Pokaż miejsce


Pokaż trasę

Start:
Cel:
Przez:
Mapa samochodowa/drogowa Polski

Zapraszamy do korzystania ze szczegółowej mapy drogowej Polski i Europy zawierającej narzędzia do wyszukiwanie miejsc oraz wyznaczania tras przejazdu.

Mapa prezentuje również natężenie ruchu drogowego na głownych drogach krajowych i międzynarodowych, ułatwiając tym samym wybór optymalnej trasy.

Korzystanie z mapy drogowej:
1) W celu wyszukiwania ulicy bądź miasta wpisz nazwę miejsca w pole Lokalizacja i kliknij jeden z zaproponowanych wariantów. Wybrane miejsce zostanie pokazane na mapie.
2) W celu wyznaczenia trasy wpisz lokalizację początkową, końcową oraz opcjonalnie lokalizacje pośrednie w formularz w prawej części mapy drogowej. Następnie wciśnij przycisk Wyznacz. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, zaś pod mapą przedstawiony zostanie plan trasy wraz z obliczoną odległością drogowa oraz czasem przejazdu. Kolejność odwiedzania lokalizacji pośrednich zostanie dobrana w taki sposób, aby wyznaczona trasa była jak najkrótsza.
3) Najechanie wskaźnikiem na punkt reprezentujący utrudnienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jego temat.

Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o warunkach drogowych występujących na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Dane pochodzą ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane są pobierane co 10 minut.


Numer drogi
Województwo
Kilometraż / długość odcinka utrudnień (km)LokalizacjaOpis utrudnieńData powstania utrudnienia
Planowana data likwidacji
A2
wielkopolskie
272,000 / 10,300Konin Wschód - KołoRoboty drogowe
Od km.282+300 do km.272+000 kier.Poznań wykonywanie oznakowania poziomego na remontowanym odcinku autostrady. Ograniczenie prędkości 80 km./h.
2018-06-21 07:00
2018-06-24 19:00
A4
dolnośląskie
152,056 / 2,384Węzeł Pietrzykowice-Węzeł Wrocław WschódRoboty drogowe
Prace szybko postępujące związanej z oczyszczaniem korytek, studzienek i wpustów w zakresie drogi A-4 zajęty pas awaryjny - km 152+056 - 154+440 jezdnia północna i południowa - pas awaryjny oraz Węzeł Bielany. Czas trwania utrudnienia: 22.06.2018 - 24.06.2018
2018-06-22 08:00
2018-06-24 17:00
A4
dolnośląskie
153,840 / 2,009Węzeł Bielany Wrocławskie - jezdnia południowaRoboty drogowe
Roboty związane z remontem jezdni południowej A4 od km 153+841-155+850 wraz z łącznicami.Zamknięcie jezdni północnej - ruch poprzez przejazdy awaryjne skierowany na jezdnię południową i będzie odbywał się dwukierunkowo na jednej jezdni. Ruch na jezdnię południową skierowany zostanie na wysokości PPO Karwiany i powróci w km 153+400 w rejonie węzła Bielany Wrocławskie.Szerokość korytarza ruchu dla pojazdów poruszających się w obu kierunkach wyniesie po 5,5 m w rejonie węzła , a przy obiektach szer. wyniesie 3,75m - w/w organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu 07.06.2018 r. po godz. 17:00 - po odbiorze wyniesionego w terenie oznakowania
2018-06-07 07:00
2018-06-25 15:00
A4
opolskie
240,500 / 8,760Węzeł Opole Południe - Węzeł KrapkowiceRoboty drogowe
Roboty związane z remontem jezdni północnej autostrady A4 na odcinku od węzła Opole Południe do przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na Odrze (od km 240+500 do km 249+260). Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni północnej na jezdnię południową ( odc. od km.240+500 do 249+260).Ruch odbywa się jezdnią południową dwukierunkowo przy ograniczonej prędkości do 80km/h. Łącznice północne węzła Opole Południe zostały zamknięte. Kierowcy jadący z Katowic do Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) oraz z Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) do Wrocławia (A4) nie będą mogli korzystać z węzła Opole Południe (w obrębie SPO Dąbrówka). Do 28 czerwca kierowcy mogą korzystać z objazdu przez Krapkowice drogami: DK45 i DW409 do węzła Krapkowice. Utrudnienie występuje całą dobę.
2018-04-13 09:00
2018-10-30 09:00
A4
śląskie
336,700 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Wymiana uszkodzonych barier energochłonnych po kolizajach drogowych zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Wrocław
2018-06-23 21:00
2018-06-24 05:00
A4
śląskie
340,302 / 0,000KatowiceRoboty drogowe
Koszenie traw roboty utrzymaniowe zajęcie prawego pasa ruchu na łącznicy Kraków-Wrocław na Węźle Murckowskim
2018-06-23 08:00
2018-06-25 18:00
A4
śląskie
346,100 / 0,600Autostrada A4Roboty drogowe
Zamknięcie pasa awaryjnego i częsci pasa wyłączenia. Budowa ekranów akustycznych.
2018-05-22 06:00
2018-07-22 18:00
A4
śląskie
368,460 / 0,000A4Roboty drogowe
Węzeł Balin zamknięta łącznica Balin- Katowice- wymiana nawierzchni.
2018-05-15 00:00
2018-08-17 00:00
A4
śląskie
368,460 / 0,000A4Roboty drogowe
Węzeł Balin zamknięta łącznica Kraków- Balin wymiana nawierzchni.
2018-05-22 18:05
2018-07-25 00:00
A4
małopolskie
388,600 / 1,100A4 Katowice-KrakówRemont mostu
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
małopolskie
389,000 / 0,700Kraków - KatowiceRemont mostu
Zamknięty pas prawy i lewy. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
2017-12-01 00:00
2018-12-01 00:00
A4
małopolskie
400,800 / 44,000węzeł Balice I - węzeł TargowiskoRoboty drogowe
Utrudnienia związane z robotami polegającymi na koszeniu trawy w pasie rozdziału. W miejscu prowadzonych robót zajęty lewy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone w godzinach nocnych.
2018-06-07 20:00
2018-06-30 06:00
A4
małopolskie
400,800 / 44,000Węzeł Balice I - Węzeł TargowiskoRoboty drogowe
Utrudnienia związane z robotami polegającymi na odnowie oznakowania poziomego. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy, środkowy lub prawy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone w godzinach nocnych.
2018-06-07 20:00
2018-06-30 06:00
A4
małopolskie
446,500 / 0,100w. Bochnia - w. BrzeskoNajechanie pojazdu na urządzenie drogowe
Zablokowany lewy pas ruchu jezdni w kierunku Tarnowa, ruch odbywa się pasem prawym.
2018-06-23 14:00
2018-06-23 15:30
A4
małopolskie
468,000 / 0,000w. BrzeskoBudowa zjazdu do magazynu soli w rejonie węzła Brzesko - wyłączenie pasa do prawoskretu przy dojeździe do ronda od Koszyc(wlot od północy) oraz części pasa wyjazdowego (łącznica L02P km 0+000 - 0+070) od ronda w kierunku do A4 w obrębie SPO. 2018-03-14 07:00
2018-06-30 16:00
A4
małopolskie
489,690 / 12,080Węzeł Tarnów Mościce - Węzeł Tarnów CentrumRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pasa awaryjnego, pasa ruchu lewego lub prawego naprzemiennie na jezdni lewej i prawej, ograniczenie predkości do 80km/h, prace szybko postepujace.
2018-06-13 07:00
2018-06-30 18:00
A4
podkarpackie
565,000 / 5,000Węzeł Rzeszów Zachód - BratkowiceRoboty drogowe
2018-06-23 15:00
2018-06-23 18:00
A6
zachodniopomorskie
15,700 / 5,900węzeł Podjuchy - węzeł Kijewo jezdnia lewaRemont mostu
2018-06-23 08:00
2018-06-23 16:00
A6
zachodniopomorskie
24,900 / 0,200węzeł Rzęśnica- węzeł DąbieRoboty drogowe
Planowany termin zakończenia utrudnienia na ww. odcinku drogi może ulec zmianie.
2017-11-24 09:00
2018-06-30 18:00
A8e
dolnośląskie
14,870 / 0,580Węzeł Wrocław Lotnisko - Węzeł Wrocłąw Stadion - kier.WarszawaRoboty drogowe
Ograniczenie prędkości wprowadzone na czas utrudnień spowodowanych uszkodzoną dylatacją dwumodułową na wiadukcie WA-17 zlokalizowanym w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w km 15+400 j.prawa kir.Warszawa.
2018-06-13 09:00
2018-07-31 15:00
S1
śląskie
541,500 / 1,000SosnowiecRoboty drogowe
Remont cząstkowy roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa
2018-06-23 08:00
2018-06-23 17:00
S1
śląskie
541,500 / 1,000SosnowiecRoboty drogowe
Remont cząstkowy roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa
2018-06-25 08:00
2018-06-25 17:00
S1
śląskie
559,600 / 0,200LędzinyRoboty drogowe
Budowa węzła drogowego Olszyce zamknięcie jezdni prawej kierunek Tychy ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnia lewa kierunek Sosnowiec
2018-04-26 14:00
2018-07-31 17:00
S1f
śląskie
17,755 / 16,074Buczkowice-PrzybędzaRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie pas awaryjny oraz lewy pas ruchu, w zależności od potrzeb.
2018-06-05 08:00
2018-06-25 16:00
S1f
śląskie
17,755 / 16,074Buczkowice-PrzybędzaRoboty drogowe
Na czas robót zajęty zostanie prawy pas lub lewy pas lub pas awaryjny w zależności od potrzeb.
2018-06-20 08:00
2018-06-25 17:00
S1g
śląskie
0,000 / 11,286Kamesznica-ZwardońRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęta zostanie częściowo prawa strona lub lewa strona na łącznicy lub lewy lub prawy pas ruchu w zależności od potrzeb.
2018-06-11 08:00
2018-06-25 16:00
S3
zachodniopomorskie
66,000 / 1,000węzeł Goleniów PołnocRoboty drogowe
2018-04-01 08:00
2018-06-30 17:00
S3
zachodniopomorskie
85,000 / 4,600węzeł Rzęśnica- wezeł DąbieRoboty drogowe
2017-12-01 10:00
2018-07-31 15:00
S3
lubuskie
299,350 / 9,260Niedoradz - Nowa SólRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Lokalnie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
S3a
lubuskie
177,000 / 13,369Sulechów - Zielona GóraRoboty drogowe
Projekt organizacji ruchu nr 4081/142/2017 z dnia 10.11.2017r., schemat nr 9, 10. Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach utrzymania gwarancyjnego - kompleksowe koszenie traw i czyszczenia wpustów. Ograniczenie prędkości do 80 km/h.
2018-06-14 09:00
2018-06-26 18:00
S3a
lubuskie
179,800 / 1,100most CigaciceRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B.
2017-10-19 14:00
2018-08-19 16:00
S5
kujawsko-pomorskie
51,056 / 0,020Węzeł Bydgoszcz Południe.Roboty drogowe
2018-06-22 14:00
2018-06-25 20:00
S5
kujawsko-pomorskie
0,000 / 6,000Świecie - DworzyskoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S5c
kujawsko-pomorskie
10,460 / 7,240Morsk - ŚwiecieRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
S6
pomorskie
332,000 / 0,000Obwodnica trójmiasta, węzeł Gdańsk lotnisko.Zderzenie się pojazdów w ruchu - tylne
Zderzenie 3 pojazdów, 3 osoby poszkodowane pas prawy w kierunku Gdyni zablokowany.
