
91
kujawsko-pomorskie
141,300 / 10,560Świecie-StolnoRoboty drogowe
2019-05-22 07:00
2019-05-22 17:00
91
kujawsko-pomorskie
274,000 / 6,428Kowal - ŁódźRoboty drogowe
2019-05-22 11:00
2019-05-22 17:00
91
łódzkie
305,700 / 0,660Daszyna - Topola królewskaRoboty drogowe
W związku z przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z DK 91 w m. Krężelewice (prawa strona drogi-kierunek z Krośniewic do Topoli)
2019-04-24 09:00
2019-06-17 15:30
92
wielkopolskie
3,600 / 0,400m. WrześniaRoboty drogowe
2019-04-01 10:00
2019-11-29 15:00
92
wielkopolskie
277,265 / 58,984odc. Brzeźno-Koło-gr. woj. str. L i PMycie znaków i pachołków str. L i P 2019-05-16 09:00
2019-05-31 16:00
92b
lubuskie
0,677 / 9,923węzeł Rzepin - TorzymRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego
2019-05-20 13:00
2019-05-23 18:00
94
dolnośląskie
33,000 / 10,000Legnica ProchowiceRoboty drogowe
Koszenie traw mechaniczne i ręczne
2019-05-21 08:00
2019-05-25 16:00
94
dolnośląskie
43,326 / 38,160Prochowice - WrocławRoboty drogowe
2019-05-20 07:00
2019-05-30 17:00
94
opolskie
192,448 / 37,927m. Opole - m. Płużnica WielkaRoboty drogowe
Demontaż oznakowania pionowego A-32. W miejscu ustawiania oznakowania ograniczenie skrajni poziomej - ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Pojazd oznakowany znakami U-26a oraz wyposażony w lampy wczesnego ostrzegania. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywania robót.
2019-05-22 08:30
2019-05-22 16:00
94
opolskie
197,717 / 0,853m. Walidrogi skrzyżowanie z DP 1712 ORoboty drogowe
Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi - I etap robót. Teren oznakowany znakami : A-30 z tabliczką "wyjazd z budowy" A-14, B-25, B-33 "60km/h"W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo.
2019-02-14 08:00
2019-06-30 23:59
94
opolskie
219,350 / 11,025m. Strzelce Opolskie - m. Płużnica WielkaRoboty drogowe
Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
2019-05-22 08:00
2019-05-22 16:00
94
małopolskie
289,950 / 0,150BolesławUtrudnienia związane z budową oświetlenia zatok autobusowych w miejscowości Bolesław, km 289+950 - 290+100 strona prawa i lewa 2019-04-01 06:00
2019-05-31 00:00
94
małopolskie
300,000 / 27,948Olkusz - ModlnicaRoboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym, roboty szybko postępujące.
2019-05-20 14:00
2019-05-30 00:00
94
małopolskie
321,556 / 0,365Biały KościółRoboty drogowe
Budowa chodnika w miejscowości Biały Kościół w km 321+556 - km 321+921 strona lewa. Zajęcie pobocza
2019-05-13 00:00
2019-06-28 20:00
94
małopolskie
322,242 / 0,718Wielka WieśRoboty drogowe
Budowa chodnika w m. Wielka Wieś w km 322+242 - 322+960 strona lewa , prawostronne zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 50 km/h, zajęcie pobocza.
2019-05-13 06:00
2019-05-28 18:00
94
małopolskie
325,329 / 0,714ModlnicaRoboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski wprowadzone zostaną od poniedziałku 13.05.2019r zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 zostanie zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej.
2019-05-06 07:00
2019-11-30 14:00
94
podkarpackie
573,500 / 0,100Ropczyce - RzeszówRoboty drogowe
Budowa ronda w m. Sędziszów Małopolski. Zwężenie jezdni. Ruch przeniesiony na jezdnię lewą i odbywa się dwukierunkowo rozdzielony tymczasową organizacją z żółtym oznakowaniem poziomym. Ograniczenie prędkości do 50 km/h
2019-04-26 11:00
2019-07-31 19:00
94
podkarpackie
632,700 / 0,350Łańcut - PrzeworskRoboty drogowe
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
2018-04-20 09:00
2019-06-30 16:00
94
podkarpackie
637,430 / 0,150Przeworsk - JarosławRoboty drogowe
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
2019-04-01 07:00
2019-06-29 16:00
94
podkarpackie
643,880 / 0,570Przeworsk - JarosławZmiana SOR w pobliżu stacji BP. Zwężenie jezdni. 2019-05-13 11:30
2019-05-24 14:30
94
podkarpackie
670,312 / 0,115Radymno - KorczowaOgraniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku. 2019-04-02 10:00
2020-02-11 16:00
94
podkarpackie
673,700 / 2,000Radymno - KorczowaRoboty drogowe
Roboty ziemne związane z demontażem kabla. Zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości.
2019-05-22 10:00
2019-05-23 16:00
94g
małopolskie
1,500 / 0,200WieliczkaRoboty drogowe
Budowa wiaduktu w km 1+560 - jezdnia prawa (kierunek Tarnów) zamknięcie pasa włączania ze stacji paliw, pasa prawego i pasa lewego - prowadzenie ruchu pasem do skrętu w lewo, ograniczenie prędkości do 40 km/h
2019-04-15 07:00
2019-07-31 18:00