2018-06-23 13:00
2018-06-23 15:30
S6d
zachodniopomorskie
0,000 / 1,200obwodnica m.NowogardRoboty drogowe
2018-02-12 12:00
2018-08-15 17:00
S7a
mazowieckie
4,400 / 0,200Obwodnica Białobrzegów most jezdnia lewa kierunek na Warszawę2018-06-05 09:00
2018-06-30 18:00
S7b
mazowieckie
5,100 / 0,000Obwodnica BiałobrzegówRoboty drogowe
2018-06-18 10:50
2018-06-28 10:50
S7b
małopolskie
0,000 / 15,600Myślenice - LubieńCzyszczenie obiektów mostowych, możliwe lokalne zawężenia jezdni w rejonie obiektów i zajęcia pasa awaryjnego. 2018-06-25 07:00
2018-06-26 18:00
S7g
warmińsko-mazurskie
7,820 / 2,754Komorowo Żuławskie - BogaczewoInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-03 07:00
2018-07-03 16:00
S7g
warmińsko-mazurskie
17,370 / 35,715Pasłęk - MiłomłynInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-04 07:00
2018-07-04 16:00
S7j
warmińsko-mazurskie
1,734 / 22,266Olsztynek - ZałuskiRoboty drogowe
bieżące utzrzymanie (czyszczenie, mycie) obiektów mostowych
2018-05-23 08:00
2018-06-29 14:00
S7j
warmińsko-mazurskie
6,405 / 18,960Pawłowo - ZałuskiInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-05 07:00
2018-07-05 16:00
S8
mazowieckie
480,200 / 2,500Obwodnica RadzyminaRoboty drogowe
Objazd poprowadzony przez miasto Radzymin ul. Aleja Jana Pawła II, oraz Kardynała Wyszyńskiego
2017-12-22 23:30
2018-06-29 16:00
S8h
mazowieckie
408,753 / 10,627Adamowice - RadziejowiceRoboty drogowe
Uzupełnienie poboczy destruktem, profilowaniei zagęszczenie i ścinka, roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
S8p
mazowieckie
7,500 / 1,000Obwodnica Marek (Węzeł Kobyłka)Roboty drogowe
Przebudow drogi - roboty na poboczu na jezdni lewej i prawej
2017-12-23 06:00
2018-12-31 00:00
S12
lubelskie
618,400 / 11,997węzeł Lublin Felin - węzeł Piaski ZachódRoboty drogowe
Prace na jezdni w kierunku Chełma/Zamościa.
2018-06-23 07:30
2018-06-23 17:00
S22
warmińsko-mazurskie
387,531 / 50,968Elbląg - GrzechotkiInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-02 07:00
2018-07-02 16:00
S52
śląskie
2,648 / 0,000CieszynRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie prawy lub lewy pas ruchu w zależności od potrzeb.
2018-06-20 08:00
2018-06-25 15:00
S52
śląskie
24,524 / 9,376Jasienica-Bielsko BiałaRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie prawy lub lewy pas ruchu, lub pas awaryjny w zależnościod potrzeb.
2018-06-20 08:00
2018-06-23 17:00
S86
śląskie
18,030 / 5,924Sosnowiec - KatowiceRoboty drogowe
Roboty prowadzone zamiennie na obydwu kierunkach ruchu na pasie dzielącym i poboczach.
2018-06-16 08:00
2018-06-28 18:00
1
łódzkie
379,520 / 1,500Węzeł Tuszyn-GłuchówBudowa wyjazdu z Centrum Logistycznego przy Dk 12/91. Wyłaczenie czasowe prawego pasa jedni lewej-kierunek Łódź w zwiazku z oczyszczaniem nawierzchni i pobocza z naniesionych zanieczyszczeń ze srodków transportowych.2018-02-09 09:00
2018-06-30 15:00
1
śląskie
463,945 / 2,459m. Kościelec - m. Rząsawa, jezdnia w kieunku na CzęstochowęRoboty drogowe
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Częstochowę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Warszawę.
2018-04-16 07:00
2018-09-30 07:00
1
śląskie
481,745 / 27,430gr. m. Częstochowa - m. ZabijakRoboty drogowe
Roboty szybko postępujące.
2018-06-15 08:00
2018-06-30 16:00
1
śląskie
481,745 / 27,430gr. m. Częstochowa - m. ZabijakRoboty drogowe
2018-06-21 08:00
2018-06-25 16:00
2
lubelskie
599,487 / 8,513Siedlce - Międzyrzec PodlaskiRoboty drogowe
2018-06-23 06:00
2018-06-23 18:00
2
lubelskie
641,512 / 10,488Biała Podlaska - TerespolRoboty drogowe
2018-06-23 06:00
2018-06-23 18:00
3
lubuskie
315,578 / 4,462Nowa Sól - GołaszynRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
3
lubuskie
319,900 / 14,300Nowa Sól - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu na DK-3, DW 283 (km 1+700 - 2+118) i DP1032F w związku z budową drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), w tym węzłów oraz zjazdów. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min. i lokalne ogranicze prędkości do 40 i do 20 km/h.
2018-06-20 00:00
2018-08-31 12:00
3
lubuskie
320,870 / 13,060Nowa Sól - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - malowanie oznakowania poziomego. Roboty szybkopostępujące.
2018-06-12 08:00
2018-06-30 18:00
3
dolnośląskie
345,700 / 3,800Potoczek- KłobuczynZmiana organizacji ruchu. Zamknięta droga DK 3 ruch przełożony na nowo wybudowaną drogę ekspresową S-3.2017-09-14 14:00
2018-07-31 15:00
3
dolnośląskie
349,500 / 4,600Potoczek - PolkowiceRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd poprowadzony po jednym pasie drogi S-3 w obu kierunkach oraz po lewej jezdni drogi nr 3.
2016-10-13 09:00
2018-07-31 16:00
3
dolnośląskie
358,723 / 0,320Budowa wiaduktu skrzyżowanie DK3 z DW 331Roboty drogowe
Ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową wiaduktu nad drogą krajową nr 3, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Polkowice
2018-03-15 07:00
2018-07-31 18:00
3
dolnośląskie
360,000 / 7,000Polkowice - LubinRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej drogą obsługującą DO.
2016-11-04 16:00
2018-08-15 16:00
3
dolnośląskie
373,900 / 0,500Miasto LubinRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania dk3 i dk36
2017-11-01 12:00
2018-07-31 15:00
3
dolnośląskie
379,000 / 0,450Lubin - ChróstnikRoboty drogowe
Budowa węzła Lubin Południe wzdłuż drogi ekspresowej S-3.
2018-03-16 12:00
2018-06-26 15:00
3
dolnośląskie
380,900 / 8,968Chróstnik - LegnicaRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 - przełożenie ruchu na drogę DO-4/01, a następnie jedną jezdnię S-3 do węzła Legnica Północ.
2016-08-01 13:30
2018-06-26 15:00
3
dolnośląskie
449,000 / 3,000Kaczorów - RadomierzRoboty drogowe
2018-06-22 12:00
2018-06-30 19:00
3g
lubuskie
0,000 / 3,510południowa obwodnica Nowej SoliRoboty drogowe
Wykonywane roboty: budowa drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól: odcinek III. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.
2016-03-16 00:01
2018-07-15 23:59
5
kujawsko-pomorskie
6,000 / 18,200Dworzysko - KusowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
27,700 / 0,600Borówno - AleksandrowoRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
5
kujawsko-pomorskie
45,364 / 0,020Węzeł Lotnisko - Węzeł Bydgoszcz Południe.Roboty drogowe
2018-06-22 14:00
2018-06-25 20:00
5
kujawsko-pomorskie
96,832 / 1,633Bożejewiczki - BożejewiceRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
kujawsko-pomorskie
104,640 / 13,543Grochowiska - CotońRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5
wielkopolskie
214,635 / 3,685Wronczyn - KościanRoboty drogowe
UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN POŁUDNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2018-05-30 10:00
2018-10-31 18:00
5
wielkopolskie
228,000 / 12,000Stęszew - Kościan - Czacz - LesznoRoboty drogowe
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2018-06-18 09:00
2018-06-25 15:00
5
wielkopolskie
267,400 / 0,300Leszno - RydzynaRoboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Leszno - Kaczkowo w obrębie budowanego obiektu WGP2 nad drogą krajową nr 5 , odcinek Leszno - Rydzyna . WYKONAWCA : BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2017-03-15 13:00
2018-07-31 16:00
5
dolnośląskie
372,438 / 58,564Kostomłoty - LubawkaRoboty drogowe
2018-05-29 16:00
2018-06-29 16:00
5b
kujawsko-pomorskie
0,000 / 4,720Obwodnica SzubinaRoboty drogowe
2018-01-10 07:00
2018-12-31 19:00
5c
kujawsko-pomorskie
0,000 / 10,450Nowe Marzy - MorskRoboty drogowe
2017-11-28 11:00
2018-12-31 23:00
6
zachodniopomorskie
22,750 / 1,250Goleniów- Żółwia BłoćRoboty drogowe
2018-04-27 13:00
2018-08-31 19:00
6
zachodniopomorskie
24,200 / 1,000Golenió - Żółwia BłoćRoboty drogowe
2018-05-28 09:00
2018-07-31 18:00
6
zachodniopomorskie
29,050 / 3,550Glewice-RedostowoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
30,200 / 1,000Bodzęcin-RedostowoRoboty drogowe
2018-05-21 12:00
2018-07-31 18:00
6
zachodniopomorskie
34,200 / 0,400Goleniów - NowogardRoboty drogowe
Budowa ronda na węźle Osina.
2018-03-16 15:30
2018-08-31 18:00
6
zachodniopomorskie
34,300 / 0,600Redostowo-KikorzeRoboty drogowe
2018-06-11 11:00
2018-06-30 17:00
6
zachodniopomorskie
36,000 / 2,410Kikorze -OlchowoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
51,100 / 0,700Wojcieszyn-ŻabowoRoboty drogowe
2017-05-17 11:00
2018-12-31 17:00
6
zachodniopomorskie
55,400 / 0,500Żabowo-WyszogóraRoboty drogowe
2018-04-26 18:00
2018-07-31 19:00
6
zachodniopomorskie
67,580 / 1,320Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-08-30 08:00
2018-12-30 20:00
6
zachodniopomorskie
68,900 / 1,200Płoty-PniewoRoboty drogowe
2017-04-07 11:00
2018-12-28 20:00
6
zachodniopomorskie
73,100 / 1,700Modlimowo-WicimiceRoboty drogowe
2018-04-13 14:00
2018-07-31 18:00
6
zachodniopomorskie
76,300 / 0,600Pniewo-WicimiceRoboty drogowe
2017-05-08 11:00
2018-12-31 17:00
6
pomorskie
293,350 / 0,000Wejherowo x ul. KwiatowaRoboty drogowe
2018-05-15 08:00
2018-12-31 18:00
6
pomorskie
294,050 / 1,840Wejherowo skrzyżowanie dróg powiatowychRoboty drogowe
2018-05-08 07:00
2018-07-31 22:00
7
pomorskie
36,987 / 19,713Cedry Małe Kol.-Nowy Dwór GdańskiRoboty drogowe
Budowa S7: odcinki objazdowe- po drogach serwisowych szer.6m, wyjazdy z budowy,ograniczenia prędkości, wprowadzony ruch okrężny w m.Cedry Małe, m.Kiezmark km 44+375 i m. Dworek-Stróża km 45+874 przewężenia na odcinkach w bezpośrednim sąsiedztwie robót- most na rzece Wisła 2x po 3m. Dodatkowo czasowy przejazd jedną z nowych jezdni. Do Cedry Wielkie nowy dojazd z Cedry Małe-zamknięta ul.Żuławska
2015-12-17 09:00
2018-10-09 15:00
7
pomorskie
57,073 / 4,970Nowy Dwór Gd.-KmiecinRoboty drogowe
Budowa S7,utrudnienia:wyjazdy z budowy,ruch dwukierunkowy na jednej jezdni-obwodnica Nowego Dworu Gd. Ograniczenia w miejscach,ruch okrężny na węźle Ryki km 58+800 przewężenie odcinków drogi w sąsiedztwie robót-brak pobocza bitumicznego.Przejazdy odcinkami zastępczymi szer.jezdni 6,0m
2015-10-22 09:00
2018-09-30 15:00
7
warmińsko-mazurskie
68,346 / 9,154Elbląg - JazowaRoboty drogowe
utrudnienia w miejscach prowadzonych robót i wyjazdów z placu budowy. Zmiana organizacji ruchu z dwujezdniowej na jednojezdniową
2015-10-09 08:00
2018-07-31 00:00
7
warmińsko-mazurskie
76,980 / 4,200ElblągInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-03 07:00
2018-07-03 16:00
7
warmińsko-mazurskie
145,048 / 6,717Węzeł Ostróda Północ - Węzeł Ostróda PołudnieRoboty drogowe
Budowa S7. Ograniczenia występują przy wyjazdach z budowy oraz zmianach organizacji ruchu (objazdy tymczasowe).
2016-03-23 10:00
2018-06-29 13:00
7
mazowieckie
240,110 / 0,180Mława - Glinojeck, m. Modła2018-04-02 10:00
2018-09-27 12:00
7
mazowieckie
344,700 / 4,790Dziekanów Leśny - ŁomiankiRoboty drogowe
Odtworzenie poboczy w godzinach 7.00 - 17.00. Roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu - ruch pojazdów odbywał się będzie jednym z dwóch pasów ruchu. Humusowanie pasa zieleni w godzinach nocnych od 20.00 do 5.00.
2017-10-01 07:00
2018-06-30 20:00
7
mazowieckie
388,700 / 21,850Sękocin - GłuchówRoboty drogowe
2018-06-19 10:00
2018-06-29 12:00
7
świętokrzyskie
507,600 / 0,500m. Skarżysko-Kam.Roboty drogowe
2018-01-18 08:00
2020-01-23 00:00
7
świętokrzyskie
561,485 / 0,815Chęciny-JędrzejówRoboty drogowe
Zawężenie drogi - ruch dwukierunkowy na jednej jezdni /pasy ruchu szerokości o 3,5 m, jeden pas na każdy kierunek ruchu/ w związku z budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów
2016-03-14 14:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
562,100 / 1,100Chęciny-JedrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 Chęciny-Jędrzejów, zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 763 oraz ul. Radkowską na tymczasowe rondo. W dni robocze w godzinach 7:00 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00 możliwe opóźnienie w ruchu do 10 min.
2015-12-11 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
569,730 / 0,970BrzegiRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów
2015-10-12 10:00
2018-12-31 13:00
7
świętokrzyskie
577,581 / 4,092Mnichów-JędrzejówRoboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów.
2015-10-22 10:00
2018-12-31 13:00
7
małopolskie
607,400 / 1,000MoczydłoRoboty drogowe
Remont nawierzchni asfaltowej polegający na frezowanie oraz ułożeniu nowej nawierzchni. Zwężenie prawo lub lewostronne jezdni, na czas prowadzenia robót wprowadzony ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-06-21 07:00
2018-06-29 00:00
7
małopolskie
621,500 / 1,000Strzeżów II - MiechówRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budowa obwodnicy Miechowa DW 783, tj. budową ronda na drodze krajowej nr 7. Zwężenie prawostronne drogi w kierunku Krakowa.
2018-06-08 15:00
2018-10-01 00:00
7
małopolskie
631,200 / 0,200SzczepanowiceRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy po moście objazdowym.
2017-09-19 10:00
2018-07-31 13:00
7
małopolskie
647,300 / 1,200Wola Więcławska - ZerwanaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budowa ciągu pieszego. Lokalnie zawężony prawy pas jezdni w kierunku Kielc
2018-05-25 08:35
2018-07-20 00:00
8
dolnośląskie
1,913 / 15,417Kłodzko ZłotyStokRoboty drogowe
2018-06-20 07:00
2018-06-23 16:00
8
dolnośląskie
4,300 / 16,440Jeleniw SzczytnaRoboty drogowe
Czyszczenie przepustów
2018-06-20 07:00
2018-06-23 16:00
8
podlaskie
35,500 / 0,550m. Czarna BiałostockaRoboty drogowe
2018-06-20 01:00
2018-07-13 16:00
8
dolnośląskie
35,950 / 0,550Kłodzko-ZajęczaRoboty drogowe
2018-06-18 08:00
2018-06-30 18:00
8
mazowieckie
420,100 / 9,900Radziejowice - PrzeszkodaRoboty drogowe
Przebudowa DK 8 do parametrów S-8 . Ruch przemienny w tym przełożenie ruchu na wykoaną już nawierzchnie betonową oraz po drogach serwisowych. Ogólnie system naprzemienny ruchu 2+1.
2017-04-21 10:00
2018-12-28 15:00
8
mazowieckie
430,000 / 11,600Przeszkoda - PaszkówRoboty drogowe
Przebudowa drogi DK 8 do parametrów drogi ekspresowych
2016-08-08 08:00
2018-12-28 22:00
8
mazowieckie
516,700 / 12,870obw. Wyszkowa - m. PorębaRoboty drogowe
2016-02-08 00:00
2018-07-15 10:00
8
mazowieckie
529,470 / 16,112m. Poreba - Obw. Ostrowi Maz.Roboty drogowe
2016-02-22 00:00
2018-07-15 10:00
8
mazowieckie
553,145 / 8,571Obw. Ostrowi Maz. - gr. woj. mazowieckiegoRoboty drogowe
2016-02-12 00:00
2018-07-15 10:00
8
podlaskie
561,073 / 14,427Droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i podlaskiego do Obwodnicy Zambrowa i WiśniewaRoboty drogowe
2015-01-29 08:00
2019-01-29 15:00
9
świętokrzyskie
107,100 / 3,550Kimontów - ByszówkaRoboty drogowe
2018-05-28 10:00
2018-06-30 15:00
9
podkarpackie
150,300 / 3,800Majdan - KomorówRoboty drogowe
Przebudowa drogi. Jednostronne zwężenie drogi. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie - strona prawa (kierunek Rzeszów)
2018-04-03 08:00
2018-10-31 19:00
9
podkarpackie
236,000 / 20,000Lutcza - Miejsce PiastoweRoboty drogowe
2018-06-18 12:00
2018-06-23 17:00
9
podkarpackie
269,100 / 0,100DuklaRoboty drogowe
2018-06-21 10:00
2018-07-16 19:00
10
zachodniopomorskie
155,500 / 0,200m. WałczWyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)2016-09-29 08:00
2019-06-30 23:59
10
zachodniopomorskie
158,500 / 0,500Wałcz - WitankowoRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza)
2016-10-13 14:00
2019-06-30 23:59
10
zachodniopomorskie
162,500 / 0,800Witankowo - Nowa ŁubiankaRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Wałcza. Wyjazd z budowy, zmiana przebiegu drogi.
2016-08-19 07:00
2018-06-30 23:59
10
wielkopolskie
164,400 / 10,600Nowa Łubianka - PiłaRoboty drogowe
Mechaniczna ścinka i formowanie ziemnych poboczy drogowych. Ruch drogowy odbywa się na przemiennie kierowany ręcznie.
2018-06-13 08:00
2018-06-25 00:00
10
wielkopolskie
190,000 / 9,800Śmiłowo - OkakiniecRoboty drogowe
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowej. Roboty szybko postępujące. Ruch drogowy naprzemienny, kierowany ręcznie.
2018-06-21 08:00
2018-06-29 15:00
10
kujawsko-pomorskie
258,098 / 6,664Pawłówek - Białe Błota.Roboty drogowe
2018-02-20 00:00
2018-12-31 00:00
10
kujawsko-pomorskie
275,200 / 13,000Wypaleniska - Przyłubie.Roboty drogowe
2018-06-22 18:00
2018-06-25 08:00
10
kujawsko-pomorskie
317,300 / 59,956Lubicz - BlinnoRoboty drogowe
2018-06-19 07:00
2018-07-02 18:00
10
kujawsko-pomorskie
317,300 / 59,956Lubicz - BlinnoRoboty drogowe
2018-06-21 07:00
2018-06-30 20:00
10
kujawsko-pomorskie
317,340 / 52,660Lubicz - Skępe 2018-06-19 07:00
2018-07-04 20:00
10
mazowieckie
426,100 / 20,800remont chodników na odcinku Ilinko - PłońskRoboty drogowe
remont chodników na odcinku Ilinko - Płońsk
2018-06-04 11:00
2018-06-30 15:00
10
mazowieckie
434,120 / 0,400Krzywanice remont nawierzchni i roboty towarzyszące "500"Roboty drogowe
Krzywanice remont nawierzchni i roboty towarzyszące "500"
2018-06-18 10:00
2018-06-29 12:00
11
zachodniopomorskie
18,000 / 8,200Tymień - BędzinoRoboty drogowe
2018-06-21 08:00
2018-06-26 17:00
11
zachodniopomorskie
20,400 / 7,900Tymień - BędzinoRoboty drogowe
2018-05-29 08:00
2019-06-08 18:00
11
zachodniopomorskie
112,600 / 2,050m.Szczecinek ul. SłowiańskaRoboty drogowe
2018-05-29 08:00
2019-06-15 18:00
11
wielkopolskie
123,740 / 54,850Lotyń-PiłaRoboty drogowe
Mechaniczno/ręczne wykaszanie traw i chwastów z całego pasa drogowego, wykonawca POL-DRóg Warszawa kierownik robót Józef Antos tel. kont. 725 590 968 Roboty szybko postępujące. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu
2018-06-11 08:00
2018-06-29 17:00
11
wielkopolskie
136,800 / 0,500Okonek-PodgajeRoboty drogowe
W dniu 23.06.2018 r prowadzone będą roboty drogowe przy naprawie barier energochłonnych.Wykonawca POL-SKÓR Gniezno kier.robót Siwka Jarosław tel.kontaktowy 602274363
2018-06-23 07:00
2018-06-23 17:00
11
wielkopolskie
210,700 / 7,300Podanin - BudzyńRoboty drogowe
2018-06-05 08:00
2018-06-29 17:00
11
wielkopolskie
308,200 / 6,600odcinek Koszuty - Środa Wlkp.Roboty drogowe
Remont nawierzchni. Ograniczenia: - ograniczenie predkości do 60 km/h - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2018-03-14 08:00
2018-06-30 16:00
11
wielkopolskie
350,610 / 18,110Jarocin - PleszewRoboty drogowe
Mechaniczne koszenie poboczy. Roboty szybkopostępujące
2018-05-30 08:00
2018-06-30 16:00
11
wielkopolskie
399,580 / 0,020Ostrów Wielkopolski ul. PoznańskaRoboty drogowe
Przebudowa zjazdu na ul. Poznańskiej w km 399,590 Ostrów Wlkp. do parametru zjazdu publicznego. Prosimy o zachowanie ostroznej jazdy. Przepraszamy za powastałe utrudnienia.
2018-04-05 07:00
2018-06-30 16:00
11
opolskie
508,000 / 14,306odc.Olesno - SierakówRoboty drogowe
Odnawianie oznakowania poziomego - elementy punktowe - utrudnienia w ruchu
2018-06-20 10:00
2018-06-25 23:00
12
lubuskie
77,656 / 0,444Szprotawa - SzprotawkaRoboty drogowe
Poszerzanie istniejącego nasypu w ramach przebudowy drogi krajowej nr 12, występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-06-15 08:00
2018-12-31 17:00
12
lubuskie
79,950 / 0,100Szprotawa -SzprotawkaRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
lubuskie
81,450 / 0,100Szprotawka - PiotrowiceRoboty drogowe
Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki).
2018-06-14 09:00
2019-09-30 17:00
12
wielkopolskie
160,192 / 0,450m. LasociceRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania w m. Lasocice . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
2018-05-30 07:00
2018-07-13 18:00
12
wielkopolskie
161,200 / 1,400Wschowa - Leszno ( m. Lasocice )Roboty drogowe
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Radomicko - Leszno w obrębie budowanego obiektu nad drogą krajową nr 12 m. Lasocice
2017-08-07 07:00
2018-09-30 18:00
12
łódzkie
301,900 / 0,400m. BłaszkiRoboty drogowe
Prace związane z remontem chodnika. Zwężenie jezdni w obrębie robót
2018-06-20 10:00
2018-06-30 17:00
12
łódzkie
317,735 / 0,000m. WróblewRoboty drogowe
Zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 40 km/h. W obrębie robót ruch wahadłowy. W godz. 7:00 - 17:00 ruch kierowany ręcznie , w godz.17:00 - 7:00 oraz w święta sygnalizacja świetlna.
2018-06-18 09:30
2018-09-30 17:00
12
mazowieckie
498,800 / 0,400DK 12 w m. SławnoRoboty drogowe
Budowa wiaduktu w ramch inwestycji "Budowa obwodnicy Zachodniej Radomia
2018-06-20 12:00
2018-09-20 00:00
12
lubelskie
571,000 / 4,000Puławy - KurówRoboty drogowe
2018-06-23 08:00
2018-06-24 16:00
12
lubelskie
635,567 / 3,741Brzeziczki - Kolonia StrużaRoboty drogowe
Budowa ciągu pieszo - rowerowego
2018-06-19 15:00
2018-12-11 15:00
12
lubelskie
650,000 / 22,000Piaski - ChełmRoboty drogowe
2018-06-21 07:00
2018-06-23 19:00
12e
lubuskie
0,090 / 4,650obwodnica m. ŻagańRoboty drogowe
Mycie drogowych obiektów inżynierskich.
2018-06-18 08:00
2018-06-25 16:00
14
łódzkie
1,198 / 0,213m. ŁowiczRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania ul. Podgrodzie z ul. Świętojańską w Łowiczu.
2018-05-07 14:50
2018-06-30 18:10
15
wielkopolskie
64,000 / 4,000Odcinek Krotoszyn - JarocinRoboty drogowe
Roboty związane z pogłębianiem rowów. Ograniczenia: - zajęcie pobocza i części jezdni - ograniczenia prędkości do 60 km/h - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót
2018-06-05 08:00
2018-06-30 15:00
15
wielkopolskie
71,090 / 0,240m. KoźminRoboty drogowe
Remont chodnika. Ograniczenia: - częściowe jednostronne zwężenie jazdni - ograniczenie prędkości do 50 km/h
2018-05-14 08:00
2018-06-30 16:00
15
wielkopolskie
88,472 / 21,315Miąskowo-WrześniaRoboty drogowe
Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy
2018-05-23 08:00
2018-06-30 16:00
15
wielkopolskie
145,456 / 9,744Droga krajowa nr 15 odcinek Lulkowo - CytrynowoRoboty drogowe
Wykonywany będzie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. W miejscu prowadzenia prac zostanie wprowadzony ruch wachadłowy kierowany ręcznie. Prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.
2018-06-21 09:00
2018-06-26 15:00
15
kujawsko-pomorskie
244,539 / 68,269Grębocin - Wlk. GłęboczekRoboty drogowe
2018-06-04 08:00
2018-06-29 18:00
15
kujawsko-pomorskie
300,200 / 1,100Brodnica ul. SikorskiegoRoboty drogowe
2018-06-21 15:00
2018-06-27 17:00
15
warmińsko-mazurskie
360,570 / 0,853RyńskieRoboty drogowe
2017-09-22 07:50
2018-06-29 13:00
15f
kujawsko-pomorskie
8,500 / 0,900Tupadły - Jacewo 2018-06-19 00:00
2019-01-01 00:00
15f
kujawsko-pomorskie
10,400 / 0,100Sikorowo 2018-05-18 15:00
2019-01-01 00:00
16
warmińsko-mazurskie
48,000 / 2,000Kisielice - OgrodzieniecRoboty drogowe
Ruch kierowany przez sygnalistów
2017-12-15 00:00
2018-06-29 13:00
16
warmińsko-mazurskie
68,850 / 0,300IŁAWARoboty drogowe
W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC RUCH KIROWANY PRZEZ SYGNALISTÓW
2018-03-16 07:00
2018-06-30 19:00
16
warmińsko-mazurskie
100,200 / 0,000m. Ostróda, obwodnicaRajd
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. W sobotę i niedzielę (23-24.06) od rana do wieczora utrudnienia w ruchu wystąpią w Ostródzie na ulicach: Pionierskiej, Pieniężnego, 21 Stycznia, Czarnieckiego, 11 Listopada i Jagiełły. A co za tym idzie trudności napotkają też kierowców mieszkających na ulicach przyległych do wcześniej wymienionych. W tych dniach czasowo nieprzejezdne będą odcinki dróg powiatowych: 1243N Ostróda -Tułodziad, 1922N Kraplewo –Lichtajny - 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, 1237N Ostróda-Brzydowo oraz drogi krajowej nr 16 na odcinku od skrzyżowania z drogą Ostróda-Brzydowo do Ostródy. Ulica 11 Listopada od skrzyżowania z DK 16 dalej ulicą Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Pionierską będą zamknięte w dniu 23.06. od godz. 11.30 do godz. 19 oraz w dniu 24.06 od godz. 8 do godz. 19. Wszelkie skrzyżowania na wyłączonych odcinkach zabezpieczone będą przez służby porządkowe
2018-06-23 08:00
2018-06-24 19:00
16
warmińsko-mazurskie
110,905 / 0,135Ostróda - Olsztyn miejscowość Stare JabłonkiRoboty drogowe
W związku z przebudową mostu na kanale Warmińskim zmieni się organizacja ruchu na trasie Olsztyn - Ostróda. Dla pojazdów o masie do 8 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 8 t kierowane będą objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51.
2017-12-13 18:30
2018-11-30 14:30
16
warmińsko-mazurskie
132,200 / 2,300k/m KudypyRoboty ziemne poza drogą, ograniczenie prędkości w obrębie wyjazdów z budowy. Wzmożony ruch pojazdów budowy powoduję chwilowe utrudnienia w ruchu.Lokalnie odgięcia toru jazdy.Czasowe kierowanie ruchem przez sygnalistów.2016-01-27 12:00
2018-09-28 15:00
16
warmińsko-mazurskie
252,200 / 0,500Tuchlin - WężewoRoboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
2018-06-14 08:00
2018-06-23 17:00
16
warmińsko-mazurskie
259,958 / 0,000Mrągowo-Orzysz m. MikoszeOgraniczenie nośności na obiekcie mostowym do 20 ton (Dopuszczalna Masa Całkowita) 2013-11-13 09:00
2019-01-03 12:00
16
warmińsko-mazurskie
260,210 / 0,930Mikosze - OrzyszBrak oznakowanie poziomego.Zaniżone pobocze. 2018-06-08 15:00
2018-06-30 16:00
16c
warmińsko-mazurskie
0,000 / 4,500Olsztyn - Wojtowo - KaplitynyRoboty drogowe
Budowa obwodnicy Olsztyna firma Budimex. Zmiana organizacji ruchu, zamkniecie drogi 16c w km 3+850, przełożenie ruchu przez miejscowość Wójtowo i DL 55 od skrzyżowania w km 3+900. W przypadkach zajęcia polowy jezdni ruch sterowany ręcznie.
2018-06-20 06:00
2018-08-14 15:00
17
mazowieckie
24,125 / 16,275Kołbiel _obwodnica GarwolinaRoboty drogowe
2017-07-01 07:00
2019-10-31 15:00
17
mazowieckie
50,543 / 24,340Obwodnica Garwolina-granica województwaRoboty drogowe
2017-07-06 07:00
2019-10-31 15:00
17
lubelskie
87,400 / 1,000Moszczanka - SarnyRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-07-31 16:00
17
lubelskie
92,700 / 0,700Parafianka - SkrudkiRoboty drogowe
Budowa łącznicy "węzła Skrudki" oraz wjazdów na budowę drogi ekspresowej S17.
2017-11-06 13:00
2018-07-31 16:00
17
lubelskie
97,500 / 1,000Jaworów - ŻyrzynRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2017-07-03 08:00
2018-07-31 16:00
17
lubelskie
100,000 / 0,900Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej.
2018-01-02 08:00
2018-07-31 16:00
17
lubelskie
192,640 / 0,190Łabunie Reforma - PolanówkaRoboty drogowe
Możliwe tymczasowe zajęcie jednego pasa ruchu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.
2017-08-10 08:00
2018-07-18 16:00
17d
lubelskie
0,010 / 0,690Żyrzyn - węzeł Kurów ZachódRoboty drogowe
Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód.
2017-10-23 08:00
2018-07-31 16:00
18
lubuskie
4,700 / 1,600węzeł Olszyna-węzeł Żary ZachódWyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
25,400 / 0,700węzeł Żary Południe-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-12-07 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
35,000 / 1,300węzeł Żary Płd.-węzeł IłowaWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
18
lubuskie
37,000 / 1,100węzeł Iłowa - węzeł LuboszówWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. 2016-01-01 00:00
2018-12-31 00:00
19
podlaskie
67,750 / 0,570Białystok - ProtasyRoboty drogowe
2018-06-07 15:00
2018-07-31 16:00
19
podlaskie
73,590 / 0,660Kucharówka - ZabłudówRoboty drogowe
2018-05-21 12:00
2018-09-30 15:00
19
podlaskie
110,000 / 16,000Bielsk Podlaski - BoćkiRoboty drogowe
projekt 2057C/2018
2018-06-14 07:00
2018-06-30 18:00
19
lubelskie
241,788 / 15,712Radzyń Podl. - KockRoboty drogowe
2018-06-16 07:00
2018-06-23 19:30
19
lubelskie
291,000 / 1,300Lubartów - LublinRoboty drogowe
Regulacja poboczy nieutwardzonych, ręczne kierowanie ruchem wg. potrzeb.
2018-06-21 07:00
2018-06-23 17:00
19
lubelskie
300,600 / 0,350Lubartów - LublinRoboty drogowe
Regulacja poboczy nieutwardzonych, ręczne kierowanie ruchem wg. potrzeb
2018-06-21 07:00
2018-06-23 17:00
19
lubelskie
320,000 / 80,255Lublin - NiskoRoboty drogowe
2018-06-22 06:00
2018-07-13 19:00
19
lubelskie
320,803 / 41,820Lublin - KrasnikRoboty drogowe
2018-06-16 06:00
2018-06-30 22:00
19
lubelskie
329,000 / 27,000Kraśnik - LublinRoboty drogowe
2018-06-15 07:00
2018-06-23 20:00
19
podkarpackie
417,750 / 0,400miejscowość NiskoRoboty drogowe
Remont wiaduktu nad koleją w m. Nisko, powiat niżański, województwo podkarpackie. Ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Czas oczekiwania do 5 min.
2018-04-09 07:00
2018-06-30 18:00
19
podkarpackie
434,800 / 1,800Jeżowe - KamieńRoboty drogowe
DK19 odcinek między m. Jeżowe a m. Kamień strona lewa budowa ciągu pieszorowerowego za rowem przydrożnym. Zaleca się zwiększyć uwagę podczas pokonywania odcinka robót z uwagi na samochody ciężarowe mogące wyładowywać materiały do budowy podczas postoju na poboczu drogi.
2018-06-05 08:00
2018-07-14 18:00
19c
lubelskie
0,000 / 7,870Radzyń Podlaski - Lubartów (obwodnica m. Kock)Roboty drogowe
2018-06-23 07:00
2018-06-26 19:00
20
zachodniopomorskie
119,600 / 1,200ŚmiadowoRoboty drogowe
Dla pojazdów o DMC pow. 3,5T objazd przez miejscowości Krągi - Borne Sulinowo - Łubowo
2018-05-09 07:00
2018-11-30 00:00
20
pomorskie
210,000 / 0,000Kościerzyna - Miastko m. ChocimierzWypadnięcie pojazdu z jezdni
Wypadnięcie pojazdu z drogi, 1 osoba poszkodowana, wprowadzono ruch wahadłowy.
2018-06-23 14:15
2018-06-23 16:00
20
pomorskie
224,313 / 73,172Bytów - Kościerzyna - ŻukowoRoboty drogowe
2018-06-13 15:00
2018-06-30 22:00
20
pomorskie
308,200 / 1,300odc. Tuchom - ChwaszczynoRoboty drogowe
2018-06-18 00:00
2018-06-24 00:00
22
lubuskie
28,288 / 25,191Krzeszyce - skrzyz. dk 24 /Wałdowice/Roboty drogowe
koszenie traw
2018-06-22 06:00
2018-07-13 23:00
22
lubuskie
105,700 / 0,400m. DobiegniewRoboty drogowe
Przebudowa mostu, Objazd mostem tymczasowym.
2017-08-17 12:00
2018-09-30 14:00
22
zachodniopomorskie
169,300 / 0,800Wałcz - OstrowiecRoboty drogowe
2017-09-04 07:00
2018-07-26 23:59
22
zachodniopomorskie
175,200 / 0,400Nowa SzwecjaRoboty drogowe
2018-05-08 08:00
2018-08-31 18:00
22
wielkopolskie
178,852 / 26,896Szwecja-LedyczekRoboty drogowe
Mechaniczno/ręczne wykaszanie traw i chwastów z całego pasa drogowego, wykonawca POL-DRóg Warszawa kierownik robót Józef Antos tel. kont. 725 590 968 Roboty szybko postępujące. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu
2018-06-14 07:00
2018-06-29 17:00
22
wielkopolskie
193,724 / 8,476Podgaje-LędyczekRoboty drogowe
Roboty drogowe przy regulacji i wymianie studni kanalizacyjnych w nawierzchni. Roboty prowadzi POL-DRÓGWarszawa.Kier.robót Józef Antos tel.kont.725 590 968. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu
2018-06-22 07:00
2018-06-29 16:00
22
pomorskie
205,748 / 26,604Buszkowo - CzłuchówRoboty drogowe
2018-06-18 07:00
2018-06-30 18:00
22
pomorskie
340,000 / 0,200m. Czarlin /węzeł drogowy/Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania - budowa ronda. Zawężenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m.
2018-03-21 12:00
2018-12-31 15:00
22a
lubuskie
0,000 / 3,163Prądocin - Gorzów Wlkp.Roboty drogowe
koszenie traw
2018-06-22 06:00
2018-07-13 23:00
22b
lubuskie
8,900 / 2,117Lemierzyce obwodnica - KarkoszówRoboty drogowe
Remont drogi
2018-05-29 07:00
2018-07-31 17:00
22d
pomorskie
0,000 / 12,700obwodnica ChojnicRoboty drogowe
2018-06-16 07:00
2018-06-30 18:00
23
zachodniopomorskie
28,700 / 2,900Suchlica - Sarbinowo 2018-05-08 07:00
2018-10-31 12:00
24
lubuskie
30,271 / 21,970gr.wojew. lubuskiego - Przytoczna - skrzyż. s S3Roboty drogowe
koszenie traw
2018-06-22 06:00
2018-07-13 23:00
25
pomorskie
21,955 / 39,745Biały Bór - CzłuchówRoboty drogowe
2018-06-18 07:00
2018-06-30 18:00
25
wielkopolskie
229,882 / 0,652m. Ślesin - Lubomyśle str. LRoboty drogowe
Budowa ciągu pieszo-jezdnego str. L Wykonawca Goliat II Sp. z o.o. Branno. Oznakowanie: projekt 4081.1.2018.119 /zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania, w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie/
2018-05-07 08:00
2018-07-10 17:00
27
lubuskie
37,917 / 25,891Białowice - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-06-18 06:00
2018-07-08 22:00
27
lubuskie
53,500 / 5,300Piaski - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: wycinka drzew w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego. Wystąpi wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 5 minut. Ruch sterowany ręcznie.
2018-06-25 08:00
2018-06-29 15:00
28
małopolskie
4,200 / 8,100Rudze - TomiceRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie, poza obszarami zabudowanymi ograniczenie prędkości do 60 km/h
2018-06-15 08:00
2018-06-28 17:00
28
małopolskie
37,000 / 27,700Sucha Beskidzka - NaprawaRoboty drogowe
Koszenie traw ręcznie i mechanicznie. Zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, roboty szybkopostępujące
2018-06-15 08:00
2018-06-23 17:00
28
małopolskie
50,200 / 0,200OsielecRoboty drogowe
Utrudnienia związane z wykonaniem chodnika po stronie lewej, w razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie
2018-06-18 08:00
2018-06-30 17:00
28
małopolskie
107,000 / 0,600LimanowaRoboty drogowe
Poprawa odwodnienia - zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy
2018-06-21 07:00
2018-06-30 17:00
28
małopolskie
154,600 / 0,100Nowy Sącz-BieczRoboty drogowe
Remont wiaduktu PKP w miejscowości Siołkowa, zwężenie jednostronne.
2018-06-04 09:10
2018-06-30 23:59
28
małopolskie
154,900 / 1,000GrybówRoboty drogowe
Budowa chodnika w km 154+904-155+888 po stronie lewej, zwężenie jednostronne na długości 200 m, prace są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -17.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00
2018-06-04 09:20
2018-06-30 23:59
28
małopolskie
157,400 / 0,100Nowy Sącz - BieczRoboty drogowe
Remont wiaduktu PKP, zwężenie jednostronne.
2018-05-02 11:25
2018-06-23 23:00
28
małopolskie
159,500 / 1,000Nowy Sącz - BieczRoboty drogowe
Budowa chodnika w miejscowości Grybów-Sośnie, zwężenie jednostronne na długości 200 m, prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17, soboty w godzinach 7-14.
2018-06-04 09:30
2018-06-30 23:59
28
małopolskie
171,121 / 0,250SzymbarkRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-12-15 12:00
2018-10-31 12:00
28
małopolskie
182,900 / 0,300Klęczany - LibuszaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-07-24 11:00
2018-07-31 17:00
28
podkarpackie
191,649 / 11,351Siepietnica - JasłoRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym
2018-06-21 07:00
2018-06-29 17:00
28
podkarpackie
237,992 / 21,841Miejsce Piastowe - ZarszynRoboty drogowe
2018-06-20 09:00
2018-06-27 19:00
28
podkarpackie
248,100 / 0,200RymanówRoboty drogowe
2018-06-20 09:00
2018-07-16 19:00
28
podkarpackie
337,500 / 0,040Sanok - PrzemyślW m. Dybawka - pęknięcie nawierzchni jezdni i osunięcie się skarpy. Prawostronne zwężenie jezdni. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/godz. 2017-10-26 12:00
2018-12-31 15:00
28
podkarpackie
357,200 / 1,666Przemyśl - MedykaZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski. Zwężenie jezdni
2018-06-22 10:00
2018-06-23 16:00
28
podkarpackie
357,400 / 1,400Medyka - Przejście Graniczne MedykaZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochódów oczekujących na wyjazd z kraju
2018-06-23 09:00
2018-06-24 18:50
28
małopolskie
0,000 / 0,920ZatorUroczystość
"Święto Karpia Zator 2018" Zamknięty odcinek DK 28 w km od 0+000 do 0+920 w dniu 30-06-2018 od godz. 15:00 do 00:30, w dniu 01-07-2018 od godz. 15:00 do 24:00
2018-06-30 15:00
2018-07-01 23:59
28c
podkarpackie
0,000 / 4,009JasłoRoboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym
2018-06-21 07:00
2018-06-25 17:00
29
lubuskie
23,423 / 3,157m. CybinkaRoboty drogowe
Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni).
2018-01-10 07:00
2018-08-31 20:00
29
lubuskie
52,000 / 1,000Krosno Odrz., ul. ChrobregoRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą na gorąco. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie.
2018-06-25 07:00
2018-06-29 20:00
30
dolnośląskie
46,750 / 0,050ChmieleńRoboty drogowe
2018-06-11 08:00
2018-06-30 15:00
30
dolnośląskie
48,359 / 0,087ChmieleńRoboty drogowe
2018-06-08 08:00
2018-06-30 15:00
31
zachodniopomorskie
93,300 / 4,800Chwarszczany - Sarbinowo 2018-04-20 07:00
2018-08-20 08:00
31
lubuskie
107,211 / 0,310Kostrzyn Nad OdrąRoboty drogowe
Mycie obiektów inżynierskich
2018-06-21 16:00
2018-06-27 21:00
32
lubuskie
46,087 / 12,455Łagów - Zielona GóraRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-06-18 06:00
2018-07-08 22:00
32
lubuskie
71,567 / 18,378Sulechów - Kargowa - granica województwaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-06-18 06:00
2018-07-08 22:00
32
wielkopolskie
152,700 / 2,500odc. Strykowo - StęszewRoboty drogowe
Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+700 - 155+200. Roboty polegają na wykonaniu odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz od km 154+220 do km 154+640 (jezdnia lewa) - ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch będzie się odbywał częściowo po wybudowanym we wcześniejszych etapach nowym odcinku DK32. Na odcinku w km 154+050 - 154+250 ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz w zależności od postępu prac na obiekcie mostowym WS11 ruch będzie się odbywał lewą lub prawą jezdnią DK32 (dopuszcza się przekładanie ruchu w trakcie realizacji prac).
2016-03-14 10:00
2018-08-31 16:00
32a
lubuskie
0,250 / 3,669obw. SulechowaRoboty drogowe
Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
2018-06-18 06:00
2018-07-08 22:00
34
dolnośląskie
0,000 / 9,935Świebodzice - DobromierzRoboty drogowe
2018-05-29 16:00
2018-06-29 16:00
35
dolnośląskie
72,700 / 1,500Siedlakowice - GniechowiceRoboty drogowe
2018-05-21 09:00
2018-06-29 15:00
35
dolnośląskie
0,000 / 75,154Granica Państwa Golińsk - GniechowiveRoboty drogowe
2018-05-29 16:00
2018-06-29 16:00
36
dolnośląskie
1,600 / 0,300m. ŚcinawaRoboty drogowe
2018-04-02 00:00
2018-09-30 00:00
36
dolnośląskie
16,748 / 30,252Lubin-WińskoRoboty drogowe
2018-06-18 07:00
2018-06-23 17:00
36
dolnośląskie
33,500 / 0,400m. Ścinawa2018-04-05 00:00
2018-12-31 00:00
36
dolnośląskie
60,000 / 7,728Wąsosz-ZałęczeRoboty drogowe
2018-06-22 08:00
2018-06-23 17:00
38
opolskie
1,270 / 1,480Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
2018-05-28 14:00
2018-08-31 15:00
38
opolskie
41,800 / 0,187m. Reńska WieśRoboty drogowe
Roboty ziemne na poboczach.Rozbudowa drogi krajowej nr 45 W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.
2018-05-10 08:00
2018-07-31 18:00
39
opolskie
40,550 / 40,150Gr. Województwa - NamysłówRoboty drogowe
Koszenie poboczy- roboty szybkopostępujące
2018-06-20 08:00
2018-06-29 16:00
40
opolskie
18,791 / 0,300Prudnik ul. Stefana BatoregoRoboty drogowe
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
2018-04-24 08:00
2018-11-30 11:00
41
opolskie
19,700 / 0,100m. RudziczkaRoboty drogowe
Budowa kanalizacji deszczowej
2018-04-20 08:00
2018-06-29 15:00
42
opolskie
36,658 / 2,222Ligota Górna - BogdańczowiceBudowa ścieżki pieszo-rowerowej - utrudnienia w ruchu 2018-05-21 08:00
2018-07-13 18:00
42
łódzkie
137,075 / 1,075Radomsko (od ul. Batorego do ul. Krakowskiej)Roboty drogowe
Objazd wyznaczony ulicami miasta.
2018-03-02 11:30
2018-11-02 12:00
43
łódzkie
0,084 / 0,071m. WieluńWymiana barier rurowych. 2018-06-23 09:00
2018-06-23 16:00
43
śląskie
55,750 / 1,141DK43 Lgota < - > CzęstochowaRoboty drogowe
Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy Osoba odpowiedzialna za oznakowanie: Mirosław Brzeżański - tel.: 728 - 319 - 182
2017-03-10 10:00
2018-11-30 23:00
44
małopolskie
67,900 / 0,200PrzeciszówRoboty drogowe
Awaryjna naprawa elementów odwodnienia. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
2018-06-15 08:00
2018-06-28 17:00
44
małopolskie
81,200 / 0,400RyczówRoboty drogowe
Poprawa BRD - przebudowa skrzyżowania z drogą gminną. Zajęcie części lub całego pasa ruchu. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną.
2018-05-21 08:00
2018-07-31 14:00
44
małopolskie
82,300 / 18,700Ryczów - SkawinaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem cząstkowym nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie, poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-06-22 08:00
2018-06-28 17:00
45
śląskie
0,300 / 33,400Zabełków - Racibórz - SzonowiceRoboty drogowe
Zwężenie jezdni - lokalnie na odcinku roboczym
2018-06-13 07:00
2018-06-23 20:00
45
opolskie
51,370 / 6,541Racibórz - OpoleRoboty drogowe
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr. 45 na odc. Reńska Wieś - Większyce - Poboroszów" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: krajową nr. 40 i wojewódzkimi nr. 414 i 429. Na każdym etapie robót. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
2018-05-28 07:00
2019-10-31 15:00
45
opolskie
125,300 / 2,300JEŁOWA - BIERDZANYRoboty drogowe
RUCH WAHADŁOWY STEROWNY RĘCZNIE
2018-06-15 08:00
2018-06-30 16:00
45
opolskie
130,629 / 18,171Bierdzany - KluczborkRoboty drogowe
Odnawianie oznakowania poziomego - utrudnienia w ruchu
2018-06-20 08:00
2018-06-29 23:00
45
opolskie
134,700 / 0,500Trzebiszyn na trasie Opole - KluczborkRoboty drogowe
Budowa chodnika - utrudnienia w ruchu.
2018-05-07 08:00
2018-06-29 17:00
46
dolnośląskie
1,913 / 15,417Kłodzko-Złoty StokRoboty drogowe
Czyszyczenie przepustow
2018-06-20 07:00
2018-06-23 16:00
46
opolskie
132,000 / 9,589OPOLE - GRANICA Z WOJEWÓDZTWEM ŚLASKIMRoboty drogowe
Wykaszanie pasa drogowego. Roboty szybko postepujące.
2018-06-15 08:00
2018-06-30 15:00
46
śląskie
153,204 / 8,531DK46f odcinek od m. Lubecko do m. Kochanowice o długości 5,84 km - północna obwodnica m. LubliniecRoboty drogowe
Roboty prowadzone z częściowym zajęciem jedni drogi - naprzemiennie. Roboty szybko postępujące. Koszenie prowadzone zarówno ręcznie jak i mechanicznie.
2018-06-21 07:00
2018-06-30 18:00
46
śląskie
171,500 / 11,925odcinek Herby Nowe - WyrazówRoboty drogowe
Roboty prowadzone z częściowym zajęciem jedni drogi - naprzemiennie. Roboty szybko postępujące. Koszenie prowadzone zarówno ręcznie jak i mechanicznie.
2018-06-13 07:00
2018-06-25 18:00
46
śląskie
183,000 / 0,300DK46 m. WyrazówRoboty drogowe
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
2017-05-18 00:00
2018-10-31 00:00
46
śląskie
238,016 / 0,200NakłoRoboty drogowe
Przebudowa wiaduktu. Objazd poprowadzono drogami DK1, DK78.
2017-10-12 11:00
2018-09-30 16:00
47
małopolskie
2,100 / 0,200ChabówkaRoboty drogowe
Montaż korytek na lewej jezdni. Zawężenie pobocza, możliwe zawężenia do jednego pasa ruchu
2018-06-25 07:00
2018-06-30 17:00
47
małopolskie
29,838 / 0,200Biały DunajecRoboty drogowe
Ruch odbywa się jezdnią główną, w obrębie mostu prowadzone są prace rozbiórkowe mostu objazdowego, ograniczenie prędkości do 40 km/h.
2017-09-04 13:00
2018-07-06 10:00
47
małopolskie
31,800 / 0,150Biały DunajecRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na most objazdowy-ruch dwukierunkowy
2018-03-05 12:00
2019-06-28 12:00
47
małopolskie
34,292 / 0,128PoroninRoboty drogowe
Budowa węzła drogowego w m. Poronin - zamknięcie lewego pasa jezdni, sygnalizacja świetlna plus sterowanie ręczne ruchem w okresie zwiększonego natężenia.
2018-06-14 07:00
2018-08-15 17:00
47
małopolskie
0,000 / 39,700Rabka Zdrój - ZakopaneRoboty drogowe
Odnowa malowania poziomego, roboty szybko postępujące, możliwe zawężenia jezdni. W okresie weekendu i wzmożonych natężeń ruchu utrudnienia będą minimalizowane
2018-06-26 07:00
2018-07-06 17:00
48
mazowieckie
34,049 / 46,751Ossa - BiałobrzegiRoboty drogowe
2018-06-22 07:00
2018-06-23 17:00
48
lubelskie
186,737 / 14,473Przytoczno - KockRoboty drogowe
2018-06-16 07:00
2018-06-23 19:30
48
lubelskie
190,015 / 9,110Przytoczno - KockRoboty drogowe
2018-04-23 08:00
2018-09-24 08:00
49
małopolskie
0,000 / 23,900Nowy Targ - Jurgów, Granica PaństwaRoboty drogowe
Odnowa malowania poziomego, roboty szybko postępujące, możliwe zawężenia jezdni. W okresie weekendu i wzmożonych natężeń ruchu utrudnienia będą minimalizowane
2018-06-26 07:00
2018-07-13 17:00
50
mazowieckie
64,068 / 20,925Wyszogród - SochaczewRoboty drogowe
Ścinka poboczy,uzupełnianie destruktem,profilowanie i zagęszczanie,naprawa rozmytych skarp,roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
50
mazowieckie
88,140 / 14,177Sochaczew - WiskitkiRoboty drogowe
Ścinka poboczy,uzupełnianie destruktem,profilowanie i zagęszczanie,naprawa rozmytych skarp,roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
50a
mazowieckie
1,900 / 0,550Obwonica Mszczonowa Etap IRoboty drogowe
Budowa ronda Mszczonowskiego ( na wysokości KERAMZYTU ) Ruch po ciągu zasadniczym bez zawężeń. Roboty wstrzymane . Możliwość kontynuacji w waunkach sprzyjających.
2017-10-10 10:00
2018-06-29 15:00
50a
mazowieckie
0,000 / 9,220Obwodnica MszczonowaRoboty drogowe
Uzupełnienie poboczy destruktem,ścinka, profilowanie i zagęszczenie, roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
50f
mazowieckie
2,300 / 9,210Obwodnica ŻyrardowaRoboty drogowe
Uzupełnianie poboczy destruktem,ścinka, profilowanie i zagęszczanie, roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
51
warmińsko-mazurskie
4,972 / 0,000PiergozyInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-06 07:00
2018-07-06 16:00
51
warmińsko-mazurskie
24,860 / 2,970Osieka - SamolubieRoboty drogowe
2018-04-16 08:00
2018-06-30 17:00
51
warmińsko-mazurskie
93,500 / 16,604Olsztyn - AmerykaRoboty drogowe
Na odcinku trwają prace wykończeniowe: Roboty ziemne - humusowanie, powoduje lokalne wyłaczenia jednego pasa ruchu. Lokalnie ograniczenia prędkości do 80 km/h i do 50 km/h. Na odc. Olsztyn - Tomaszkowo, wzmożony ruch pojazdów budowy powoduje krótkotrwałe wstrzymania ruchu przez sygnalistów.
2015-04-28 08:00
2018-07-31 15:00
52
śląskie
12,790 / 0,242KozyRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie pas ruchu. Ruchem będą kierowały osoby do tego uprawnione.
2018-06-12 08:00
2018-06-29 16:00
52
śląskie
12,790 / 3,070KozyRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie chodnik,pobocze oraz pas ruchu w zależności od potrzeb.
2018-06-21 08:00
2018-06-29 17:00
52
małopolskie
45,910 / 12,990Wadowice - Kalwaria ZebrzydowskaRoboty drogowe
Utrudnienia związane z robotami polegającymi na odnowie oznakowania poziomego. Wykonywane będą linie krawędziowe. Roboty szybko postępujące.
2018-06-22 09:00
2018-06-24 16:00
52
małopolskie
46,100 / 28,000Wadowice - GłogoczówRoboty drogowe
Koszenie traw ręcznie i mechanicznie. Zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, roboty szybkopostępujące.
2018-06-21 11:00
2018-06-28 17:00
52
małopolskie
60,000 / 0,100BrodyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym.
2017-09-18 09:00
2018-07-29 10:00
52
małopolskie
62,000 / 0,250BrodyRoboty drogowe
Utrudnienia związane z budową 2 mostów.Ruch dwukierunkowy po drodze objazdowej z dwoma tymczasowymi mostami oraz kładką dla pieszych. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej.
2017-09-18 08:00
2018-07-29 12:00
53
warmińsko-mazurskie
5,300 / 0,300Szczęsne - KlewkiWyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów). 2017-03-27 15:00
2018-12-31 23:00
53
warmińsko-mazurskie
46,500 / 1,200m. Szczytno ul PiłsudskiegoRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem w czasie trwania robót. W okresie nocnym i w dni wolne od pracy ruchem kieruje sygnalizacja. Od dnia 11.05.2018 godzina 8:00 nastąpiło zamknięcie dojazdów do skrzyżowania z ulic Leyka i Wileńskiej.
2018-04-04 12:00
2018-06-30 17:00
53
warmińsko-mazurskie
72,100 / 0,300m. RozogiRoboty drogowe
2018-06-18 08:00
2018-06-30 15:00
53
mazowieckie
118,450 / 3,060ANTONIE- OSTROŁEKARoboty drogowe
MALOWANIE GRUBOWARSTWOWE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
2018-06-22 08:00
2018-06-24 15:00
54
warmińsko-mazurskie
0,000 / 18,360w. Braniewo Płd. - GronowoInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-02 07:00
2018-07-02 16:00
55
pomorskie
3,000 / 0,650m.Rychnowo ŻuławskieRoboty drogowe
Roboty w związku z budową S7 Nowy Dwór Gd.- Kazimierzowo. Budowa nowego dojazdu dk55 do budowanej S7. Wprowadzony ruch wahadłowy na odc. 200m od dn.24.4.2018 godz. poranne
2017-06-23 08:15
2018-09-30 15:00
55
pomorskie
18,217 / 3,894Tragamin-MalborkRoboty drogowe
2018-05-17 07:00
2018-06-30 18:00
55
pomorskie
60,800 / 0,200m. KwidzynRoboty drogowe
Remont nawierzchni na wiadukcie.
2018-06-07 08:00
2018-06-29 18:00
57
warmińsko-mazurskie
68,900 / 0,300Dźwierzuty - Linowo 2018-06-18 07:00
2018-06-30 15:00
57
warmińsko-mazurskie
83,000 / 29,900Szczytno - WyżegiRoboty drogowe
2018-06-18 14:30
2018-06-23 17:00
58
warmińsko-mazurskie
105,500 / 44,800Ruciane-Pisz-Biała Piska - gr. wojRoboty drogowe
2018-06-12 10:00
2018-06-23 15:00
58
warmińsko-mazurskie
116,300 / 0,200odc. Ruciane - PiszRoboty drogowe
Remont i pogłebienie rowów, wykonanie przepustów pod zjazdami, naprawa korpusu drogi, ręczne kierowanie ruchem
2018-06-11 09:00
2018-06-29 15:00
58
warmińsko-mazurskie
0,000 / 37,466Olsztynek-JedwabnoRoboty drogowe
2018-06-19 09:02
2018-06-23 17:00
59
warmińsko-mazurskie
0,400 / 0,460m. Giżycko ul. ObwodowaRoboty drogowe
Ciąg główny zamknięty.Ruch skierowany na objazd wyznaczony równolegle do jezdni głównej. Ręczne kierowanie ruchem.
2017-09-29 07:00
2018-09-30 07:00
59
warmińsko-mazurskie
26,143 / 0,087Ryn - WejdykiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem. Utwardzenie poboczy kostką kamienną.
2018-06-18 08:00
2018-06-23 17:00
59
warmińsko-mazurskie
27,400 / 0,050Wejdyki - SądryRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem. Utwardzenie poboczy kostkią kamienną.
2018-06-19 08:00
2018-06-23 17:00
59
warmińsko-mazurskie
48,000 / 4,000Mrągowo - PieckiRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-06-19 09:00
2018-06-26 17:00
60
mazowieckie
189,730 / 0,270m. Maków MazowieckiRoboty drogowe
2018-06-20 10:00
2018-06-30 19:00
60
mazowieckie
221,200 / 0,600Różan - Ostrów Maz. m. Ponikiew MałaRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania DK 60 z drogą powiatową DP 4403W Goworowo - Pasieki w km 221+468
2018-05-16 13:00
2018-07-31 16:00
61
mazowieckie
33,300 / 0,400Skrzyżowanie na JachrankęRoboty brukarskie firma wykonująca PBDiM. Roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu. 2018-06-20 07:00
2018-06-26 17:00
61
mazowieckie
110,767 / 0,648Młynarze-Ostrołęka m. NożewoRoboty drogowe
Roboty prowadzone na przejściu przez miejscowość Nożewo. W przypadku dużego natężenia ruchu zostanie wprowadzone ręczne sterowanie ruchem.
2018-06-13 08:00
2018-06-29 15:00
61
mazowieckie
113,700 / 0,750Rózan-Ostrołęka m.KordowoRoboty drogowe
Renowacja rowu odwadniającego. Odcinki robocze max. 100 m. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie.
2018-06-12 08:00
2018-06-29 13:00
61
mazowieckie
116,090 / 0,000OstrołękaRemont mostu
Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka.
2017-03-24 09:00
2019-09-30 15:00
62
mazowieckie
163,046 / 59,528Czewrińsk - PopowoRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego
2018-06-18 07:00
2018-06-30 17:00
62
mazowieckie
191,350 / 3,150Nowy Dwór Mazowiecki - PomiechówekRoboty drogowe
Roboty związane z wykonywaniem prac brukarskich oraz prac towarzyszących w pasie drogowym DK 62. Prace prowadzone bez zajęcia jezdni (możliwe chwilowe utrudnienia), zajęcie jezdni - ręczne kierowanie ruchem. Możliwe utrudnienia. Nocą wykonywanie prac dot. wypełnienia masą szczelniny między ściekiem przykrawężnikowym a jezdnią- możliwe chwilowe utrudnienia.
2018-04-19 05:00
2018-06-26 20:00
62
mazowieckie
246,327 / 0,000Serock - Wyszków_MOST W WYSZKOWIERemont mostu
Remont mostu w Wyszkowie. Możliwy przejazd w k. Warszawy w k. w. Północ - objazd kierowany przez ul. Białostocką.
2018-05-15 00:00
2018-08-31 00:00
62
podlaskie
350,800 / 2,600Słochy AnnopolskieRoboty drogowe
projekt Nr.2340C/2018
2018-05-09 08:00
2018-10-31 18:00
63
warmińsko-mazurskie
39,000 / 30,000Giżcko - OrzyszRoboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
2018-06-21 08:00
2018-06-23 18:00
63
warmińsko-mazurskie
95,200 / 17,000Pisz - Jeże - gr. wojRoboty drogowe
2018-06-11 13:00
2018-06-23 15:00
63
podlaskie
168,942 / 0,000Zambrów ul. T. KościuszkiRoboty drogowe
Przbudowa mostu przez rzekę Jabłonka
2018-04-16 08:00
2018-09-30 18:00
63
podlaskie
169,750 / 1,400Zambrów Al. Wojska PolskiegoRoboty drogowe
2018-05-24 08:00
2018-07-31 15:00
63
mazowieckie
204,450 / 1,880Godlewo Wielkie- CeranówRoboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania w m. Nur z drogą 694. Ruch wahadłowy.
2018-05-21 14:30
2018-06-30 18:00
63
mazowieckie
275,234 / 0,066Siedlce-UjrzanówRoboty drogowe
Remont wiaduktu kolejowego w m. Ujrzanów
2018-06-07 09:00
2018-06-30 00:00
63
lubelskie
287,884 / 14,716Siedlce - ŁukówRoboty drogowe
2018-06-19 07:00
2018-06-23 19:00
63
lubelskie
302,600 / 23,446Łuków - Radzyń Podl.Roboty drogowe
2018-06-16 07:00
2018-06-23 19:30
63
lubelskie
370,000 / 25,985Wisznice - SławatyczeRoboty drogowe
2018-06-23 06:00
2018-06-23 18:00
65
warmińsko-mazurskie
0,590 / 1,665Granica Państwa - obwodnica GołdapiRoboty drogowe
Roboty wykonywane przy koszeniu poboczy. Wykonawca PGK Gołdap. Kierownik robót Pan Zdzisław Galoński, tel. 87 615 12 29.
2018-06-12 07:00
2018-07-02 15:00
65
warmińsko-mazurskie
2,255 / 0,000GołdapInwenatryzacja bramownic. Miejscowe spowolnienie ruchu spowodowane chwilowym zajęciem częsci prawego pasa. 2018-07-06 07:00
2018-07-06 16:00
65
warmińsko-mazurskie
5,578 / 29,422obwodnica Gołdapi - Kowale Oleckie - SedrankiRoboty drogowe
Roboty wykonywane przy koszeniu poboczy. Wykonawca PGK Gołdap. Kierownik robót Pan Zdzisław Galoński, tel. 87 615 12 29.
2018-06-12 07:00
2018-07-02 15:00
65
podlaskie
130,000 / 12,335Mońki - KnyszynRoboty drogowe
II etap od dnia 22-05-2018
2018-05-22 08:00
2018-06-29 00:00
65b
warmińsko-mazurskie
0,000 / 5,622obwodnica GołdapiRoboty drogowe
Roboty wykonywane przy koszeniu poboczy. Wykonawca PGK Gołdap. Kierownik robót Pan Zdzisław Galoński, tel. 87 615 12 29.
2018-06-12 07:00
2018-07-02 15:00
66
podlaskie
41,300 / 0,000MieńRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Mień
2018-04-06 08:00
2018-09-30 16:00
71
łódzkie
12,210 / 0,470Zgierz ul. 3 MajaRoboty drogowe
roboty prowadzone tylko w porze dziennej od 8 do 16.
2018-06-20 08:00
2018-06-30 16:00
72
łódzkie
46,942 / 32,158Ewinów - KucinyRoboty drogowe
Roboty szybko postępujące związane z koszeniem traw w pasie drogowym. W obrębie zwężenie robót zwęzenie pasz ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h (poza obszarem zabudowanym)
2018-06-20 09:30
2018-07-04 18:00
72
łódzkie
79,100 / 13,200Kuciny - Aleksandrów Ł.Prace związane z remontem poboczy oraz odmulaniem rowów. Poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości do 60 km/h, zwężenie pasa ruchu. W obrębie robót ruch kierowany ręcznie.2018-06-18 07:00
2018-06-30 17:00
73
małopolskie
92,700 / 0,930SzczucinRoboty drogowe
Remont nawierzchni - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, ruch wahadłowy,ręczne kierowanie ,obszar zabudowany
2018-06-05 08:00
2018-06-30 17:00
73
małopolskie
110,250 / 1,100Dąbrowa TarnowskaRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie,prace prowadzone w obszarze zabudowanym, prace szybko postępujące
2018-06-07 08:00
2018-06-30 17:00
74
świętokrzyskie
119,683 / 0,272ŁagówRoboty drogowe
2018-05-22 22:00
2018-07-30 15:00
74
lubelskie
174,912 / 32,898Annopol - KraśnikRoboty drogowe
2018-06-16 06:00
2018-06-30 23:30
74
lubelskie
174,912 / 49,488Annopol - FrampolRoboty drogowe
2018-06-22 06:00
2018-07-12 23:00
74
lubelskie
197,750 / 1,000m. OlbięcinOsunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. 2014-05-21 00:08
2018-12-31 15:00
74
lubelskie
228,190 / 24,925Frampol - SzczebrzeszynOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. 2014-04-14 07:00
2018-12-31 07:00
74
lubelskie
228,200 / 12,003Frampol - ZamośćRoboty drogowe
2018-06-22 06:00
2018-07-12 23:00
74f
lubelskie
0,000 / 4,376obwodnica FrampolaRoboty drogowe
2018-06-22 06:00
2018-07-12 23:00
75
małopolskie
42,200 / 19,000Witowice Dolne - WielogłowyRoboty drogowe
Oczyszczenie i renowacja rowów, czyszczenie przepustów. Zwężenie lewo i prawostronne na przemian, zajęcie pobocza i części jezdni
2018-06-23 08:00
2018-07-07 16:00
75
małopolskie
51,600 / 1,720TęgoborzeUtrudnienia związane z robotami przygotowawczymi do remontu drogi strona prawa. Miejscowe zawężenie pasa drogowego lub krótkotrwały ruch wahadłowy, ograniczenia prędkości. 2018-05-08 08:00
2018-06-30 16:00
75
małopolskie
94,500 / 9,000Mochnaczk Wyżna - TyliczRoboty drogowe
Remont nawierzchni. Roboty szybko postepujące. Zwężenie prawo i lewostronne na przemian, zajęcie części jezdni i pobocza. Ograniczenie prędkości do 60 km poza obszarem zabudowanym.
2018-06-21 08:30
2018-06-30 17:00
76
lubelskie
39,501 / 37,578Stoczek Łukowski - ŁukówRoboty drogowe
2018-06-21 06:00
2018-06-23 19:00
77
świętokrzyskie
14,000 / 3,000Milczany - SandomierzRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni. Utrudnienia w miejscu robót: - ruch wahadłowy - kierowanie ręczne
2018-06-05 10:00
2018-06-26 09:00
77
podkarpackie
27,761 / 0,000Sandomierz - Stalowa WolaRoboty drogowe
Przebudowa mostu przez rzekę Łęg w m. Gorzyce. Ruch pojazdów w obu kierunkach równocześnie kierowany na objazd przez mosty tymczasowe, po jednym dla każdego kierunku ruchu. Ograniczono prędkość do 40 km/h celem uspokojenia i usystematyzowania ruchu na objeździe.
2017-11-16 15:00
2018-07-31 15:00
77
podkarpackie
51,200 / 0,140msc. Stalowa Wola, ul. EnergetykówRoboty drogowe
W m. Stalowa Wola, ul. Energetyków, budowa turboronda w ramach inwestycji pn. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków" na odcinku od km 51+200 do km 51+340. Zakres robót obejmuje wyłączenie z ruchu jezdni prawej dwupasowej oraz odcinka ciagu pieszo - rowerowego.
2018-03-07 07:00
2018-07-17 20:00
77
podkarpackie
57,200 / 0,611m. Nisko, ul. SandomierskaZamknięcie prawego pasa ruchu DK 77 w m. Nisko od ul. Podoficerskiej do ul. Głowackiego. Wytyczono objazdy ulicami: Podoficerską, 1000-Lecia, Głowackiego, Kolejową, Dworcową, Rzeszowską i PCK. Odcinek DK 77 od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza zamknięty dla ruchu w obu kierunkach - roboty związane z naprawą kolektora sanitarnego.Wytyczono dodatkowe objazdy ulicami Mickiewicza, 3 Maja i Głowackiego. 2018-05-28 11:00
2018-07-31 17:00
78
śląskie
141,880 / 0,150Kroczyce - SzczekocinyRoboty drogowe
Roboty prowadzone zamiennie na obydwu kierunkach ruchu na poboczach wyniesionych obiektu mostowego.
2018-06-25 09:00
2018-07-02 18:00
78
świętokrzyskie
165,153 / 2,412gr. województwa Świętokrzyskiego - MoskorzewRoboty drogowe
Utrudnienia w ruchu związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku granica województwa Świętokrzyskego - Moskorzew.
2018-03-16 08:00
2018-06-30 18:00
78
świętokrzyskie
168,500 / 11,000Moskorzew - ŚlęcinRoboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Moskorzew - Ślęcin. Może występować ruch wahadłowy.
2018-01-25 12:00
2018-07-31 18:00
79
mazowieckie
37,000 / 0,050m. PotyczRoboty drogowe
2018-06-22 07:00
2018-06-23 18:00
79
mazowieckie
134,880 / 0,270Zwolen - Ożarów odcinek m. LipskoRoboty drogowe
Budowa skrzyżowania z dr woj. 747 Pasy ruchu ograniczone znakami U-21a i 21b na osi drogi i liniach krawędziowych
2017-10-20 11:00
2018-06-30 16:00
79
mazowieckie
141,002 / 2,350Lipsko - Ożarów (Maruszów - Kostusin)Roboty drogowe
Ruch wahadłowy w czasie rozładunku / załadunku materiałów - kierowany ręcznie w miarę potrzeb.
2017-12-18 08:00
2018-06-30 16:00
79
małopolskie
307,000 / 3,000Dolany - SierosławiceOdmulanie rowów - zajęcie pobocza oraz częsci pasa ruchu po stronie prawej drogi naprzemiennie 2018-06-05 08:00
2018-06-30 17:00
79
małopolskie
353,200 / 36,100Kraków - ChrzanówRoboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni drogi - zajęcie pasa drogowego po stronie lewej i prawej naprzemiennie, w razie konieczności ręczne kierowanie ruchem oraz możliwe krótkotrwałe zatrzymania ruchu, prace szybko postępujące (Prace uzależnione od warunków pogodowych
2018-05-28 07:00
2018-07-06 18:00
79
małopolskie
380,559 / 0,000TrzebiniaRoboty drogowe
Przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo w ciągu DK 79 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini wraz z przebudową pozostałych elementów pasa drogowego -objazd poprowadzony został ulicami: Puławskiego – Dąbrowskiego – Św. Stanisława. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową. Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława. Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79. ,
2018-06-21 07:00
2018-09-30 18:00
79
małopolskie
381,140 / 0,600TrzebiniaRoboty drogowe
Zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową. Planowany termin zakończenia prac przy całkowitym zamknięciu wiaduktu - 06.08.2018 r. Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79.
2018-02-12 13:00
2018-11-09 16:00
81
śląskie
19,600 / 0,750Orzesze ZawiśćBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Wisła 2018-06-01 08:00
2018-08-11 17:00
81
śląskie
37,700 / 0,220WarszowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Skoczów 2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
38,300 / 1,200WarszowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu wraz z poboczem na jezdni lewej kierunek Katowice2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
40,350 / 0,770PawłowiceBudowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu jezdnia prawa kierunek Skoczów2018-02-26 07:00
2019-02-18 17:00
81
śląskie
46,400 / 17,800Zbytków-SkoczówRoboty drogowe
Na czas robót zajęty zostanie prawy lub lewy pas ruchu w zależności od potrzeb.
2018-06-09 05:00
2018-06-25 20:00
81
śląskie
59,086 / 2,086Wiślica-SkoczówRoboty drogowe
Na czas prowadzonych robót zajęty zostanie prawy pas ruchu.
2018-06-05 08:00
2018-06-30 18:00
81
śląskie
62,500 / 0,350Harbutowice - Zbytków m. SkoczówKIERUNEK KATOWICE. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m. 2018-05-16 09:00
2018-12-31 00:00
81
śląskie
62,500 / 0,350Zbytków - Harbutowice, m. SkoczówKIERUNEK WISŁA. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu lewego pasa ruchu oraz wprowadzeniu zakazu poruszania się nim pojazdów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości większej niż 2,0m. Ograniczono prędkośc do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m. 2018-05-16 09:00
2018-12-31 00:00
83
wielkopolskie
0,000 / 25,668Turek-Dobra-MiłkowiceRoboty drogowe
Koszenie traw i chwastów str. L i P Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych szybkopostępujących
2018-06-12 08:00
2018-06-30 16:00
84
podkarpackie
0,001 / 1,757Sanok - ZagórzRoboty drogowe
Remont drogi krajowej w m. Sanok ul. Kolejowa. Zwężenie jezdni.
2018-04-04 09:00
2018-07-31 14:00
84
podkarpackie
40,850 / 0,050Lesko - KrościenkoRoboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
2017-09-20 08:30
2018-12-31 14:00
84
podkarpackie
42,376 / 0,113Brzegi DolneRemont mostu
Prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zakaz wyprzedzania.
2018-05-09 13:00
2018-11-30 12:00
84
podkarpackie
42,432 / 0,000Ustrzyki Dolne - KrościenkoOgraniczenie nośności do 15t na moście w miejscowości Brzegi Dolne, ze względu na zły stan techniczny. 2014-01-01 00:01
2018-12-31 23:59
91
pomorskie
18,600 / 0,120Pruszcz GdańskiRoboty drogowe
Przeebudowa chodnika równoległego do DK91, ograniczenie prędkości do 40 km/h
2018-06-01 08:00
2018-06-30 15:00
91
kujawsko-pomorskie
151,862 / 31,981Stolno-ToruńRoboty drogowe
2018-06-19 07:00
2018-06-23 18:00
91
kujawsko-pomorskie
161,300 / 0,300Stolno-Toruń, Toruń-Stolno, m. ZegartowiceRoboty drogowe
wyjazd z budowy - budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej
2018-06-14 08:00
2019-03-31 00:00
91
kujawsko-pomorskie
222,000 / 11,717Siutkowo-WłocławekRoboty drogowe
2018-06-23 10:00
2018-06-23 18:00
92
wielkopolskie
98,000 / 17,000odc. Trzciel - BolewiceRoboty drogowe
Przebudowa DK92 w km 97+923-111+600 oraz w km 112+500-115+000 - prace postępujące (roboty nawierzchniowe). Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2018-03-08 08:00
2018-07-20 17:00
92
wielkopolskie
148,120 / 3,020odc. Bytyń - MłodaskoRoboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego - roboty postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje jednostronne zwężenie jezdni wygrodzone za pomocą przyczepki sygnalizacyjnej oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
2018-06-22 08:00
2018-06-23 16:00
92
wielkopolskie
206,000 / 4,000Siedlec - BrzeźnoRoboty drogowe
Remont nawierzchni pasa jezdni w kierunku Wrześni
2018-06-18 08:00
2018-06-23 17:00
92
wielkopolskie
277,265 / 58,984odc.Brzeźno - Koło - Pniewo /gr.woj./Roboty drogowe
Koszenie traw i chwastów str. L i P Wykonawca Maxpert. Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych szybkopostępujących
2018-05-28 08:00
2018-06-30 16:00
92
mazowieckie
425,859 / 41,625Wójtówka - WarszawaRoboty drogowe
Ścinka poboczy,uzupełnienie destruktem,profilowanie i zagęszczanie,naprawa rozmytychskarp,roboty postępujące
2018-06-20 06:00
2018-06-24 23:50
92
mazowieckie
0,000 / 6,324Kuznocin - WójtówkaRoboty drogowe
Ścinka poboczy,uzupełnienie destruktem,profilowanie i zagęszczanie,naprawa rozmytych skarp,roboty postępujące
2018-06-18 06:00
2018-06-24 23:50
92b
lubuskie
43,700 / 0,200Wilkowo - ŚwiebodzinRoboty drogowe
Naprawa skarpy.
2018-06-22 07:00
2018-06-30 18:00
94
dolnośląskie
43,326 / 38,160Prochowice-WrocławRoboty drogowe
2018-06-18 07:00
2018-06-23 20:00
94
dolnośląskie
73,400 / 0,000m. ŹródłaRoboty drogowe
2018-04-17 08:00
2018-09-30 18:00
94
opolskie
141,100 / 0,400m. ŻłobiznaBudowa sygnalizacji świetlnej. 2018-05-09 08:30
2018-06-30 15:00
94
małopolskie
300,158 / 0,000OlkuszAwaria sygnalizacji świetlnej - wygrodzony środkowy pas ruchu na wlocie skrzyżowania DK94 z ul. Zadziele. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. 2018-05-24 12:00
2018-07-15 00:00
94
podkarpackie
539,400 / 1,600Pilzno - RopczyceRoboty drogowe
Przebudowa drogi wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych. Częsciowo zajęty pas ruchu oraz lokalnie zjazdy. Miejsami możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
2018-06-15 10:00
2018-07-20 19:00
94
podkarpackie
632,700 / 0,350Łańcut - PrzeworskRoboty drogowe
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
2018-04-20 09:00
2018-10-31 16:00
94
podkarpackie
681,600 / 4,150Radymno - Droga dojazdowa do przejścia Granicznego w KorczowejZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski. Zwężenie jezdni.
2018-06-20 11:30
2018-06-23 16:00
94
podkarpackie
685,100 / 0,900Młyny - Korczowa gr. PaństwaZwiększone natężenie ruchu
Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z kraju.
2018-06-23 10:50
2018-06-24 18:00
94b
śląskie
17,150 / 0,320m. CzeladźRoboty drogowe
Zawężony pas ruchu relacji Czeladź - Będzin. Ruch odbywa się dwukierunkowo dwoma tymczasowo wyznaczonymi pasami ruchu.
2018-06-13 06:00
2018-08-31 15:00
94g
małopolskie
30,770 / 0,000Bochnia - Węzeł WiśnickaRoboty drogowe
Wykonywanie nowej nakładki nawierzchni (frezowanie,układanie nowej nawierzchni,uzupełnianie poboczy) na łącznicach węzła "Wiśnickiego" (drogi łącznikowe DK94g - DW965) - zajęcie części łącznic po stronie lewej i prawej naprzemiennie celem wykonywania w/w prac, prace prowadzone w obszarze zabudowanym.
2018-06-20 07:00
2018-06-27 18:00
97
podkarpackie
2,200 / 0,086Rzeszów Wschód - Granica miastaRoboty drogowe
Remont nawierzchnii. Zajęty pas awaryjny w kierunku Rzeszowa.
2018-06-08 14:00
2018-06-23 19:00